8ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο.Σ.Θ.  (2013 - 2014)
  1η αγωνιστική 22/10/2013   2η αγωνιστική 24/10/2013
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
6 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 6 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
7 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 7 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 8 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ 10 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
12 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 12 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
13 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 13 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
15 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ 15 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
16 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 16 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 18 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  3η αγωνιστική 29/10/2013   4η αγωνιστική 31/10/2013
1 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
2 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
5 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 9 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
10 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
11 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ 11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
12 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 12 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
13 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 13 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
14 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 14 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
15 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 15 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
16 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
18 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 18 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  5η αγωνιστική 5/11/2013   6η αγωνιστική 7/11/2013
1 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
4 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 8 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
9 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
11 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 11 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ 12 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
13 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 13 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
14 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 14 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ 17 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
18 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  7η αγωνιστική 12/11/2013   8η αγωνιστική 14/11/2013
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
4 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
10 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 10 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 11 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
12 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 12 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
13 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ 13 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
14 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
16 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 16 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
17 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 17 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
19 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ 18 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
  9η αγωνιστική 26/11/2013   10η αγωνιστική 28/11/2013
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
3 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 6 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 10 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
11 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
12 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 12 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ 14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
15 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 15 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
16 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 16 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
17 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 17 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
18 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 18 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
  11η αγωνιστική 3/12/2013   12η αγωνιστική 5/12/2013
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
2 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
6 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 8 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 11 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
12 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 14 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
15 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ 15 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
16 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 16 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
17 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 17 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
18 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 18 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
  13η αγωνιστική 10/12/2013   14η αγωνιστική 12/12/2013
1 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
5 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
7 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 7 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 8 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 13 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
14 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 14 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
15 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 15 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
16 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ 16 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
17 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 17 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
18 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 18 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
  15η αγωνιστική 17/12/2013   16η αγωνιστική 19/12/2013
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
6 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 6 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 9 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 12 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
13 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 13 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
14 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 14 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
15 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
16 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 16 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
17 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ 17 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
18 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 18 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
  17η αγωνιστική 7/1/2014   18η αγωνιστική 9/1/2014
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ
2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 2 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
3 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
5 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 5 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 11 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
12 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
14 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
15 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 15 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
16 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 16 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
17 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 17 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
18 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ 18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
  19η αγωνιστική 14/1/2014   20η αγωνιστική 16/1/2014
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ
2 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
4 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 4 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 10 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
11 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 11 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 12 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
13 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 14 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
15 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 15 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
16 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 16 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
17 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
  21η αγωνιστική 21/1/2014   22η αγωνιστική 23/1/2014
1 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ
3 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 4 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
14 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 14 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
16 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 16 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
17 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 17 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
18 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 18 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
  23η αγωνιστική 4/2/2014   24η αγωνιστική 6/2/2014
1 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 2 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ
4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 5 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 8 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
9 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
12 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 12 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
13 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 13 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 14 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
15 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 16 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
17 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 17 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
18 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 18 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
  25η αγωνιστική 11/2/2014   26η αγωνιστική 13/2/2014
1 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 2 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 7 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
8 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 8 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
9 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
11 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
12 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
13 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 13 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
14 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 15 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
16 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 16 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 17 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
18 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 18 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
  27η αγωνιστική 18/2/2014   28η αγωνιστική 20/2/2014
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 3 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ
7 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 7 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
10 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 10 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
11 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
12 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 12 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
13 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
14 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 14 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
15 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 15 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 16 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
17 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 17 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
  29η αγωνιστική 25/2/2014   30η αγωνιστική 27/2/2014
1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ 2 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 5 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
6 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 6 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ
7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 9 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
10 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
11 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 11 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
12 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 12 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
13 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 13 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
14 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
15 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 15 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
16 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 16 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 17 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
18 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  31η αγωνιστική 18/3/2014   32η αγωνιστική 20/3/2014
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ 3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 4 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
5 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 5 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 8 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ
9 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 9 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
10 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
11 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
12 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 12 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
13 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
14 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 14 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
16 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
17 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 17 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 18 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
  33η αγωνιστική 1/4/2014   34η αγωνιστική 3/4/2014
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 3 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ 4 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 7 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
8 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 8 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ
9 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ
10 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
11 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
12 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 12 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
13 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 13 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ
15 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 15 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
16 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ
17 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
18 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 18 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  35η αγωνιστική 8/4/2014
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΙΤΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
7 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
8 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
11 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
14 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
15 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
17 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ