8ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  -  ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΠΑΙΚΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 470 - 471 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 511 - 458 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 523 - 539 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 358 - 467 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 429 - 491 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 480 - 453 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 339 - 564 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 463 - 501 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 467 - 531 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 396 - 311 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 472 - 341 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 461 - 537 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 389 - 497 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 452 - 476 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 490 - 246 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 509 - 460 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 373 - 552 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 487 - 445 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 382 - 370 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 524 - 373 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 433 - 449 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 468 - 494 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 314 - 516 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 429 - 588 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 315 - 453 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 365 - 589 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 592 - 298 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 478 - 298 1 - 0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 358 - 375 0 - 1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 349 - 402 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 471 - 470 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 506 - 511 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 435 - 459 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 547 - 290 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 526 - 447 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 437 - 460 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 443 - 437 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 407 - 484 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 513 - 448 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 582 - 379 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 513 - 377 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 350 - 521 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 474 - 414 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 517 - 358 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 419 - 468 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 518 - 454 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 563 - 358 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 380 - 505 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 496 - 312 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 633 - 458 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 522 - 410 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 554 - 455 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 641 - 459 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 495 - 515 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 365 - 462 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 545 - 524 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 588 - 263 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 448 - 505 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 334 - 399 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 470 - 381 1 - 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 422 - 527 0 - 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 660 - 431 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 458 - 511 0 - 1
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 511 - 506 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 565 - 391 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 581 - 299 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 544 - 542 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 400 - 504 0 - 1
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 475 - 421 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 507 - 434 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 499 - 448 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 467 - 398 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 341 - 433 0 - 1
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 558 - 332 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 488 - 417 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 570 - 406 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 403 - 455 0 - 1
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 525 - 275 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 513 - 406 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 545 - 495 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 539 - 246 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 421 - 412 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 544 - 396 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 596 - 413 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 506 - 469 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 512 - 440 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 319 - 539 0 - 1
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 462 - 454 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 452 - 362 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 479 - 438 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 537 - 352 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 426 - 515 0 - 1
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 598 - 339 1 - 0
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 544 - 385 1 - 0
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 368 - 413 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 396 - 439 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 445 - 454 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 389 - 507 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 311 - 634 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 404 - 438 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 429 - 446 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 521 - 445 1 - 0
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 441 - 470 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 407 - 420 0 - 1
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 431 - 428 1 - 0
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 617 - 358 1 - 0
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 436 - 586 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 0 - 1
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 539 - 523 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 459 - 435 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 391 - 565 0 - 1
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 554 - 276 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 464 - 415 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 502 - 372 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 573 - 437 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 618 - 356 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 477 - 490 0 - 1
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 471 - 458 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 596 - 389 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 311 - 502 0 - 1
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 489 - 550 0 - 1
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 484 - 425 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 405 - 541 0 - 1
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 497 - 196 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 427 - 422 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 640 - 385 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 548 - 234 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 476 - 288 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 457 - 357 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 488 - 465 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 457 - 501 0 - 1
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 403 - 414 0 - 1
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 509 - 474 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 418 - 401 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 450 - 482 0 - 1
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 562 - 307 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 510 - 377 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 523 - 268 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 636 - 350 1 - 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 494 - 465 1 - 0
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 290 - 547 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 299 - 581 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 276 - 554 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 349 - 522 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 440 - 540 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 455 - 615 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 331 - 636 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 291 - 488 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 288 - 497 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 278 - 509 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 303 - 422 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 336 - 574 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 377 - 427 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 236 - 532 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 389 - 439 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 333 - 547 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 325 - 498 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 287 - 591 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 311 - 629 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 371 - 508 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 332 - 500 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 449 - 420 1 - 0
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 407 - 416 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 302 - 565 0 - 1
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 343 - 427 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 467 - 358 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 447 - 526 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 542 - 544 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 413 - 368 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 415 - 464 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 522 - 349 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 418 - 411 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 356 - 537 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 399 - 431 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 428 - 518 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 270 - 455 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 395 - 384 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 519 - 304 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 491 - 446 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 407 - 427 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 360 - 447 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 460 - 300 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 559 - 362 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 369 - 480 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 469 - 324 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 441 - 390 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 456 - 458 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 320 - 572 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 366 - 490 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 688 - 493 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 336 - 488 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 427 - 468 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 380 - 429 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 351 - 453 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 344 - 488 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 324 - 433 0 - 1
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 493 - 464 1 - 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 472 - 393 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 491 - 429 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 460 - 437 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 504 - 400 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 372 - 502 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 411 - 418 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 396 - 429 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 401 - 408 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 450 - 517 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 531 - 507 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 465 - 478 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 514 - 468 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 352 - 603 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 355 - 569 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 388 - 539 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 543 - 231 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 610 - 315 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 432 - 474 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 475 - 445 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 402 - 493 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 329 - 525 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 427 - 534 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 370 - 515 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 426 - 408 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 424 - 371 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 521 - 375 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 373 - 520 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 401 - 531 0 - 1
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 448 - 374 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 509 - 441 1 - 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 370 - 427 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 453 - 480 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 437 - 443 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 421 - 475 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 437 - 573 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 540 - 440 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 537 - 356 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 429 - 396 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 422 - 426 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 315 - 565 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 410 - 525 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 454 - 432 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 399 - 469 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 389 - 443 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 409 - 437 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 447 - 495 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 388 - 354 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 477 - 285 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 440 - 485 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 578 - 271 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 402 - 301 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 550 - 341 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 349 - 477 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 602 - 330 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 342 - 432 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 349 - 507 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 510 - 405 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 361 - 380 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 511 - 425 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 551 - 516 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 361 - 458 0 - 1
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 473 - 398 1 - 0
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 381 - 448 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 564 - 339 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 484 - 407 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 434 - 507 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 439 - 396 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 356 - 618 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 615 - 455 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 431 - 399 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 408 - 401 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 426 - 422 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 349 - 546 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 304 - 434 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 477 - 335 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 405 - 385 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 364 - 561 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 477 - 476 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 341 - 503 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 507 - 340 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 432 - 393 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 378 - 509 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 423 - 353 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 513 - 476 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 391 - 468 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 489 - 470 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 299 - 492 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 452 - 460 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 257 - 554 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 467 - 399 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 487 - 369 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 580 - 536 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 358 - 492 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 576 - 373 1 - 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 308 - 485 0 - 1
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 392 - 563 0 - 1
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 501 - 463 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 448 - 513 0 - 1
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 448 - 499 0 - 1
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 490 - 477 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 636 - 331 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 518 - 428 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 517 - 450 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 565 - 315 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 546 - 349 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 501 - 458 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 520 - 377 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 501 - 423 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 496 - 427 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 492 - 540 0 - 1
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 439 - 618 0 - 1
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 517 - 320 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 483 - 429 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 713 - 484 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 468 - 330 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 456 - 345 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 493 - 382 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 626 - 301 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 549 - 489 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 495 - 469 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 491 - 455 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 533 - 380 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 543 - 379 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 483 - 544 0 - 1
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 577 - 330 1 - 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 443 - 448 0 - 1
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 401 - 474 0 - 1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 531 - 467 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 379 - 582 0 - 1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 398 - 467 0 - 1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 458 - 471 0 - 1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 455 - 270 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 507 - 531 0 - 1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 525 - 410 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 434 - 304 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 458 - 501 0 - 1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 398 - 362 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 576 - 469 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 409 - 446 0 - 1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 537 - 425 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 422 - 479 0 - 1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 580 - 210 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 527 - 341 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 473 - 465 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 513 - 414 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 431 - 428 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 606 - 378 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 300 - 431 0 - 1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 494 - 488 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 386 - 464 0 - 1
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 540 - 335 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 530 - 399 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 486 - 452 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 517 - 472 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 431 - 364 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 451 - 448 1 - 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 595 - 416 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 311 - 396 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 377 - 513 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 433 - 341 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 358 - 617 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 389 - 596 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 384 - 395 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 478 - 465 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 432 - 454 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 335 - 477 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 377 - 520 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 362 - 398 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 368 - 417 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 451 - 495 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 393 - 477 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 370 - 540 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 372 - 234 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 426 - 327 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 324 - 607 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 335 - 525 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 405 - 415 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 397 - 557 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 351 - 472 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 355 - 656 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 291 - 355 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 371 - 583 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 458 - 303 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 436 - 401 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 378 - 383 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 468 - 349 1 - 0
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 400 - 422 0 - 1
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 408 - 456 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 341 - 472 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 521 - 350 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 332 - 558 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 502 - 311 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 488 - 291 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 304 - 519 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 468 - 514 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 469 - 399 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 385 - 405 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 423 - 501 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 469 - 576 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 417 - 368 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 468 - 442 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 518 - 514 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 246 - 560 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 554 - 205 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 469 - 533 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 378 - 630 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 502 - 301 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 455 - 512 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 438 - 511 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 453 - 423 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 471 - 490 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 414 - 458 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 414 - 660 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 400 - 419 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 515 - 404 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 403 - 438 0 - 1
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 574 - 345 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 534 - 446 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 438 - 361 1 - 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 574 - 337 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 537 - 461 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 414 - 474 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 417 - 488 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 550 - 489 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 497 - 288 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 446 - 491 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 603 - 352 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 443 - 389 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 561 - 364 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 427 - 496 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 446 - 409 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 495 - 451 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 442 - 468 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 386 - 510 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 558 - 537 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 665 - 212 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 614 - 367 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 390 - 521 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 695 - 227 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 597 - 398 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 524 - 400 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 426 - 411 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 394 - 468 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 378 - 549 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 425 - 488 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 480 - 513 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 546 - 296 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 456 - 417 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 578 - 400 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 519 - 345 1 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 400 - 460 0 - 1
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 397 - 425 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 497 - 389 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 358 - 517 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 406 - 570 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 454 - 445 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 425 - 484 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 509 - 278 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 427 - 407 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 569 - 355 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 437 - 409 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 476 - 477 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 540 - 492 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 425 - 537 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 477 - 393 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 514 - 518 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 510 - 386 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 445 - 526 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 554 - 305 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 371 - 545 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 424 - 597 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 546 - 288 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 595 - 367 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 439 - 409 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 553 - 409 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 453 - 480 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 336 - 668 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 421 - 436 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 308 - 678 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 450 - 375 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 398 - 546 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 386 - 546 0 - 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 520 - 385 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 430 - 387 1 - 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 345 - 509 0 - 1
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 476 - 452 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 468 - 419 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 455 - 403 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 541 - 405 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 422 - 303 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 447 - 360 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 539 - 388 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 495 - 447 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 503 - 341 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 618 - 439 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 479 - 422 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 540 - 370 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 560 - 246 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 537 - 558 0 - 1
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 526 - 445 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 506 - 315 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 447 - 561 0 - 1
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 437 - 470 0 - 1
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 617 - 188 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 543 - 330 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 369 - 538 0 - 1
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 416 - 458 0 - 1
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 530 - 405 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 536 - 504 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 365 - 456 0 - 1
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 602 - 417 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 581 - 393 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 595 - 382 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 545 - 471 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 429 - 419 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 578 - 356 1 - 0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 477 - 425 1 - 0
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 246 - 490 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 454 - 518 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 275 - 525 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 196 - 497 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 300 - 460 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 231 - 543 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 354 - 388 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 340 - 507 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 320 - 517 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 210 - 580 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 234 - 372 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 205 - 554 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 212 - 665 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 305 - 554 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 315 - 506 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 312 - 564 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 224 - 542 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 324 - 509 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 236 - 501 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 297 - 407 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 218 - 523 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 245 - 748 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 318 - 429 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 349 - 537 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 231 - 435 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 258 - 580 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 228 - 484 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 201 - 491 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 269 - 564 0 - 1
ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 253 - 524 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 460 - 509 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 358 - 563 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 406 - 513 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 422 - 427 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 362 - 559 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 315 - 610 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 285 - 477 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 393 - 432 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 429 - 483 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 341 - 527 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 327 - 426 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 533 - 469 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 367 - 614 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 545 - 371 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 561 - 447 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 564 - 312 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 373 - 491 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 460 - 360 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 293 - 444 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 443 - 486 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 368 - 611 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 298 - 666 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 279 - 502 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 444 - 520 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 382 - 494 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 478 - 541 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 370 - 521 0 - 1
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 467 - 328 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 505 - 411 1 - 0
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 334 - 404 0 - 1
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 552 - 373 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 505 - 380 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 495 - 545 0 - 1
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 586 - 436 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 385 - 640 0 - 1
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 574 - 336 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 480 - 369 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 474 - 432 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 485 - 440 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 509 - 378 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 484 - 713 0 - 1
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 465 - 473 0 - 1
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 607 - 324 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 630 - 378 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 521 - 390 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 597 - 424 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 470 - 437 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 542 - 224 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 491 - 373 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 560 - 354 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 518 - 358 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 525 - 453 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 492 - 438 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 602 - 489 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 489 - 435 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 598 - 596 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 569 - 554 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 535 - 444 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 554 - 370 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 427 - 438 0 - 1
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 572 - 389 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 562 - 364 1 - 0
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 540 - 397 1 - 0
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 312 - 496 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 246 - 539 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 234 - 548 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 324 - 469 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 271 - 578 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 353 - 423 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 301 - 502 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 227 - 695 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 288 - 546 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 188 - 617 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 354 - 560 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 319 - 570 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 227 - 521 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 339 - 501 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 365 - 675 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 328 - 567 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 290 - 569 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 312 - 528 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 240 - 596 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 380 - 568 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 332 - 425 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 311 - 462 0 - 1
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 445 - 487 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 458 - 633 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 412 - 421 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 507 - 389 1 - 0
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 288 - 476 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 427 - 377 1 - 0
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 390 - 441 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 445 - 475 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 301 - 402 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 476 - 513 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 330 - 468 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 414 - 513 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 525 - 335 1 - 0
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 512 - 455 1 - 0
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 398 - 597 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 367 - 595 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 330 - 543 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 509 - 324 1 - 0
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 360 - 460 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 358 - 518 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 570 - 319 1 - 0
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 418 - 490 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 509 - 504 1 - 0
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 414 - 665 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 451 - 471 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 302 - 640 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 300 - 629 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 346 - 368 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 333 - 506 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 415 - 431 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 428 - 426 1 - 0
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 335 - 415 0 - 1
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 318 - 424 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 370 - 382 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 410 - 522 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 396 - 544 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 357 - 457 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 532 - 236 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 458 - 456 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 493 - 402 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 341 - 550 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 468 - 391 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 345 - 456 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 428 - 431 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 415 - 405 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 511 - 438 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 400 - 524 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 409 - 439 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 538 - 369 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 501 - 236 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 444 - 293 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 453 - 525 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 521 - 227 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 490 - 418 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 293 - 421 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 469 - 431 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 456 - 413 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 421 - 693 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 384 - 490 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 516 - 445 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 341 - 582 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 381 - 669 0 - 1
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 474 - 327 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 434 - 420 1 - 0
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 295 - 526 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 373 - 524 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 455 - 554 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 413 - 596 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 465 - 488 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 439 - 389 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 572 - 320 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 525 - 329 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 477 - 349 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 470 - 489 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 382 - 493 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 378 - 606 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 557 - 397 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 423 - 453 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 411 - 426 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 409 - 553 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 416 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 407 - 297 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 486 - 443 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 438 - 492 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 501 - 339 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 504 - 509 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 421 - 293 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 496 - 403 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 442 - 573 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 531 - 595 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 370 - 451 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 422 - 544 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 499 - 520 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 514 - 530 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 399 - 477 0 - 1
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 620 - 324 1 - 0
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 372 - 613 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 449 - 433 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 459 - 641 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 469 - 506 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 634 - 311 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 501 - 457 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 547 - 333 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 490 - 366 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 534 - 427 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 330 - 602 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 492 - 299 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 301 - 626 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 431 - 300 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 472 - 351 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 490 - 471 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 468 - 394 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 480 - 453 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 405 - 530 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 523 - 218 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 611 - 368 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 489 - 602 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 675 - 365 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 665 - 414 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 431 - 469 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 403 - 496 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 470 - 350 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 336 - 715 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 520 - 373 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 453 - 453 1 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 511 - 604 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 301 - 526 0 - 1
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 517 - 454 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 480 - 467 1 - 0
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 493 - 343 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 494 - 468 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 515 - 495 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 440 - 512 0 - 1
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 414 - 403 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 498 - 325 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 493 - 688 0 - 1
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 515 - 370 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 432 - 342 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 460 - 452 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 489 - 549 0 - 1
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 488 - 494 0 - 1
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 656 - 355 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 458 - 414 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 549 - 378 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 668 - 336 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 504 - 536 0 - 1
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 748 - 245 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 666 - 298 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 435 - 489 0 - 1
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 471 - 451 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 413 - 456 0 - 1
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 573 - 442 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 350 - 470 0 - 1
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 532 - 477 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 503 - 447 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 461 - 374 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 608 - 411 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 550 - 434 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 502 - 387 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 465 - 448 1 - 0
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 511 - 445 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 516 - 314 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 462 - 365 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 539 - 319 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 438 - 404 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 474 - 509 0 - 1
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 591 - 287 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 488 - 336 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 408 - 426 0 - 1
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 507 - 349 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 554 - 257 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 469 - 495 0 - 1
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 464 - 386 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 355 - 291 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 660 - 414 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 488 - 425 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 436 - 421 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 456 - 365 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 429 - 318 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 502 - 279 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 596 - 598 0 - 1
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 567 - 328 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 640 - 302 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 693 - 421 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 595 - 531 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 715 - 336 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 477 - 532 0 - 1
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 589 - 477 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 572 - 268 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 566 - 527 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 541 - 354 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 648 - 327 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 592 - 419 1 - 0
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 435 - 397 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 588 - 429 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 524 - 545 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 454 - 462 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 446 - 429 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 401 - 418 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 629 - 311 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 468 - 427 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 371 - 424 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 405 - 510 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 399 - 467 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 455 - 491 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 335 - 540 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 583 - 371 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 419 - 400 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 513 - 480 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 678 - 308 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 417 - 602 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 537 - 349 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 520 - 444 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 554 - 569 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 569 - 290 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 629 - 300 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 490 - 384 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 451 - 370 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 373 - 520 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 447 - 503 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 477 - 589 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 594 - 388 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 284 - 537 0 - 1
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 616 - 252 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 481 - 357 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 554 - 465 1 - 0
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 438 - 487 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 453 - 315 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 263 - 588 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 362 - 452 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 445 - 521 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 482 - 450 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 508 - 371 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 429 - 380 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 375 - 521 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 380 - 361 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 369 - 487 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 380 - 533 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 399 - 530 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 303 - 458 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 404 - 515 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 296 - 546 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 375 - 450 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 393 - 581 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 435 - 231 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 494 - 382 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 444 - 535 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 528 - 312 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 368 - 346 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 445 - 516 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 544 - 422 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 453 - 453 1 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 374 - 461 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 268 - 572 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 388 - 594 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 332 - 463 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 417 - 540 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 400 - 549 0 - 1
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 370 - 354 1 - 0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 422 - 455 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 589 - 365 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 505 - 448 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 438 - 479 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 470 - 441 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 307 - 562 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 500 - 332 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 453 - 351 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 520 - 373 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 425 - 511 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 536 - 580 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 379 - 543 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 452 - 486 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 401 - 436 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 438 - 403 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 417 - 456 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 546 - 398 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 382 - 595 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 580 - 258 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 541 - 478 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 370 - 554 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 596 - 240 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 506 - 333 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 582 - 341 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 520 - 499 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 604 - 511 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 411 - 608 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 527 - 566 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 537 - 284 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 463 - 332 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 380 - 582 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 379 - 509 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 426 - 477 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 502 - 445 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 298 - 592 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 399 - 334 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 352 - 537 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 377 - 510 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 420 - 449 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 488 - 344 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 531 - 401 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 516 - 551 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 492 - 358 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 544 - 483 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 472 - 517 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 383 - 378 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 345 - 574 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 400 - 578 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 546 - 386 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 471 - 545 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 484 - 228 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 521 - 370 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 438 - 427 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 568 - 380 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 431 - 415 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 669 - 381 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 530 - 514 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 526 - 301 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 434 - 550 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 354 - 541 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 252 - 616 0 - 1
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 540 - 417 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 582 - 380 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 409 - 353 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 500 - 422 1 - 0
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 365 - 574 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 298 - 478 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 381 - 470 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 515 - 426 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 268 - 523 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 416 - 407 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 433 - 324 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 374 - 448 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 458 - 361 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 373 - 576 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 330 - 577 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 364 - 431 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 349 - 468 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 446 - 534 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 345 - 519 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 385 - 520 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 419 - 429 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 491 - 201 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 328 - 467 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 389 - 572 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 425 - 332 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 426 - 428 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 327 - 474 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 477 - 399 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 454 - 517 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 387 - 502 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 327 - 648 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 357 - 481 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 549 - 400 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 509 - 379 1 - 0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 353 - 409 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 365 - 411 0 - 1
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 254 - 639 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 375 - 358 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 527 - 422 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 339 - 598 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 420 - 407 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 350 - 636 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 565 - 302 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 464 - 493 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 441 - 509 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 398 - 473 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 485 - 308 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 448 - 443 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 448 - 451 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 422 - 400 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 361 - 438 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 460 - 400 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 387 - 430 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 356 - 578 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 564 - 269 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 411 - 505 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 364 - 562 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 462 - 311 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 415 - 335 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 420 - 434 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 324 - 620 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 467 - 480 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 448 - 465 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 419 - 592 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 465 - 554 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 354 - 370 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 477 - 426 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 422 - 500 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 411 - 365 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 277 - 464 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 402 - 349 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 431 - 660 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 385 - 544 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 428 - 431 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 465 - 494 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 427 - 343 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 393 - 472 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 427 - 370 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 448 - 381 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 563 - 392 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 474 - 401 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 416 - 595 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 456 - 408 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 337 - 574 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 425 - 397 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 509 - 345 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 425 - 477 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΑ 524 - 253 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 404 - 334 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 397 - 540 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 424 - 318 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 526 - 295 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 613 - 372 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 343 - 493 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 445 - 511 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 397 - 435 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 487 - 438 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 455 - 422 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 445 - 502 0 - 1
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 574 - 365 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 639 - 254 1 - 0
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 464 - 277 1 - 0