ΑΓΩΝΕΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
20 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 644 - 324 320 968 4 - 1 5 98 - 106
42 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 315 - 496 181 811 1 - 2 3 66 - 95
ΠΕΜΠΤΗ 2/7/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
23 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 502 - 503 1 1005 4 - 2 6 94 - 98
47 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 414 - 404 10 818 1 - 0 1 87 - 50
47 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 500 - 379 121 879 3 - 2 5 90 - 83
48 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 402 - 454 52 856 2 - 2 4 74 - 94
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
28 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 700 - 380 320 1080 5 - 2 7 106 - 86
31 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 557 - 467 90 1024 3 - 1 4 97 - 122
43 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 396 - 598 202 994 1 - 3 4 77 - 86
44 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 296 - 520 224 816 1 - 2 3 64 - 89
ΤΡΙΤΗ 30/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
33 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 411 - 524 113 935 0 - 3 3 69 - 88
40 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 357 - 459 102 816 1 - 1 2 81 - 78
40 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 460 - 447 13 907 3 - 1 4 80 - 102
41 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 481 - 417 64 898 3 - 2 5 86 - 100
45 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 398 - 356 42 754 1 - 1 2 83 - 66
46 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 402 - 634 232 1036 3 - 3 6 89 - 109
47 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 447 - 385 62 832 2 - 1 3 74 - 68
47 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 471 - 336 135 807 2 - 0 2 100 - 48
48 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 595 - 300 295 895 5 - 0 5 102 - 69
48 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 389 - 472 83 861 1 - 2 3 68 - 77
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
24 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 546 - 412 134 958 3 - 1 4 92 - 88
35 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 441 - 424 17 865 3 - 2 5 80 - 84
39 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 486 - 417 69 903 3 - 1 4 83 - 74
47 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 461 - 377 84 838 3 - 1 4 86 - 83
48 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 383 - 525 142 908 0 - 3 3 58 - 75
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
14 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 334 - 474 140 808 1 - 1 2 84 - 74
41 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 434 - 495 61 929 2 - 2 4 78 - 80
43 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 432 - 542 110 974 3 - 2 5 88 - 88
ΠΕΜΠΤΗ 25/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 416 - 480 64 896 3 - 1 4 89 - 75
45 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 369 - 551 182 920 1 - 3 4 86 - 116
46 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 434 - 414 20 848 0 - 2 2 48 - 80
46 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 486 - 427 59 913 3 - 2 5 104 - 87
49 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 503 - 371 132 874 2 - 2 4 102 - 104
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
37 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 379 - 407 28 786 0 - 1 1 48 - 68
41 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 412 - 443 31 855 0 - 3 3 55 - 72
42 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 524 - 448 76 972 3 - 2 5 91 - 93
43 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 518 - 366 152 884 1 - 1 2 78 - 82
43 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 316 - 544 228 860 0 - 3 3 49 - 122
49 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 446 - 471 25 917 2 - 3 5 80 - 83
ΤΡΙΤΗ 23/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
36 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 434 - 416 18 850 1 - 1 2 82 - 84
38 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 589 - 305 284 894 2 - 0 2 99 - 36
42 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 285 - 480 195 765 2 - 3 5 76 - 77
43 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 651 - 408 243 1059 3 - 2 5 118 - 90
44 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 492 - 360 132 852 2 - 1 3 72 - 86
45 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 433 - 421 12 854 1 - 2 3 88 - 83
45 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 483 - 363 120 846 2 - 1 3 101 - 95
45 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 381 - 572 191 953 1 - 3 4 82 - 89
45 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 451 - 359 92 810 3 - 1 4 146 - 92
46 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 440 - 435 5 875 1 - 3 4 70 - 80
48 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 334 - 498 164 832 0 - 3 3 51 - 78
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
30 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 470 12 928 1 - 3 4 77 - 76
41 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 454 - 434 20 888 2 - 3 5 92 - 86
41 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 628 - 422 206 1050 4 - 2 6 113 - 73
42 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 525 - 485 40 1010 3 - 4 7 76 - 101
42 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 554 - 350 204 904 4 - 2 6 99 - 72
43 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 530 - 470 60 1000 3 - 2 5 84 - 89
43 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 430 - 416 14 846 3 - 1 4 76 - 86
44 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 460 - 348 112 808 2 - 1 3 82 - 67
44 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 601 - 413 188 1014 3 - 2 5 93 - 81
44 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 558 - 418 140 976 3 - 3 6 86 - 80
46 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 557 - 394 163 951 3 - 2 5 126 - 80
48 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 378 - 457 79 835 0 - 2 2 66 - 85
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
45 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 431 - 477 46 908 1 - 2 3 98 - 80
46 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 456 - 396 60 852 1 - 1 2 80 - 72
48 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 658 - 406 252 1064 5 - 1 6 221 - 78
ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
22 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 581 - 506 75 1087 3 - 3 6 92 - 158
32 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 535 - 484 51 1019 2 - 3 5 74 - 86
37 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 533 - 540 7 1073 3 - 3 6 122 - 92
39 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 464 - 410 54 874 2 - 2 4 72 - 82
41 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 463 - 374 89 837 1 - 1 2 70 - 71
41 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 336 - 548 212 884 0 - 2 2 66 - 89
45 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 567 - 355 212 922 4 - 0 4 76 - 48
46 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 439 - 485 46 924 0 - 4 4 54 - 82
47 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 350 - 497 147 847 2 - 1 3 86 - 95
48 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 414 - 369 45 783 1 - 0 1 70 - 48
49 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 552 - 365 187 917 2 - 1 3 118 - 70
49 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 410 - 454 44 864 2 - 2 4 82 - 95
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
35 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 476 - 443 33 919 2 - 2 4 88 - 85
35 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 478 - 421 57 899 3 - 2 5 72 - 90
44 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 622 - 379 243 1001 3 - 3 6 104 - 88
45 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 443 - 471 28 914 1 - 2 3 96 - 75
46 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 526 - 333 193 859 2 - 1 3 125 - 65
46 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 502 - 302 200 804 2 - 0 2 84 - 52
47 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 388 - 482 94 870 1 - 2 3 96 - 79
49 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 428 - 551 123 979 2 - 2 4 95 - 79
ΤΡΙΤΗ 16/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
36 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 586 - 364 222 950 4 - 1 5 89 - 85
39 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 478 - 463 15 941 2 - 2 4 102 - 92
39 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 570 - 352 218 922 4 - 0 4 94 - 42
41 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 348 - 465 117 813 2 - 2 4 72 - 153
43 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 544 - 506 38 1050 2 - 4 6 102 - 95
43 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 373 - 489 116 862 1 - 2 3 78 - 93
43 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 473 - 507 34 980 2 - 2 4 96 - 91
47 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 371 - 595 224 966 1 - 4 5 67 - 110
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 485 - 494 9 979 2 - 3 5 86 - 103
35 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 424 - 485 61 909 1 - 3 4 116 - 114
36 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 350 - 521 171 871 1 - 3 4 78 - 78
38 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 376 - 505 129 881 0 - 3 3 42 - 74
40 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 557 - 396 161 953 4 - 1 5 82 - 68
40 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 426 - 384 42 810 2 - 1 3 84 - 62
42 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 546 - 421 125 967 4 - 1 5 92 - 71
44 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 406 - 390 16 796 1 - 1 2 78 - 74
45 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 450 - 472 22 922 2 - 2 4 108 - 80
48 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 414 - 386 28 800 1 - 1 2 70 - 66
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
43 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 380 - 605 225 985 0 - 5 5 60 - 87
ΠΕΜΠΤΗ 11/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
38 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 494 - 377 117 871 3 - 1 4 92 - 65
38 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 632 - 363 269 995 3 - 1 4 101 - 67
40 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 375 - 372 3 747 0 - 2 2 45 - 74
40 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 465 - 447 18 912 1 - 3 4 67 - 90
42 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 494 - 477 17 971 3 - 3 6 113 - 83
44 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 512 - 373 139 885 3 - 1 4 87 - 66
49 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 432 - 416 16 848 1 - 1 2 75 - 71
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
33 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 444 - 375 69 819 2 - 0 2 92 - 64
38 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 548 - 437 111 985 4 - 2 6 91 - 89
47 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 575 - 367 208 942 4 - 1 5 94 - 79
ΤΡΙΤΗ 9/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
41 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 540 - 424 116 964 2 - 3 5 133 - 85
47 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 485 - 435 50 920 2 - 1 3 88 - 78
47 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 376 - 471 95 847 2 - 2 4 67 - 89
49 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 488 - 393 95 881 3 - 2 5 93 - 98
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
23 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 534 - 306 228 840 3 - 1 4 71 - 82
46 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 415 - 422 7 837 2 - 2 4 94 - 75
ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
34 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 588 - 346 242 934 3 - 1 4 76 - 106
37 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 512 - 536 24 1048 2 - 4 6 102 - 96
44 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 513 - 463 50 976 1 - 1 2 96 - 78
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
34 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 351 - 457 106 808 2 - 1 3 72 - 83
ΤΡΙΤΗ 2/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
34 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 514 - 339 175 853 4 - 2 6 76 - 73
40 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 522 - 392 130 914 3 - 2 5 122 - 77
49 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 395 - 428 33 823 1 - 1 2 68 - 61
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/6/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
39 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 416 - 510 94 926 1 - 4 5 60 - 79
40 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 649 - 465 184 1114 4 - 3 7 149 - 76
41 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 454 - 395 59 849 1 - 1 2 88 - 83
ΠΕΜΠΤΗ 12/3/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
40 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 608 - 487 121 1095 4 - 2 6 110 - 70
45 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 432 - 683 251 1115 3 - 4 7 86 - 93
ΤΡΙΤΗ 10/3/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
22 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 306 - 552 246 858 0 - 1 1 28 - 131
30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 413 - 490 77 903 1 - 4 5 79 - 74
34 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 468 - 342 126 810 1 - 1 2 74 - 87
36 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 438 - 477 39 915 1 - 1 2 90 - 83
37 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 556 - 522 34 1078 3 - 2 5 126 - 99
37 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 346 - 375 29 721 1 - 0 1 74 - 39
37 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 480 - 415 65 895 2 - 2 4 80 - 72
49 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 320 - 536 216 856 2 - 1 3 85 - 95
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
27 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 382 - 604 222 986 2 - 5 7 88 - 92
35 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 568 - 436 132 1004 3 - 1 4 77 - 69
35 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 524 - 454 70 978 3 - 2 5 90 - 84
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
21 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 611 - 239 372 850 2 - 0 2 113 - 42
34 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 426 - 514 88 940 2 - 4 6 94 - 88
46 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 515 - 419 96 934 2 - 1 3 114 - 68
ΠΕΜΠΤΗ 5/3/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
35 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 395 - 472 77 867 0 - 2 2 56 - 75
36 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 550 - 470 80 1020 3 - 3 6 99 - 86
37 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 499 - 481 18 980 3 - 3 6 81 - 87
38 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 541 - 511 30 1052 2 - 3 5 110 - 121
39 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 579 - 392 187 971 2 - 1 3 88 - 89
40 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 445 - 489 44 934 3 - 4 7 70 - 74
ΤΡΙΤΗ 3/3/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
16 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 404 - 376 28 780 2 - 0 2 84 - 53
35 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 400 - 372 28 772 0 - 2 2 44 - 79
36 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 503 - 393 110 896 3 - 1 4 89 - 63
36 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 486 - 369 117 855 2 - 2 4 96 - 67
39 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 525 - 359 166 884 3 - 0 3 140 - 50
ΠΕΜΠΤΗ 27/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
32 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 619 - 465 154 1084 5 - 2 7 96 - 88
34 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 558 - 397 161 955 4 - 1 5 84 - 97
35 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 445 - 508 63 953 2 - 3 5 92 - 105
36 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 425 - 501 76 926 1 - 3 4 76 - 90
ΤΡΙΤΗ 25/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
28 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 200 - 494 294 694 0 - 2 2 37 - 81
31 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 416 - 353 63 769 1 - 1 2 64 - 72
34 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 489 - 450 39 939 2 - 3 5 99 - 89
35 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 575 - 408 167 983 2 - 1 3 79 - 78
35 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 407 - 540 133 947 1 - 2 3 72 - 83
35 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 472 - 357 115 829 1 - 1 2 94 - 77
42 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 485 - 436 49 921 1 - 2 3 68 - 119
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
33 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 366 - 701 335 1067 1 - 6 7 68 - 112
34 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 566 - 345 221 911 3 - 0 3 92 - 53
34 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 498 - 494 4 992 2 - 3 5 96 - 92
ΤΡΙΤΗ 18/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
15 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 336 - 469 133 805 1 - 2 3 73 - 70
31 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 539 - 507 32 1046 2 - 3 5 84 - 92
31 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 402 - 371 31 773 2 - 0 2 70 - 63
31 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 357 - 454 97 811 1 - 1 2 93 - 60
32 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 306 - 387 81 693 0 - 2 2 51 - 68
32 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 569 - 383 186 952 4 - 0 4 110 - 77
34 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 444 - 440 4 884 2 - 1 3 75 - 76
34 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 406 - 515 109 921 1 - 4 5 89 - 89
35 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 488 - 349 139 837 1 - 0 1 87 - 53
36 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 431 - 467 36 898 2 - 3 5 95 - 88
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
26 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 538 - 424 114 962 4 - 2 6 91 - 86
31 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 294 - 485 191 779 1 - 3 4 62 - 83
32 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 509 - 412 97 921 2 - 1 3 74 - 70
33 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 452 - 455 3 907 2 - 2 4 66 - 80
33 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 248 - 522 274 770 0 - 3 3 32 - 85
33 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 498 - 503 5 1001 3 - 3 6 87 - 91
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
33 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 471 - 426 45 897 2 - 2 4 83 - 92
33 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 357 - 474 117 831 0 - 3 3 65 - 78
34 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 446 - 413 33 859 1 - 2 3 102 - 72
ΠΕΜΠΤΗ 13/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
32 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 539 - 469 70 1008 3 - 2 5 86 - 83
33 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 239 - 414 175 653 1 - 0 1 73 - 47
33 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 430 - 395 35 825 1 - 1 2 96 - 79
33 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 357 - 493 136 850 1 - 2 3 72 - 104
ΤΡΙΤΗ 11/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
20 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 521 - 477 44 998 3 - 2 5 104 - 104
21 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 579 - 321 258 900 4 - 0 4 90 - 72
26 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 325 - 510 185 835 0 - 2 2 70 - 104
28 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 410 - 633 223 1043 1 - 4 5 66 - 107
30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 336 - 505 169 841 2 - 2 4 87 - 71
32 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 418 - 389 29 807 1 - 1 2 76 - 68
32 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 468 - 389 79 857 2 - 2 4 103 - 72
32 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 372 - 445 73 817 1 - 2 3 70 - 71
32 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 333 - 399 66 732 1 - 1 2 65 - 81
34 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 380 - 489 109 869 1 - 4 5 70 - 74
36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 449 - 367 82 816 1 - 1 2 61 - 69
39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 541 - 401 140 942 3 - 2 5 80 - 67
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
32 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 384 - 483 99 867 1 - 3 4 76 - 77
41 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 499 - 452 47 951 4 - 1 5 95 - 66
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
29 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 374 - 450 76 824 0 - 2 2 53 - 86
30 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 327 - 422 95 749 1 - 0 1 72 - 63
ΠΕΜΠΤΗ 6/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 513 - 491 22 1004 5 - 2 7 85 - 107
29 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 467 - 513 46 980 3 - 1 4 83 - 81
30 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 386 - 395 9 781 1 - 1 2 65 - 110
32 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 445 - 544 99 989 2 - 4 6 86 - 95
ΤΡΙΤΗ 4/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
24 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 405 - 463 58 868 0 - 3 3 48 - 88
25 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 381 - 366 15 747 0 - 1 1 62 - 61
26 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 310 - 560 250 870 1 - 3 4 74 - 80
27 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 269 - 567 298 836 0 - 2 2 50 - 82
28 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 459 - 448 11 907 1 - 1 2 98 - 93
28 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 324 - 376 52 700 0 - 0 0 63 - 54
29 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 419 - 351 68 770 1 - 1 2 66 - 62
30 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 343 - 499 156 842 0 - 3 3 51 - 96
30 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 456 - 312 144 768 1 - 1 2 80 - 93
30 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 391 - 582 191 973 2 - 3 5 70 - 95
31 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 478 - 469 9 947 4 - 2 6 86 - 83
31 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 523 - 365 158 888 2 - 1 3 113 - 72
37 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 419 - 463 44 882 1 - 3 4 137 - 105
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
20 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 506 - 355 151 861 2 - 1 3 86 - 72
30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 326 - 483 157 809 1 - 1 2 92 - 72
30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 505 - 447 58 952 3 - 2 5 117 - 80
34 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 517 - 378 139 895 2 - 1 3 89 - 69
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/2/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
29 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 480 - 518 38 998 3 - 4 7 102 - 100
31 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 468 - 433 35 901 2 - 1 3 114 - 63
ΠΕΜΠΤΗ 30/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
27 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 382 - 235 147 617 1 - 0 1 74 - 32
29 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 513 - 353 160 866 1 - 1 2 81 - 63
29 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 310 - 598 288 908 0 - 4 4 54 - 92
29 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 423 - 417 6 840 3 - 1 4 96 - 84
37 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 545 - 330 215 875 4 - 0 4 80 - 62
ΤΡΙΤΗ 28/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
11 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 373 - 503 130 876 1 - 2 3 81 - 74
25 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 478 - 345 133 823 2 - 2 4 82 - 78
25 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 487 - 439 48 926 1 - 2 3 91 - 125
26 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 375 - 422 47 797 0 - 1 1 61 - 68
28 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 448 - 546 98 994 3 - 2 5 83 - 106
28 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 535 - 402 133 937 3 - 1 4 122 - 62
29 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 361 - 532 171 893 1 - 3 4 96 - 97
29 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 457 - 445 12 902 2 - 2 4 80 - 120
30 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 371 - 329 42 700 1 - 0 1 67 - 76
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
26 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 431 - 489 58 920 2 - 3 5 88 - 78
28 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 539 - 411 128 950 1 - 3 4 75 - 87
28 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 445 - 442 3 887 1 - 1 2 68 - 68
28 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 533 - 383 150 916 4 - 1 5 107 - 61
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
24 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 607 - 343 264 950 4 - 1 5 122 - 73
25 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 474 - 421 53 895 1 - 2 3 102 - 89
26 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 503 - 368 135 871 2 - 1 3 72 - 70
26 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 504 - 498 6 1002 3 - 2 5 102 - 84
ΠΕΜΠΤΗ 23/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 615 - 402 213 1017 4 - 1 5 90 - 73
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 465 - 361 104 826 2 - 0 2 88 - 83
23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 515 - 518 3 1033 3 - 2 5 85 - 82
26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 324 - 451 127 775 1 - 2 3 76 - 104
27 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 414 - 503 89 917 1 - 2 3 83 - 94
27 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 349 - 549 200 898 0 - 3 3 44 - 104
27 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 376 - 547 171 923 0 - 4 4 51 - 94
27 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 541 - 411 130 952 3 - 2 5 104 - 116
28 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 327 - 453 126 780 0 - 2 2 35 - 77
29 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 509 - 459 50 968 3 - 2 5 85 - 98
ΤΡΙΤΗ 21/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
10 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 330 - 387 57 717 0 - 1 1 81 - 81
23 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 453 - 342 111 795 2 - 0 2 81 - 39
26 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 548 - 406 142 954 3 - 2 5 87 - 77
27 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 388 - 375 13 763 1 - 1 2 63 - 70
27 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 369 - 440 71 809 0 - 1 1 70 - 68
27 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 405 - 307 98 712 1 - 1 2 68 - 68
28 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 514 - 433 81 947 0 - 2 2 74 - 84
29 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 594 - 469 125 1063 3 - 3 6 96 - 82
31 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 354 - 397 43 751 0 - 1 1 42 - 78
36 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 255 - 611 356 866 0 - 4 4 36 - 107
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 525 - 439 86 964 3 - 2 5 87 - 74
26 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 443 - 346 97 789 2 - 0 2 86 - 48
ΠΕΜΠΤΗ 16/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
27 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 521 - 402 119 923 2 - 1 3 114 - 87
ΤΡΙΤΗ 14/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
18 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 226 - 451 225 677 0 - 2 2 36 - 74
22 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 498 - 349 149 847 2 - 1 3 88 - 68
24 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 498 - 462 36 960 4 - 3 7 87 - 80
25 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 395 - 566 171 961 1 - 3 4 70 - 85
25 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 435 - 497 62 932 1 - 3 4 65 - 125
25 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 359 - 392 33 751 0 - 1 1 44 - 93
25 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 463 - 520 57 983 2 - 2 4 69 - 70
25 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 519 - 412 107 931 3 - 1 4 94 - 86
25 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 501 - 410 91 911 1 - 2 3 99 - 98
25 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 367 - 413 46 780 1 - 2 3 116 - 95
30 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 488 - 484 4 972 2 - 3 5 77 - 89
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
21 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 448 - 488 40 936 2 - 2 4 98 - 86
22 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 307 - 591 284 898 1 - 3 4 71 - 101
24 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 550 - 412 138 962 3 - 2 5 117 - 76
25 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 449 - 452 3 901 2 - 0 2 79 - 72
29 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 556 - 393 163 949 2 - 1 3 99 - 86
47 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 393 - 690 297 1083 0 - 6 6 57 - 107
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
14 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 331 - 329 2 660 1 - 0 1 72 - 75
18 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 430 - 311 119 741 1 - 0 1 90 - 62
ΠΕΜΠΤΗ 9/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
14 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 505 - 395 110 900 2 - 2 4 100 - 78
19 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 348 - 496 148 844 0 - 2 2 69 - 82
20 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 447 - 452 5 899 2 - 3 5 90 - 82
21 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 480 - 512 32 992 2 - 4 6 84 - 89
21 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 553 - 350 203 903 2 - 1 3 97 - 69
22 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 503 - 444 59 947 3 - 1 4 84 - 114
23 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 598 - 544 54 1142 3 - 3 6 131 - 83
23 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 459 - 576 117 1035 1 - 5 6 68 - 104
23 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 346 - 578 232 924 0 - 3 3 47 - 122
24 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 571 - 343 228 914 3 - 1 4 80 - 61
24 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 496 - 471 25 967 4 - 2 6 84 - 83
24 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 464 - 278 186 742 1 - 0 1 72 - 38
ΤΡΙΤΗ 7/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
19 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 479 - 404 75 883 2 - 1 3 89 - 80
21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 457 - 428 29 885 2 - 2 4 74 - 104
22 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 445 - 433 12 878 1 - 2 3 77 - 78
23 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 560 - 469 91 1029 2 - 2 4 97 - 102
24 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 424 - 400 24 824 0 - 1 1 54 - 84
25 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 400 - 587 187 987 1 - 2 3 82 - 114
28 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 281 - 508 227 789 0 - 3 3 65 - 131
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/1/2020
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
24 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 450 - 472 22 922 2 - 1 3 92 - 72
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
22 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 390 - 446 56 836 1 - 2 3 80 - 89
22 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 484 - 360 124 844 2 - 0 2 90 - 44
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
23 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 453 - 370 83 823 2 - 1 3 73 - 77
ΠΕΜΠΤΗ 19/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
21 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 520 - 337 183 857 3 - 0 3 84 - 37
22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 381 - 338 43 719 1 - 1 2 67 - 83
26 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 627 - 366 261 993 4 - 0 4 126 - 74
ΤΡΙΤΗ 17/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
14 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 520 - 347 173 867 3 - 0 3 74 - 44
19 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 470 - 401 69 871 2 - 2 4 107 - 104
19 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 359 - 389 30 748 0 - 0 0 49 - 88
20 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 532 - 424 108 956 3 - 2 5 84 - 91
21 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 504 - 265 239 769 2 - 1 3 71 - 72
21 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 567 - 523 44 1090 3 - 2 5 137 - 75
22 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 534 - 430 104 964 3 - 2 5 167 - 74
22 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 611 - 405 206 1016 4 - 3 7 90 - 83
23 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 463 - 403 60 866 2 - 2 4 99 - 78
23 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 526 - 413 113 939 2 - 2 4 96 - 89
23 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 474 - 555 81 1029 2 - 4 6 72 - 94
24 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 375 - 508 133 883 0 - 3 3 51 - 102
24 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 388 - 428 40 816 1 - 0 1 130 - 60
26 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 469 - 469 0 938 1 - 2 3 72 - 78
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
19 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 569 - 395 174 964 4 - 1 5 107 - 86
21 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 268 - 518 250 786 0 - 2 2 48 - 74
21 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 409 - 372 37 781 1 - 2 3 75 - 93
21 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 374 - 541 167 915 2 - 1 3 90 - 160
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
14 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 346 - 432 86 778 1 - 2 3 65 - 90
19 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 427 - 458 31 885 3 - 2 5 68 - 80
20 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 203 - 348 145 551 0 - 0 0 39 - 46
21 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 537 - 529 8 1066 2 - 2 4 152 - 86
22 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 346 - 503 157 849 1 - 2 3 76 - 88
33 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 460 - 454 6 914 2 - 2 4 76 - 84
ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
14 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 501 - 432 69 933 2 - 2 4 124 - 93
18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 646 - 421 225 1067 3 - 2 5 86 - 74
19 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 438 - 464 26 902 2 - 2 4 70 - 92
20 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 525 - 329 196 854 3 - 0 3 76 - 60
22 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 363 - 434 71 797 1 - 2 3 72 - 66
ΤΡΙΤΗ 10/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
4 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 384 - 391 7 775 1 - 2 3 68 - 79
16 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 372 - 426 54 798 1 - 1 2 73 - 74
18 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 407 - 483 76 890 2 - 1 3 80 - 78
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 590 - 428 162 1018 4 - 1 5 86 - 88
19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 440 - 556 116 996 1 - 3 4 84 - 140
19 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 498 - 420 78 918 3 - 2 5 96 - 83
20 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 449 - 458 9 907 2 - 1 3 86 - 74
20 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 463 - 418 45 881 3 - 0 3 82 - 52
20 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 385 - 402 17 787 0 - 2 2 42 - 79
21 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 499 - 330 169 829 3 - 1 4 83 - 75
22 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 425 - 463 38 888 2 - 2 4 100 - 82
23 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 595 - 425 170 1020 4 - 2 6 83 - 99
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
13 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 611 - 356 255 967 2 - 1 3 95 - 83
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 408 - 416 8 824 2 - 2 4 81 - 73
17 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 327 - 583 256 910 1 - 2 3 86 - 90
19 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 518 - 439 79 957 4 - 2 6 86 - 106
20 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 375 - 472 97 847 0 - 2 2 70 - 84
ΠΕΜΠΤΗ 5/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
10 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 245 - 551 306 796 0 - 2 2 33 - 106
15 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 464 - 211 253 675 1 - 0 1 95 - 41
18 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 600 - 302 298 902 2 - 1 3 88 - 67
19 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 399 - 483 84 882 1 - 2 3 89 - 82
ΤΡΙΤΗ 3/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
8 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 290 - 420 130 710 1 - 0 1 71 - 60
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 342 - 582 240 924 1 - 4 5 78 - 86
15 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 410 - 393 17 803 2 - 0 2 72 - 57
16 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 458 - 513 55 971 2 - 3 5 86 - 80
17 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 534 - 493 41 1027 4 - 2 6 97 - 90
17 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 440 - 579 139 1019 3 - 3 6 76 - 80
18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 480 - 574 94 1054 2 - 3 5 98 - 85
18 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 377 - 438 61 815 1 - 1 2 71 - 75
18 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 446 - 380 66 826 2 - 1 3 72 - 104
18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 516 - 489 27 1005 4 - 1 5 104 - 70
18 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 453 - 565 112 1018 2 - 3 5 83 - 89
19 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 455 - 235 220 690 0 - 0 0 52 - 36
21 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 368 - 446 78 814 0 - 2 2 71 - 95
21 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 718 - 262 456 980 5 - 2 7 90 - 73
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
13 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 507 - 373 134 880 2 - 0 2 72 - 50
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 534 - 389 145 923 4 - 2 6 94 - 94
18 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 512 - 382 130 894 2 - 2 4 119 - 83
18 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 757 - 320 437 1077 6 - 1 7 134 - 78
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/12/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 385 - 393 8 778 1 - 1 2 73 - 75
14 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 376 - 568 192 944 1 - 4 5 101 - 82
15 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 543 - 337 206 880 3 - 1 4 77 - 82
16 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 449 - 499 50 948 1 - 4 5 68 - 113
16 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 341 - 624 283 965 1 - 4 5 66 - 122
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 462 - 478 16 940 3 - 2 5 94 - 110
ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 468 - 213 255 681 1 - 0 1 78 - 33
16 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 623 - 511 112 1134 3 - 3 6 140 - 98
17 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 582 - 284 298 866 2 - 1 3 102 - 78
17 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 421 - 497 76 918 2 - 2 4 95 - 82
ΤΡΙΤΗ 26/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 462 - 566 104 1028 2 - 4 6 92 - 88
13 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 371 - 489 118 860 1 - 2 3 83 - 131
15 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 385 - 443 58 828 1 - 3 4 82 - 82
15 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 515 - 448 67 963 3 - 2 5 110 - 76
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 349 - 441 92 790 0 - 2 2 62 - 73
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 589 - 432 157 1021 5 - 1 6 122 - 83
19 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 487 - 398 89 885 3 - 2 5 85 - 81
20 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 247 - 544 297 791 0 - 3 3 38 - 128
21 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 425 - 501 76 926 6 - 6 # 99 - 86
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
12 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 366 - 577 211 943 2 - 4 6 104 - 89
13 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 446 - 465 19 911 2 - 2 4 76 - 93
15 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 638 - 286 352 924 1 - 1 2 101 - 73
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 480 - 443 37 923 3 - 1 4 82 - 94
14 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 370 - 726 356 1096 2 - 5 7 118 - 99
15 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 633 - 280 353 913 3 - 0 3 107 - 83
16 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 543 - 425 118 968 3 - 3 6 86 - 80
ΠΕΜΠΤΗ 21/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 409 - 448 39 857 1 - 2 3 86 - 98
11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 433 - 422 11 855 2 - 1 3 80 - 66
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 542 - 406 136 948 3 - 2 5 90 - 80
15 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 648 - 379 269 1027 4 - 2 6 121 - 82
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 443 - 495 52 938 0 - 3 3 64 - 116
16 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 364 - 371 7 735 2 - 1 3 74 - 63
17 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 435 - 430 5 865 1 - 1 2 70 - 126
17 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 449 - 322 127 771 1 - 0 1 73 - 87
ΤΡΙΤΗ 19/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
11 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 497 - 413 84 910 3 - 2 5 109 - 73
12 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 473 - 427 46 900 2 - 2 4 107 - 104
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 482 - 384 98 866 1 - 1 2 62 - 74
15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 386 - 414 28 800 0 - 1 1 72 - 82
15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 505 - 410 95 915 2 - 2 4 74 - 79
16 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 579 - 366 213 945 4 - 1 5 108 - 74
17 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 726 - 354 372 1080 5 - 2 7 149 - 74
19 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 581 - 356 225 937 3 - 1 4 94 - 67
20 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 425 - 449 24 874 3 - 1 4 72 - 78
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 492 - 446 46 938 1 - 2 3 77 - 86
24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 411 - 462 51 873 1 - 1 2 86 - 94
 ΔΕΥΤΕΡΑ 18/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 355 - 396 41 751 1 - 1 2 61 - 79
13 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 644 - 424 220 1068 4 - 3 7 89 - 111
14 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 376 - 496 120 872 0 - 3 3 70 - 86
 ΚΥΡΙΑΚΗ 17/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
9 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 496 - 504 8 1000 4 - 3 7 102 - 72
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 472 - 426 46 898 2 - 1 3 89 - 78
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 341 - 538 197 879 1 - 2 3 84 - 96
12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 324 - 590 266 914 1 - 4 5 84 - 107
14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 359 - 436 77 795 1 - 1 2 90 - 137
15 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 413 - 516 103 929 2 - 3 5 104 - 107
 ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 472 - 451 21 923 4 - 1 5 89 - 65
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 376 - 486 110 862 2 - 2 4 71 - 92
11 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 433 - 311 122 744 2 - 1 3 83 - 73
12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 489 - 398 91 887 2 - 2 4 98 - 88
13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 406 - 417 11 823 0 - 2 2 63 - 74
13 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 472 - 491 19 963 1 - 2 3 98 - 99
14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 455 - 491 36 946 2 - 3 5 68 - 69
14 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 415 - 535 120 950 2 - 1 3 83 - 90
16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 481 - 422 59 903 2 - 1 3 82 - 95
17 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 391 - 574 183 965 1 - 3 4 90 - 158
 ΤΡΙΤΗ 12/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 357 - 474 117 831 1 - 2 3 72 - 71
9 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 520 - 391 129 911 1 - 0 1 114 - 57
11 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 407 - 499 92 906 0 - 2 2 56 - 82
12 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 486 - 434 52 920 3 - 1 4 104 - 107
12 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 549 - 420 129 969 2 - 2 4 78 - 95
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 319 - 512 193 831 0 - 3 3 87 - 83
12 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 411 - 465 54 876 1 - 2 3 82 - 83
12 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 413 - 476 63 889 0 - 3 3 72 - 98
14 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 434 - 458 24 892 2 - 3 5 73 - 98
14 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 480 - 367 113 847 2 - 1 3 70 - 72
17 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 385 - 399 14 784 1 - 1 2 70 - 110
31 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 617 - 351 266 968 4 - 0 4 102 - 45
45 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 330 - 454 124 784 0 - 2 2 62 - 68
 ΔΕΥΤΕΡΑ 11/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 459 - 425 34 884 1 - 1 2 81 - 72
11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 507 - 367 140 874 3 - 1 4 104 - 65
13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 485 - 533 48 1018 2 - 3 5 70 - 94
 ΚΥΡΙΑΚΗ 10/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 494 - 403 91 897 4 - 2 6 86 - 86
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 450 - 456 6 906 2 - 3 5 92 - 98
11 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 466 - 402 64 868 1 - 2 3 71 - 84
13 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 468 - 483 15 951 1 - 3 4 67 - 86
 ΠΕΜΠΤΗ 7/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 523 - 401 122 924 4 - 1 5 94 - 69
10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 501 - 565 64 1066 2 - 3 5 107 - 80
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 492 - 499 7 991 2 - 1 3 86 - 88
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 416 - 416 0 832 0 - 3 3 43 - 88
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 461 - 493 32 954 3 - 1 4 78 - 138
 ΤΡΙΤΗ 5/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 597 - 296 301 893 3 - 1 4 115 - 68
9 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 387 - 353 34 740 1 - 1 2 79 - 80
10 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 271 - 452 181 723 1 - 2 3 75 - 83
11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 610 - 468 142 1078 1 - 4 5 98 - 89
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 358 - 391 33 749 1 - 0 1 64 - 40
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 409 - 406 3 815 1 - 1 2 87 - 86
13 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 423 - 355 68 778 0 - 1 1 49 - 81
16 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 491 - 445 46 936 2 - 1 3 80 - 72
18 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 361 - 407 46 768 2 - 2 4 73 - 74
 ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 582 - 441 141 1023 5 - 2 7 95 - 76
 ΠΕΜΠΤΗ 31/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
6 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 276 - 469 193 745 1 - 1 2 72 - 82
11 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 455 - 382 73 837 2 - 2 4 69 - 73
11 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 461 - 403 58 864 2 - 1 3 90 - 75
12 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 575 - 419 156 994 5 - 1 6 116 - 89
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 347 - 614 267 961 0 - 4 4 50 - 92
11 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 379 - 534 155 913 2 - 4 6 76 - 91
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 559 - 446 113 1005 4 - 2 6 98 - 89
11 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 455 - 547 92 1002 3 - 3 6 137 - 90
 ΤΡΙΤΗ 29/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 500 - 306 194 806 3 - 1 4 108 - 70
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 400 - 402 2 802 1 - 2 3 86 - 68
9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 535 - 257 278 792 3 - 1 4 76 - 64
9 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 448 - 357 91 805 2 - 0 2 95 - 78
10 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 526 - 325 201 851 4 - 0 4 85 - 54
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 395 - 517 122 912 1 - 3 4 80 - 72
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 399 - 543 144 942 3 - 2 5 72 - 71
13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 612 - 287 325 899 3 - 0 3 101 - 35
13 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 451 - 474 23 925 2 - 2 4 74 - 101
 ΠΕΜΠΤΗ 24/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 435 - 434 1 869 1 - 2 3 95 - 81
6 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 373 - 542 169 915 1 - 3 4 78 - 72
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 661 - 433 228 1094 3 - 3 6 212 - 72
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 442 - 432 10 874 2 - 1 3 114 - 68
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 461 - 465 4 926 3 - 2 5 81 - 83
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ 609 - 340 269 949 3 - 1 4 113 - 70
9 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 408 - 469 61 877 2 - 2 4 74 - 97
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 427 - 375 52 802 1 - 1 2 69 - 74
ΤΡΙΤΗ 22/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 523 - 370 153 893 4 - 2 6 110 - 65
8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 406 - 460 54 866 2 - 1 3 75 - 92
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 352 - 474 122 826 2 - 2 4 77 - 77
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 448 - 543 95 991 2 - 2 4 101 - 108
8 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 371 - 417 46 788 2 - 2 4 77 - 118
8 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 435 - 540 105 975 1 - 4 5 88 - 110
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 354 - 601 247 955 1 - 2 3 77 - 116
9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 498 - 600 102 1098 2 - 4 6 90 - 158
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 308 - 571 263 879 1 - 3 4 102 - 124
10 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 546 - 513 33 1059 3 - 3 6 95 - 97
14 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 495 - 407 88 902 3 - 2 5 97 - 86
25 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 561 - 350 211 911 2 - 1 3 87 - 88
30 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 344 - 465 121 809 0 - 3 3 46 - 82
45 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 464 - 322 142 786 0 - 1 1 44 - 76
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 410 - 346 64 756 1 - 0 1 72 - 58
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 533 - 385 148 918 3 - 2 5 98 - 95
8 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 369 - 395 26 764 1 - 1 2 84 - 66
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 342 - 340 2 682 1 - 0 1 70 - 63
37 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 417 - 303 114 720 1 - 1 2 66 - 99
ΠΕΜΠΤΗ 17/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
1 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 574 - 215 359 789 2 - 1 3 137 - 65
2 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 259 - 598 339 857 0 - 3 3 68 - 96
6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 535 - 449 86 984 3 - 2 5 76 - 79
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 589 - 371 218 960 3 - 2 5 76 - 64
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 514 - 392 122 906 3 - 2 5 78 - 76
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 412 - 407 5 819 0 - 2 2 90 - 75
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 531 - 459 72 990 2 - 2 4 88 - 84
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 475 - 410 65 885 1 - 2 3 68 - 80
9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 431 - 348 83 779 1 - 1 2 66 - 90
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 517 - 446 71 963 4 - 1 5 84 - 66
13 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 407 - 585 178 992 1 - 5 6 83 - 92
20 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 563 - 290 273 853 2 - 0 2 106 - 39
 ΤΡΙΤΗ 15/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 379 - 585 206 964 1 - 3 4 74 - 118
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 471 - 279 192 750 1 - 0 1 76 - 38
6 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 423 - 443 20 866 1 - 2 3 73 - 104
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 345 - 592 247 937 0 - 3 3 51 - 94
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 498 - 647 149 1145 2 - 4 6 82 - 108
7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 373 - 464 91 837 1 - 2 3 67 - 96
7 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 425 - 520 95 945 2 - 2 4 76 - 80
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 613 - 337 276 950 1 - 1 2 104 - 80
7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 457 - 528 71 985 3 - 3 6 94 - 101
7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 381 - 441 60 822 1 - 1 2 77 - 92
8 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 611 - 460 151 1071 2 - 3 5 102 - 80
19 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 472 - 263 209 735 1 - 0 1 87 - 50
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 497 - 438 59 935 2 - 2 4 88 - 108
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
2 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 430 - 520 90 950 3 - 2 5 77 - 95
4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 349 - 564 215 913 1 - 3 4 86 - 81
5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 620 - 478 142 1098 4 - 2 6 102 - 98
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 510 - 440 70 950 3 - 2 5 100 - 70
5 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 541 - 308 233 849 3 - 0 3 74 - 45
6 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 358 - 770 412 1128 1 - 5 6 92 - 230
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 413 - 483 70 896 1 - 4 5 82 - 98
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 368 - 697 329 1065 1 - 5 6 66 - 88
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 437 - 452 15 889 1 - 2 3 69 - 100
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 443 - 370 73 813 0 - 1 1 39 - 62
ΠΕΜΠΤΗ 10/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 461 - 412 49 873 3 - 1 4 79 - 80
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 441 - 435 6 876 1 - 3 4 80 - 82
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 489 - 337 152 826 3 - 0 3 92 - 48
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 536 - 351 185 887 2 - 1 3 82 - 74
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 428 - 483 55 911 3 - 2 5 87 - 78
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 485 - 462 23 947 1 - 3 4 87 - 80
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 434 - 507 73 941 0 - 3 3 79 - 91
5 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 503 - 417 86 920 2 - 1 3 71 - 70
5 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 450 - 405 45 855 2 - 2 4 76 - 83
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 688 - 448 240 1136 5 - 2 7 96 - 83
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 560 - 362 198 922 3 - 2 5 92 - 61
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 379 - 405 26 784 1 - 0 1 66 - 57
12 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 627 - 352 275 979 5 - 0 5 84 - 60
ΤΡΙΤΗ 8/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 548 - 399 149 947 4 - 0 4 89 - 60
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 382 - 674 292 1056 1 - 4 5 79 - 110
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 605 - 315 290 920 3 - 1 4 102 - 61
4 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 436 - 441 5 877 2 - 2 4 72 - 86
4 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 507 - 456 51 963 3 - 1 4 80 - 81
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 410 - 281 129 691 1 - 0 1 75 - 33
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 390 - 412 22 802 1 - 3 4 101 - 87
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 395 - 344 51 739 0 - 1 1 44 - 113
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 542 - 412 130 954 2 - 3 5 83 - 78
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 450 - 289 161 739 1 - 0 1 82 - 35
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 562 - 447 115 1009 2 - 0 2 73 - 71
5 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 359 - 505 146 864 0 - 3 3 46 - 92
ΠΕΜΠΤΗ 3/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
4 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 618 - 380 238 998 5 - 1 6 85 - 110
4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 359 - 431 72 790 0 - 1 1 69 - 76
4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 437 - 551 114 988 2 - 2 4 89 - 104
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 494 - 291 203 785 2 - 0 2 74 - 53
4 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 432 - 411 21 843 2 - 2 4 79 - 110
ΤΡΙΤΗ 1/10/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 504 - 380 124 884 4 - 2 6 100 - 84
3 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 459 - 464 5 923 1 - 3 4 90 - 84
3 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 527 - 552 25 1079 4 - 3 7 94 - 107
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 465 - 363 102 828 1 - 1 2 90 - 83
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 441 - 429 12 870 2 - 1 3 76 - 70
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 486 - 587 101 1073 3 - 4 7 80 - 167
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 419 - 434 15 853 2 - 1 3 76 - 64
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 353 - 374 21 727 0 - 1 1 34 - 70
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ 368 - 489 121 857 0 - 2 2 99 - 54
3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 570 - 425 145 995 4 - 0 4 100 - 56
3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 600 - 392 208 992 4 - 1 5 116 - 72
6 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 589 - 485 104 1074 4 - 2 6 96 - 167
ΠΕΜΠΤΗ 26/9/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 527 - 385 142 912 4 - 2 6 101 - 94
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 443 - 467 24 910 3 - 2 5 74 - 84
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 347 - 588 241 935 2 - 3 5 80 - 101
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 552 - 329 223 881 3 - 0 3 99 - 54
2 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 538 - 479 59 1017 3 - 3 6 95 - 82
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 325 - 512 187 837 0 - 2 2 43 - 86
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 445 - 380 65 825 2 - 1 3 77 - 67
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 434 - 432 2 866 0 - 3 3 70 - 73
ΤΡΙΤΗ 24/9/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 322 - 539 217 861 0 - 1 1 47 - 87
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 502 - 544 42 1046 1 - 4 5 85 - 77
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 425 - 463 38 888 1 - 0 1 80 - 62
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 524 - 415 109 939 2 - 2 4 134 - 86
1 ΜΟΥΛΑΛΗ ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 279 - 575 296 854 0 - 4 4 40 - 82
1 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 505 - 391 114 896 3 - 2 5 83 - 72
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 412 - 473 61 885 2 - 2 4 66 - 65
2 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 410 - 451 41 861 2 - 2 4 78 - 88
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 423 - 575 152 998 2 - 3 5 83 - 98
2 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 494 - 415 79 909 2 - 2 4 81 - 78
2 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 356 - 511 155 867 1 - 2 3 92 - 130
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 223 - 554 331 777 0 - 3 3 37 - 93
24 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 340 - 465 125 805 0 - 2 2 62 - 83
32 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 273 - 515 242 788 1 - 2 3 70 - 80
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
1 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 422 - 581 159 1003 2 - 4 6 98 - 93
1 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 445 - 459 14 904 2 - 1 3 83 - 70
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 696 - 358 338 1054 4 - 1 5 125 - 89
1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 446 - 419 27 865 2 - 1 3 68 - 95
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 511 - 511 0 1022 2 - 2 4 78 - 97
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 330 - 497 167 827 1 - 3 4 90 - 79
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 452 - 417 35 869 2 - 1 3 81 - 108
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 447 - 457 10 904 3 - 2 5 72 - 90
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 543 - 246 297 789 2 - 1 3 82 - 68
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/9/2019
Αγ Παίκτες   ΣΚΟΡ   ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ   ΣΚΡΑΜΠΛ     Σ   ΜΕΓΑΛΥΤ. ΛΕΞΗ
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 330 - 568 238 898 0 - 4 4 72 - 91
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 411 - 485 74 896 2 - 3 5 74 - 98
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 654 - 455 199 1109 3 - 3 6 116 - 104
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 265 - 426 161 691 0 - 1 1 54 - 66
2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 411 - 454 43 865 2 - 2 4 84 - 87
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 275 - 542 267 817 1 - 4 5 80 - 97
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 392 - 426 34 818 1 - 1 2 84 - 65
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 490 - 403 87 893 3 - 1 4 86 - 68
6 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 433 - 481 48 914 1 - 2 3 90 - 92
27 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 737 - 238 499 975 5 - 0 5 131 - 40