1 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 279 - 575 296 854 0 - 4 4 40 - 82 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 322 - 539 217 861 0 - 1 1 47 - 87 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 527 - 385 142 912 4 - 2 6 101 - 94 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 411 - 485 74 896 2 - 3 5 74 - 98 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
1 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 445 - 459 14 904 2 - 1 3 83 - 70 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 574 - 215 359 789 2 - 1 3 137 - 65 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 654 - 455 199 1109 3 - 3 6 116 - 104 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 265 - 426 161 691 0 - 1 1 54 - 66 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 511 - 511 0 1022 2 - 2 4 78 - 97 Ισοπαλία Ισοπαλία
1 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 422 - 581 159 1003 2 - 4 6 98 - 93 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 502 - 544 42 1046 1 - 4 5 85 - 77 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 425 - 463 38 888 1 - 0 1 80 - 62 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
1 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 330 - 568 238 898 0 - 4 4 72 - 91 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 696 - 358 338 1054 4 - 1 5 125 - 89 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
1 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 505 - 391 114 896 3 - 2 5 83 - 72 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 524 - 415 109 939 2 - 2 4 134 - 86 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 615 - 402 213 1017 4 - 1 5 90 - 73 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 446 - 419 27 865 2 - 1 3 68 - 95 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
1     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 430 - 520 90 950 3 - 2 5 77 - 95 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
2 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 538 - 479 59 1017 3 - 3 6 95 - 82 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 410 - 451 41 861 2 - 2 4 78 - 88 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 412 - 473 61 885 2 - 2 4 66 - 65 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 423 - 575 152 998 2 - 3 5 83 - 98 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 443 - 467 24 910 3 - 2 5 74 - 84 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
2 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 356 - 511 155 867 1 - 2 3 92 - 130 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 347 - 588 241 935 2 - 3 5 80 - 101 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 435 - 434 1 869 1 - 2 3 95 - 81 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 419 - 434 15 853 2 - 1 3 76 - 64 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 275 - 542 267 817 1 - 4 5 80 - 97 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 450 - 289 161 739 1 - 0 1 82 - 35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 259 - 598 339 857 0 - 3 3 68 - 96 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 486 - 587 101 1073 3 - 4 7 80 - 167 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
2 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 494 - 415 79 909 2 - 2 4 81 - 78 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 411 - 454 43 865 2 - 2 4 84 - 87 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 353 - 374 21 727 0 - 1 1 34 - 70 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 552 - 329 223 881 3 - 0 3 99 - 54 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 500 - 306 194 806 3 - 1 4 108 - 70 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
2     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 368 - 489 121 857 0 - 2 2 99 - 54 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 570 - 425 145 995 4 - 0 4 100 - 56 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 452 - 417 35 869 2 - 1 3 81 - 108 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 600 - 392 208 992 4 - 1 5 116 - 72 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 548 - 399 149 947 4 - 0 4 89 - 60 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 461 - 412 49 873 3 - 1 4 79 - 80 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 330 - 497 167 827 1 - 3 4 90 - 79 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 441 - 435 6 876 1 - 3 4 80 - 82 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 379 - 585 206 964 1 - 3 4 74 - 118 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 489 - 337 152 826 3 - 0 3 92 - 48 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
3 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 527 - 552 25 1079 4 - 3 7 94 - 107 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 471 - 279 192 750 1 - 0 1 76 - 38 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
3     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
3 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 618 - 380 238 998 5 - 1 6 85 - 110 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 325 - 512 187 837 0 - 2 2 43 - 86 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 459 - 464 5 923 1 - 3 4 90 - 84 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 504 - 380 124 884 4 - 2 6 100 - 84 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 400 - 402 2 802 1 - 2 3 86 - 68 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 432 - 411 21 843 2 - 2 4 79 - 110 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
4 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 436 - 441 5 877 2 - 2 4 72 - 86 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 359 - 431 72 790 0 - 1 1 69 - 76 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 445 - 380 65 825 2 - 1 3 77 - 67 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 410 - 346 64 756 1 - 0 1 72 - 58 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
4 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 507 - 456 51 963 3 - 1 4 80 - 81 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 437 - 551 114 988 2 - 2 4 89 - 104 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 382 - 674 292 1056 1 - 4 5 79 - 110 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 523 - 370 153 893 4 - 2 6 110 - 65 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 447 - 457 10 904 3 - 2 5 72 - 90 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 392 - 426 34 818 1 - 1 2 84 - 65 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 349 - 564 215 913 1 - 3 4 86 - 81 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 480 - 443 37 923 3 - 1 4 82 - 94 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 494 - 291 203 785 2 - 0 2 74 - 53 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 562 - 447 115 1009 2 - 0 2 73 - 71 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 605 - 315 290 920 3 - 1 4 102 - 61 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
4 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 384 - 391 7 775 1 - 2 3 68 - 79 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
4     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 390 - 412 22 802 1 - 3 4 101 - 87 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 428 - 483 55 911 3 - 2 5 87 - 78 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
5 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 359 - 505 146 864 0 - 3 3 46 - 92 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 536 - 351 185 887 2 - 1 3 82 - 74 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 510 - 440 70 950 3 - 2 5 100 - 70 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 490 - 403 87 893 3 - 1 4 86 - 68 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 410 - 281 129 691 1 - 0 1 75 - 33 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 395 - 344 51 739 0 - 1 1 44 - 113 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 560 - 362 198 922 3 - 2 5 92 - 61 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 542 - 412 130 954 2 - 3 5 83 - 78 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
5 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 450 - 405 45 855 2 - 2 4 76 - 83 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 485 - 462 23 947 1 - 3 4 87 - 80 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 434 - 507 73 941 0 - 3 3 79 - 91 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 688 - 448 240 1136 5 - 2 7 96 - 83 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
5 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 503 - 417 86 920 2 - 1 3 71 - 70 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 620 - 478 142 1098 4 - 2 6 102 - 98 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 465 - 363 102 828 1 - 1 2 90 - 83 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
5 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 541 - 308 233 849 3 - 0 3 74 - 45 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
5     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 423 - 443 20 866 1 - 2 3 73 - 104 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
6 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 373 - 542 169 915 1 - 3 4 78 - 72 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 535 - 449 86 984 3 - 2 5 76 - 79 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 437 - 452 15 889 1 - 2 3 69 - 100 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
6 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 589 - 485 104 1074 4 - 2 6 96 - 167 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 368 - 697 329 1065 1 - 5 6 66 - 88 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 498 - 647 149 1145 2 - 4 6 82 - 108 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 441 - 429 12 870 2 - 1 3 76 - 70 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 472 - 451 21 923 4 - 1 5 89 - 65 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 661 - 433 228 1094 3 - 3 6 212 - 72 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 358 - 770 412 1128 1 - 5 6 92 - 230 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 543 - 246 297 789 2 - 1 3 82 - 68 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 433 - 481 48 914 1 - 2 3 90 - 92 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 379 - 405 26 784 1 - 0 1 66 - 57 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 345 - 592 247 937 0 - 3 3 51 - 94 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 497 - 438 59 935 2 - 2 4 88 - 108 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 413 - 483 70 896 1 - 4 5 82 - 98 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
6 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 276 - 469 193 745 1 - 1 2 72 - 82 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
6     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 434 - 432 2 866 0 - 3 3 70 - 73 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 457 - 528 71 985 3 - 3 6 94 - 101 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 514 - 392 122 906 3 - 2 5 78 - 76 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 459 - 425 34 884 1 - 1 2 81 - 72 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
7     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 525 - 439 86 964 3 - 2 5 87 - 74 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 443 - 370 73 813 0 - 1 1 39 - 62 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
7     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 533 - 385 148 918 3 - 2 5 98 - 95 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 381 - 441 60 822 1 - 1 2 77 - 92 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 589 - 371 218 960 3 - 2 5 76 - 64 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 412 - 407 5 819 0 - 2 2 90 - 75 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 462 - 566 104 1028 2 - 4 6 92 - 88 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 531 - 459 72 990 2 - 2 4 88 - 84 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
7     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 613 - 337 276 950 1 - 1 2 104 - 80 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 425 - 520 95 945 2 - 2 4 76 - 80 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 373 - 464 91 837 1 - 2 3 67 - 96 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
7     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 369 - 395 26 764 1 - 1 2 84 - 66 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 406 - 460 54 866 2 - 1 3 75 - 92 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 354 - 601 247 955 1 - 2 3 77 - 116 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
8 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 611 - 460 151 1071 2 - 3 5 102 - 80 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 448 - 543 95 991 2 - 2 4 101 - 108 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 445 - 480 35 925 2 - 2 4 88 - 80 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 461 - 465 4 926 3 - 2 5 81 - 83 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 290 - 420 130 710 1 - 0 1 71 - 60 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 475 - 410 65 885 1 - 2 3 68 - 80 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 435 - 540 105 975 1 - 4 5 88 - 110 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 331 - 329 2 660 1 - 0 1 72 - 75 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 494 - 403 91 897 4 - 2 6 86 - 86 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 442 - 432 10 874 2 - 1 3 114 - 68 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
8 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 371 - 417 46 788 2 - 2 4 77 - 118 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 352 - 474 122 826 2 - 2 4 77 - 77 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
8     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 431 - 348 83 779 1 - 1 2 66 - 90 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 609 - 340 269 949 3 - 1 4 113 - 70 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 450 - 456 6 906 2 - 3 5 92 - 98 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
9 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 496 - 504 8 1000 4 - 3 7 102 - 72 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 342 - 340 2 682 1 - 0 1 70 - 63 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 517 - 446 71 963 4 - 1 5 84 - 66 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 472 - 426 46 898 2 - 1 3 89 - 78 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 535 - 257 278 792 3 - 1 4 76 - 64 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 597 - 296 301 893 3 - 1 4 115 - 68 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 498 - 600 102 1098 2 - 4 6 90 - 158 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 357 - 474 117 831 1 - 2 3 72 - 71 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
9 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 520 - 391 129 911 1 - 0 1 114 - 57 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
9 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 408 - 469 61 877 2 - 2 4 74 - 97 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 523 - 401 122 924 4 - 1 5 94 - 69 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
9 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 387 - 353 34 740 1 - 1 2 79 - 80 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
9 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 448 - 357 91 805 2 - 0 2 95 - 78 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
9     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 526 - 325 201 851 4 - 0 4 85 - 54 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 342 - 582 240 924 1 - 4 5 78 - 86 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
10 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 546 - 513 33 1059 3 - 3 6 95 - 97 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
10 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 492 - 499 7 991 2 - 1 3 86 - 88 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 399 - 543 144 942 3 - 2 5 72 - 71 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 409 - 448 39 857 1 - 2 3 86 - 98 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 455 - 382 73 837 2 - 2 4 69 - 73 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 271 - 452 181 723 1 - 2 3 75 - 83 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 501 - 565 64 1066 2 - 3 5 107 - 80 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 385 - 393 8 778 1 - 1 2 73 - 75 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
10 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 330 - 387 57 717 0 - 1 1 81 - 81 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 395 - 517 122 912 1 - 3 4 80 - 72 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 341 - 538 197 879 1 - 2 3 84 - 96 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
10 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 245 - 551 306 796 0 - 2 2 33 - 106 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 308 - 571 263 879 1 - 3 4 102 - 124 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 582 - 441 141 1023 5 - 2 7 95 - 76 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
10     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
11 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 461 - 403 58 864 2 - 1 3 90 - 75 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
11     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 507 - 367 140 874 3 - 1 4 104 - 65 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 358 - 391 33 749 1 - 0 1 64 - 40 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 427 - 375 52 802 1 - 1 2 69 - 74 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 373 - 503 130 876 1 - 2 3 81 - 74 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 559 - 446 113 1005 4 - 2 6 98 - 89 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 409 - 406 3 815 1 - 1 2 87 - 86 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
11 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 433 - 311 122 744 2 - 1 3 83 - 73 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
11     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 376 - 486 110 862 2 - 2 4 71 - 92 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
11 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 466 - 402 64 868 1 - 2 3 71 - 84 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
11 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 497 - 413 84 910 3 - 2 5 109 - 73 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
11 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 610 - 468 142 1078 1 - 4 5 98 - 89 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 407 - 499 92 906 0 - 2 2 56 - 82 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
11     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 416 - 416 0 832 0 - 3 3 43 - 88 Ισοπαλία Ισοπαλία
11     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 355 - 396 41 751 1 - 1 2 61 - 79 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
12 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 455 - 547 92 1002 3 - 3 6 137 - 90 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
12 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
12 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 413 - 476 63 889 0 - 3 3 72 - 98 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
12 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 489 - 398 91 887 2 - 2 4 98 - 88 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 319 - 512 193 831 0 - 3 3 87 - 83 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
12 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 486 - 434 52 920 3 - 1 4 104 - 107 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
12 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 411 - 465 54 876 1 - 2 3 82 - 64 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
12 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 366 - 577 211 943 2 - 4 6 104 - 89 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
12 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 473 - 427 46 900 2 - 2 4 107 - 104 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 575 - 419 156 994 5 - 1 6 116 - 89 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 461 - 493 32 954 3 - 1 4 78 - 138 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
12 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 627 - 352 275 979 5 - 0 5 84 - 60 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 324 - 590 266 914 1 - 4 5 84 - 107 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 485 - 494 9 979 2 - 3 5 86 - 103 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
12 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 549 - 420 129 969 2 - 2 4 78 - 95 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
12     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 644 - 424 220 1068 4 - 3 7 89 - 111 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
13 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 611 - 356 255 967 2 - 1 3 95 - 83 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 485 - 533 48 1018 2 - 3 5 70 - 94 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 406 - 417 11 823 0 - 2 2 63 - 74 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
13 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 507 - 373 134 880 2 - 0 2 72 - 50 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 612 - 287 325 899 3 - 0 3 101 - 35 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 482 - 384 98 866 1 - 1 2 62 - 74 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
13 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 371 - 489 118 860 1 - 2 3 83 - 131 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
13 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 451 - 474 23 925 2 - 2 4 74 - 101 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 468 - 213 255 681 1 - 0 1 78 - 33 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 468 - 483 15 951 1 - 3 4 67 - 86 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 472 - 491 19 963 1 - 2 3 98 - 99 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
13 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
13 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 423 - 355 68 778 0 - 1 1 49 - 81 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
13 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
13 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 407 - 585 178 992 1 - 5 6 83 - 92 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
13 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 446 - 465 19 911 2 - 2 4 76 - 93 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
13 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
13     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
14 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 359 - 436 77 795 1 - 1 2 90 - 137 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
14 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 495 - 407 88 902 3 - 2 5 97 - 86 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
14 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
14 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 415 - 535 120 950 2 - 1 3 83 - 90 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 408 - 416 8 824 2 - 2 4 81 - 73 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
14 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 505 - 395 110 900 2 - 2 4 100 - 78 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
14 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 346 - 432 86 778 1 - 2 3 65 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 455 - 491 36 946 2 - 3 5 68 - 69 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
14 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 520 - 347 173 867 3 - 0 3 74 - 44 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 501 - 432 69 933 2 - 2 4 124 - 93 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
14 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 434 - 458 24 892 2 - 3 5 73 - 98 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
14 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 376 - 496 120 872 0 - 3 3 70 - 86 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 534 - 389 145 923 4 - 2 6 94 - 94 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 480 - 367 113 847 2 - 1 3 70 - 72 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
14 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
14 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 376 - 568 192 944 1 - 4 5 101 - 82 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
14 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 370 - 726 356 1096 2 - 5 7 118 - 99 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
14 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 334 - 474 140 808 1 - 1 2 84 - 74 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
14     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
15 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 633 - 280 353 913 3 - 0 3 107 - 83 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 543 - 337 206 880 3 - 1 4 77 - 82 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
15 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 638 - 286 352 924 1 - 1 2 101 - 73 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
15 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 464 - 211 253 675 1 - 0 1 95 - 41 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
15 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 336 - 469 133 805 1 - 2 3 73 - 70 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 443 - 495 52 938 0 - 3 3 64 - 116 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 505 - 410 95 915 2 - 2 4 74 - 79 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
15 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 410 - 393 17 803 2 - 0 2 72 - 57 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
15 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 413 - 516 103 929 2 - 3 5 104 - 107 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 386 - 414 28 800 0 - 1 1 72 - 82 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 542 - 406 136 948 3 - 2 5 90 - 80 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
15 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
15 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 648 - 379 269 1027 4 - 2 6 121 - 82 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
15 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
15 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 385 - 443 58 828 1 - 3 4 82 - 82 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
15 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
15 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 515 - 448 67 963 3 - 2 5 110 - 76 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
15 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
15 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 347 - 614 267 961 0 - 4 4 50 - 92 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
15 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 433 - 422 11 855 2 - 1 3 80 - 66 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
15     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 579 - 366 213 945 4 - 1 5 108 - 74 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
16 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
16 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 491 - 445 46 936 2 - 1 3 80 - 72 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
16 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 416 - 480 64 896 3 - 1 4 89 - 75 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
16 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 543 - 425 118 968 3 - 3 6 86 - 80 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 458 - 513 55 971 2 - 3 5 86 - 80 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
16 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 341 - 624 283 965 1 - 4 5 66 - 122 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
16 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 364 - 371 7 735 2 - 1 3 74 - 63 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
16 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 404 - 376 28 780 2 - 0 2 84 - 53 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
16 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 372 - 426 54 798 1 - 1 2 73 - 74 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 349 - 441 92 790 0 - 2 2 62 - 73 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
16 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 623 - 511 112 1134 3 - 3 6 140 - 98 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
16 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 481 - 422 59 903 2 - 1 3 82 - 95 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
16 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 449 - 499 50 948 1 - 4 5 68 - 113 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
16 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
16     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 223 - 554 331 777 0 - 3 3 37 - 93 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 726 - 354 372 1080 5 - 2 7 149 - 74 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 449 - 322 127 771 1 - 0 1 73 - 87 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 589 - 432 157 1021 5 - 1 6 122 - 83 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
17 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 487 - 398 89 885 3 - 2 5 85 - 81 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
17 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 421 - 497 76 918 2 - 2 4 95 - 82 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
17 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 391 - 574 183 965 1 - 3 4 90 - 158 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
17 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 385 - 399 14 784 1 - 1 2 70 - 110 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
17 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 534 - 493 41 1027 4 - 2 6 97 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
17 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 440 - 579 139 1019 3 - 3 6 76 - 80 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 465 - 361 104 826 2 - 0 2 88 - 83 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
17 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 582 - 284 298 866 2 - 1 3 102 - 78 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 247 - 544 297 791 0 - 3 3 38 - 128 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
17 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
17 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 327 - 583 256 910 1 - 2 3 86 - 90 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
17 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
17 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 435 - 430 5 865 1 - 1 2 70 - 126 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
17 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
17 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
17     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 512 - 382 130 894 2 - 2 4 119 - 83 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
18 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
18 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 407 - 483 76 890 2 - 1 3 80 - 78 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
18 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
18 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 600 - 302 298 902 2 - 1 3 88 - 67 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 226 - 451 225 677 0 - 2 2 36 - 74 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 646 - 421 225 1067 3 - 2 5 86 - 74 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
18 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 757 - 320 437 1077 6 - 1 7 134 - 78 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
18 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 361 - 407 46 768 2 - 2 4 73 - 74 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
18 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 377 - 438 61 815 1 - 1 2 71 - 75 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 516 - 489 27 1005 4 - 1 5 104 - 70 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 590 - 428 162 1018 4 - 1 5 86 - 88 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
18 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 293 - 555 262 848 1 - 2 3 83 - 113 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 480 - 574 94 1054 2 - 3 5 98 - 85 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 446 - 380 66 826 2 - 1 3 72 - 104 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
18 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 453 - 565 112 1018 2 - 3 5 83 - 89 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
18 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 430 - 311 119 741 1 - 0 1 90 - 62 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 462 - 478 16 940 3 - 2 5 94 - 110 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
18     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 518 - 439 79 957 4 - 2 6 86 - 106 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
19 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 479 - 404 75 883 2 - 1 3 89 - 80 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
19 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 472 - 263 209 735 1 - 0 1 87 - 50 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
19 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 359 - 389 30 748 0 - 0 0 49 - 88 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
19 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 498 - 420 78 918 3 - 2 5 96 - 83 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 440 - 556 116 996 1 - 3 4 84 - 140 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
19 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 569 - 395 174 964 4 - 1 5 107 - 86 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
19 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 581 - 356 225 937 3 - 1 4 94 - 67 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 470 - 401 69 871 2 - 2 4 107 - 104 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
19 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 427 - 458 31 885 3 - 2 5 68 - 80 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
19 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 455 - 235 220 690 0 - 0 0 52 - 36 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 399 - 483 84 882 1 - 2 3 89 - 82 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
19 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
19 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 438 - 464 26 902 2 - 2 4 70 - 92 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
19 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
19 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
19 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 348 - 496 148 844 0 - 2 2 69 - 82 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
19     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
20 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 449 - 458 9 907 2 - 1 3 86 - 74 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
20 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
20 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 532 - 424 108 956 3 - 2 5 84 - 91 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 203 - 348 145 551 0 - 0 0 39 - 46 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
20 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 463 - 418 45 881 3 - 0 3 82 - 52 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
20 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 375 - 472 97 847 0 - 2 2 70 - 84 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
20 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 521 - 477 44 998 3 - 2 5 104 - 104 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
20 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
20 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 525 - 329 196 854 3 - 0 3 76 - 60 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
20 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 425 - 449 24 874 3 - 1 4 72 - 78 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
20 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 492 - 446 46 938 1 - 2 3 77 - 86 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 447 - 452 5 899 2 - 3 5 90 - 82 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
20 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 506 - 355 151 861 2 - 1 3 86 - 72 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 385 - 402 17 787 0 - 2 2 42 - 79 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 644 - 324 320 968 4 - 1 5 98 - 106 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 563 - 290 273 853 2 - 0 2 106 - 39 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
20     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
21 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
21 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 537 - 529 8 1066 2 - 2 4 152 - 86 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
21 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 480 - 512 32 992 2 - 4 6 84 - 89 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
21 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 374 - 541 167 915 2 - 1 3 90 - 160 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 567 - 523 44 1090 3 - 2 5 137 - 75 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
21 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 368 - 446 78 814 0 - 2 2 71 - 95 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
21     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
21 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 553 - 350 203 903 2 - 1 3 97 - 69 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
21 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 579 - 321 258 900 4 - 0 4 90 - 72 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
21 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 718 - 262 456 980 5 - 2 7 90 - 73 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
21 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 457 - 428 29 885 2 - 2 4 74 - 104 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
21 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 504 - 265 239 769 2 - 1 3 71 - 72 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
21 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 448 - 488 40 936 2 - 2 4 98 - 86 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
21 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 499 - 330 169 829 3 - 1 4 83 - 75 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
21 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 409 - 372 37 781 1 - 2 3 75 - 93 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
21 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 611 - 239 372 850 2 - 0 2 113 - 42 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
21     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
21 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 268 - 518 250 786 0 - 2 2 48 - 74 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
21 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
21     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
21 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
21 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 520 - 337 183 857 3 - 0 3 84 - 37 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
21 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
21     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 379 - 534 155 913 2 - 4 6 76 - 91 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
22 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
22 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 503 - 444 59 947 3 - 1 4 84 - 114 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 306 - 552 246 858 0 - 1 1 28 - 131 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
22 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 307 - 591 284 898 1 - 3 4 71 - 101 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
22 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 346 - 503 157 849 1 - 2 3 76 - 88 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
22 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 498 - 349 149 847 2 - 1 3 88 - 68 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
22 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 363 - 434 71 797 1 - 2 3 72 - 66 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
22 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 445 - 433 12 878 1 - 2 3 77 - 78 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
22 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 534 - 430 104 964 3 - 2 5 167 - 74 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
22 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 381 - 338 43 719 1 - 1 2 67 - 83 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 611 - 405 206 1016 4 - 3 7 90 - 83 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
22 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 425 - 463 38 888 2 - 2 4 100 - 82 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
22 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 390 - 446 56 836 1 - 2 3 80 - 89 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
22 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 581 - 506 75 1087 3 - 3 6 92 - 158 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 484 - 360 124 844 2 - 0 2 90 - 44 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
22 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
22     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
23 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
23 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 502 - 503 1 1005 4 - 2 6 94 - 98 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
23 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 526 - 413 113 939 2 - 2 4 96 - 89 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
23 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 459 - 576 117 1035 1 - 5 6 68 - 104 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
23 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 474 - 555 81 1029 2 - 4 6 72 - 94 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 463 - 403 60 866 2 - 2 4 99 - 78 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
23 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 595 - 425 170 1020 4 - 2 6 83 - 99 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 515 - 518 3 1033 3 - 2 5 85 - 82 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
23 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 453 - 370 83 823 2 - 1 3 73 - 77 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
23 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 598 - 544 54 1142 3 - 3 6 131 - 83 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
23 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 478 - 421 57 899 3 - 2 5 72 - 90 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
23 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 534 - 306 228 840 3 - 1 4 71 - 82 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
23 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 346 - 578 232 924 0 - 3 3 47 - 122 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
23 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 453 - 342 111 795 2 - 0 2 81 - 39 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
23 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
23 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
23 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 560 - 469 91 1029 2 - 2 4 97 - 102 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
23 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
23 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
23     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
24 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 405 - 463 58 868 0 - 3 3 48 - 88 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
24 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
24 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
24     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
24 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 571 - 343 228 914 3 - 1 4 80 - 61 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
24 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 450 - 472 22 922 2 - 1 3 92 - 72 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
24 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 607 - 343 264 950 4 - 1 5 122 - 73 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
24 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 388 - 428 40 816 1 - 0 1 130 - 60 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
24 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 375 - 508 133 883 0 - 3 3 51 - 102 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
24 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 550 - 412 138 962 3 - 2 5 117 - 76 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
24 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 498 - 462 36 960 4 - 3 7 87 - 80 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
24 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 411 - 462 51 873 1 - 1 2 86 - 94 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
24     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 464 - 278 186 742 1 - 0 1 72 - 38 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
24 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 496 - 471 25 967 4 - 2 6 84 - 83 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
24 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 424 - 400 24 824 0 - 1 1 54 - 84 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
24 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 546 - 412 134 958 3 - 1 4 92 - 88 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
24 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
24 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
24     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
24 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 340 - 465 125 805 0 - 2 2 62 - 83 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
25 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 561 - 350 211 911 2 - 1 3 87 - 88 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
25 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
25 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
25 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 395 - 566 171 961 1 - 3 4 70 - 85 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
25 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 501 - 410 91 911 1 - 2 3 99 - 98 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
25 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 474 - 421 53 895 1 - 2 3 102 - 89 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
25 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 487 - 439 48 926 1 - 2 3 91 - 125 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
25 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 519 - 412 107 931 3 - 1 4 94 - 86 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
25 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 478 - 345 133 823 2 - 2 4 82 - 78 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
25 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 463 - 520 57 983 2 - 2 4 69 - 70 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
25 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 449 - 452 3 901 2 - 0 2 79 - 72 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
25 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 367 - 413 46 780 1 - 2 3 116 - 95 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
25 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 400 - 587 187 987 1 - 2 3 82 - 114 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
25 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 359 - 392 33 751 0 - 1 1 44 - 93 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
25 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 435 - 497 62 932 1 - 3 4 65 - 125 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
25 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 381 - 366 15 747 0 - 1 1 62 - 61 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
25 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
25 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
25 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
25     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 513 - 491 22 1004 5 - 2 7 85 - 107 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
26 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
26 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 538 - 424 114 962 4 - 2 6 91 - 86 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 503 - 368 135 871 2 - 1 3 72 - 70 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
26 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 443 - 346 97 789 2 - 0 2 86 - 48 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
26 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 310 - 560 250 870 1 - 3 4 74 - 80 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
26 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
26 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 548 - 406 142 954 3 - 2 5 87 - 77 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
26 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 469 - 469 0 938 1 - 2 3 72 - 78 Ισοπαλία Ισοπαλία
26 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 325 - 510 185 835 0 - 2 2 70 - 104 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 324 - 451 127 775 1 - 2 3 76 - 104 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
26 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 431 - 489 58 920 2 - 3 5 88 - 78 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
26 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 375 - 422 47 797 0 - 1 1 61 - 68 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
26 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 504 - 498 6 1002 3 - 2 5 102 - 84 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
26 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
26 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
26 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
26 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 627 - 366 261 993 4 - 0 4 126 - 74 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
26     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 382 - 604 222 986 2 - 5 7 88 - 92 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 737 - 238 499 975 5 - 0 5 131 - 40 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
27 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
27 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 269 - 567 298 836 0 - 2 2 50 - 82 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
27 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 414 - 503 89 917 1 - 2 3 83 - 94 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
27 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
27 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 541 - 411 130 952 3 - 2 5 104 - 116 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
27 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 388 - 375 13 763 1 - 1 2 63 - 70 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
27 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 376 - 547 171 923 0 - 4 4 51 - 94 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
27 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 349 - 549 200 898 0 - 3 3 44 - 104 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
27 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 369 - 440 71 809 0 - 1 1 70 - 68 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
27 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 405 - 307 98 712 1 - 1 2 68 - 68 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
27 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 521 - 402 119 923 2 - 1 3 114 - 87 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
27 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 382 - 235 147 617 1 - 0 1 74 - 32 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
27 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
27 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
27 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
27     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
28 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
28 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
28     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
28 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 200 - 494 294 694 0 - 2 2 37 - 81 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
28 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 514 - 433 81 947 0 - 2 2 74 - 84 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
28 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
28     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
28 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 410 - 633 223 1043 1 - 4 5 66 - 107 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
28 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 445 - 442 3 887 1 - 1 2 68 - 68 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
28 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 539 - 411 128 950 1 - 3 4 75 - 87 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
28 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 448 - 546 98 994 3 - 2 5 83 - 106 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
28 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 324 - 376 52 700 0 - 0 0 63 - 54 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
28 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 459 - 448 11 907 1 - 1 2 98 - 93 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
28     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
28 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 535 - 402 133 937 3 - 1 4 122 - 62 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
28 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
28 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
28 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 700 - 380 320 1080 5 - 2 7 106 - 86 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
28 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
28 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
28     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
28 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 281 - 508 227 789 0 - 3 3 65 - 131 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
28 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 533 - 383 150 916 4 - 1 5 107 - 61 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
28 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 327 - 453 126 780 0 - 2 2 35 - 77 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
28     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
29 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 513 - 353 160 866 1 - 1 2 81 - 63 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
29 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 594 - 469 125 1063 3 - 3 6 96 - 82 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
29 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
29     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
29 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
29 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
29 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
29 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 509 - 459 50 968 3 - 2 5 85 - 98 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
29 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 457 - 445 12 902 2 - 2 4 80 - 120 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
29 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 361 - 532 171 893 1 - 3 4 96 - 97 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
29     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
29 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 556 - 393 163 949 2 - 1 3 99 - 86 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
29 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 419 - 351 68 770 1 - 1 2 66 - 62 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
29 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 480 - 518 38 998 3 - 4 7 102 - 100 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
29 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 310 - 598 288 908 0 - 4 4 54 - 92 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
29 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 423 - 417 6 840 3 - 1 4 96 - 84 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
29     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
29 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
29 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 374 - 450 76 824 0 - 2 2 53 - 86 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
29 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 467 - 513 46 980 3 - 1 4 83 - 81 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
29 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
29     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
29 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
29 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
29     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
30 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 456 - 312 144 768 1 - 1 2 80 - 93 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
30     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
30 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
30 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
30 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 470 12 928 1 - 3 4 77 - 76 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
30 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 386 - 395 9 781 1 - 1 2 65 - 110 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
30     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 505 - 447 58 952 3 - 2 5 117 - 80 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 336 - 505 169 841 2 - 2 4 87 - 71 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
30 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 344 - 465 121 809 0 - 3 3 46 - 82 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 326 - 483 157 809 1 - 1 2 92 - 72 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
30     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
30 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 391 - 582 191 973 2 - 3 5 70 - 95 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
30 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 327 - 422 95 749 1 - 0 1 72 - 63 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
30 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 343 - 499 156 842 0 - 3 3 51 - 96 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
30 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
30     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
30 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 488 - 484 4 972 2 - 3 5 77 - 89 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
30 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 371 - 329 42 700 1 - 0 1 67 - 76 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 413 - 490 77 903 1 - 4 5 79 - 74 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
31 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 523 - 365 158 888 2 - 1 3 113 - 72 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 402 - 371 31 773 2 - 0 2 70 - 63 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
31 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 539 - 507 32 1046 2 - 3 5 84 - 92 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
31 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
31     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
31 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
31 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
31 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
31 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 468 - 433 35 901 2 - 1 3 114 - 63 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
31 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 354 - 397 43 751 0 - 1 1 42 - 78 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
31 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 478 - 469 9 947 4 - 2 6 86 - 83 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
31     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
31 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 617 - 351 266 968 4 - 0 4 102 - 45 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
31 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
31 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 294 - 485 191 779 1 - 3 4 62 - 83 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
31     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
31 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
31 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 416 - 353 63 769 1 - 1 2 64 - 72 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
31 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 557 - 467 90 1024 3 - 1 4 97 - 122 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
31 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
31 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 357 - 454 97 811 1 - 1 2 93 - 60 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
31 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
31     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
31 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
31     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
32     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
32 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
32 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
32 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
32 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
32 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 372 - 445 73 817 1 - 2 3 70 - 71 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
32 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 509 - 412 97 921 2 - 1 3 74 - 70 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
32 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
32     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
32 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 306 - 387 81 693 0 - 2 2 51 - 68 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
32 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 384 - 483 99 867 1 - 3 4 76 - 77 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
32     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
32 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 539 - 469 70 1008 3 - 2 5 86 - 83 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
32 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 418 - 389 29 807 1 - 1 2 76 - 68 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
32 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 333 - 399 66 732 1 - 1 2 65 - 81 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
32 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 619 - 465 154 1084 5 - 2 7 96 - 88 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
32 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
32 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
32     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
32 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 273 - 515 242 788 1 - 2 3 70 - 80 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
32 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 569 - 383 186 952 4 - 0 4 110 - 77 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
32 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 445 - 544 99 989 2 - 4 6 86 - 95 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
32 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 535 - 484 51 1019 2 - 3 5 74 - 86 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
32 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 468 - 389 79 857 2 - 2 4 103 - 72 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
32     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
33 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 357 - 474 117 831 0 - 3 3 65 - 78 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
33 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 444 - 375 69 819 2 - 0 2 92 - 64 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 239 - 414 175 653 1 - 0 1 73 - 47 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
33 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 366 - 701 335 1067 1 - 6 7 68 - 112 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
33 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
33     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
33 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
33 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 460 - 454 6 914 2 - 2 4 76 - 84 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
33 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 411 - 524 113 935 0 - 3 3 69 - 88 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
33 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 471 - 426 45 897 2 - 2 4 83 - 92 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
33 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 498 - 503 5 1001 3 - 3 6 87 - 91 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
33 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 357 - 493 136 850 1 - 2 3 72 - 104 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
33     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
33 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 430 - 395 35 825 1 - 1 2 96 - 79 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
33     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
33 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
33 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 248 - 522 274 770 0 - 3 3 32 - 85 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
33 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
33 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
33 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
33 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
33 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 452 - 455 3 907 2 - 2 4 66 - 80 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
33 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
33     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
33     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
34 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 489 - 450 39 939 2 - 3 5 99 - 89 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
34 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
34 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 446 - 413 33 859 1 - 2 3 102 - 72 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
34 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
34 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 468 - 342 126 810 1 - 1 2 74 - 87 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
34 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
34 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 498 - 494 4 992 2 - 3 5 96 - 92 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
34 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 517 - 378 139 895 2 - 1 3 89 - 69 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
34 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
34     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
34     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
34 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 514 - 339 175 853 4 - 2 6 76 - 73 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
34 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 444 - 440 4 884 2 - 1 3 75 - 76 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
34 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 566 - 345 221 911 3 - 0 3 92 - 53 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
34 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 558 - 397 161 955 4 - 1 5 84 - 97 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
34 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
34 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
34     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
34 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 588 - 346 242 934 3 - 1 4 76 - 106 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
34 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 380 - 489 109 869 1 - 4 5 70 - 74 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
34 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 426 - 514 88 940 2 - 4 6 94 - 88 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
34 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 406 - 515 109 921 1 - 4 5 89 - 89 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
34     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
35 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 472 - 357 115 829 1 - 1 2 94 - 77 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
35 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 424 - 485 61 909 1 - 3 4 116 - 114 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 568 - 436 132 1004 3 - 1 4 77 - 69 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
35 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
35 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
35 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
35 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 445 - 508 63 953 2 - 3 5 92 - 105 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
35 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 400 - 372 28 772 0 - 2 2 44 - 79 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
35 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 476 - 443 33 919 2 - 2 4 88 - 85 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
35 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 575 - 408 167 983 2 - 1 3 79 - 78 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
35     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
35 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
35 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 488 - 349 139 837 1 - 0 1 87 - 53 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
35 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 524 - 454 70 978 3 - 2 5 90 - 84 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
35 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
35 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 395 - 472 77 867 0 - 2 2 56 - 75 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
35 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
35 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 441 - 424 17 865 3 - 2 5 80 - 84 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
35 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 407 - 540 133 947 1 - 2 3 72 - 83 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
35     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
35     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
36     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
36 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 438 - 477 39 915 1 - 1 2 90 - 83 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
36 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
36 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 431 - 467 36 898 2 - 3 5 95 - 88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
36 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
36 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 550 - 470 80 1020 3 - 3 6 99 - 86 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
36 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
36 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 255 - 611 356 866 0 - 4 4 36 - 107 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ
36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 449 - 367 82 816 1 - 1 2 61 - 69 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
36     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
36     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
36 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 486 - 369 117 855 2 - 2 4 96 - 67 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
36 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 350 - 521 171 871 1 - 3 4 78 - 78 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
36 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 586 - 364 222 950 4 - 1 5 89 - 85 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
36 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
36 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
36     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
36 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
36 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
36 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
36 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
36 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 425 - 501 76 926 1 - 3 4 76 - 90 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
36 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 503 - 393 110 896 3 - 1 4 89 - 63 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
36 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 434 - 416 18 850 1 - 1 2 82 - 84 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
36     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
37 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 379 - 407 28 786 0 - 1 1 48 - 68 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
37 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 556 - 522 34 1078 3 - 2 5 126 - 99 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
37 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 512 - 536 24 1048 2 - 4 6 102 - 96 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
37 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
37 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
37 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 499 - 481 18 980 3 - 3 6 81 - 87 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
37 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 417 - 303 114 720 1 - 1 2 66 - 99 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
37     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
37 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
37 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
37 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 533 - 540 7 1073 3 - 3 6 122 - 92 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
37 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 419 - 463 44 882 1 - 3 4 137 - 105 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
37     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
37 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
37     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
37 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 545 - 330 215 875 4 - 0 4 80 - 62 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
37 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
37 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
37 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
37 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 346 - 375 29 721 1 - 0 1 74 - 39 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
37 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
37 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 480 - 415 65 895 2 - 2 4 80 - 72 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
37     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
37 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
37     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
38 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
38     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
38 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 351 - 457 106 808 2 - 1 3 72 - 83 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
38 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
38 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 548 - 437 111 985 4 - 2 6 91 - 89 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
38 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
38 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
38 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
38     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
38 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 589 - 305 284 894 2 - 0 2 99 - 36 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
38 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
38     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
38 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 632 - 363 269 995 3 - 1 4 101 - 67 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
38 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
38 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
38     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
38 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
38 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 494 - 377 117 871 3 - 1 4 92 - 65 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
38 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 376 - 505 129 881 0 - 3 3 42 - 74 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
38 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
38 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
38 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
38 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 541 - 511 30 1052 2 - 3 5 110 - 121 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
38 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
38     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
39 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 570 - 352 218 922 4 - 0 4 94 - 42 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
39 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
39 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
39 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
39 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 478 - 463 15 941 2 - 2 4 102 - 92 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 525 - 359 166 884 3 - 0 3 140 - 50 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
39 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 416 - 510 94 926 1 - 4 5 60 - 79 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
39 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
39     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
39 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
39 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
39     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
39 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ
39 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 579 - 392 187 971 2 - 1 3 88 - 89 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
39 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 464 - 410 54 874 2 - 2 4 72 - 82 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
39     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
39 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
39 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 541 - 401 140 942 3 - 2 5 80 - 67 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
39 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
39 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
39     0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0
39 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
39 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 486 - 417 69 903 3 - 1 4 83 - 74 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
39     0 - 0 0 0 0 - 0