8ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο.Σ.Θ.  (2013 - 2014)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  1η αγωνιστική 22/10/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 422 - 455 33 877 3 - 0 3 94 - 53
2 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 436 - 421 15 857 1 - 1 2 79 - 83
3 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 476 - 513 37 989 0 - 2 2 73 - 114
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 554 - 465 89 1019 4 - 2 6 102 - 102
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 448 - 505 57 953 3 - 1 4 80 - 141
6 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 368 - 413 45 781 0 - 2 2 75 - 88
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 465 - 488 23 953 2 - 3 5 102 - 107
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 554 - 205 349 759 2 - 0 2 96 - 33
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 537 - 352 185 889 3 - 1 4 80 - 62
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 448 - 374 74 822 1 - 1 2 72 - 61
12 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 586 - 436 150 1022 4 - 2 6 116 - 82
13 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 432 - 454 22 886 1 - 2 3 72 - 89
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 431 - 428 3 859 2 - 1 3 77 - 74
15 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 367 - 614 247 981 2 - 3 5 96 - 81
16 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 188 - 617 429 805 0 - 4 4 42 - 89
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 498 - 325 173 823 4 - 0 4 83 - 56
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 463 - 501 38 964 2 - 3 5 86 - 92
ΣΥΝ 15.389 62
Μ.Ο. 855 3,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  2η αγωνιστική 24/10/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 474 - 401 73 875 3 - 1 4 81 - 70
2 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 536 - 504 32 1040 4 - 4 8 92 - 95
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 695 - 227 468 922 5 - 0 5 84 - 42
5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 444 - 293 151 737 1 - 1 2 66 - 149
6 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 410 - 525 115 935 2 - 3 5 92 - 69
7 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 617 - 358 259 975 4 - 2 6 100 - 90
8 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 389 - 572 183 961 1 - 4 5 73 - 103
9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 531 - 401 130 932 4 - 1 5 94 - 79
10 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 275 - 525 250 800 1 - 3 4 80 - 92
11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 311 - 502 191 813 2 - 2 4 72 - 74
12 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 320 - 572 252 892 0 - 2 2 50 - 81
13 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 634 - 311 323 945 4 - 0 4 90 - 68
14 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 527 - 422 105 949 3 - 1 4 86 - 75
16 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 467 - 399 68 866 2 - 2 4 70 - 75
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 595 - 367 228 962 5 - 0 5 80 - 56
18 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 268 - 572 304 840 1 - 5 6 76 - 102
ΣΥΝ 14.744 73
Μ.Ο. 776 3,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  3η αγωνιστική 29/10/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 435 - 397 38 832 1 - 1 2 92 - 82
2 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 346 - 368 22 714 0 - 1 1 70 - 78
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 678 - 308 370 986 4 - 1 5 113 - 73
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 407 - 484 77 891 1 - 3 4 67 - 89
5 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 441 - 470 29 911 2 - 3 5 79 - 83
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 496 - 403 93 899 1 - 2 3 64 - 72
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 304 - 519 215 823 0 - 2 2 62 - 88
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 565 - 391 174 956 3 - 2 5 114 - 92
10 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 543 - 231 312 774 2 - 0 2 134 - 54
11 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 427 - 438 11 865 3 - 1 4 94 - 61
12 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 468 - 349 119 817 2 - 1 3 72 - 86
13 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 285 - 477 192 762 1 - 1 2 70 - 81
15 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 227 - 521 294 748 0 - 1 1 31 - 78
16 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 549 - 378 171 927 4 - 0 4 80 - 70
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 452 - 476 24 928 1 - 2 3 110 - 83
18 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 636 - 331 305 967 5 - 1 6 89 - 83
ΣΥΝ 14.100 52
Μ.Ο. 783 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  4η αγωνιστική 31/10/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 427 - 343 84 770 1 - 0 1 81 - 54
2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 618 - 439 179 1057 4 - 3 7 99 - 106
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 537 - 461 76 998 3 - 2 5 100 - 106
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 456 - 413 43 869 1 - 1 2 90 - 79
5 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 578 - 271 307 849 3 - 0 3 104 - 52
6 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 364 - 431 67 795 1 - 2 3 68 - 92
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 383 - 378 5 761 2 - 0 2 90 - 48
9 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 224 - 542 318 766 0 - 2 2 35 - 103
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 502 - 372 130 874 2 - 1 3 87 - 62
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 542 - 544 2 1086 3 - 3 6 126 - 124
12 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 490 - 471 19 961 1 - 3 4 83 - 72
13 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 520 - 499 21 1019 3 - 1 4 78 - 62
14 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 420 - 407 13 827 2 - 1 3 0 - 0
15 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 358 - 517 159 875 1 - 3 4 61 - 158
17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 388 - 594 206 982 2 - 4 6 92 - 92
18 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 640 - 302 338 942 4 - 1 5 97 - 80
            ΣΥΝ 14.731 60        
Μ.Ο. 775 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  5η αγωνιστική 5/11/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 318 - 424 106 742 0 - 1 1 46 - 76
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 477 - 589 112 1066 3 - 5 8 80 - 86
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 588 - 263 325 851 4 - 1 5 112 - 66
4 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 396 - 439 43 835 1 - 2 3 84 - 72
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 620 - 324 296 944 3 - 0 3 88 - 76
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 403 - 438 35 841 1 - 1 2 67 - 81
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 506 - 469 37 975 3 - 3 6 69 - 132
9 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 411 - 418 7 829 1 - 2 3 94 - 88
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 385 - 640 255 1025 3 - 3 6 78 - 81
11 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 372 - 234 138 606 0 - 0 0 56 - 32
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 517 - 472 45 989 2 - 3 5 88 - 108
13 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 467 - 328 139 795 3 - 0 3 72 - 60
14 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 432 - 342 90 774 1 - 2 3 70 - 72
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 382 - 370 12 752 1 - 0 1 75 - 63
17 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 496 - 427 69 923 2 - 1 3 88 - 78
18 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 303 - 422 119 725 0 - 1 1 74 - 77
    ΣΥΝ 13.972 53
Μ.Ο. 735 2,8
      ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  6η αγωνιστική 7/11/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 425 - 477 52 902 1 - 3 4 89 - 79
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 497 - 288 209 785 3 - 0 3 89 - 48
3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 345 - 456 111 801 0 - 2 2 72 - 77
4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 453 - 480 27 933 2 - 2 4 92 - 84
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 425 - 332 93 757 1 - 0 1 72 - 62
7 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 521 - 370 151 891 3 - 2 5 97 - 85
8 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 210 - 580 370 790 0 - 4 4 32 - 84
9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 596 - 389 207 985 4 - 1 5 84 - 71
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 369 - 480 111 849 1 - 1 2 69 - 67
11 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 534 - 427 107 961 3 - 3 6 84 - 64
12 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 438 - 479 41 917 2 - 3 5 77 - 107
13 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 361 - 438 77 799 2 - 1 3 64 - 72
14 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 489 - 470 19 959 3 - 2 5 99 - 102
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 454 - 445 9 899 2 - 1 3 74 - 67
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 462 - 365 97 827 2 - 1 3 77 - 90
18 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 300 - 629 329 929 1 - 4 5 75 - 93
    ΣΥΝ 14.284 60
Μ.Ο. 752 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  7η αγωνιστική 12/11/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 438 - 487 49 925 1 - 2 3 105 - 94
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 633 - 458 175 1091 3 - 2 5 137 - 84
3 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 521 - 445 76 966 3 - 2 5 82 - 85
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 409 - 553 144 962 0 - 4 4 70 - 98
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 385 - 405 20 790 1 - 1 2 89 - 86
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 598 - 339 259 937 4 - 1 5 102 - 90
8 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 373 - 520 147 893 1 - 2 3 76 - 96
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 602 - 489 113 1091 3 - 3 6 212 - 85
10 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 384 - 395 11 779 1 - 0 1 62 - 65
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 458 - 471 13 929 2 - 2 4 84 - 80
12 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 564 - 312 252 876 2 - 1 3 142 - 92
13 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 380 - 568 188 948 1 - 4 5 140 - 85
14 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 502 - 387 115 889 3 - 0 3 89 - 42
15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 565 - 315 250 880 5 - 0 5 96 - 39
17 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 236 - 532 296 768 0 - 3 3 33 - 86
18 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 537 - 558 21 1095 3 - 3 6 90 - 167
    ΣΥΝ 15.119 63
Μ.Ο. 796 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  8η αγωνιστική 14/11/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 425 - 397 28 822 1 - 2 3 68 - 74
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 538 - 369 169 907 2 - 2 4 112 - 80
3 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 540 - 440 100 980 2 - 3 5 76 - 114
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 298 - 478 180 776 0 - 2 2 38 - 87
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 434 - 550 116 984 3 - 2 5 79 - 110
7 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 427 - 422 5 849 2 - 3 5 76 - 78
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 270 - 455 185 725 2 - 2 4 77 - 78
10 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 472 - 351 121 823 2 - 0 2 90 - 45
11 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 370 - 554 184 924 1 - 3 4 74 - 98
12 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 441 - 509 68 950 1 - 2 3 69 - 86
13 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 434 - 507 73 941 3 - 1 4 125 - 75
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 514 - 518 4 1032 3 - 3 6 86 - 95
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 544 - 422 122 966 5 - 1 6 91 - 80
16 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 438 - 404 34 842 2 - 2 4 95 - 88
17 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 524 - 545 21 1069 3 - 3 6 86 - 86
      ΣΥΝ 14.040 63
Μ.Ο. 739 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  9η αγωνιστική 26/11/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 660 - 431 229 1091 4 - 2 6 104 - 92
2 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 389 - 507 118 896 1 - 3 4 74 - 138
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 531 - 595 64 1126 2 - 3 5 87 - 167
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 515 - 404 111 919 3 - 1 4 84 - 86
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 570 - 406 164 976 2 - 3 5 78 - 67
7 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 401 - 408 7 809 1 - 2 3 95 - 77
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 562 - 364 198 926 3 - 2 5 110 - 91
9 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 436 - 401 35 837 2 - 1 3 84 - 66
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 300 - 431 131 731 2 - 0 2 73 - 60
11 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 362 - 559 197 921 1 - 3 4 107 - 88
12 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 234 - 548 314 782 0 - 2 2 39 - 102
13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 748 - 245 503 993 4 - 0 4 86 - 57
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 592 - 298 294 890 2 - 2 4 134 - 71
15 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 577 - 330 247 907 3 - 0 3 78 - 48
16 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 495 - 447 48 942 3 - 2 5 90 - 87
18 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 524 - 400 124 924 2 - 1 3 128 - 63
    ΣΥΝ 14.970 62
Μ.Ο. 788 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  10η αγωνιστική 28/11/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 526 - 295 231 821 2 - 0 2 110 - 37
2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 389 - 443 54 832 2 - 0 2 72 - 73
3 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 416 - 407 9 823 1 - 1 2 83 - 72
5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 544 - 483 61 1027 4 - 2 6 119 - 75
6 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 246 - 490 244 736 0 - 2 2 33 - 79
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 403 - 414 11 817 1 - 2 3 77 - 83
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 469 - 324 145 793 2 - 0 2 90 - 82
9 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 611 - 368 243 979 4 - 2 6 91 - 80
10 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 452 - 486 34 938 1 - 2 3 82 - 92
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 422 - 400 22 822 3 - 0 3 101 - 66
12 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 378 - 509 131 887 2 - 2 4 88 - 80
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 569 - 355 214 924 4 - 0 4 98 - 69
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 362 - 452 90 814 1 - 2 3 77 - 89
15 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 660 - 414 246 1074 5 - 2 7 90 - 85
16 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 509 - 504 5 1013 3 - 2 5 92 - 93
17 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 446 - 429 17 875 0 - 2 2 69 - 102
18 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
      ΣΥΝ 14.475 56
Μ.Ο. 762 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  11η αγωνιστική 3/12/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 370 - 451 81 821 1 - 2 3 67 - 111
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 455 - 512 57 967 2 - 2 4 83 - 110
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 319 - 539 220 858 1 - 3 4 66 - 84
6 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 521 - 375 146 896 3 - 1 4 85 - 107
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 597 - 424 173 1021 5 - 1 6 88 - 65
8 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 335 - 477 142 812 0 - 1 1 46 - 72
9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 451 - 448 3 899 2 - 2 4 76 - 76
10 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 478 - 541 63 1019 3 - 0 3 92 - 67
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 365 - 675 310 1040 0 - 5 5 64 - 131
12 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 493 - 688 195 1181 2 - 5 7 90 - 141
13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 523 - 539 16 1062 4 - 4 8 96 - 96
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 517 - 320 197 837 1 - 1 2 71 - 82
15 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 449 - 420 29 869 1 - 3 4 84 - 78
16 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 429 - 419 10 848 1 - 2 3 71 - 94
17 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 341 - 550 209 891 1 - 4 5 76 - 86
      ΣΥΝ 14.471 63
Μ.Ο. 762 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  12η αγωνιστική 5/12/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 448 - 381 67 829 1 - 2 3 82 - 74
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 345 - 519 174 864 1 - 2 3 68 - 122
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 471 - 545 74 1016 3 - 2 5 86 - 103
5 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 477 - 490 13 967 3 - 3 6 104 - 91
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 467 - 358 109 825 2 - 1 3 84 - 78
8 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 470 - 350 120 820 4 - 1 5 88 - 66
9 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 596 - 240 356 836 2 - 0 2 88 - 35
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 411 - 505 94 916 1 - 3 4 70 - 86
11 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 304 - 434 130 738 1 - 1 2 73 - 86
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 477 - 393 84 870 2 - 1 3 81 - 75
13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 444 - 535 91 979 2 - 4 6 88 - 76
14 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 408 - 426 18 834 1 - 1 2 92 - 68
15 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 412 - 421 9 833 1 - 3 4 74 - 69
16 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 419 - 400 19 819 2 - 2 4 70 - 90
17 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 554 - 455 99 1009 4 - 2 6 80 - 82
18 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
      ΣΥΝ 13.605 58
Μ.Ο. 716 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  13η αγωνιστική 10/12/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 431 - 428 3 859 2 - 1 3 119 - 81
2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 521 - 350 171 871 2 - 1 3 84 - 64
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 462 - 454 8 916 2 - 2 4 70 - 73
5 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 475 - 445 30 920 2 - 2 4 80 - 79
6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 598 - 596 2 1194 4 - 5 9 93 - 80
7 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 458 - 303 155 761 2 - 0 2 92 - 54
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 537 - 425 112 962 3 - 2 5 89 - 84
9 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 393 - 432 39 825 0 - 2 2 44 - 70
10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 311 - 462 151 773 0 - 2 2 58 - 89
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 608 - 411 197 1019 4 - 2 6 98 - 90
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 433 - 449 16 882 2 - 2 4 80 - 73
13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 518 - 428 90 946 2 - 3 5 72 - 95
14 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 276 - 554 278 830 0 - 2 2 43 - 82
15 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 506 - 315 191 821 2 - 1 3 91 - 78
16 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 578 - 400 178 978 4 - 2 6 83 - 88
17 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 474 - 327 147 801 1 - 0 1 89 - 34
18 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
      ΣΥΝ 14.658 61
Μ.Ο. 771 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  14η αγωνιστική 12/12/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 458 - 361 97 819 1 - 2 3 86 - 84
3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 669 - 381 288 1050 5 - 1 6 119 - 88
4 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 212 - 665 453 877 0 - 3 3 37 - 88
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 405 - 541 136 946 2 - 3 5 80 - 89
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 522 - 349 173 871 4 - 0 4 90 - 46
7 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 301 - 626 325 927 1 - 4 5 80 - 98
8 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 589 - 365 224 954 3 - 2 5 113 - 84
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 448 - 465 17 913 2 - 2 4 92 - 101
10 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 423 - 353 70 776 1 - 1 2 76 - 63
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 371 - 545 174 916 2 - 3 5 91 - 96
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 399 - 530 131 929 2 - 3 5 78 - 99
13 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 355 - 291 64 646 0 - 0 0 39 - 42
14 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 358 - 518 160 876 0 - 5 5 55 - 74
15 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 371 - 424 53 795 2 - 2 4 77 - 78
16 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 506 - 511 5 1017 3 - 3 6 101 - 120
17 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
      ΣΥΝ 13.762 62
Μ.Ο. 724 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  15η αγωνιστική 17/12/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 372 - 613 241 985 0 - 2 2 47 - 132
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 460 - 437 23 897 2 - 2 4 99 - 93
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 569 - 554 15 1123 4 - 3 7 86 - 74
6 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 335 - 525 190 860 1 - 2 3 65 - 84
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 386 - 464 78 850 1 - 2 3 104 - 72
8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 382 - 494 112 876 1 - 3 4 75 - 99
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 288 - 546 258 834 0 - 2 2 52 - 81
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 460 - 452 8 912 3 - 3 6 91 - 74
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 358 - 375 17 733 1 - 3 4 80 - 77
12 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 543 - 379 164 922 2 - 2 4 106 - 75
13 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 333 - 547 214 880 1 - 3 4 78 - 87
14 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 447 - 360 87 807 1 - 2 3 88 - 94
15 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 550 - 489 61 1039 3 - 3 6 104 - 83
16 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 501 - 236 265 737 2 - 1 3 70 - 57
17 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 551 - 516 35 1067 3 - 4 7 73 - 105
18 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
      ΣΥΝ 13.972 62
Μ.Ο. 735 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  16η αγωνιστική 19/12/2013   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 639 - 254 385 893 3 - 0 3 94 - 31
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 354 - 388 34 742 2 - 1 3 95 - 94
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 457 - 357 100 814 3 - 1 4 70 - 87
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 491 - 446 45 937 3 - 2 5 80 - 83
6 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 405 - 530 125 935 2 - 3 5 82 - 99
7 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 500 - 332 168 832 2 - 2 4 95 - 73
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 448 - 443 5 891 3 - 1 4 66 - 78
9 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 564 - 339 225 903 5 - 0 5 81 - 61
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 336 - 668 332 1004 0 - 4 4 50 - 141
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 528 - 312 216 840 2 - 0 2 86 - 32
12 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 502 - 279 223 781 3 - 1 4 104 - 66
13 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 414 - 513 99 927 2 - 1 3 104 - 84
14 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 583 - 371 212 954 5 - 0 5 87 - 64
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 380 - 505 125 885 3 - 4 7 79 - 90
16 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 423 - 453 30 876 1 - 2 3 70 - 92
      ΣΥΝ 13.664 61
Μ.Ο. 719 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  17η αγωνιστική 7/1/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 574 - 337 237 911 4 - 1 5 86 - 70
2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 596 - 413 183 1009 2 - 3 5 77 - 99
3 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 377 - 513 136 890 0 - 3 3 54 - 89
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 540 - 335 205 875 2 - 2 4 94 - 76
7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 460 - 360 100 820 3 - 1 4 89 - 64
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 328 - 567 239 895 0 - 4 4 60 - 86
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 461 - 374 87 835 1 - 1 2 77 - 99
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 389 - 497 108 886 0 - 4 4 68 - 113
11 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 546 - 349 197 895 1 - 1 2 76 - 79
12 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 302 - 565 263 867 0 - 3 3 54 - 119
13 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 595 - 382 213 977 4 - 2 6 134 - 82
14 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 394 - 468 74 862 2 - 2 4 88 - 74
15 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 458 - 456 2 914 1 - 3 4 103 - 89
16 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 437 - 573 136 1010 3 - 2 5 89 - 83
17 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 353 - 409 56 762 0 - 2 2 44 - 70
      ΣΥΝ 13.858 57
Μ.Ο. 729 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  18η αγωνιστική 9/1/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 574 - 365 209 939 2 - 2 4 146 - 86
2 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 201 - 491 290 692 0 - 2 2 28 - 70
3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 356 - 537 181 893 2 - 3 5 82 - 86
5 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 431 - 469 38 900 3 - 0 3 66 - 54
6 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 417 - 456 39 873 2 - 3 5 92 - 91
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 356 - 578 222 934 0 - 4 4 75 - 83
8 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 615 - 455 160 1070 2 - 2 4 275 - 83
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 540 - 492 48 1032 4 - 2 6 86 - 84
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 453 - 315 138 768 2 - 1 3 114 - 69
11 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 477 - 532 55 1009 4 - 2 6 102 - 95
12 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 570 - 319 251 889 2 - 1 3 136 - 77
13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 520 - 444 76 964 3 - 2 5 110 - 96
14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 582 - 379 203 961 3 - 2 5 104 - 99
15 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 525 - 329 196 854 1 - 0 1 82 - 64
18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 332 - 558 226 890 2 - 2 4 81 - 87
ΣΥΝ 14.118 60
Μ.Ο. 743 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  19η αγωνιστική 14/1/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 544 - 385 159 929 3 - 1 4 93 - 77
2 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 514 - 468 46 982 3 - 2 5 114 - 99
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 492 - 438 54 930 3 - 2 5 86 - 77
4 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 358 - 563 205 921 2 - 2 4 70 - 103
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 290 - 569 279 859 0 - 2 2 49 - 89
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 471 - 451 20 922 3 - 2 5 80 - 69
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 314 - 516 202 830 0 - 3 3 63 - 88
10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 533 - 380 153 913 1 - 2 3 73 - 72
11 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 278 - 509 231 787 0 - 2 2 44 - 80
12 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 503 - 341 162 844 2 - 2 4 71 - 72
13 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 400 - 460 60 860 1 - 2 3 92 - 78
14 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 341 - 582 241 923 0 - 3 3 44 - 87
15 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 602 - 330 272 932 4 - 1 5 83 - 93
16 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 268 - 523 255 791 0 - 2 2 43 - 89
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 484 - 228 256 712 2 - 0 2 72 - 31
ΣΥΝ 13.585 52
Μ.Ο. 715 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  20η αγωνιστική 16/1/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 524 - 253 271 777 2 - 1 3 90 - 71
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 510 - 377 133 887 2 - 2 4 104 - 79
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 324 - 433 109 757 1 - 1 2 72 - 83
4 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 425 - 511 86 936 2 - 3 5 82 - 95
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 420 - 434 14 854 1 - 2 3 77 - 75
7 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 364 - 561 197 925 2 - 3 5 82 - 88
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 445 - 526 81 971 2 - 3 5 80 - 83
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 508 - 371 137 879 4 - 0 4 98 - 46
10 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 469 - 495 26 964 1 - 4 5 79 - 86
11 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 445 - 487 42 932 3 - 2 5 76 - 86
12 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 447 - 503 56 950 3 - 2 5 79 - 107
13 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 496 - 312 184 808 2 - 0 2 96 - 55
14 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 557 - 397 160 954 2 - 1 3 107 - 77
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 378 - 630 252 1008 0 - 5 5 47 - 118
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 400 - 504 104 904 1 - 2 3 64 - 86
      ΣΥΝ 13.956 59
Μ.Ο. 735 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  21η αγωνιστική 21/1/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 370 - 427 57 797 0 - 2 2 69 - 69
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 495 - 545 50 1040 4 - 2 6 78 - 125
3 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 368 - 417 49 785 0 - 2 2 46 - 75
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 606 - 378 228 984 4 - 1 5 105 - 72
5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 515 - 495 20 1010 1 - 4 5 89 - 97
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 429 - 588 159 1017 3 - 4 7 102 - 107
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 468 - 330 138 798 3 - 0 3 86 - 53
10 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 287 - 591 304 878 1 - 3 4 65 - 86
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 581 - 393 188 974 3 - 1 4 74 - 113
12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 386 - 510 124 896 2 - 3 5 68 - 77
13 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 468 - 391 77 859 2 - 0 2 90 - 46
14 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 473 - 398 75 871 2 - 1 3 104 - 102
15 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 454 - 517 63 971 2 - 2 4 72 - 79
17 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 488 - 344 144 832 3 - 1 4 98 - 88
18 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 196 - 497 301 693 0 - 2 2 40 - 74
    ΣΥΝ 13.855 58
Μ.Ο. 729 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  22η αγωνιστική 23/1/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 465 - 494 29 959 3 - 3 6 79 - 95
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 460 - 300 160 760 2 - 1 3 78 - 65
3 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 301 - 526 225 827 0 - 3 3 63 - 110
4 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 379 - 509 130 888 2 - 2 4 83 - 77
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 426 - 422 4 848 0 - 2 2 64 - 86
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 439 - 409 30 848 2 - 0 2 118 - 64
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 296 - 546 250 842 0 - 4 4 50 - 86
9 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 456 - 365 91 821 3 - 1 4 83 - 72
10 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 427 - 377 50 804 2 - 1 3 93 - 109
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 455 - 491 36 946 3 - 1 4 77 - 149
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 471 - 470 1 941 1 - 3 4 84 - 78
13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 486 - 443 43 929 2 - 1 3 95 - 69
16 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 469 - 576 107 1045 1 - 3 4 77 - 100
17 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 341 - 433 92 774 0 - 2 2 41 - 66
18 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 432 - 474 42 906 3 - 3 6 77 - 77
    ΣΥΝ 13.588 54
Μ.Ο. 715 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  23η αγωνιστική 4/2/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 540 - 397 143 937 3 - 2 5 116 - 72
2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 478 - 465 13 943 0 - 3 3 90 - 77
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 398 - 467 69 865 3 - 3 6 80 - 71
4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 533 - 469 64 1002 3 - 1 4 82 - 82
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 339 - 501 162 840 1 - 1 2 106 - 88
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 448 - 513 65 961 2 - 2 4 83 - 80
9 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 311 - 629 318 940 0 - 4 4 69 - 106
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 543 - 330 213 873 3 - 2 5 74 - 76
11 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 425 - 488 63 913 2 - 2 4 86 - 78
12 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 516 - 445 71 961 4 - 1 5 78 - 98
13 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 409 - 437 28 846 2 - 1 3 76 - 73
14 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 365 - 411 46 776 1 - 1 2 73 - 86
16 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 582 - 380 202 962 4 - 2 6 104 - 72
17 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 218 - 523 305 741 0 - 3 3 42 - 84
18 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 464 - 415 49 879 2 - 2 4 80 - 74
    ΣΥΝ 13.889 60
Μ.Ο. 731 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  24η αγωνιστική 6/2/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 393 - 472 79 865 1 - 2 3 78 - 122
2 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 501 - 457 44 958 4 - 2 6 103 - 92
3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 580 - 258 322 838 2 - 0 2 89 - 35
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 422 - 500 78 922 2 - 2 4 93 - 81
5 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 576 - 373 203 949 5 - 0 5 96 - 51
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 380 - 361 19 741 1 - 0 1 72 - 47
8 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 693 - 421 272 1114 5 - 2 7 112 - 89
9 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 398 - 597 199 995 1 - 3 4 75 - 103
10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 417 - 602 185 1019 1 - 4 5 86 - 97
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 547 - 290 257 837 2 - 0 2 80 - 45
12 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 442 - 573 131 1015 1 - 5 6 74 - 98
15 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 502 - 301 201 803 1 - 0 1 92 - 50
16 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 513 - 406 107 919 2 - 2 4 124 - 69
17 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 531 - 507 24 1038 3 - 4 7 92 - 96
18 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 607 - 324 283 931 5 - 0 5 113 - 34
    ΣΥΝ 14.394 62
Μ.Ο. 758 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  25η αγωνιστική 11/2/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 408 - 456 48 864 1 - 1 2 86 - 83
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 473 - 465 8 938 2 - 3 5 88 - 82
3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 315 - 610 295 925 2 - 3 5 82 - 88
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 246 - 539 293 785 0 - 3 3 38 - 86
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 458 - 414 44 872 2 - 1 3 82 - 89
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 524 - 373 151 897 3 - 2 5 89 - 74
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 468 - 419 49 887 3 - 2 5 118 - 100
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 480 - 513 33 993 4 - 3 7 92 - 94
11 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 490 - 418 72 908 2 - 1 3 86 - 86
12 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 349 - 507 158 856 0 - 4 4 69 - 86
13 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 385 - 520 135 905 0 - 4 4 83 - 103
15 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 492 - 358 134 850 3 - 0 3 99 - 60
16 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 269 - 564 295 833 0 - 4 4 35 - 87
17 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 562 - 307 255 869 4 - 0 4 78 - 37
18 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 366 - 490 124 856 1 - 2 3 90 - 93
    ΣΥΝ 13.688 60
Μ.Ο. 720 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  26η αγωνιστική 13/2/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 343 - 493 150 836 1 - 2 3 72 - 74
2 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 453 - 351 102 804 3 - 1 4 88 - 70
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 350 - 636 286 986 1 - 5 6 83 - 98
4 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 507 - 340 167 847 5 - 0 5 93 - 64
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 386 - 546 160 932 1 - 3 4 74 - 93
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 400 - 549 149 949 2 - 2 4 122 - 90
7 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 301 - 402 101 703 1 - 1 2 59 - 70
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 490 - 384 106 874 2 - 0 2 68 - 48
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 474 - 414 60 888 2 - 1 3 66 - 98
11 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 382 - 493 111 875 1 - 2 3 62 - 77
14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 341 - 472 131 813 1 - 2 3 72 - 94
15 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 512 - 440 72 952 3 - 2 5 85 - 125
16 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 491 - 373 118 864 3 - 1 4 86 - 72
18 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 362 - 398 36 760 0 - 2 2 43 - 70
    ΣΥΝ 12.683 50
Μ.Ο. 668 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  27η αγωνιστική 18/2/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 595 - 416 179 1011 5 - 1 6 99 - 90
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 327 - 426 99 753 3 - 0 3 70 - 57
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 354 - 560 206 914 1 - 4 5 72 - 97
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 515 - 370 145 885 2 - 2 4 80 - 83
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 511 - 458 53 969 2 - 2 4 81 - 77
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 501 - 423 78 924 2 - 1 3 77 - 88
7 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 389 - 439 50 828 2 - 2 4 80 - 98
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 410 - 522 112 932 1 - 3 4 76 - 98
11 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 510 - 405 105 915 3 - 1 4 119 - 72
12 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 327 - 648 321 975 0 - 5 5 39 - 134
14 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 540 - 417 123 957 4 - 1 5 117 - 86
15 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 305 - 554 249 859 1 - 4 5 65 - 85
16 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 618 - 356 262 974 4 - 1 5 82 - 70
17 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 493 - 464 29 957 2 - 4 6 107 - 78
18 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 511 - 604 93 1115 2 - 3 5 117 - 101
    ΣΥΝ 14.418 68
Μ.Ο. 759 3,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  28η αγωνιστική 20/2/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 445 - 502 57 947 2 - 2 4 74 - 81
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 467 - 480 13 947 3 - 2 5 84 - 88
3 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 431 - 399 32 830 2 - 1 3 85 - 83
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 425 - 484 59 909 2 - 2 4 80 - 69
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 435 - 231 204 666 1 - 0 1 96 - 27
6 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 541 - 354 187 895 3 - 2 5 94 - 74
7 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 428 - 426 2 854 2 - 2 4 72 - 89
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 443 - 437 6 880 3 - 2 5 76 - 79
10 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 416 42 874 1 - 2 3 66 - 76
13 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 488 - 291 197 779 2 - 0 2 72 - 63
14 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 499 - 448 51 947 3 - 2 5 90 - 95
15 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 491 - 429 62 920 3 - 1 4 77 - 78
16 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 489 - 435 54 924 3 - 2 5 98 - 88
17 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 527 - 341 186 868 3 - 1 4   82 - 80
          ΣΥΝ 12.840 54        
Μ.Ο. 676 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  29η αγωνιστική 25/2/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 334 - 404 70 738 1 - 0 1 78 - 88
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 656 - 355 301 1011 4 - 0 4 94 - 51
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 373 - 552 179 925 0 - 5 5 66 - 92
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 517 - 450 67 967 2 - 3 5 95 - 92
6 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 299 - 581 282 880 0 - 3 3 70 - 149
7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 560 - 246 314 806 3 - 0 3 80 - 40
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 426 - 411 15 837 2 - 1 3 89 - 82
9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 357 - 481 124 838 0 - 3 3 71 - 95
13 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 431 - 415 16 846 2 - 2 4 86 - 70
14 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 318 - 429 111 747 1 - 2 3 67 - 85
15 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 450 - 482 32 932 2 - 3 5 81 - 83
16 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 407 - 427 20 834 2 - 2 4 75 - 81
17 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 492 - 299 193 791 2 - 1 3 105 - 63
18 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 426 - 477 51 903 1 - 1 2 74 - 88
    ΣΥΝ 12.655 48
Μ.Ο. 666 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  30η αγωνιστική 27/2/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 464 - 277 187 741 0 - 1 1 102 - 71
2 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 580 - 536 44 1116 3 - 3 6 98 - 94
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 453 - 480 27 933 2 - 3 5 81 - 92
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 429 - 380 49 809 2 - 2 4 79 - 80
5 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 474 - 509 35 983 3 - 3 6 90 - 100
6 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 509 - 324 185 833 3 - 0 3 84 - 40
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 616 - 252 364 868 5 - 0 5 82 - 90
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 470 - 381 89 851 2 - 1 3 71 - 77
9 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 421 - 293 128 714 1 - 0 1 86 - 47
12 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 468 - 442 26 910 1 - 3 4 85 - 84
13 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 403 - 455 52 858 1 - 2 3 70 - 86
14 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 484 - 713 229 1197 4 - 2 6 80 - 320
16 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 311 - 396 85 707 0 - 1 1 35 - 122
17 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 494 - 488 6 982 4 - 2 6 104 - 80
18 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 13.102 54
Μ.Ο. 690 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  31η αγωνιστική 18/3/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 666 - 298 368 964 5 - 2 7 96 - 72
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 467 - 531 64 998 3 - 4 7 88 - 88
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 520 - 377 143 897 2 - 0 2 94 - 70
5 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 336 - 574 238 910 2 - 3 5 135 - 90
6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 539 - 388 151 927 3 - 1 4 86 - 63
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 417 - 488 71 905 3 - 4 7 76 - 95
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 511 - 438 73 949 3 - 1 4 106 - 79
9 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 349 - 477 128 826 1 - 3 4 113 - 74
10 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 399 - 334 65 733 2 - 0 2 67 - 63
13 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 349 - 537 188 886 2 - 3 5 76 - 113
14 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 476 - 288 188 764 3 - 0 3 78 - 57
15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 336 - 488 152 824 1 - 3 4 68 - 72
16 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 453 - 453 0 906 1 - 4 5 89 - 80
17 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 546 - 398 148 944 3 - 2 5 72 - 91
18 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 485 - 308 177 793 1 - 1 2 76 - 79
    ΣΥΝ 13.676 66
Μ.Ο. 720 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  32η αγωνιστική 20/3/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 563 - 392 171 955 2 - 1 3 203 - 94
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 430 - 387 43 817 2 - 1 3 68 - 79
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 332 - 463 131 795 1 - 1 2 73 - 72
4 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 715 - 336 379 1051 5 - 1 6 158 - 80
5 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 390 - 441 51 831 2 - 1 3 89 - 70
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 401 - 418 17 819 1 - 1 2 73 - 68
7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 518 - 454 64 972 3 - 3 6 101 - 96
8 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 469 - 399 70 868 2 - 2 4 70 - 90
12 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 544 - 396 148 940 4 - 1 5 74 - 75
13 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 352 - 603 251 955 0 - 3 3 47 - 88
14 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 470 - 437 33 907 2 - 2 4 75 - 76
15 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 458 - 501 43 959 1 - 2 3 128 - 66
17 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 460 - 509 49 969 2 - 3 5 82 - 112
18 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
    ΣΥΝ 12.588 49
Μ.Ο. 663 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  33η αγωνιστική 1/4/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 511 - 445 66 956 3 - 2 5 86 - 92
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 483 - 429 54 912 2 - 2 4 94 - 75
4 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 540 - 370 170 910 4 - 0 4 77 - 66
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 390 - 521 131 911 2 - 2 4 79 - 82
7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 493 - 402 91 895 3 - 1 4 80 - 74
8 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 421 - 475 54 896 1 - 3 4 89 - 74
9 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 477 - 399 78 876 1 - 2 3 90 - 76
11 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 459 - 435 24 894 1 - 2 3 88 - 85
14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 427 - 468 41 895 2 - 2 4 70 - 83
15 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 665 - 414 251 1079 3 - 2 5 102 - 77
16 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 527 - 566 39 1093 2 - 3 5 83 - 98
17 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 354 - 370 16 724 0 - 1 1 75 - 77
18 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 477 - 476 1 953 4 - 1 5 76 - 75
    ΣΥΝ 12.744 51
Μ.Ο. 671 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  34η αγωνιστική 3/4/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 509 - 345 164 854 1 - 2 3 81 - 76
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 369 - 487 118 856 1 - 1 2 68 - 93
3 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 592 - 419 173 1011 4 - 1 5 94 - 98
4 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 333 - 506 173 839 1 - 2 3 81 - 86
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 373 - 520 147 893 2 - 1 3 86 - 78
6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 526 - 447 79 973 3 - 1 4 82 - 104
7 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 514 - 530 16 1044 1 - 4 5 80 - 84
10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 534 - 446 88 980 3 - 1 4 84 - 88
11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 396 - 429 33 825 2 - 2 4 93 - 84
13 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 525 - 453 72 978 3 - 0 3 82 - 66
14 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 451 - 495 44 946 1 - 4 5 76 - 76
15 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 422 - 479 57 901 2 - 2 4 86 - 78
16 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 494 - 468 26 962 2 - 1 3 126 - 86
    ΣΥΝ 12.812 48
Μ.Ο. 674 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  35η αγωνιστική 8/4/2014   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 349 - 402 53 751 0 - 1 1 57 - 78
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 549 - 489 60 1038 2 - 3 5 106 - 79
3 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 447 - 561 114 1008 2 - 4 6 101 - 135
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 446 - 409 37 855 2 - 2 4 77 - 73
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 415 - 405 10 820 2 - 0 2 87 - 66
7 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 440 - 485 45 925 2 - 2 4 122 - 101
8 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 515 - 426 89 941 1 - 3 4 79 - 88
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 345 - 574 229 919 2 - 2 4 63 - 89
11 ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 297 - 407 110 704 1 - 1 2 64 - 70
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 459 - 641 182 1100 2 - 5 7 72 - 88
15 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 537 - 284 253 821 3 - 0 3 87 - 55
16 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 415 - 335 80 750 0 - 2 2 62 - 78
17 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 257 - 554 297 811 0 - 3 3 32 - 98
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 450 - 375 75 825 3 - 0 3 86 - 58
    ΣΥΝ 12.868 50
Μ.Ο. 677 2,6