14ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ Ο.Σ.Θ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/9/2019 18:00-20:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
20:00-22:00 ΓΚΑΛΙΔΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019 19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
21:30-24:00 ΓΚΑΛΙΔΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
ΤΡΙΤΗ 24/9/2019 19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
 
ΠΕΜΠΤΗ 26/9/2019 19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019 19:00-21:30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
 
ΤΡΙΤΗ 1/10/2019 19:00-21:30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/10/2019 19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ- ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
21:30-24:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ- ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/10/2019 19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ- ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
21:30-24:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ- ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ 8/10/2019 19:00-21:30 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΥΛΑΛΗ
21:30-24:00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/10/2019 19:00-21:30 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΥΛΑΛΗ
21:30-24:00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/10/2019 18:00-20:00 ΜΗΤΡΟΥΣΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
20:00-22:00 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/10/2019 19:00-21:30 ΜΗΤΡΟΥΣΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
21:30-24:00 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 15/10/2019 19:00-21:30 ΖΟΥΠΙΔΟΥ-ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
21:30-24:00 ΣΤΕΦΑΝΗΣ- ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17/10/2019 19:00-21:30 ΖΟΥΠΙΔΟΥ-ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
21:30-24:00 ΣΤΕΦΑΝΗΣ- ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2019 19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ-ΤΖΑΡΑ
21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ  22/10/2019 19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ-ΤΖΑΡΑ
21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ-ΓΚΟΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ  24/10/2019 19:00-21:30 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ- ΣΙΣΚΟΥ
21:30-24:00 ΚΑΛΕΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ  29/10/2019 19:00-21:30 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ- ΣΙΣΚΟΥ
21:30-24:00 ΚΑΛΕΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ  31/10/2019 19:00-21:30 ΣΑΜΑΡΑ- ΖΑΧΑΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ-ΓΙΟΥΒΑΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ  4/11/2019 19:00-21:30 ΣΑΜΑΡΑ- ΖΑΧΑΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ-ΓΙΟΥΒΑΝΗ
ΤΡΙΤΗ  5/11/2019 19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
21:30-24:00 ΓΚΑΛΙΔΗ - ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ  7/11/2019 19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
21:30-24:00 ΓΚΑΛΙΔΗ - ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ  10/11/2019 18:00-20:00 ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΜΟΥΛΑΛΗ
20:00-22:00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ  11/11/2019 19:00-21:30 ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΜΟΥΛΑΛΗ
21:30-24:00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ  12/11/2019 19:00-21:30 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
21:30-24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ  14/11/2019 19:00-21:30 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
21:30-24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ  17/11/2019 18:00-20:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
20:00-22:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ  18/11/2019 19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
21:30-24:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
ΤΡΙΤΗ  19/11/2019 19:00-21:30 ΓΚΟΛΙΟΥ-ΣΙΣΚΟΥ
21:30-24:00 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ  21/11/2019 19:00-21:30 ΓΚΟΛΙΟΥ-ΣΙΣΚΟΥ
21:30-24:00 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ  24/11/2019 18:00-20:00 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΣΙΣΚΟΥ
20:00-22:00 ΤΟΠΑΛΟΛΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ  25/11/2019 19:00-21:30 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΣΙΣΚΟΥ
21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΛΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΤΡΙΤΗ  26/11/2019 19:00-21:30 ΖΑΧΑΡΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
21:30-24:00 ΜΠΑΛΤΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ  28/11/2019 19:00-21:30 ΖΑΧΑΡΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
21:30-24:00 ΜΠΑΛΤΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ  2/12/2019 19:00-21:30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΤΡΙΤΗ  3/12/2019 19:00-21:30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ  5/12/2019 19:00-21:30 ΧΡΥΣΑΦΗ - ΚΑΛΕΣΗΣ
21:30-24:00 ΤΖΑΡΑ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ  9/12/2019 19:00-21:30 ΧΡΥΣΑΦΗ - ΚΑΛΕΣΗΣ
21:30-24:00 ΤΖΑΡΑ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ  10/12/2019 19:00-21:30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΜΠΑΛΤΑΣ
21:30-24:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ  12/12/2019 19:00-21:30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΜΠΑΛΤΑΣ
21:30-24:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12/2019 18:00-20:00 ΣΑΜΑΡΑ - ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
20:00-22:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΜΠΑΛΤΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ  16/12/2019 19:00-21:30 ΣΑΜΑΡΑ - ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΜΠΑΛΤΑΣ
ΤΡΙΤΗ  17/12/2019 19:00-21:30 ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
21:30-24:00 ΓΚΑΛΙΔΗ - ΑΝΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 17/12/2019 19:00-21:30 ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
21:30-24:00 ΓΚΑΛΙΔΗ - ΑΝΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/12/2019 19:00-21:30 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2019 18:00-20:00 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
20:00-22:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ  7/01/2020 19:00-21:30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
21:30-24:00 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ
ΠΕΜΠΤΗ  9/01/2020 19:00-21:30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
21:30-24:00 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ  13/01/2020 19:00-21:30 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 
21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
ΤΡΙΤΗ  14/01/2020 19:00-21:30 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 
21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ  16/01/2020 19:00-21:30 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
21:30-24:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΖΑΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ  20/01/2020 19:00-21:30 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
21:30-24:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΖΑΡΑ
ΤΡΙΤΗ  21/01/2020 19:00-21:30 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΜΠΑΛΤΑΣ
21:30-24:00 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ  23/01/2020 19:00-21:30 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΜΠΑΛΤΑΣ
21:30-24:00 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ  26/01/2020 18:00-20:00 ΖΟΥΠΙΔΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
20:00-22:00 ΣΑΜΑΡΑ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ  27/01/2020 19:00-21:30 ΖΟΥΠΙΔΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
21:30-24:00 ΣΑΜΑΡΑ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΤΡΙΤΗ  28/01/2020 19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΧΡΥΣΑΦΗ
21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΓΚΑΛΙΔΗ
ΠΕΜΠΤΗ  30/01/2020 19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΧΡΥΣΑΦΗ
21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΓΚΑΛΙΔΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ  3/02/2020 19:00-21:30 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΛΕΣΗΣ
21:30-24:00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 4/2/2020 19:00-21:30 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΛΕΣΗΣ
21:30-24:00 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 6/2/2020 19:00-21:30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΝΑΡΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
21:30-24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ  10/02/2020 19:00-21:30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΝΑΡΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
21:30-24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
ΤΡΙΤΗ 11/2/2020 19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
21:30-24:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/2/2020 19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
21:30-24:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ  16/02/2020 18:00-20:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΥΛΑΛΗ
20:00-22:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ  17/02/2020 19:00-21:30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΥΛΑΛΗ
21:30-24:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ
ΤΡΙΤΗ 18/2/2020 19:00-21:30 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
21:30-24:00 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ  24/02/2020 19:00-21:30 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
21:30-24:00 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΤΗ 25/2/2020 19:00-21:30 ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΣΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/2/2020 19:00-21:30 ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΣΑΜΑΡΑ
ΤΡΙΤΗ 3/3/2020 19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΚΟΛΙΟΥ
21:30-24:00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΜΠΑΛΤΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/3/2020 19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΚΟΛΙΟΥ
21:30-24:00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΜΠΑΛΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2020 18:00-20:00 ΚΑΛΕΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
20:00-22:00 ΜΗΤΡΟΥΣΗ - ΣΙΣΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/2020 19:00-21:30 ΚΑΛΕΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
21:30-24:00 ΜΗΤΡΟΥΣΗ - ΣΙΣΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10/3/2020 19:00-21:30 ΜΠΑΛΤΑΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3/2020 19:00-21:30 ΜΠΑΛΤΑΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3/2020 18:00-20:00 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
20:00-22:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2020 19:00-21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17/3/2020 19:00-21:30 ΧΡΥΣΑΦΗ - ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
21:30-24:00 ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/3/2020 19:00-21:30 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΣΚΟΥ
21:30-24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΤΡΙΤΗ 24/3/2020 19:00-21:30 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΣΚΟΥ
21:30-24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/3/2020 19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
21:30-24:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2020 18:00-20:00 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
20:00-22:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3/2020 19:00-21:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΟΥΛΑΛΗ
21:30-24:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ
ΤΡΙΤΗ 31/3/2020 19:00-21:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΟΥΛΑΛΗ
21:30-24:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 2/4/2020 19:00-21:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/4/2020 18:00-20:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
20:00-22:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4/2020 19:00-21:30 ΜΠΑΛΤΑΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΤΗ 7/4/2020 19:00-21:30 ΜΠΑΛΤΑΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9/4/2020 19:00-21:30 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ - ΓΚΟΛΙΟΥ
21:30-24:00 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/4/2020 19:00-21:30 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ - ΓΚΟΛΙΟΥ
21:30-24:00 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 13/4/2020 19:00-21:30 ΤΖΑΡΑ - ΣΙΣΚΟΥ
21:30-24:00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ
Μ.ΤΡΙΤΗ 14/4/2020 19:00-21:30 ΤΖΑΡΑ - ΣΙΣΚΟΥ
21:30-24:00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ
ΤΡΙΤΗ 21/4/2020 19:00-21:30 ΜΗΤΡΟΥΣΗ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
21:30-24:00 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23/4/2020 19:00-21:30 ΣΑΜΑΡΑ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
21:30-24:00 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ