12ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο.Σ.Θ.  (2017 - 2018)
1η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 26/9/2017 2η αγωνιστική (A') ΠΕΜΠΤΗ 28/9/2017
ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
                    21:30-24:00  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 10 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
11 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 11 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ
12 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ 2η αγωνιστική (B') ΚΥΡΙΑΚΗ 1/10/2017
13 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
14 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ                 20:00-22:00  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
15 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
16 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
17 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
19 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
20 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
21 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
22 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
      9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ
10 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ.
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
3η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 3/10/2017 4η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 5/10/2017
ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΣΙΣΚΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
                            21:30-24:00  ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ               21:30-24:00  ΤΖΑΡΑ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 3 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
6 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 9 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
11 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 11 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ
12 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10/2017
13 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΤΖΑΡΑ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ                    20:00-22:00  ΣΙΣΚΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
15 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
17 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
18 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
19 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
20 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 6 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
21 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
22 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
9 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ.
     
5η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 10/10/2017 6η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 12/10/2017
ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
              21:30-24:00  ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ      21:30-24:00  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΜΩΡΑΪΤΗΣ
1 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 7 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
8 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
9 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 9 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 11 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ
12 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 6η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/2017
13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ        ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΜΩΡΑΪΤΗΣ
14 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ                       20:00-22:00  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
17 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
18 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
19 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
20 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
21 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 7 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
22 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 8 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
11 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ
7η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 17/10/2017 8η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017
ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΓΚΑΛΙΔΗ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΣΑΜΑΡΑ
                      21:30-24:00  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ                  21:30-24:00  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
1 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. 2 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
8 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 8 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
10 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 11 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ
12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 8η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 24/10/2017
13 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΣΑΜΑΡΑ
14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ                  21:30-24:00   ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
15 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ 1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
16 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
17 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
18 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
19 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 5 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
20 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
22 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
10 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
11 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
9η αγωνιστική (Α΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017 10η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 2/11/2017
       ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00  ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ
       20:00-22:00  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ               21:30-24:00  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΤΖΑΡΑ
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. 3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
6 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
7 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
9 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 11 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
           
9η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 31/10/2017 10η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 5/11/2017
          ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΣΙΣΚΟΥ        ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΤΖΑΡΑ
                     21:30-24:00   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ      20:00-22:00  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
4 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ 5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 9 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 10 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
11 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
11η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 7/11/2017 12η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 9/11/2017
ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
     21:30-24:00  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΓΚΑΛΙΔΗ 21:30-24:00  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. 4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 6 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
8 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 11 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
13 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 12η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11/2017
14 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ    ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
15 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ                 20:00-22:00   ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
16 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
17 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ 2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
18 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
20 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
21 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
22 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
8 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ
9 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
13η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 14/11/2017 14η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2017
ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
                 21:30-24:00  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΑΛΙΔΗ             21:30-24:00  ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
1 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
5 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. 5 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 7 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
13 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 14η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 19/11/2017
14 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ    ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
15 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ   20:00-22:00   ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
16 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
17 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ 3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
19 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
20 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
21 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
22 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 7 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
8 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
15η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 21/11/2017 16η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017
ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ      ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
         21:30-24:00  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ                      21:30-24:00  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
3 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
4 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 4 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
6 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. 6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 7 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
9 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
12 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
13 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 16η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 28/11/2017
14 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ    ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
15 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ     21:30-24:00   ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
16 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
18 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
19 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ 4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
20 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
21 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 6 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
22 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
10 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ
11 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
17η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017 18η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 5/12/2017
ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΓΚΟΛΙΟΥ - ΓΚΑΛΙΔΗ          ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
                         21:30-24:00  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ 21:30-24:00  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΣΑΜΑΡΑ
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
2 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 9 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
10 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
17η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 3/12/2017 13 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
                ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ 14 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
20:00-22:00   ΓΚΟΛΙΟΥ - ΓΚΑΛΙΔΗ 15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 16 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 17 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 18 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 20 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 21 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
7 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 22 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ
8 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
19η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 7/12/2017 20η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 12/12/2017
ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
   21:30-24:00  ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ    21:30-24:00  ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ
1 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
2 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 9 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 10 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
12 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
19η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 10/12/2017 13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
           ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ 14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
               20:00-22:00   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 15 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 16 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
2 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 19 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 20 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
6 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 21 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
7 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 22 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
10 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
11 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
21η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 14/12/2017 22η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 19/12/2017
           ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ            ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΜΑΡΑ
        21:30-24:00   ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ                     21:30-24:00   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
1 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
3 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 8 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 9 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 10 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 11 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
21η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 17/12/2017 22η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 21/12/2017
           ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ            ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΜΑΡΑ
                   20:00-22:00   ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ                     21:30-24:00   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 4 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
5 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
6 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
10 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 10 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ 11 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
23η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 2/1/2018 24η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 9/1/2018
           ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ            ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
           21:30-24:00   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ                   21:30-24:00   ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
2 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 7 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
8 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 10 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
23η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 4/1/2018 24η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 11/1/2018
           ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΜΑΡΑ            ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
                    21:30-24:00   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ            21:30-24:00   ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
1 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 2 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 6 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 9 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 10 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
11 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 11 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
25η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 16/1/2018 26η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 23/1/2018
           ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ         ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
        21:30-24:00   ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ                          21:30-24:00   ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 7 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
8 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 8 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 9 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
11 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
25η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 18/1/2018 26η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 25/1/2018
           ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ        ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
        21:30-24:00   ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ                       21:30-24:00   ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 1 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
7 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 8 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 9 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 11 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
27η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1/2017 28η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 1/2/2017
               ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ                ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
 20:00-22:00   ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΣΙΣΚΟΥ         21:30-24:00   ΣΑΜΑΡΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 5 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
6 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 7 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
9 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
10 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 11 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
27η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 30/1/2018 28η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2/2017
              ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ                ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΣΑΜΑΡΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
21:30-24:00   ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΣΙΣΚΟΥ                  20:00-22:00   ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 4 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
7 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 7 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 8 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
9 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 10 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
29η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 6/2/2018 30η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2/2018
              ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ           ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
             21:30-24:00   ΜΩΡΑΙΤΗΣ - ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ                           20:00-22:00   ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
5 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 5 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
6 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 6 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 7 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
8 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 10 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 11 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
12 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ
13 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 30η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 13/2/2018
14 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ           ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
15 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                           21:30-24:00   ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
16 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 1 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
17 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
18 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
20 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
21 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 6 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
22 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 7 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
9 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
31η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 15/2/2018 32η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 22/2/2018
              ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ               ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
        21:30-24:00   ΓΚΟΛΙΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ                           21:30-24:00   ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 3 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
4 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 6 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 10 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 11 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
31η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 20/2/2018 32η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 25/2/2018
          ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΓΚΟΛΙΟΥ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ           ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
              21:30-24:00   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ            20:00-22:00   ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 6 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
7 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
33η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 27/2/2018 34η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 1/3/2018
          ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ               ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
  21:30-24:00   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΖΑΡΑ               21:30-24:00   ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
3 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 5 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
6 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 7 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 8 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
11 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 11 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
13 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 34η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3/2018
14 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ           ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
15 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ         20:00-22:00   ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
17 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
19 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
20 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
22 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
35η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 6/3/2018 36η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2018
         ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ           ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
                        21:30-24:00   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ              20:00-22:00   ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
2 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
5 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 7 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 8 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
9 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
10 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 11 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018 36η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 13/3/2018
           ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ          ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
                 21:30-24:00   ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ                           21:30-24:00   ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 3 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 4 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
5 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 6 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
11 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
37η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 20/3/2018 38η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 22/3/2018
             ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΓΚΟΛΙΟΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ               ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
21:30-24:00   ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ                             21:30-24:00   ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
1 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 2 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 3 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
4 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 6 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 7 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
8 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
9 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 10 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
11 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 11 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
12 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
13 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 38η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 27/3/2018
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ               ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
15 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ               21:30-24:00   ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
16 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 1 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
17 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 3 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
19 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
20 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
21 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
22 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
11 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
39η αγωνιστική ΠΕΜΠΤΗ 29/3/2018 40η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4/2018
             ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΜΩΡΑΙΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ           ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΓΚΑΛΙΔΗ
                      21:30-24:00   ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ                  20:00-22:00   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 2 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
7 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
8 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 10 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
12 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 40η αγωνιστική (Β') Μ. ΤΡΙΤΗ 3/4/2018
14 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ               ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
15 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ         21:30-24:00   ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΓΚΑΛΙΔΗ
16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
17 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 2 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
18 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
19 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 4 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
20 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
21 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
22 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
10 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
41η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 10/4/2018 42η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4/2018
         ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΣΙΣΚΟΥ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ           ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
            21:30-24:00   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ                         20:00-22:00   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ
2 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 4 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 5 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
6 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
7 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 8 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ 10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
11 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 11 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
41η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 12/4/2018 42η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 17/4/2018
           ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΣΙΣΚΟΥ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ          ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
               21:30-24:00   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ                  21:30-24:00   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ
2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ 7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 10 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
11 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ 11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
43η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 19/4/2018
                ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30   ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ
21:30-24:00   ΜΩΡΑΙΤΗΣ - ΤΖΑΡΑ
1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
5 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
6 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
10 ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ ΔΥΟ
43η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4/2018
          ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00   ΜΩΡΑΙΤΗΣ - ΤΖΑΡΑ
  20:00-22:00   ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ
1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
8 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑ
9 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
10 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
11 ΕΦΟΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ