10ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  -  ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΠΑΙΚΤΗ
ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΚΟΡ ΑΠΟΤΕΛ. ΑΓ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 346 - 501 0 - 1 20 18/2/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 398 - 553 0 - 1 7 28/1/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 349 - 469 0 - 1 33 29/3/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 426 - 436 0 - 1 3 29/10/2015
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 436 - 459 0 - 1 14 15/12/2015
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 398 - 466 0 - 1 7 12/11/2015
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 497 - 373 1 - 0 11 22/12/2015
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 381 - 472 0 - 1 35 7/1/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 486 - 409 1 - 0 28 22/3/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 12  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 399 - 396 1 - 0 8 24/11/2015
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 392 - 516 0 - 1 30 17/3/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 523 - 381 1 - 0 19 18/2/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 391 - 504 0 - 1 15 15/12/2015
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 484 - 375 1 - 0 25 11/2/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 408 - 555 0 - 1 17 7/1/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 566 - 259 1 - 0 1 1/12/2015
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 355 - 538 0 - 1 4 29/10/2015
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 639 - 335 1 - 0 21 28/1/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 475 - 512 0 - 1 10 1/12/2015
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 537 - 347 1 - 0 32 22/3/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 290 - 518 0 - 1 27 23/2/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 2  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 29  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 18  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 416 - 454 0 - 1 23 8/3/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 548 - 365 1 - 0 16 28/1/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 347 - 583 0 - 1 34 7/4/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 5  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 339 - 532 0 - 1 31 17/3/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 524 - 377 1 - 0 22 7/1/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 450 - 433 1 - 0 26 23/2/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 459 - 423 1 - 0 13 9/2/2016
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 384 - 452 0 - 1 9 24/11/2015
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 477 - 374 1 - 0 24 9/2/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 439 - 522 0 - 1 26 23/2/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 501 - 346 1 - 0 20 18/2/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 527 - 559 0 - 1 17 14/1/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 582 - 325 1 - 0 22 2/2/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 658 - 454 1 - 0 33 31/3/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 428 - 352 1 - 0 25 11/2/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 403 - 460 0 - 1 30 16/2/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 375 - 399 0 - 1 19 5/1/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 633 - 371 1 - 0 12 19/11/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 31  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 375 - 499 0 - 1 27 25/2/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 422 - 630 0 - 1 14 22/12/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 549 - 340 1 - 0 2 27/10/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 34  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 502 - 451 1 - 0 9 26/11/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 439 - 432 1 - 0 1 20/10/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 493 - 539 0 - 1 4 3/11/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 439 - 437 1 - 0 23 9/2/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 460 - 315 1 - 0 5 10/11/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 460 - 499 0 - 1 29 8/3/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 530 - 429 1 - 0 16 19/1/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 401 - 479 0 - 1 11 3/12/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 21  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 13  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 450 - 376 1 - 0 2 27/10/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 458 - 416 1 - 0 7 12/11/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 551 - 448 1 - 0 35 5/4/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 437 - 468 0 - 1 18 12/1/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 24  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 521 - 451 1 - 0 15 17/12/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 382 - 488 0 - 1 6 10/11/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 812 - 332 1 - 0 10 1/12/2015
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 485 - 461 1 - 0 32 15/3/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 482 - 404 1 - 0 28 1/3/2016
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 550 - 379 1 - 0 8 24/11/2015
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 553 - 398 1 - 0 7 28/1/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 522 - 439 1 - 0 26 23/2/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 537 - 604 0 - 1 4 21/1/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 484 - 361 1 - 0 9 29/11/2015
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 457 - 390 1 - 0 20 16/2/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 538 - 418 1 - 0 12 27/12/2015
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 408 - 513 0 - 1 17 9/2/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 641 - 305 1 - 0 6 15/11/2015
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 528 - 256 1 - 0 34 8/3/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 18  
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 415 - 466 0 - 1 14 29/12/2015
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 488 - 394 1 - 0 1 8/11/2015
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 457 - 392 1 - 0 25 11/2/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 21  
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 546 - 328 1 - 0 31 29/3/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 387 - 630 0 - 1 23 11/2/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 596 - 385 1 - 0 13 5/1/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 578 - 420 1 - 0 10 3/1/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 644 - 263 1 - 0 27 25/2/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 472 - 478 0 - 1 16 12/1/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 519 - 325 1 - 0 3 16/2/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 473 - 501 0 - 1 33 31/3/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 8  
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 35  
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 24  
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 543 - 401 1 - 0 29 10/3/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 498 - 359 1 - 0 22 2/2/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 429 - 584 0 - 1 5 15/11/2015
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 11  
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 557 - 360 1 - 0 2 3/11/2015
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 540 - 410 1 - 0 28 1/3/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 358 - 440 0 - 1 32 22/3/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 569 - 378 1 - 0 19 12/1/2016
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 455 - 349 1 - 0 15 20/12/2015
ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 377 - 401 0 - 1 30 15/3/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 469 - 349 1 - 0 33 29/3/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 559 - 527 1 - 0 17 14/1/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 604 - 537 1 - 0 4 21/1/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 560 - 413 1 - 0 35 12/4/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 415 - 551 0 - 1 11 1/12/2015
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 503 - 333 1 - 0 7 12/11/2015
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 530 - 335 1 - 0 8 24/11/2015
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 444 - 406 1 - 0 32 22/3/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 452 - 451 1 - 0 25 1/3/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 9  
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 370 - 433 0 - 1 5 3/11/2015
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 521 - 463 1 - 0 27 8/3/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 408 - 403 1 - 0 16 12/1/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0    
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 488 - 407 1 - 0 22 2/2/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 475 - 487 0 - 1 14 15/12/2015
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 474 - 398 1 - 0 30 29/3/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 449 - 568 0 - 1 1 20/10/2015
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 591 - 280 1 - 0 18 12/1/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 474 - 417 1 - 0 7 12/11/2015
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 474 - 451 1 - 0 29 12/4/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 421 - 445 0 - 1 24 9/2/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 34  
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 26  
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 15  
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 516 - 421 1 - 0 20 26/1/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 466 - 443 1 - 0 13 10/12/2015
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 375 - 508 0 - 1 31 22/3/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 2  
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 458 - 312 1 - 0 28 1/3/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 447 - 463 0 - 1 19 12/1/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 279 - 564 0 - 1 23 16/2/2016
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 537 - 482 1 - 0 10 1/12/2015
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 351 - 409 0 - 1 5 5/11/2015
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 456 - 350 1 - 0 21 9/2/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 436 - 426 1 - 0 3 29/10/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 325 - 582 0 - 1 22 2/2/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 361 - 484 0 - 1 9 29/11/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 413 - 560 0 - 1 35 12/4/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 462 - 452 1 - 0 16 19/1/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 459 - 430 1 - 0 8 12/1/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 390 - 457 0 - 1 13 15/12/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 483 - 513 0 - 1 2 27/10/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 198 - 480 0 - 1 30 29/3/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 14  
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 405 - 411 0 - 1 10 1/12/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 436 - 483 0 - 1 32 22/3/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 320 - 480 0 - 1 21 26/1/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0    
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 329 - 455 0 - 1 27 25/2/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 311 - 520 0 - 1 19 14/1/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 388 - 528 0 - 1 5 17/11/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 341 - 549 0 - 1 6 10/11/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 389 - 438 0 - 1 23 4/2/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 325 - 639 0 - 1 12 8/12/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 412 - 506 0 - 1 34 5/4/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 380 - 499 0 - 1 29 28/2/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 571 - 194 1 - 0 4 3/11/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 31  
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 20  
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 309 - 438 0 - 1 25 11/2/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 529 - 379 1 - 0 18 21/1/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 313 - 624 0 - 1 1 3/11/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 7  
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 534 - 409 1 - 0 33 29/3/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 223 - 670 0 - 1 24 9/2/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 526 - 215 1 - 0 28 1/3/2016
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 270 - 461 0 - 1 15 17/12/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 408 - 426 0 - 1 11 3/12/2015
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 367 - 508 0 - 1 26 23/2/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 459 - 436 1 - 0 14 15/12/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 454 - 658 0 - 1 33 31/3/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 390 - 457 0 - 1 20 16/2/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 551 - 415 1 - 0 11 1/12/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 452 - 462 0 - 1 16 19/1/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 456 - 306 1 - 0 19 14/1/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 421 - 393 1 - 0 24 9/2/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 531 - 453 1 - 0 12 8/12/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 512 - 401 1 - 0 6 23/2/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 25  
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 489 - 296 1 - 0 21 8/3/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 466 - 411 1 - 0 8 24/11/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 422 - 370 1 - 0 32 22/3/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0    
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 405 - 601 0 - 1 3 29/10/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 406 - 569 0 - 1 30 22/3/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 410 - 294 1 - 0 27 14/1/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 695 - 419 1 - 0 17 5/1/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 150 - 0 1 - 0 34  
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 486 - 342 1 - 0 23 16/2/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 448 - 411 1 - 0 10 1/12/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 342 - 546 0 - 1 5 5/11/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 15  
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 522 - 303 1 - 0 7 17/11/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 31  
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 524 - 356 1 - 0 1 5/11/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 344 - 447 0 - 1 29 8/3/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 462 - 521 0 - 1 12 8/12/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 18  
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 464 - 337 1 - 0 9 24/11/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 372 - 498 0 - 1 35 14/4/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 553 - 411 1 - 0 4 29/10/2015
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 400 - 435 0 - 1 26 23/2/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 402 - 532 0 - 1 22 9/2/2016
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 462 - 369 1 - 0 2 29/10/2015
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 466 - 398 1 - 0 7 12/11/2015
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 352 - 428 0 - 1 25 11/2/2016
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 418 - 538 0 - 1 12 27/12/2015
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 333 - 503 0 - 1 7 12/11/2015
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 430 - 459 0 - 1 8 12/1/2016
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 306 - 456 0 - 1 19 14/1/2016
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 368 - 499 0 - 1 16 12/1/2016
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 420 - 452 0 - 1 5 10/11/2015
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 33  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 17  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 394 - 506 0 - 1 13 27/12/2015
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 0 - 1 35  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 354 - 490 0 - 1 24 14/2/2016
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 20  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 0 - 1 30  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 0 - 1 22  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 286 - 512 0 - 1 11 14/2/2016
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1 9  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 0 - 1 26  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 343 - 480 0 - 1 15 27/12/2015
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 355 - 507 0 - 1 2 20/10/2015
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 0 - 1 32  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 7  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 34  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 23  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 0 - 1 28  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 0 - 1 21  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 296 - 594 0 - 1 4 10/11/2015
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 10  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 523 - 349 1 - 0 1 12/1/2016
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 315 - 576 0 - 1 27 10/3/2016
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 0 - 1 31  
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 301 - 454 0 - 1 18 14/1/2016
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 444 - 438 1 - 0 14 20/12/2015
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 0 - 1 29  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 373 - 497 0 - 1 11 22/12/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 460 - 403 1 - 0 30 16/2/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 513 - 408 1 - 0 17 9/2/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 335 - 530 0 - 1 8 24/11/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 457 - 390 1 - 0 13 15/12/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 393 - 421 0 - 1 24 9/2/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 499 - 368 1 - 0 16 12/1/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 464 - 443 1 - 0 10 1/12/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 457 - 380 1 - 0 3 8/12/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 22  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 385 - 535 0 - 1 18 2/2/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 432 - 436 0 - 1 5 3/11/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 387 - 580 0 - 1 29 29/3/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0    
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 403 - 461 0 - 1 35 5/4/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 420 - 451 0 - 1 27 1/3/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 457 - 464 0 - 1 21 12/1/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 377 - 413 0 - 1 14 15/12/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 364 - 403 0 - 1 31 15/3/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 378 - 474 0 - 1 20 26/1/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 625 - 296 1 - 0 7 17/11/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 507 - 447 1 - 0 2 3/11/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 12  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 568 - 311 1 - 0 4 17/11/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 28  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 314 - 466 0 - 1 33 29/3/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 670 - 308 1 - 0 26 23/2/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 513 - 499 1 - 0 9 1/12/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 15  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 607 - 331 1 - 0 6 10/11/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 472 - 392 1 - 0 32 8/3/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 349 - 469 0 - 1 1 20/10/2015
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 408 - 510 0 - 1 23 2/2/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 422 - 449 0 - 1 19 19/1/2016
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 419 - 411 1 - 0 34 22/3/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 472 - 381 1 - 0 35 7/1/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 399 - 375 1 - 0 19 5/1/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 305 - 641 0 - 1 6 15/11/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 406 - 444 0 - 1 32 22/3/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 513 - 483 1 - 0 2 27/10/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 453 - 531 0 - 1 12 8/12/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 452 - 420 1 - 0 5 10/11/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 443 - 464 0 - 1 10 1/12/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 607 - 348 1 - 0 27 23/2/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 11  
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 401 - 632 0 - 1 7 10/11/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 361 - 496 0 - 1 29 10/3/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 440 - 456 0 - 1 18 12/1/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 615 - 563 1 - 0 14 15/12/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 567 - 461 1 - 0 24 14/1/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 395 - 602 0 - 1 16 5/1/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 359 - 493 0 - 1 34 22/3/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 315 - 513 0 - 1 3 29/10/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 415 - 361 1 - 0 20 26/1/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 484 - 476 1 - 0 9 26/11/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 526 - 315 1 - 0 31 15/3/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 387 - 436 0 - 1 26 23/2/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 639 - 250 1 - 0 1 29/10/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 28  
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 531 - 365 1 - 0 17 7/1/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 415 - 584 0 - 1 22 2/2/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 467 - 407 1 - 0 15 14/1/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 381 - 591 0 - 1 33 31/3/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 4  
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 425 - 350 1 - 0 30 15/3/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 293 - 542 0 - 1 21 26/1/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 287 - 556 0 - 1 25 11/2/2016
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 486 - 383 1 - 0 12 8/12/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 579 - 460 1 - 0 8 24/11/2015
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 401 - 514 0 - 1 17 4/2/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 409 - 486 0 - 1 28 22/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 371 - 633 0 - 1 12 19/11/2015
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 256 - 528 0 - 1 34 8/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 451 - 452 0 - 1 25 1/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 480 - 198 1 - 0 30 29/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 401 - 512 0 - 1 6 23/2/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 33  
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 380 - 457 0 - 1 3 8/12/2015
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 348 - 607 0 - 1 27 23/2/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 4  
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 413 - 464 0 - 1 35 29/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 338 - 446 0 - 1 22 12/4/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 445 - 462 0 - 1 11 15/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0    
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 504 - 460 1 - 0 17 8/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 502 - 553 0 - 1 9 22/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 434 - 399 1 - 0 20 8/12/2015
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 492 - 501 0 - 1 31 15/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 496 - 285 1 - 0 12 8/12/2015
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 488 - 390 1 - 0 2 8/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 479 - 463 1 - 0 24 23/2/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 341 - 727 0 - 1 19 5/1/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 29  
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 21  
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 10  
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 428 - 434 0 - 1 15 9/2/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 587 - 523 1 - 0 8 1/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 344 - 639 0 - 1 26 16/2/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 32  
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 447 - 378 1 - 0 23 9/2/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 399 - 455 0 - 1 14 5/1/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 420 - 535 0 - 1 18 15/3/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 448 - 419 1 - 0 5 5/1/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 621 - 382 1 - 0 1 16/2/2016
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 326 - 481 0 - 1 16 16/2/2016
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 12  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 31  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 0 - 1 18  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 0 - 1 9  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 0 - 1 14  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 25  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 0 - 1 17  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 0 - 1 22  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 0 - 1 11  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 4  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 19  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 0 - 1 6  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 30  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 26  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 0 - 1 1  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 0 - 1 28  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 0 - 1 23  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1 15  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 0 - 1 32  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 261 - 472 0 - 1 21 10/1/2016
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 0 - 150 0 - 1 8  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 0 - 1 3  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 0 - 1 13  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 5  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 29  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 0 - 1 34  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 0 - 1 27  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 0 - 1 10  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 - 150 0 - 1 16  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 0 - 1 7  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1 33  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 0 - 1 2  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 0 - 1 24  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 0 - 1 20  
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 0 - 1 35  
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 396 - 399 0 - 1 8 24/11/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 499 - 375 1 - 0 27 25/2/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 466 - 415 1 - 0 14 29/12/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 433 - 370 1 - 0 5 3/11/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 411 - 405 1 - 0 10 1/12/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 296 - 489 0 - 1 21 8/3/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 506 - 394 1 - 0 13 27/12/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 535 - 385 1 - 0 18 2/2/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 632 - 401 1 - 0 7 10/11/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 464 - 413 1 - 0 35 29/3/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 19  
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 406 - 488 0 - 1 2 19/11/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 482 - 373 1 - 0 26 23/2/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0    
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 660 - 271 1 - 0 32 24/3/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 450 - 327 1 - 0 24 9/2/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 677 - 363 1 - 0 15 15/12/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 338 - 541 0 - 1 11 8/12/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 481 - 383 1 - 0 28 1/3/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 515 - 461 1 - 0 17 28/1/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 587 - 305 1 - 0 2 27/10/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 342 - 599 0 - 1 34 5/4/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 9  
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 407 - 388 1 - 0 1 20/10/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 545 - 351 1 - 0 25 11/2/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 619 - 372 1 - 0 30 15/3/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 419 - 375 1 - 0 23 16/2/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 454 - 492 0 - 1 6 17/11/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 12  
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 612 - 338 1 - 0 3 3/11/2015
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 496 - 386 1 - 0 29 10/3/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 409 - 425 0 - 1 33 31/3/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 464 - 308 1 - 0 20 26/1/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 512 - 340 1 - 0 16 5/1/2016
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 490 - 338 1 - 0 31 22/3/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 516 - 392 1 - 0 30 17/3/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 630 - 422 1 - 0 14 22/12/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 394 - 488 0 - 1 1 8/11/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 463 - 521 0 - 1 27 8/3/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 483 - 436 1 - 0 32 22/3/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 411 - 466 0 - 1 8 24/11/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 35  
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 436 - 432 1 - 0 5 3/11/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 496 - 361 1 - 0 29 10/3/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 446 - 338 1 - 0 22 12/4/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 6  
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 488 - 406 1 - 0 2 19/11/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 672 - 355 1 - 0 13 12/10/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 554 - 436 1 - 0 9 26/11/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 671 - 369 1 - 0 19 14/1/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 444 - 415 1 - 0 11 3/12/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 440 - 602 0 - 1 24 9/2/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 449 - 491 0 - 1 33 5/4/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 596 - 353 1 - 0 15 17/12/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 566 - 415 1 - 0 4 26/11/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 485 - 401 1 - 0 26 23/2/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 507 - 466 1 - 0 21 28/1/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 31  
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 23  
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 667 - 317 1 - 0 12 8/12/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 566 - 445 1 - 0 17 4/2/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 530 - 430 1 - 0 10 1/12/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 385 - 450 0 - 1 28 1/3/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 34  
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 575 - 352 1 - 0 25 11/2/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 591 - 359 1 - 0 16 5/1/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 603 - 386 1 - 0 20 2/2/2016
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 528 - 491 1 - 0 7 12/11/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 461 - 396 1 - 0 3 20/10/2015
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 448 - 420 1 - 0 18 12/1/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 381 - 523 0 - 1 19 18/2/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 340 - 549 0 - 1 2 27/10/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 392 - 457 0 - 1 25 11/2/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 403 - 408 0 - 1 16 12/1/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 480 - 320 1 - 0 21 26/1/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 370 - 422 0 - 1 32 22/3/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 490 - 354 1 - 0 24 14/2/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 580 - 387 1 - 0 29 29/3/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 456 - 440 1 - 0 18 12/1/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 462 - 445 1 - 0 11 15/3/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 30  
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 373 - 482 0 - 1 26 23/2/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 355 - 672 0 - 1 13 10/12/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0    
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 414 - 414 1 - 1 8 24/11/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 384 - 465 0 - 1 35 5/4/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 492 - 457 1 - 0 2 20/10/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 292 - 504 0 - 1 22 28/1/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 430 - 271 1 - 0 4 17/11/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 439 - 424 1 - 0 28 1/3/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 409 - 495 0 - 1 15 22/12/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 337 - 608 0 - 1 10 1/12/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 20  
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 433 - 387 1 - 0 12 3/12/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 459 - 225 1 - 0 1 17/11/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 383 - 387 0 - 1 6 29/12/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 440 - 393 1 - 0 34 31/3/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 395 - 495 0 - 1 17 19/1/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 23  
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 435 - 454 0 - 1 14 15/12/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 414 - 467 0 - 1 5 10/11/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 395 - 430 0 - 1 9 26/11/2015
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 465 - 479 0 - 1 31 29/3/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 392 - 437 0 - 1 27 25/2/2016
ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 394 - 439 0 - 1 7 12/11/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 504 - 391 1 - 0 15 15/12/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 34  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 0 - 1 21  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 0 - 1 12  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 0 - 1 17  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 28  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 0 - 1 20  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 0 - 1 25  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 563 - 615 0 - 1 14 15/12/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 7  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 0 - 150 0 - 1 26  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 22  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 436 - 554 0 - 1 9 26/11/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 33  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 477 - 422 1 - 0 4 3/11/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 0 - 1 31  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 0 - 1 29  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1 18  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 0 - 1 35  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 0 - 1 24  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 0 - 150 0 - 1 11  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 382 - 479 0 - 1 2 27/10/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 0 - 1 16  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 354 - 427 0 - 1 8 24/11/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 32  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 440 - 484 0 - 1 2 29/10/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 0 - 1 30  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 0 - 1 13  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 - 150 0 - 1 19  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 546 - 461 1 - 0 10 17/12/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 281 - 585 0 - 1 1 20/10/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 472 - 519 0 - 1 2 27/10/2015
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 0 - 1 27  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 0 - 1 23  
ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 346 - 413 0 - 1 3 29/10/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 375 - 484 0 - 1 25 11/2/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 451 - 502 0 - 1 9 26/11/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 328 - 546 0 - 1 31 29/3/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 407 - 488 0 - 1 22 2/2/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 455 - 329 1 - 0 27 25/2/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 601 - 405 1 - 0 3 29/10/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 30  
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 461 - 403 1 - 0 35 5/4/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 461 - 567 0 - 1 24 14/1/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 460 - 504 0 - 1 17 8/3/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 1  
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 271 - 660 0 - 1 32 24/3/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 369 - 671 0 - 1 19 14/1/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 414 - 414 1 - 1 8 24/11/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 422 - 477 0 - 1 4 3/11/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 553 - 475 1 - 0 6 10/11/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 328 - 453 0 - 1 14 15/12/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 475 - 416 1 - 0 28 1/3/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 478 - 263 1 - 0 10 1/12/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 410 - 513 0 - 1 34 5/4/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 454 - 378 1 - 0 21 2/2/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 312 - 680 0 - 1 16 12/1/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 26  
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 18  
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 432 - 420 1 - 0 7 29/10/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 380 - 504 0 - 1 12 8/12/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 427 - 506 0 - 1 5 5/11/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 486 - 487 0 - 1 23 9/2/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 29  
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 575 - 405 1 - 0 20 26/1/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 376 - 511 0 - 1 11 3/12/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 519 - 500 1 - 0 15 17/12/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 441 - 470 0 - 1 2 27/10/2015
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 444 - 400 1 - 0 33 7/4/2016
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 305 - 571 0 - 1 13 15/12/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 555 - 408 1 - 0 17 7/1/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 432 - 439 0 - 1 1 20/10/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 630 - 387 1 - 0 23 11/2/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 487 - 475 1 - 0 14 15/12/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 520 - 311 1 - 0 19 14/1/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 569 - 406 1 - 0 30 22/3/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 22  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 451 - 420 1 - 0 27 1/3/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 602 - 395 1 - 0 16 5/1/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 553 - 502 1 - 0 9 22/3/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 28  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 327 - 450 0 - 1 24 9/2/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 415 - 444 0 - 1 11 3/12/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 465 - 384 1 - 0 35 5/4/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 31  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 475 - 553 0 - 1 6 10/11/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 454 - 466 0 - 1 33 31/3/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 390 - 506 0 - 1 20 26/1/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 640 - 316 1 - 0 2 5/11/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 587 - 255 1 - 0 26 23/2/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 469 - 374 1 - 0 13 15/12/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 530 - 487 1 - 0 8 24/11/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 601 - 250 1 - 0 18 12/1/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 446 - 373 1 - 0 10 1/12/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 34  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 538 - 415 1 - 0 4 19/11/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 376 - 428 0 - 1 32 29/3/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 504 - 492 1 - 0 15 7/1/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 21  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 534 - 366 1 - 0 12 26/1/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 471 - 404 1 - 0 3 29/10/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 468 - 428 1 - 0 7 19/11/2015
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 577 - 443 1 - 0 29 8/3/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 433 - 419 1 - 0 25 11/2/2016
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 602 - 362 1 - 0 5 5/11/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 259 - 566 0 - 1 1 1/12/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 539 - 493 1 - 0 4 3/11/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 385 - 596 0 - 1 13 5/1/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 398 - 474 0 - 1 30 29/3/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 528 - 388 1 - 0 5 17/11/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 294 - 410 0 - 1 27 14/1/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 512 - 286 1 - 0 11 14/2/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 464 - 457 1 - 0 21 12/1/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 493 - 359 1 - 0 34 22/3/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 399 - 434 0 - 1 20 8/12/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 23  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 363 - 677 0 - 1 15 15/12/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 602 - 440 1 - 0 24 9/2/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 457 - 492 0 - 1 2 20/10/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 29  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 453 - 328 1 - 0 14 15/12/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 466 - 454 1 - 0 33 31/3/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 370 - 452 0 - 1 7 17/11/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 601 - 360 1 - 0 6 10/11/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 374 - 534 0 - 1 19 14/1/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 519 - 357 1 - 0 28 22/3/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 516 - 442 1 - 0 18 12/1/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 428 - 248 1 - 0 3 24/11/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 22  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 35  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 425 - 380 1 - 0 10 1/12/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 363 - 508 0 - 1 31 27/3/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 454 - 417 1 - 0 32 24/3/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 9  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 490 - 414 1 - 0 26 9/2/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 439 - 486 0 - 1 8 1/12/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 286 - 544 0 - 1 16 22/12/2015
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 506 - 421 1 - 0 25 17/3/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 482 - 420 1 - 0 17 12/1/2016
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 511 - 406 1 - 0 12 8/12/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 538 - 355 1 - 0 4 29/10/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 437 - 439 0 - 1 23 9/2/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 420 - 578 0 - 1 10 3/1/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 568 - 449 1 - 0 1 20/10/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 549 - 341 1 - 0 6 10/11/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 419 - 695 0 - 1 17 5/1/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 9  
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 413 - 377 1 - 0 14 15/12/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 513 - 315 1 - 0 3 29/10/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 501 - 492 1 - 0 31 15/3/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 15  
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 541 - 338 1 - 0 11 8/12/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 491 - 449 1 - 0 33 5/4/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 504 - 292 1 - 0 22 28/1/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 18  
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 416 - 475 0 - 1 28 1/3/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 506 - 390 1 - 0 20 26/1/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 452 - 370 1 - 0 7 17/11/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 555 - 380 1 - 0 24 9/2/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 566 - 457 1 - 0 13 15/12/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 489 - 378 1 - 0 35 12/4/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 414 - 475 0 - 1 30 15/3/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 615 - 312 1 - 0 5 17/11/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 32  
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 535 - 252 1 - 0 21 28/1/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 509 - 426 1 - 0 26 23/2/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 486 - 458 1 - 0 19 12/1/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 533 - 519 1 - 0 2 3/11/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 8  
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 531 - 327 1 - 0 34 12/4/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 518 - 440 1 - 0 25 16/2/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 544 - 426 1 - 0 28 1/3/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 573 - 323 1 - 0 16 5/1/2016
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 380 - 366 1 - 0 12 8/12/2015
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 564 - 407 1   0 27 23/2/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 335 - 639 0 - 1 21 28/1/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 315 - 460 0 - 1 5 10/11/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 263 - 644 0 - 1 27 25/2/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 280 - 591 0 - 1 18 12/1/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 438 - 389 1 - 0 23 4/2/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 34  
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 26  
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 403 - 364 1 - 0 31 15/3/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 361 - 415 0 - 1 20 26/1/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 285 - 496 0 - 1 12 8/12/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 32  
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 383 - 481 0 - 1 28 1/3/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 353 - 596 0 - 1 15 17/12/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 271 - 430 0 - 1 4 17/11/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 35  
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 263 - 478 0 - 1 10 1/12/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 316 - 640 0 - 1 2 5/11/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 360 - 601 0 - 1 6 10/11/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 380 - 555 0 - 1 24 9/2/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 379 - 458 0 - 1 30 15/3/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 394 - 565 0 - 1 17 12/1/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 285 - 636 0 - 1 12 8/12/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 22  
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 14  
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 338 - 374 0 - 1 3 26/11/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 284 - 564 0 - 1 8 26/11/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 304 - 518 0 - 1 1 5/11/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 422 - 529 0 - 1 19 19/1/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 25  
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 281 - 569 0 - 1 16 19/1/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 305 - 518 0 - 1 7 17/11/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 342 - 466 0 - 1 11 3/12/2015
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 499 - 314 1 - 0 33 31/3/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 282 - 605 0 - 1 29 10/3/2016
ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 283 - 500 0 - 1 9 24/11/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 512 - 475 1 - 0 10 1/12/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 499 - 460 1 - 0 29 8/3/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 478 - 472 1 - 0 16 12/1/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 417 - 474 0 - 1 7 12/11/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 639 - 325 1 - 0 12 8/12/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 342 - 486 0 - 1 23 16/2/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 480 - 343 1 - 0 15 27/12/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 474 - 378 1 - 0 20 26/1/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 476 - 484 0 - 1 9 26/11/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 390 - 488 0 - 1 2 8/3/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 472 - 261 1 - 0 21 10/1/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 461 - 515 0 - 1 17 28/1/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 415 - 566 0 - 1 4 26/11/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 424 - 439 0 - 1 28 1/3/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 24  
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 513 - 410 1 - 0 34 5/4/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 255 - 587 0 - 1 26 23/2/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 534 - 374 1 - 0 19 14/1/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 457 - 566 0 - 1 13 15/12/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 458 - 379 1 - 0 30 15/3/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 370 - 443 0 - 1 6 17/11/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 401 - 624 0 - 1 1 20/10/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 11  
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 444 - 477 0 - 1 2 27/10/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 27  
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 377 - 485 0 - 1 32 22/3/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 405 - 503 0 - 1 25 23/2/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 452 - 554 0 - 1 8 24/11/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 14  
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 455 - 392 1 - 0 5 29/10/2015
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 471 - 541 0 - 1 31 15/3/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 450 - 601 0 - 1 32 24/3/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 618 - 325 1 - 0 22 2/2/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 340 - 437 0 - 1 18 12/1/2016
ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 381 - 407 0 - 1 33 12/4/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 347 - 537 0 - 1 32 22/3/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 429 - 530 0 - 1 16 19/1/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 325 - 519 0 - 1 3 16/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 451 - 474 0 - 1 29 12/4/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 506 - 412 1 - 0 34 5/4/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 411 - 448 0 - 1 10 1/12/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 507 - 355 1 - 0 2 20/10/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 296 - 625 0 - 1 7 17/11/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 315 - 526 0 - 1 31 15/3/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 463 - 479 0 - 1 24 23/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 8  
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 305 - 587 0 - 1 2 27/10/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 401 - 485 0 - 1 26 23/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 495 - 409 1 - 0 15 22/12/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 11  
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 378 - 454 0 - 1 21 2/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 374 - 469 0 - 1 13 15/12/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 357 - 519 0 - 1 28 22/3/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 378 - 489 0 - 1 35 12/4/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 565 - 394 1 - 0 17 12/1/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 443 - 370 1 - 0 6 17/11/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 409 - 600 0 - 1 23 9/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 33  
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 25  
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 596 - 293 1 - 0 14 15/12/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 411 - 423 0 - 1 19 19/1/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 461 - 440 1 - 0 12 8/12/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 534 - 441 1 - 0 30 15/3/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 1  
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 432 - 489 0 - 1 27 5/4/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 524 - 497 1 - 0 18 12/1/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 382 - 561 0 - 1 22 2/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 403 - 449 0 - 1 9 1/12/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 456 - 344 1 - 0 5 3/11/2015
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 455 - 299 1 - 0 20 16/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 518 - 290 1 - 0 27 23/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 479 - 401 1 - 0 11 3/12/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 501 - 473 1 - 0 33 31/3/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 445 - 421 1 - 0 24 9/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 499 - 380 1 - 0 29 28/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 546 - 342 1 - 0 5 5/11/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 32  
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 447 - 507 0 - 1 2 3/11/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 436 - 387 1 - 0 26 23/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 727 - 341 1 - 0 19 5/1/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 3  
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 599 - 342 1 - 0 34 5/4/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 466 - 507 0 - 1 21 28/1/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 608 - 337 1 - 0 10 1/12/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 479 - 382 1 - 0 2 27/10/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 680 - 312 1 - 0 16 12/1/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 487 - 530 0 - 1 8 24/11/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 442 - 516 0 - 1 18 12/1/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 475 - 414 1 - 0 30 15/3/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 636 - 285 1 - 0 12 8/12/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 624 - 401 1 - 0 1 20/10/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 600 - 409 1 - 0 23 9/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 28  
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 20  
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 537 - 320 1 - 0 9 17/11/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 538 - 357 1 - 0 14 15/12/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 403 - 395 1 - 0 7 12/11/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 385 - 475 0 - 1 25 14/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 31  
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 565 - 366 1 - 0 22 2/2/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 579 - 420 1 - 0 13 19/1/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 597 - 431 1 - 0 17 7/1/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 586 - 298 1 - 0 4 29/10/2015
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 585 - 434 1 - 0 35 7/4/2016
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 446 - 387 1 - 0 15 17/12/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 2  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 21  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 0 - 1 8  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 0 - 1 34  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 194 - 571 0 - 1 4 3/11/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 15  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 0 - 1 7  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 0 - 1 12  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 250 - 639 0 - 1 1 29/10/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 29  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 13  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 9  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 0 - 1 31  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 20  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 16  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 0 - 1 26  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 250 - 601 0 - 1 18 12/1/2016
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 248 - 428 0 - 1 3 24/11/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 312 - 615 0 - 1 5 17/11/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 0 - 1 22  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 0 - 1 11  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 0 - 150 0 - 1 33  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 0 - 1 28  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 30  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 19  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 0 - 1 24  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 0 - 1 17  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 0 - 1 35  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 6  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 0 - 1 32  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1 23  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 0 - 1 27  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 0 - 1 14  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 213 - 529 0 - 1 10 1/12/2015
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 0 - 1 25  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 29  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 13  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 0 - 1 35  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 0 - 1 26  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 0 - 1 31  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 303 - 522 0 - 1 7 17/11/2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 0 - 1 34  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 311 - 568 0 - 1 4 17/11/2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 0 - 1 28  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 21  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 5  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 388 - 407 0 - 1 1 20/10/2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 0 - 1 23  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 387 - 433 0 - 1 12 3/12/2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 427 - 354 1 - 0 8 24/11/2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 0 - 1 18  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 373 - 446 0 - 1 10 1/12/2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 0 - 1 22  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1 32  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 0 - 1 14  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 477 - 444 1 - 0 2 27/10/2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 0 - 150 0 - 1 25  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 0 - 1 20  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 30  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 11  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 0 - 1 16  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 381 - 456 0 - 1 9 26/11/2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 0 - 1 27  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 33  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 0 - 1 24  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1 15  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 0 - 1 19  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 361 - 541 0 - 1 6 10/11/2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 345 - 421 0 - 1 2 29/10/2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 0 - 1 17  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 18  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 376 - 450 0 - 1 2 27/10/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 0 - 1 24  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 0 - 1 15  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 0 - 1 20  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 31  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 23  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 0 - 1 28  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 365 - 531 0 - 1 17 7/1/2016
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 10  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 29  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 351 - 545 0 - 1 25 11/2/2016
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 317 - 667 0 - 1 12 8/12/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 225 - 459 0 - 1 1 17/11/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 32  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 420 - 432 0 - 1 7 29/10/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 0 - 1 34  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 0 - 1 35  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 252 - 535 0 - 1 21 28/1/2016
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 374 - 338 1 - 0 3 26/11/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 0 - 1 27  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 293 - 596 0 - 1 14 15/12/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 320 - 537 0 - 1 9 17/11/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 19  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 11  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 247 - 571 0 - 1 5 5/11/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 0 - 1 33  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 283 - 522 0 - 1 16 14/1/2016
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 22  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 335 - 625 0 - 1 13 15/12/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 275 - 580 0 - 1 2 27/10/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 342 - 595 0 - 1 8 24/11/2015
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 0 - 1 30  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 0 - 1 26  
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 269 - 551 0 - 1 6 10/11/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 454 - 416 1 - 0 23 8/3/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 416 - 458 0 - 1 7 12/11/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 401 - 543 0 - 1 29 10/3/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 421 - 516 0 - 1 20 26/1/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 438 - 309 1 - 0 25 11/2/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 356 - 524 0 - 1 1 5/11/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 28  
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 466 - 314 1 - 0 33 29/3/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 584 - 415 1 - 0 22 2/2/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 434 - 428 1 - 0 15 9/2/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 34  
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 372 - 619 0 - 1 30 15/3/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 445 - 566 0 - 1 17 4/2/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 387 - 383 1 - 0 6 29/12/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 484 - 440 1 - 0 2 29/10/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 504 - 380 1 - 0 12 8/12/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 415 - 538 0 - 1 4 19/11/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 380 - 425 0 - 1 10 1/12/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 426 - 509 0 - 1 26 23/2/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 564 - 284 1 - 0 8 26/11/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 485 - 377 1 - 0 32 22/3/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 423 - 411 1 - 0 19 19/1/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 357 - 538 0 - 1 14 15/12/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 24  
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 16  
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 571 - 247 1 - 0 5 5/11/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 365 - 466 0 - 1 3 29/10/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 332 - 629 0 - 1 21 16/2/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 27  
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 431 - 484 0 - 1 18 12/1/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 405 - 463 0 - 1 9 5/1/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 491 - 387 1 - 0 13 10/12/2015
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 653 - 256 1 - 0 35 5/4/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 425 - 336 1 - 0 31 12/4/2016
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 427 - 419 1 - 0 11 3/12/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 365 - 548 0 - 1 16 28/1/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 448 - 551 0 - 1 35 5/4/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 359 - 498 0 - 1 22 2/2/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 443 - 466 0 - 1 13 10/12/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 379 - 529 0 - 1 18 21/1/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 447 - 344 1 - 0 29 8/3/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 21  
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 308 - 670 0 - 1 26 23/2/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 407 - 467 0 - 1 15 14/1/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 523 - 587 0 - 1 8 1/3/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 27  
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 375 - 419 0 - 1 23 16/2/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 430 - 530 0 - 1 10 1/12/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 393 - 440 0 - 1 34 31/3/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 30  
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 506 - 427 1 - 0 5 5/11/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 428 - 376 1 - 0 32 29/3/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 508 - 363 1 - 0 31 27/3/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 486 0 - 1 19 12/1/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 518 - 304 1 - 0 1 5/11/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 503 - 405 1 - 0 25 23/2/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 440 - 461 0 - 1 12 8/12/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 395 - 403 0 - 1 7 12/11/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 17  
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 456 - 381 1 - 0 9 26/11/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 33  
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 466 - 365 1 - 0 3 29/10/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 377 - 510 0 - 1 14 15/12/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 20  
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 529 - 419 1 - 0 11 1/12/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 309 - 615 0 - 1 2 27/10/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 362 - 473 0 - 1 6 10/11/2015
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 553 - 472 1 - 0 28 1/3/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 407 - 507 0 - 1 24 4/2/2016
ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 427 - 515 0 - 1 4 10/11/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 583 - 347 1 - 0 34 7/4/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 468 - 437 1 - 0 18 12/1/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 584 - 429 1 - 0 5 15/11/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 508 - 375 1 - 0 31 22/3/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 624 - 313 1 - 0 1 3/11/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 521 - 462 1 - 0 12 8/12/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 594 - 296 1 - 0 4 10/11/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 499 - 513 0 - 1 9 1/12/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 591 - 381 1 - 0 33 31/3/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 639 - 344 1 - 0 26 16/2/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 10  
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 492 - 454 1 - 0 6 17/11/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 450 - 385 1 - 0 28 1/3/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 495 - 395 1 - 0 17 19/1/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 13  
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 487 - 486 1 - 0 23 9/2/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 492 - 504 0 - 1 15 7/1/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 417 - 454 0 - 1 32 24/3/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 519 - 533 0 - 1 2 3/11/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 529 - 422 1 - 0 19 19/1/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 554 - 452 1 - 0 8 24/11/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 441 - 534 0 - 1 30 15/3/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 475 - 385 1 - 0 25 14/2/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 35  
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 27  
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 522 - 283 1 - 0 16 14/1/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 629 - 332 1 - 0 21 16/2/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 510 - 377 1 - 0 14 15/12/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 3  
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 538 - 394 1 - 0 29 3/3/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 523 - 391 1 - 0 20 26/1/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 597 - 514 1 - 0 24 9/2/2016
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 512 - 517 0 - 1 11 15/12/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 471 - 323 1 - 0 7 12/11/2015
ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 396 - 501 0 - 1 22 2/2/2016
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 5  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 24  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 0 - 1 11  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 0 - 1 2  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 0 - 1 7  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 18  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 0 - 150 0 - 1 10  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 0 - 1 15  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 0 - 1 4  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 32  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 16  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 0 - 1 12  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 0 - 1 34  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 23  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 19  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0 - 150 0 - 1 29  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 0 - 150 0 - 1 21  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 0 - 1 9  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1 8  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 0 - 1 25  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 0 - 1 14  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 0 - 150 0 - 1 1  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 0 - 150 0 - 1 31  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 0 - 1 6  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 0 - 150 0 - 1 33  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 0 - 1 22  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0 - 150 0 - 1 27  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 0 - 1 20  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 0 - 1 3  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 - 150 0 - 1 35  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 0 - 1 26  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 0 - 150 0 - 1 30  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 0 - 1 17  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 0 - 1 13  
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 0 - 1 28  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 532 - 339 1 - 0 31 17/3/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 451 - 521 0 - 1 15 17/12/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 360 - 557 0 - 1 2 3/11/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 312 - 458 0 - 1 28 1/3/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 409 - 534 0 - 1 33 29/3/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 337 - 464 0 - 1 9 24/11/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 349 - 523 0 - 1 1 12/1/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 331 - 607 0 - 1 6 10/11/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 350 - 425 0 - 1 30 15/3/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 378 - 447 0 - 1 23 9/2/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 7  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 338 - 612 0 - 1 3 3/11/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 352 - 575 0 - 1 25 11/2/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 454 - 435 1 - 0 14 15/12/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 461 - 546 0 - 1 10 17/12/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 405 - 575 0 - 1 20 26/1/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 366 - 534 0 - 1 12 26/1/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 414 - 490 0 - 1 26 9/2/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 327 - 531 0 - 1 34 12/4/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 569 - 281 1 - 0 16 19/1/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 392 - 455 0 - 1 5 29/10/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 489 - 432 1 - 0 27 5/4/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 366 - 565 0 - 1 22 2/2/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 32  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 24  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 625 - 335 1 - 0 13 15/12/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 484 - 431 1 - 0 18 12/1/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 419 - 529 0 - 1 10 1/12/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 394 - 538 0 - 1 29 3/3/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 35  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 475 - 529 0 - 1 17 7/1/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 395 - 540 0 - 1 21 18/2/2016
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 390 - 519 0 - 1 8 10/11/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 340 - 638 0 - 1 4 29/10/2015
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 493 - 423 1 - 0 19 12/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 377 - 524 0 - 1 22 7/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 488 - 382 1 - 0 6 10/11/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 410 - 540 0 - 1 28 1/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 463 - 447 1 - 0 19 12/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 670 - 223 1 - 0 24 9/2/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 498 - 372 1 - 0 35 14/4/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 576 - 315 1 - 0 27 10/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 392 - 472 0 - 1 32 8/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 542 - 293 1 - 0 21 26/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 455 - 399 1 - 0 14 5/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 33  
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 386 - 496 0 - 1 29 10/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 359 - 591 0 - 1 16 5/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 467 - 414 1 - 0 5 10/11/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 585 - 281 1 - 0 1 20/10/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 511 - 376 1 - 0 11 3/12/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 404 - 471 0 - 1 3 29/10/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 486 - 439 1 - 0 8 1/12/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 440 - 518 0 - 1 25 16/2/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 518 - 305 1 - 0 7 17/11/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 541 - 471 1 - 0 31 15/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 497 - 524 0 - 1 18 12/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 420 - 579 0 - 1 13 19/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 23  
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 15  
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 580 - 275 1 - 0 2 27/10/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 463 - 405 1 - 0 9 5/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 615 - 309 1 - 0 2 27/10/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 391 - 523 0 - 1 20 26/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 26  
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 529 - 475 1 - 0 17 7/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 523 - 451 1 - 0 12 8/12/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 457 - 352 1 - 0 34 22/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 526 - 384 1 - 0 30 15/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 511 - 374 1 - 0 10 1/12/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 433 - 450 0 - 1 26 23/2/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 332 - 812 0 - 1 10 1/12/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 440 - 358 1 - 0 32 22/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 564 - 279 1 - 0 23 16/2/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 215 - 526 0 - 1 28 1/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 411 - 553 0 - 1 4 29/10/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 31  
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 469 - 349 1 - 0 1 20/10/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 556 - 287 1 - 0 25 11/2/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 535 - 420 1 - 0 18 15/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 2  
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 425 - 409 1 - 0 33 31/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 386 - 603 0 - 1 20 2/2/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 430 - 395 1 - 0 9 26/11/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 519 - 472 1 - 0 2 27/10/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 500 - 519 0 - 1 15 17/12/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 428 - 468 0 - 1 7 19/11/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 544 - 286 1 - 0 16 22/12/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 426 - 544 0 - 1 28 1/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 466 - 342 1 - 0 11 3/12/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 601 - 450 1 - 0 32 24/3/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 561 - 382 1 - 0 22 2/2/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 431 - 597 0 - 1 17 7/1/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 27  
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 19  
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 595 - 342 1 - 0 8 24/11/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 387 - 491 0 - 1 13 10/12/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 473 - 362 1 - 0 6 10/11/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 514 - 597 0 - 1 24 9/2/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 30  
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 540 - 395 1 - 0 21 18/2/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 451 - 523 0 - 1 12 8/12/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 318 - 570 0 - 1 3 29/10/2015
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 525 - 447 1 - 0 34 5/4/2016
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 435 - 364 1 - 0 14 15/12/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 423 - 459 0 - 1 13 9/2/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 461 - 485 0 - 1 32 15/3/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 378 - 569 0 - 1 19 12/1/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 482 - 537 0 - 1 10 1/12/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 461 - 270 1 - 0 15 17/12/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 435 - 400 1 - 0 26 23/2/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 454 - 301 1 - 0 18 14/1/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 510 - 408 1 - 0 23 2/2/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 383 - 486 0 - 1 12 8/12/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 419 - 448 0 - 1    
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 24  
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 308 - 464 0 - 1 20 26/1/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 491 - 528 0 - 1 7 12/11/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 479 - 465 1 - 0 31 29/3/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 27  
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 470 - 441 1 - 0 2 27/10/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 443 - 577 0 - 1 29 8/3/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 421 - 506 0 - 1 25 17/3/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 323 - 573 0 - 1 16 5/1/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 314 - 499 0 - 1 33 31/3/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 325 - 618 0 - 1 22 2/2/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 449 - 403 1 - 0 9 1/12/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 298 - 586 0 - 1 4 29/10/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 14  
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 541 - 361 1 - 0 6 10/11/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 30  
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 256 - 653 0 - 1 35 5/4/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 472 - 553 0 - 1 28 1/3/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 517 - 512 1 - 0 11 15/12/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 17  
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 519 - 390 1 - 0 8 10/11/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 352 - 457 0 - 1 34 22/3/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 570 - 318 1 - 0 3 29/10/2015
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 503 - 357 1 - 0 21 5/1/2016
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 409 - 407 1 - 0 1 20/10/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 452 - 384 1 - 0 9 24/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 404 - 482 0 - 1 28 1/3/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 349 - 455 0 - 1 15 20/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 409 - 351 1 - 0 5 5/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 426 - 408 1 - 0 11 3/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 532 - 402 1 - 0 22 9/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 438 - 444 0 - 1 14 20/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 449 - 422 1 - 0 19 19/1/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 460 - 579 0 - 1 8 24/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 382 - 621 0 - 1 1 16/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 20  
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 340 - 512 0 - 1 16 5/1/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 396 - 461 0 - 1 3 20/10/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 437 - 392 1 - 0 27 25/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 1 - 0 23  
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 400 - 444 0 - 1 33 7/4/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 419 - 433 0 - 1 25 11/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 420 - 482 0 - 1 17 12/1/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 366 - 380 0 - 1 12 8/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 605 - 282 1 - 0 29 10/3/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 437 - 340 1 - 0 18 12/1/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 344 - 456 0 - 1 5 3/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 434 - 585 0 - 1 35 7/4/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 529 - 213 1 - 0 10 1/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 421 - 345 1 - 0 2 29/10/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 1 - 0 26  
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 336 - 425 0 - 1 31 12/4/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 507 - 407 1 - 0 24 4/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 323 - 471 0 - 1 7 12/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 13  
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 638 - 340 1 - 0 4 29/10/2015
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 384 - 526 0 - 1 30 15/3/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 447 - 525 0 - 1 34 5/4/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 357 - 503 0 - 1 21 5/1/2016
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 390 - 474 0 - 1 32 29/3/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 374 - 477 0 - 1 24 9/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 379 - 550 0 - 1 8 24/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 401 - 377 1 - 0 30 15/3/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 350 - 456 0 - 1 21 9/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 508 - 367 1 - 0 26 23/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 369 - 462 0 - 1 2 29/10/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΒΟΥΛΗ 150 - 0 1 - 0 29  
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 411 - 419 0 - 1 34 22/3/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 514 - 401 1 - 0 23 4/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 481 - 326 1 - 0 16 16/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΕΝΗ 150 - 0 1 - 0 35  
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 338 - 490 0 - 1 31 22/3/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 420 - 448 0 - 1 18 12/1/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 439 - 394 1 - 0 7 12/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΙΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 413 - 346 1 - 0 3 29/10/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 571 - 305 1 - 0 13 15/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 362 - 602 0 - 1 5 5/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 406 - 511 0 - 1 12 8/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 407 - 564 0 - 1 27 23/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 500 - 283 1 - 0 9 24/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 407 - 381 1 - 0 33 12/4/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ 299 - 455 0 - 1 20 16/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 387 - 446 0 - 1 15 17/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 1 - 0 25  
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 150 - 0 1 - 0 17  
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 551 - 269 1 - 0 6 10/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 419 - 427 0 - 1 11 3/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 515 - 427 1 - 0 4 10/11/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 501 - 396 1 - 0 22 2/2/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 1 - 0 28  
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 423 - 493 0 - 1 19 12/1/2016
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 374 - 511 0 - 1 10 1/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 364 - 435 0 - 1 14 15/12/2015
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 407 - 409 0 - 1 1 1/1/1900
ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 474 - 390 1 - 0 32 29/3/2016