Πληροφορίες εισάγουμε μόνο στα φύλλα "ΟΝΟΜΑΤΑ" και "ΓΕΝΙΚΗ" (τα βασικά μας φύλλα). Στο φύλλο "ΟΝΟΜΑΤΑ" εισάγουμε το ονοματεπώνυμο, το club και το Bucholz κάθε παίκτη, όταν αυτό γίνει διαθέσιμο. Δεν ξεχνάμε να βάλουμε στο τέλος ως ονοματεπώνυμο τις λέξεις "bye bye" (που θα αφορά τους αγώνες bye) και "ανευ ανευ" (που θα αφορά τους αγώνες άνευ). Μπορούμε να χειριστούμε μέχρι 70 ονόματα (+2 για τα  bye bye και ανευ ανευ). Επίσης μπορούμε να αλλάξουμε τις επικεφαλίδες των φύλλων "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ" και " ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ". Όλα τα άλλα πεδία είναι κλειδωμένα, για να μην σβηστούν κατά λάθος, χωρίς κωδικό. Για να τα ξεκλειδώσουμε επιλέγουμε "Εργαλεία -> Προστασία -> Κατάργηση προστασίας φύλλου"
    Στο φύλλο "ΟΝΟΜΑΤΑ" υπάρχουν τρία "κουμπιά". Το κουμπί "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ" αντιγράφει τα ονόματα από το φύλλο "ΟΝΟΜΑΤΑ" σε όλα τα άλλα φύλλα (όπου χρειάζεται). Το κουμπί "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ" διαγράφει τα ονόματα στα σημεία που είχαν αντιγραφεί με το προηγούμενο κουμπί αλλά δεν πειράζει τα ονόματα στο φύλλο "ΟΝΟΜΑΤΑ", για λόγους ασφαλείας. Το κουμπί "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ" δημιουργεί τα στατιστικά μας και τη βαθμολογία. Για να λειτουργήσουν τα κουμπιά πρέπει να θέσουμε το επίπεδο ασφαλείας που αφορά τις μακροεντολές σε χαμηλό. Επιλέγουμε "Εργαλεία -> Μακροεντολή -> Ασφάλεια -> Χαμηλό. Πιθανόν να χρειαστεί να επανεκκινήσουμε το Excel.
    Τα αποτελέσματα των αγώνων τα εισάγουμε στο φύλλο "ΓΕΝΙΚΗ" (δέχεται μέχρι 600 αγώνες). Στο φύλλο "ΓΕΝΙΚΗ" συμπληρώνουμε μόνο τις στήλς με Bold επικεφαλίδες. Οι άλλες στήλες χρειάζονται για τη δημιουργία των στατιστικών (εξάλλου είναι κλειδωμένες). Για ένα αγώνα δεν χρειάζεται να εισάγουμε πρώτα τον νικητή και μετά τον ηττημένο, Μπορεί δηλαδή ο Παίκτης Β να είναι ο νικητής. Το πρόγραμμα δεν υπολογίζει σωστά στην περίπτωση ισοπαλίας. Ο παίκτης bye δεν παίρνει βαθμό ενώ ο παίκτης ανευ παίρνει ένα βαθμό. Στην περίπτωση που έχουμε αγώνα ανευ πρέπει στη στήλη "ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ" να γράψουμε τη λέξη "ανευ". Έχει ληφθεί μέριμνα όταν εισάγουμε ένα ονοματεπώνυμο στο φύλλο "ΓΕΝΙΚΗ" να λειτουργεί η αυτόματη εισαγωγή του Excel. Αυτό σημαίνει ότο μόλις το Excel καταλάβει ποιό όνομα θέλουμε να γράψουμε το εμφανίζει αυτόματα, οπότε το εισάγουμε με enter. Εξυπακούεται ότι τα ονόματα τα εισάγουμε όπως ακριβώς τα βάλαμε αρχικά στο φύλλο "ΟΝΟΜΑΤΑ".
   Αν θέλουμε να σβήσουμε όλα τα δεδομένα για να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα για νέο πρωτάθλημα, κάνουμε click στο κουμπί "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ" και μετά σβήνουμε με το χέρι τα ονόματα από το φύλλο "ΟΝΟΜΑΤΑ", και σβήνουμε επίσης με το χέρι όλα τα δεδομένα που εισαγάγαμε στο φύλλο "ΓΕΝΙΚΗ". Εννοείται ότι έχουμε κρατήσει ένα αντίγραφο με τα παλιά δεδομένα.
   Το φύλλο "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ" δεν λειτουργεί. Σε επόμενη version θα δουλέψει (ίσως αύριο).