ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-14ο τουρνουά θεσσαλονίκης στον Βόλο-ΣΕΠ 2021
  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Ι    Π Ο Ν Τ Ο Ι    Α Γ Ω Ν Α  
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ Α ΠΑΙΚΤΗΣ Β ΠΟΝΤΟΙ  
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1151
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 1042
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1027
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1020
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 1012
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 977
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 976
8 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 969
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 968
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 967
11 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 964
12 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 962
13 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 961
14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 961
15 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 956
16 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 950
17 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 938
18 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 928
19 ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ 919
20 ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ 914
21 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 911
22 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 907
23 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 907
24 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 906
25 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 906
26 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 906
27 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 905
28 ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ 905
29 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 905
30 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 900
31 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 891
32 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 882
33 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 878
34 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 874
35 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 874
36 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 867
37 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 865
38 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 859
39 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 859
40 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 857
41 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 852
42 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 836
43 ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 836
44 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  836
45 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 835
46 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 833
47 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 831
48 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 825
49 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 824
50 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ 817
51 ΚΑΡΑΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 815
52 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 814
53 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 814
54 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 812
55 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 796
56 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  794
57 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 779
58 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 763
59 ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 752
60 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 740
61 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 739
62 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 720
63 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 707
64 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 705
65 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ  692
66 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  681
67 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 681
68 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ 667
69 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  640
70 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 626
71 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 589
72 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ 586
73 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150
74 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ  ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150
75 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ 150
76 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 150
77 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 150
78 0 0 0