12ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο.Σ.Θ.  (2017 - 2018)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  1η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 26/9/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 529 - 461 68 990 3 - 2 5 93 - 123
2 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 510 - 337 173 847 2 - 1 3 83 - 74
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 489 - 296 193 785 3 - 0 3 83 - 38
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 629 - 545 84 1174 5 - 2 7 130 - 97
5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 576 - 425 151 1001 4 - 1 5 94 - 94
6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 398 - 417 19 815 1 - 1 2 95 - 72
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 430 - 494 64 924 1   3 4 80 - 102
8 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 404 - 410 6 814 2 - 0 2 83 - 50
9 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 467 - 411 56 878 2 - 2 4 77 - 78
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 413 - 391 22 804 2 - 0 2 85 - 78
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 383 - 300 83 683 1 - 0 1 94 - 50
12 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 531 - 528 3 1059 3 - 3 6 89 - 94
13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 336 - 583 247 919 2 - 4 6 67 - 102
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 400 - 517 117 917 2 - 2 4 77 - 106
15 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 432 - 454 22 886 1 - 1 2 79 - 86
16 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 299 - 547 248 846 1 - 2 3 72 - 73
17 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 372 - 494 122 866 2 - 2 4 74 - 82
18 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 446 - 439 7 885 0 - 2 2 72 - 78
ΣΥΝ 16.093 65
Μ.Ο. 732 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  2η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 28/9/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 563 - 450 113 1013 3 - 3 6 111 - 88
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 484 - 369 115 853 1 - 1 2 86 - 71
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 369 - 609 240 978 1 - 5 6 76 - 104
4 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 477 - 527 50 1004 0 - 3 3 76 - 102
5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 601 - 411 190 1012 3 - 2 5 76 - 101
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 435 - 435 0 870 2 - 1 3 75 - 88
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 471 - 461 10 932 2 - 2 4 94 - 84
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 317 - 575 258 892 1 - 4 5 74 - 88
9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 437 - 371 66 808 1 - 0 1 81 - 44
ΣΥΝ 8.362 35
Μ.Ο. 760 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  2η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 1/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 412 - 391 21 803 0 - 1 1 47 - 72
2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 464 - 381 83 845 3 - 1 4 113 - 95
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 585 - 382 203 967 4 - 2 6 101 - 69
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 292 - 527 235 819 1 - 2 3 77 - 77
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 432 - 329 103 761 1 - 1 2 71 - 75
6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 445 - 446 1 891 3 - 1 4 87 - 70
7 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 470 - 430 40 900 1 - 3 4 80 - 88
8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 420 - 647 227 1067 3 - 3 6 127 - 92
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 431 - 451 20 882 2 - 1 3 72 - 95
ΣΥΝ 7.935 33
Μ.Ο. 721 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  3η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 3/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 394 - 457 63 851 0 - 3 3 64 - 90
2 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 539 - 369 170 908 2 - 1 3 123 - 86
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 572 - 429 143 1001 4 - 3 7 128 - 80
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 327 - 427 100 754 0 - 1 1 54 - 68
5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 431 - 433 2 864 2 - 1 3 70 - 61
6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 510 - 432 78 942 3 - 1 4 97 - 86
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 536 - 515 21 1051 3 - 2 5 81 - 102
8 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 471 - 462 9 933 2 - 3 5 89 - 89
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 582 - 328 254 910 2 - 2 4 118 - 81
10 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 480 - 447 33 927 1 - 2 3 113 - 76
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 396 - 407 11 803 1 - 1 2 89 - 64
12 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 543 - 308 235 851 2 - 1 3 94 - 70
13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 443 - 304 139 747 1 - 0 1 74 - 63
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 443 - 718 275 1161 1 - 7 8 73 - 104
15 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 561 - 532 29 1093 3 - 3 6 119 - 101
16 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 483 - 496 13 979 1 - 4 5 82 - 87
17 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 586 - 371 215 957 3 - 1 4 100 - 88
18 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 545 - 351 194 896 1 - 1 2 73 - 80
19 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 384 - 474 90 858 1 - 1 2 94 - 86
ΣΥΝ 17.486 71
Μ.Ο. 795 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  4η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 5/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 694 - 352 342 1046 6 - 0 6 140 - 90
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 417 - 431 14 848 2 - 2 4 74 - 72
3 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 316 - 523 207 839 0 - 1 1 40 - 73
4 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 498 - 434 64 932 2 - 1 3 70 - 90
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 453 - 305 148 758 2 - 0 2 81 - 43
6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 543 - 365 178 908 4 - 1 5 149 - 80
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 352 - 533 181 885 1 - 4 5 115 - 119
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 310 - 625 315 935 1 - 4 5 66 - 88
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 597 - 382 215 979 3 - 2 5 122 - 73
ΣΥΝ 8.130 36
Μ.Ο. 739 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  4η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 452 - 415 37 867 2 - 2 4 79 - 80
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 443 - 466 23 909 3 - 1 4 107 - 85
3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 418 - 516 98 934 2 - 3 5 85 - 88
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 390 - 474 84 864 1 - 3 4 93 - 113
5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 544 - 447 97 991 4 - 1 5 94 - 68
6 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 444 - 356 88 800 2 - 0 2 88 - 55
7 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 339 - 574 235 913 1 - 3 4 62 - 74
8 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 357 - 476 119 833 1 - 2 3 68 - 70
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 511 - 504 7 1015 4 - 3 7 86 - 83
ΣΥΝ 8.126 38
Μ.Ο. 739 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  5η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 10/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 517 - 409 108 926 3 - 1 4 82 - 83
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 436 - 496 60 932 1 - 2 3 80 - 121
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 534 - 406 128 940 3 - 2 5 126 - 89
4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 397 - 466 69 863 1 - 3 4 110 - 87
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 433 - 336 97 769 0 - 1 1 60 - 77
6 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 372 - 501 129 873 1   2 3 69 - 86
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 392 - 259 133 651 1 - 0 1 72 - 40
8 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 455 - 423 32 878 1 - 3 4 99 - 98
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 387 - 462 75 849 1 - 2 3 110 - 71
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 286 - 586 300 872 0 - 4 4 39 - 133
11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 445 - 557 112 1002 1 - 3 4 92 - 91
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 534 - 425 109 959 3 - 1 4 104 - 111
13 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 471 - 482 11 953 3 - 2 5 100 - 93
15 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 615 - 438 177 1053 4 - 1 5 104 - 113
16 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 374 - 632 258 1006 1 - 6 7 98 - 122
17 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 414 - 369 45 783 0 - 0 0 62 - 72
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 450 - 426 24 876 2 - 1 3 89 - 72
ΣΥΝ 15.335 60
Μ.Ο. 697 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  6η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 12/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 488 - 353 135 841 2 - 1 3 130 - 62
2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 325 - 478 153 803 0 - 2 2 50 - 104
3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 496 - 401 95 897 2 - 2 4 84 - 89
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 424 - 426 2 850 2 - 1 3 75 - 96
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 505 - 547 42 1052 4 - 3 7 76 - 126
6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 304 - 413 109 717 0 - 2 2 69 - 86
7 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 455 - 393 62 848 2 - 1 3 79 - 70
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 474 - 511 37 985 2 - 3 5 90 - 70
9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 452 - 514 62 966 2 - 4 6 89 - 95
ΣΥΝ 7.959 35
Μ.Ο. 724 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  6η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 528 - 462 66 990 4 - 3 7 89 - 86
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 495 - 360 135 855 2 - 0 2 89 - 75
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 432 - 427 5 859 1 - 1 2 70 - 75
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 484 - 517 33 1001 3 - 2 5 104 - 90
5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 342 - 445 103 787 2 - 2 4 79 - 118
6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 366 - 450 84 816 1 - 1 2 64 - 143
7 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 513 - 518 5 1031 2 - 3 5 102 - 110
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 405 - 514 109 919 0 - 4 4 93 - 94
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 470 - 439 31 909 1 - 2 3 106 - 86
ΣΥΝ 8.167 34
Μ.Ο. 742 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  7η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 17/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 414 - 524 110 938 2 - 2 4 78 - 74
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 529 - 484 45 1013 4 - 3 7 102 - 112
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 465 - 535 70 1000 2 - 4 6 74 - 92
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 390 - 446 56 836 2 - 2 4 82 - 73
5 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 300 - 468 168 768 1 - 1 2 70 - 98
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 504 - 454 50 958 3 - 3 6 92 - 124
7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 370 - 463 93 833 1 - 0 1 62 - 99
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 399 - 348 51 747 1 - 1 2 68 - 70
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 330 - 454 124 784 0 - 4 4 41 - 68
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 525 - 443 82 968 4 - 2 6 94 - 88
11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 451 - 700 249 1151 1 - 6 7 83 - 104
12 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 496 - 391 105 887 3 - 2 5 71 - 89
13 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 387 - 360 27 747 0 - 1 1 55 - 80
14 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 734 - 236 498 970 4 - 0 4 122 - 42
15 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 470 - 528 58 998 2 - 2 4 116 - 83
16 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 421 - 357 64 778 1 - 1 2 64 - 80
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 370 - 572 202 942 2 - 3 5 84 - 83
18 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 547 - 465 82 1012 3 - 2 5 249 - 85
ΣΥΝ 16.330 75
Μ.Ο. 742 3,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  8η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 535 - 318 217 853 2 - 0 2 85 - 40
2 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 711 - 287 424 998 6 - 0 6 113 - 62
3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 375 - 565 190 940 1 - 2 3 83 - 95
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 451 - 469 18 920 4 - 1 5 90 - 78
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 323 - 492 169 815 1 - 1 2 86 - 86
6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 492 - 619 127 1111 1 - 5 6 73 - 93
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 400 - 426 26 826 1 - 2 3 98 - 66
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 335 - 487 152 822 2 - 2 4 81 - 74
9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 498 - 558 60 1056 2 - 3 5 149 - 78
ΣΥΝ 8.341 36
Μ.Ο. 758 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  8η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 24/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 393 - 431 38 824 1 - 2 3 83 - 72
2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 407 - 472 65 879 0 - 2 2 60 - 78
3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 402 - 423 21 825 1 - 2 3 86 - 71
4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 333 - 453 120 786 0 - 1 1 45 - 86
5 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 348 - 532 184 880 1 - 2 3 89 - 101
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 455 - 381 74 836 2 - 1 3 82 - 72
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 491 - 374 117 865 2 - 2 4 78 - 79
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 415 - 502 87 917 1 - 2 3 93 - 95
9 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 527 - 561 34 1088 3 - 2 5 80 - 107
ΣΥΝ 7.900 27
Μ.Ο. 718 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  9η αγωνιστική (Α΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 540 - 429 111 969 1 - 1 2 88 - 86
2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 525 - 348 177 873 4 - 0 4 88 - 51
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 526 - 380 146 906 2 - 2 4 68 - 68
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 478 - 453 25 931 3 - 2 5 74 - 117
5 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 407 - 347 60 754 2 - 1 3 89 - 90
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 385 - 474 89 859 2 - 3 5 83 - 75
7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 326 - 485 159 811 0 - 1 1 44 - 65
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 336 - 454 118 790 1 - 1 2 73 - 80
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 443 - 424 19 867 1 - 2 3 110 - 76
ΣΥΝ 7.760 29
Μ.Ο. 705 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  9η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 31/10/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 414 - 379 35 793 1 - 2 3 69 - 69
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 481 - 449 32 930 3 - 3 6 77 - 104
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 546 - 418 128 964 3 - 2 5 76 - 95
4 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 385 - 529 144 914 1 - 3 4 64 - 89
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 631 - 346 285 977 4 - 1 5 89 - 76
6 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 396 - 469 73 865 2 - 1 3 78 - 71
7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 595 - 226 369 821 3 - 0 3 85 - 41
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 440 - 441 1 881 1 - 3 4 88 - 86
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 603 - 478 125 1081 4 - 2 6 113 - 86
10 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 492 - 491 1 983 3 - 3 6 78 - 118
ΣΥΝ 9.209 45
Μ.Ο. 837 4,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  10η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 2/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 550 - 409 141 959 3 - 1 4 98 - 90
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 538 - 377 161 915 4 - 0 4 83 - 72
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 607 - 308 299 915 4 - 1 5 91 - 81
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 314 - 497 183 811 0 - 2 2 40 - 83
5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 435 - 514 79 949 2 - 2 4 92 - 84
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 547 - 401 146 948 4 - 1 5 92 - 74
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 588 - 340 248 928 3 - 1 4 79 - 86
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 436 - 581 145 1017 1 - 4 5 100 - 82
9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 338 - 566 228 904 1 - 4 5 71 - 80
ΣΥΝ 8.346 38
Μ.Ο. 759 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  10η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 5/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 325 - 460 135 785 0 - 2 2 45 - 91
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 547 - 309 238 856 2 - 0 2 82 - 48
3 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 460 - 429 31 889 1 - 1 2 84 - 102
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 460 - 388 72 848 2 - 2 4 72 - 112
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 396 - 556 160 952 0 - 4 4 65 - 126
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 351 - 475 124 826 0 - 3 3 46 - 94
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 446 - 413 33 859 2 - 2 4 74 - 88
8 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 599 - 320 279 919 3 - 1 4 124 - 74
9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 546 - 456 90 1002 2 - 3 5 92 - 73
ΣΥΝ 7.936 30
Μ.Ο. 721 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  11η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 7/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 450 - 479 29 929 1 - 2 3 73 - 82
2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 400 - 503 103 903 2 - 2 4 89 - 98
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 684 - 247 437 931 4 - 0 4 98 - 46
4 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 423 - 502 79 925 1 - 2 3 64 - 110
5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 374 - 332 42 706 0 - 1 1 48 - 88
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 488 - 454 34 942 3 - 1 4 72 - 72
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 372 - 372 0 744 0 - 1 1 71 - 85
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 583 - 367 216 950 5 - 2 7 84 - 80
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 401 - 385 16 786 1 - 1 2 80 - 87
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 598 - 396 202 994 4 - 1 5 100 - 78
11 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 438 - 496 58 934 2 - 1 3 104 - 83
12 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 464 - 393 71 857 2 - 1 3 77 - 65
13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 662 - 511 151 1173 5 - 3 8 110 - 90
14 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 484 - 421 63 905 2 - 2 4 83 - 122
15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 480 - 492 12 972 1 - 4 5 102 - 83
16 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 465 - 311 154 776 2 - 0 2 98 - 62
17 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 410 - 530 120 940 2 - 2 4 82 - 96
18 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 569 - 443 126 1012 5 - 3 8 116 - 76
ΣΥΝ 16.379 71
Μ.Ο. 745 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  12η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 9/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 454 - 470 16 924 3 - 1 4 78 - 79
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 478 - 412 66 890 2 - 2 4 70 - 100
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 393 - 547 154 940 0 - 3 3 65 - 90
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 571 - 424 147 995 3 - 1 4 123 - 99
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 506 - 452 54 958 2 - 2 4 93 - 89
7 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 363 - 508 145 871 1 - 3 4 67 - 83
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 474 - 442 32 916 2 - 2 4 125 - 79
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 511 - 434 77 945 3 - 2 5 83 - 81
ΣΥΝ 7.589 32
Μ.Ο. 690 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  12η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 523 - 485 38 1008 3 - 3 6 96 - 80
2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 416 - 507 91 923 1 - 4 5 79 - 101
3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 376 - 381 5 757 1 - 1 2 61 - 68
4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 367 - 411 44 778 1 - 2 3 63 - 68
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 429 - 314 115 743 0 - 1 1 56 - 78
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 470 - 364 106 834 2 - 0 2 94 - 78
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 486 - 300 186 786 1 - 2 3 79 - 73
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 588 - 296 292 884 4 - 0 4 77 - 52
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 619 - 329 290 948 5 - 0 5 99 - 73
ΣΥΝ 7.661 31
Μ.Ο. 696 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  13η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 14/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 380 - 537 157 917 3 - 3 6 78 - 89
2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 344 - 446 102 790 2 - 2 4 66 - 94
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 487 - 544 57 1031 2 - 4 6 67 - 86
4 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 273 - 480 207 753 0 - 2 2 46 - 68
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 459 - 417 42 876 2 - 2 4 81 - 128
6 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 487 - 495 8 982 2 - 3 5 111 - 89
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 450 - 436 14 886 2   2 4 82 - 85
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 544 - 342 202 886 3 - 1 4 94 - 99
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 431 - 416 15 847 2 - 1 3 82 - 107
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 501 - 616 115 1117 3 - 5 8 102 - 131
11 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 468 - 524 56 992 2 - 2 4 81 - 89
12 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 467 - 293 174 760 1 - 0 1 100 - 51
13 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 639 - 438 201 1077 5 - 3 8 104 - 72
14 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 406 - 373 33 779 1 - 0 1 82 - 38
15 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 443 - 420 23 863 1 - 3 4 82 - 78
16 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 327 - 468 141 795 0 - 2 2 77 - 88
17 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 630 - 266 364 896 5 - 1 6 99 - 83
19 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 372 - 635 263 1007 2 - 4 6 81 - 94
ΣΥΝ 16.404 78
Μ.Ο. 746 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  14η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 490 - 492 2 982 2 - 4 6 130 - 116
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 254 - 455 201 709 1 - 1 2 80 - 66
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 380 - 602 222 982 1 - 5 6 72 - 110
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 426 - 350 76 776 1 - 0 1 87 - 62
5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 439 - 435 4 874 2 - 0 2 77 - 67
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 463 - 475 12 938 2 - 1 3 97 - 72
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 347 - 628 281 975 1 - 4 5 66 - 117
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 461 - 416 45 877 1   2 3 82 - 68
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 498 - 469 29 967 2 - 3 5 86 - 71
ΣΥΝ 8.080 33
Μ.Ο. 735 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  14η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 19/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 494 - 433 61 927 3 - 0 3 86 - 48
2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 458 - 495 37 953 1 - 4 5 95 - 88
3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 447 - 410 37 857 2 - 3 5 77 - 86
4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 449 - 635 186 1084 2 - 3 5 93 - 158
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 294 - 464 170 758 0 - 2 2 45 - 84
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 419 - 427 8 846 0 - 3 3 65 - 99
7 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 472 - 524 52 996 2 - 2 4 88 - 91
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 596 - 351 245 947 4 - 2 6 76 - 77
9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 573 - 365 208 938 3 - 2 5 123 - 69
ΣΥΝ 8.306 38
Μ.Ο. 755 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  15η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 21/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 384 - 513 129 897 1 - 2 3 68 - 102
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 524 - 545 21 1069 3 - 4 7 102 - 104
3 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 479 - 417 62 896 2 - 1 3 90 - 81
4 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 379 - 508 129 887 0 - 3 3 62 - 74
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 437 - 505 68 942 0 - 4 4 57 - 89
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 372 - 532 160 904 2 - 3 5 78 - 126
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 446 - 415 31 861 3 - 1 4 86 - 95
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 506 - 386 120 892 3 - 1 4 74 - 123
9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 456 - 384 72 840 1 - 0 1 72 - 62
10 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 503 - 317 186 820 1 - 1 2 81 - 146
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 518 - 502 16 1020 3 - 3 6 89 - 94
12 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 419 - 438 19 857 2 - 1 3 75 - 68
13 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 489 - 460 29 949 3 - 3 6 82 - 86
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 471 - 499 28 970 0 - 2 2 52 - 82
15 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 366 - 494 128 860 0 - 3 3 42 - 83
16 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 446 - 381 65 827 0 - 2 2 68 - 98
17 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 492 - 432 60 924 2 - 2 4 104 - 83
18 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 582 - 291 291 873 4 - 0 4 80 - 48
ΣΥΝ 16.288 66
Μ.Ο. 740 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  16η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 527 - 293 234 820 2 - 0 2 87 - 90
2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 457 - 492 35 949 2 - 2 4 90 - 114
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 253 - 432 179 685 0 - 1 1 40 - 82
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 500 - 365 135 865 2 - 1 3 86 - 101
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 550 - 560 10 1110 3 - 3 6 82 - 119
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 389 - 365 24 754 0 - 0 0 41 - 55
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 503 - 511 8 1014 1   3 4 135 - 86
9 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 346 - 368 22 714 1 - 0 1 89 - 60
ΣΥΝ 7.061 21
Μ.Ο. 642 1,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  16η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 28/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 440 - 455 15 895 2 - 1 3 80 - 64
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 474 - 371 103 845 3 - 0 3 72 - 58
3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 382 - 554 172 936 1 - 4 5 62 - 109
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 470 - 487 17 957 1 - 3 4 97 - 81
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 426 - 404 22 830 2 - 2 4 104 - 72
6 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 435 - 321 114 756 0 - 1 1 80 - 64
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 428 - 488 60 916 3 - 1 4 88 - 86
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 391 - 375 16 766 0 - 2 2 78 - 104
9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 549 - 409 140 958 3 - 2 5 125 - 78
ΣΥΝ 7.859 31
Μ.Ο. 714 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  17η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 606 - 401 205 1007 4 - 1 5 78 - 116
2 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 403 - 534 131 937 1 - 3 4 86 - 81
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 381 - 529 148 910 1 - 3 4 83 - 118
4 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 359 - 404 45 763 0 - 1 1 80 - 75
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 368 - 593 225 961 2 - 3 5 68 - 94
6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 594 - 378 216 972 4 - 2 6 100 - 77
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 381 - 413 32 794 1   1 2 76 - 78
8 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 503 - 378 125 881 3 - 2 5 107 - 90
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 469 - 460 9 929 1 - 3 4 157 - 95
ΣΥΝ 8.154 36
Μ.Ο. 741 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  17η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 3/12/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 468 - 425 43 893 2 - 2 4 74 - 71
2 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 511 - 431 80 942 3 - 2 5 106 - 95
3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 386 - 440 54 826 1 - 1 2 83 - 61
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 456 - 438 18 894 1 - 1 2 80 - 106
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 306 - 504 198 810 0 - 3 3 48 - 86
6 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 551 - 331 220 882 2 - 1 3 90 - 65
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 476 - 396 80 872 3 - 2 5 78 - 92
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 6.419 24
Μ.Ο. 584 2,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  18η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 5/12/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 460 - 421 39 881 2 - 1 3 72 - 116
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 475 - 254 221 729 2 - 0 2 77 - 36
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 515 - 357 158 872 2 - 1 3 108 - 66
4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 345 - 526 181 871 2 - 1 3 74 - 94
5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 368 - 574 206 942 1 - 3 4 78 - 94
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 440 - 411 29 851 2 - 1 3 78 - 69
8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 421 - 376 45 797 1   2 3 96 - 82
9 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 480 - 452 28 932 1 - 2 3 126 - 84
10 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 399 - 403 4 802 2 - 1 3 108 - 84
11 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 467 - 438 29 905 1 - 3 4 76 - 83
12 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 580 - 579 1 1159 4 - 3 7 98 - 80
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 458 - 457 1 915 1 - 2 3 72 - 94
14 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 433 - 433 0 866 2 - 3 5 71 - 83
15 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 442 - 319 123 761 2 - 1 3 73 - 80
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 373 - 466 93 839 0 - 3 3 69 - 93
17 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 287 - 626 339 913 1 - 3 4 70 - 103
18 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 336 - 514 178 850 0 - 3 3 58 - 79
ΣΥΝ 15.035 59
Μ.Ο. 683 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  19η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 7/12/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 358 - 487 129 845 1 - 3 4 61 - 95
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 492 - 393 99 885 2 - 2 4 85 - 75
3 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 367 - 417 50 784 1 - 2 3 63 - 70
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 405 - 393 12 798 1 - 2 3 68 - 74
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 340 - 430 90 770 1 - 2 3 84 - 78
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 554 - 441 113 995 2 - 2 4 76 - 95
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 544 - 515 29 1059 4   2 6 98 - 90
8 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 588 - 477 111 1065 4 - 3 7 108 - 100
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 619 - 308 311 927 4 - 0 4 91 - 46
ΣΥΝ 8.128 38
Μ.Ο. 739 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  19η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 10/12/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 431 - 422 9 853 0 - 1 1 48 - 73
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 406 - 452 46 858 2 - 2 4 67 - 87
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 420 - 507 87 927 2 - 1 3 79 - 100
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 436 - 370 66 806 1 - 0 1 72 - 48
5 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 573 - 367 206 940 2 - 2 4 112 - 68
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 578 - 371 207 949 4 - 1 5 86 - 67
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 448 - 447 1 895 2 - 2 4 74 - 80
9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 543 - 391 152 934 2 - 1 3 90 - 119
ΣΥΝ 7.312 25
Μ.Ο. 665 2,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  20η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 12/12/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 447 - 423 24 870 1 - 3 4 76 - 88
2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 603 - 317 286 920 3 - 1 4 102 - 61
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 518 - 464 54 982 3 - 2 5 104 - 83
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 360 - 616 256 976 2 - 5 7 77 - 101
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 400 - 469 69 869 1 - 2 3 94 - 74
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 520 - 327 193 847 3 - 1 4 84 - 68
8 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 349 - 420 71 769 1   1 2 72 - 128
9 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 383 - 435 52 818 1 - 1 2 92 - 71
10 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 365 - 503 138 868 3 - 2 5 82 - 90
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 690 - 326 364 1016 4 - 1 5 100 - 69
12 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 497 - 471 26 968 2 - 2 4 77 - 80
13 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 588 - 488 100 1076 3 - 3 6 122 - 107
14 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 409 - 463 54 872 2 - 1 3 75 - 88
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 424 - 459 35 883 2 - 1 3 85 - 72
16 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 483 - 447 36 930 2 - 1 3 78 - 96
17 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 428 - 465 37 893 1 - 2 3 101 - 86
18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 458 - 478 20 936 1 - 2 3 82 - 95
ΣΥΝ 15.643 66
Μ.Ο. 711 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  21η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 14/12/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 437 - 454 17 891 3 - 2 5 90 - 80
2 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 512 - 430 82 942 2 - 2 4 89 - 69
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 468 - 341 127 809 0 - 0 0 56 - 50
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 351 - 354 3 705 0 - 1 1 42 - 88
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 565 - 358 207 923 4 - 2 6 90 - 118
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 324 - 502 178 826 1 - 3 4 98 - 73
7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 384 - 451 67 835 1 - 2 3 132 - 84
8 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 271 - 475 204 746 0 - 2 2 49 - 90
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 636 - 489 147 1125 4 - 3 7 110 - 89
ΣΥΝ 7.802 32
Μ.Ο. 709 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  21η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 17/12/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 382 - 315 67 697 1 - 0 1 68 - 36
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 463 - 318 145 781 2 - 1 3 72 - 72
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 397 - 532 135 929 1 - 3 4 76 - 101
4 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 485 - 414 71 899 2 - 2 4 78 - 126
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 468 - 331 137 799 2 - 0 2 85 - 48
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 591 - 340 251 931 5 - 1 6 84 - 67
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 525 - 420 105 945 3 - 2 5 107 - 87
ΣΥΝ 6.281 25
Μ.Ο. 571 2,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  22η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 19/12/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 535 - 287 248 822 3 - 1 4 84 - 72
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 478 - 562 84 1040 3 - 4 7 90 - 94
3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 526 - 371 155 897 3 - 1 4 80 - 80
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 377 - 625 248 1002 2 - 4 6 76 - 86
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 530 - 367 163 897 3 - 0 3 92 - 66
6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 466 - 213 253 679 4 - 1 5 83 - 74
7 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 410 - 309 101 719 0   1 1 56 - 61
9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 371 - 514 143 885 1 - 2 3 75 - 97
ΣΥΝ 7.091 33
Μ.Ο. 645 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  22η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 21/12/2017   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 500 - 463 37 963 2 - 3 5 72 - 95
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 379 - 510 131 889 1 - 3 4 70 - 90
3 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 480 - 374 106 854 3 - 2 5 89 - 78
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 452 - 396 56 848 1 - 2 3 128 - 72
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 469 - 410 59 879 2 - 2 4 82 - 79
6 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 472 - 486 14 958 3 - 2 5 90 - 77
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 282 176 740 1 - 0 1 86 - 27
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 505 - 398 107 903 3 - 1 4 82 - 80
9 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 482 - 466 16 948 2 - 1 3 113 - 102
ΣΥΝ 7.982 34
Μ.Ο. 726 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  23η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 2/1/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 393 - 516 123 909 2 - 3 5 86 - 116
2 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 498 - 357 141 855 2 - 1 3 85 - 67
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 334 - 504 170 838 0 - 2 2 37 - 99
4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 504 - 368 136 872 3 - 1 4 86 - 84
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 487 - 495 8 982 2 - 3 5 86 - 80
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 486 - 414 72 900 2 - 3 5 80 - 83
7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 430 - 529 99 959 2 - 3 5 72 - 80
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 492 - 431 61 923 1 - 2 3 84 - 103
9 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 502 - 472 30 974 2 - 2 4 80 - 72
ΣΥΝ 8.212 36
Μ.Ο. 747 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  23η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 4/1/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 413 - 547 134 960 2 - 1 3 93 - 98
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 375 - 428 53 803 1 - 1 2 104 - 76
3 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 376 - 492 116 868 1 - 2 3 90 - 128
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 521 - 479 42 1000 2 - 3 5 84 - 77
6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 587 - 423 164 1010 4 - 1 5 81 - 88
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 413 - 454 41 867 2 - 1 3 84 - 71
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 414 - 457 43 871 2 - 2 4 71 - 134
ΣΥΝ 6.679 25
Μ.Ο. 607 2,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  24η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 9/1/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 366 - 551 185 917 0 - 5 5 69 - 92
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 591 - 346 245 937 4 - 0 4 129 - 44
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 394 - 325 69 719 1 - 1 2 70 - 85
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 480 - 292 188 772 1 - 0 1 83 - 65
5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 398 - 667 269 1065 3 - 4 7 96 - 103
6 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 451 - 488 37 939 1 - 3 4 102 - 92
7 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 396 - 484 88 880 1 - 2 3 98 - 82
8 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0   0 0 0 - 0
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 566 - 495 71 1061 2 - 3 5 107 - 79
ΣΥΝ 7.440 31
Μ.Ο. 676 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  24η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 11/1/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 507 - 441 66 948 4 - 1 5 92 - 72
2 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 513 - 450 63 963 1 - 1 2 106 - 81
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 445 - 417 28 862 2 - 1 3 66 - 73
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 486 - 447 39 933 2 - 2 4 89 - 87
5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 394 - 489 95 883 3 - 2 5 96 - 98
6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 416 - 406 10 822 2 - 2 4 87 - 119
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 320 - 469 149 789 1 - 1 2 74 - 72
8 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 438 - 421 17 859 2 - 2 4 70 - 84
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 468 - 377 91 845 1 - 2 3 72 - 79
ΣΥΝ 7.904 32
Μ.Ο. 719 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  25η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 16/1/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 408 - 531 123 939 2 - 2 4 68 - 86
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 335 - 498 163 833 0 - 3 3 36 - 86
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 310 - 496 186 806 1 - 2 3 83 - 77
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 419 - 367 52 786 0 - 1 1 44 - 77
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 495 - 435 60 930 2 - 2 4 85 - 102
6 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 390 - 573 183 963 1 - 3 4 79 - 83
7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 432 - 511 79 943 0 - 3 3 63 - 92
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 382 - 525 143 907 2 - 3 5 80 - 101
9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 389 - 425 36 814 1 - 3 4 116 - 68
ΣΥΝ 7.921 31
Μ.Ο. 720 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  25η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 18/1/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 412 - 378 34 790 1 - 2 3 66 - 81
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 368 - 595 227 963 1 - 3 4 66 - 85
3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 480 - 399 81 879 2 - 2 4 85 - 89
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 455 - 328 127 783 2 - 0 2 78 - 44
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 526 - 541 15 1067 4 - 2 6 89 - 86
6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 356 - 452 96 808 0 - 3 3 66 - 86
7 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 430 - 400 30 830 1 - 1 2 91 - 72
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 476 - 342 134 818 1 - 1 2 66 - 66
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 551 - 385 166 936 3 - 2 5 94 - 82
ΣΥΝ 7.874 31
Μ.Ο. 716 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  26η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 23/1/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 481 - 449 32 930 3 - 2 5 76 - 95
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 524 - 446 78 970 4 - 1 5 93 - 72
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 344 - 548 204 892 0 - 5 5 58 - 92
4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 498 - 460 38 958 3 - 1 4 87 - 86
5 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 484 - 466 18 950 3 - 1 4 95 - 72
7 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 420 - 356 64 776 1 - 0 1 80 - 81
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 412 - 313 99 725 1 - 1 2 78 - 74
ΣΥΝ 6.501 26
Μ.Ο. 591 2,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  26η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 25/1/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 507 - 507 0 1014 3 - 2 5 80 - 80
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 526 - 383 143 909 3 - 1 4 88 - 107
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 514 - 440 74 954 3 - 1 4 81 - 79
4 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 571 - 346 225 917 4 - 1 5 94 - 85
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 442 - 378 64 820 2 - 1 3 98 - 85
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 535 - 490 45 1025 2 - 3 5 85 - 100
7 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 355 - 492 137 847 1 - 1 2 68 - 80
8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 563 - 361 202 924 2 - 1 3 112 - 86
9 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 462 - 323 139 785 2 - 0 2 77 - 57
ΣΥΝ 8.195 33
Μ.Ο. 745 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  27η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 466 - 516 50 982 1 - 2 3 74 - 94
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 418 - 514 96 932 1 - 3 4 65 - 86
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 569 - 482 87 1051 4 - 3 7 98 - 115
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 433 - 464 31 897 2 - 2 4 72 - 86
5 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 424 - 436 12 860 1 - 1 2 92 - 78
6 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 417 - 427 10 844 2 - 0 2 78 - 105
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 477 - 388 89 865 2 - 3 5 72 - 74
8 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 369 - 529 160 898 2 - 3 5 69 - 84
9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 352 - 510 158 862 0 - 4 4 67 - 96
ΣΥΝ 8.191 36
Μ.Ο. 745 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  27η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 30/1/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 365 - 401 36 766 0 - 1 1 60 - 82
2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 416 - 489 73 905 2 - 2 4 72 - 83
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 511 - 398 113 909 3 - 1 4 94 - 95
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 398 - 450 52 848 2 - 0 2 81 - 64
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 387 - 396 9 783 1 - 1 2 76 - 64
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 544 - 386 158 930 3 - 1 4 88 - 68
9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 322 - 527 205 849 0 - 4 4 62 - 83
ΣΥΝ 6.290 21
Μ.Ο. 572 1,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  28η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 1/2/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 377 - 421 44 798 1 - 1 2 63 - 66
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 444 - 459 15 903 2 - 2 4 92 - 86
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 387 - 463 76 850 2 - 0 2 70 - 103
4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 456 - 292 164 748 1 - 2 3 96 - 66
5 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 359 - 567 208 926 1 - 2 3 66 - 128
6 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 452 - 407 45 859 2 - 2 4 77 - 66
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 329 - 532 203 861 0 - 4 4 37 - 95
9 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 6.245 22
Μ.Ο. 568 2,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  28η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 536 - 568 32 1104 3 - 3 6 94 - 167
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 462 - 491 29 953 2 - 3 5 96 - 72
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 473 - 380 93 853 3 - 0 3 78 - 40
4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 406 - 634 228 1040 2 - 4 6 64 - 118
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 500 - 403 97 903 2 - 1 3 73 - 72
6 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 349 - 455 106 804 1 - 2 3 71 - 68
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 464 - 510 46 974 3 - 3 6 83 - 130
8 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 355 - 565 210 920 1 - 3 4 96 - 94
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 426 - 292 134 718 1 - 1 2 73 - 86
ΣΥΝ 8.269 38
Μ.Ο. 752 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  29η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 6/2/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 402 - 483 81 885 0 - 3 3 92 - 75
2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 482 - 312 170 794 1 - 1 2 82 - 71
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 313 - 595 282 908 1 - 5 6 67 - 87
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 505 - 469 36 974 2 - 2 4 88 - 88
5 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 597 - 284 313 881 2 - 0 2 91 - 41
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 647 - 457 190 1104 5 - 3 8 100 - 91
7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 474 - 328 146 802 2 - 0 2 77 - 72
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 529 - 413 116 942 2 - 2 4 74 - 94
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 517 - 449 68 966 3 - 2 5 117 - 92
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 386 - 564 178 950 1 - 4 5 70 - 90
11 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 626 - 368 258 994 4 - 1 5 90 - 72
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 480 - 466 14 946 3 - 2 5 81 - 82
13 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 471 - 398 73 869 1 - 1 2 80 - 68
14 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 396 - 249 147 645 1 - 3 4 61 - 90
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 465 - 422 43 887 2 - 2 4 94 - 79
16 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 406 - 405 1 811 2 - 1 3 74 - 63
17 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 276 - 590 314 866 0 - 3 3 54 - 107
18 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 507 - 356 151 863 1 - 1 2 89 - 80
ΣΥΝ 16.087 69
Μ.Ο. 731 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  30η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 708 - 404 304 1112 3 - 1 4 122 - 72
2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 417 - 485 68 902 2 - 3 5 94 - 93
3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 469 - 395 74 864 2 - 1 3 89 - 77
4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 353 - 510 157 863 1 - 2 3 83 - 73
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 292 - 438 146 730 1 - 2 3 66 - 97
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 568 - 281 287 849 2 - 1 3 96 - 73
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 427 - 525 98 952 0   3 3 52 - 95
8 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 350 - 457 107 807 2 - 2 4 63 - 80
9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 7.229 28
Μ.Ο. 657 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  30η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 13/2/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 496 - 415 81 911 3 - 1 4 101 - 83
2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 424 - 483 59 907 2 - 1 3 76 - 76
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 371 - 482 111 853 1 - 2 3 74 - 84
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 358 - 476 118 834 0 - 2 2 46 - 78
5 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 378 - 447 69 825 1 - 2 3 67 - 72
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 635 - 398 237 1033 4 - 1 5 131 - 102
7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 537 - 487 50 1024 4 - 1 5 88 - 120
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 416 - 336 80 752 0 - 1 1 44 - 110
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 315 - 570 255 885 0 - 3 3 75 - 76
ΣΥΝ 8.024 29
Μ.Ο. 729 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  31η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 15/2/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 549 - 384 165 933 3 - 4 7 108 - 89
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 537 - 322 215 859 2 - 1 3 86 - 65
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 454 - 361 93 815 2 - 1 3 115 - 82
4 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 372 - 530 158 902 1 - 3 4 78 - 90
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 347 - 488 141 835 0 - 3 3 51 - 89
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 572 - 471 101 1043 4 - 3 7 95 - 82
7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 547 - 590 43 1137 4 - 4 8 108 - 81
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 507 - 393 114 900 2   1 3 89 - 68
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 375 - 452 77 827 0 - 2 2 50 - 92
ΣΥΝ 8.251 40
Μ.Ο. 750 3,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  31η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 20/2/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 561 - 385 176 946 4 - 0 4 83 - 62
2 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 566 - 404 162 970 5 - 1 6 90 - 75
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 251 - 556 305 807 0 - 2 2 21 - 86
5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 362 - 578 216 940 0 - 3 3 80 - 102
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 429 - 385 44 814 1 - 1 2 92 - 68
7 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 515 - 322 193 837 4 - 0 4 100 - 45
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 401 - 565 164 966 2 - 3 5 68 - 105
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 415 - 573 158 988 1 - 5 6 92 - 83
ΣΥΝ 7.418 32
Μ.Ο. 674 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  32η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 22/2/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 637 - 392 245 1029 4 - 1 5 90 - 126
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 684 - 379 305 1063 6 - 1 7 95 - 77
3 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 473 - 429 44 902 2 - 2 4 91 - 71
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 494 - 403 91 897 2 - 3 5 84 - 89
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 413 - 431 18 844 2 - 2 4 82 - 94
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 441 - 542 101 983 2 - 4 6 95 - 96
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 409 - 416 7 825 1 - 2 3 71 - 90
8 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 370 - 550 180 920 1 - 5 6 86 - 90
ΣΥΝ 7.613 40
Μ.Ο. 692 3,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  32η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 25/2/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 458 - 658 200 1116 4 - 4 8 89 - 87
2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 438 - 495 57 933 1 - 3 4 101 - 106
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 408 - 485 77 893 0 - 3 3 57 - 83
5 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 387 - 484 97 871 0 - 2 2 65 - 75
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 401 - 609 208 1010 2 - 3 5 74 - 158
7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 570 - 414 156 984 4 - 1 5 94 - 85
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 408 - 519 111 927 1 - 4 5 89 - 86
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 396 - 591 195 987 0 - 5 5 69 - 101
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 515 - 366 149 881 3 - 2 5 92 - 83
ΣΥΝ 8.752 42
Μ.Ο. 796 3,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  33η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 27/2/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 472 - 551 79 1023 4 - 4 8 78 - 110
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 445 - 532 87 977 1 - 4 5 84 - 89
3 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 478 - 308 170 786 1 - 0 1 70 - 40
4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 463 - 417 46 880 3 - 1 4 86 - 68
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 504 - 501 3 1005 3 - 2 5 92 - 76
6 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 513 - 589 76 1102 2 - 4 6 78 - 89
7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 410 - 444 34 854 1 - 2 3 95 - 80
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 423 - 422 1 845 2   1 3 124 - 70
9 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 491 - 434 57 925 2 - 3 5 74 - 102
11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 514 - 480 34 994 4 - 2 6 86 - 107
12 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 723 - 443 280 1166 5 - 2 7 149 - 122
13 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 445 - 461 16 906 1 - 2 3 76 - 74
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 422 - 395 27 817 1 - 1 2 104 - 74
15 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 330 - 357 27 687 1 - 1 2 72 - 68
16 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 671 - 413 258 1084 6 - 1 7 83 - 94
17 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 476 - 395 81 871 1 - 1 2 142 - 86
18 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 404 - 530 126 934 1 - 2 3 71 - 82
ΣΥΝ 16.006 72
Μ.Ο. 728 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  34η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 1/3/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 448 - 484 36 932 2 - 3 5 77 - 87
2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 513 - 409 104 922 3 - 2 5 96 - 110
3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 490 - 427 63 917 2 - 1 3 82 - 86
4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 535 - 422 113 957 3 - 2 5 81 - 92
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 357 - 578 221 935 1 - 2 3 61 - 98
6 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 587 - 408 179 995 4 - 2 6 78 - 100
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 550 - 185 365 735 4 - 0 4 74 - 39
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 426 - 487 61 913 3 - 2 5 98 - 124
9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 427 - 452 25 879 3 - 3 6 77 - 71
ΣΥΝ 8.185 42
Μ.Ο. 744 3,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  34η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 413 - 512 99 925 2 - 2 4 89 - 79
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 404 - 404 0 808 2 - 1 3 93 - 92
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 442 - 400 42 842 2 - 1 3 88 - 97
5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 519 - 526 7 1045 2 - 3 5 90 - 98
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 365 - 549 184 914 2 - 3 5 70 - 74
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 410 - 353 57 763 0 - 0 0 44 - 50
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 495 - 443 52 938 1 - 3 4 80 - 70
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 455 - 477 22 932 2 - 3 5 89 - 83
ΣΥΝ 7.317 29
Μ.Ο. 665 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  35η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 6/3/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 655 - 321 334 976 5 - 1 6 113 - 94
2 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 435 - 438 3 873 2 - 0 2 83 - 65
3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 420 - 486 66 906 1 - 2 3 63 - 82
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 528 - 411 117 939 3 - 2 5 71 - 74
5 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 482 - 355 127 837 2 - 1 3 106 - 78
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 415 - 528 113 943 1 - 3 4 84 - 110
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 433 - 545 112 978 1 - 3 4 78 - 86
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 340 - 493 153 833 0 - 2 2 62 - 91
9 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 586 - 520 66 1106 5 - 4 9 86 - 68
ΣΥΝ 8.391 38
Μ.Ο. 763 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  35η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 466 - 456 10 922 3 - 2 5 98 - 95
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 535 - 325 210 860 3 - 0 3 117 - 57
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 356 - 599 243 955 1 - 2 3 62 - 111
4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 366 - 338 28 704 1 - 2 3 75 - 96
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 451 - 401 50 852 2 - 1 3 80 - 65
6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 306 - 513 207 819 1 - 4 5 86 - 97
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 428 - 453 25 881 1 - 1 2 90 - 78
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 471 - 471 0 942 3 - 2 5 71 - 92
9 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 408 - 452 44 860 1 - 2 3 81 - 95
ΣΥΝ 7.795 32
Μ.Ο. 709 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  36η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 494 - 414 80 908 2 - 1 3 83 - 82
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 571 - 514 57 1085 5 - 3 8 90 - 86
3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 438 - 358 80 796 1 - 1 2 70 - 65
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 413 - 477 64 890 1 - 3 4 81 - 114
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 413 - 517 104 930 1 - 2 3 79 - 94
6 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 494 - 348 146 842 2 - 1 3 128 - 80
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 545 - 425 120 970 4 - 2 6 95 - 95
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 448 - 385 63 833 2 - 1 3 92 - 60
9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 487 - 237 250 724 2 - 0 2 85 - 35
ΣΥΝ 7.978 34
Μ.Ο. 725 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  36η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 13/3/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 454 - 417 37 871 2 - 3 5 74 - 82
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 408 - 557 149 965 2 - 4 6 88 - 106
3 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 595 - 297 298 892 2 - 1 3 78 - 74
5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 366 - 467 101 833 1 - 1 2 116 - 89
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 513 - 465 48 978 3 - 2 5 86 - 98
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 398 - 427 29 825 1 - 1 2 72 - 70
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 620 - 505 115 1125 2 - 4 6 158 - 134
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 393 - 463 70 856 2 - 1 3 110 - 70
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 538 - 449 89 987 3 - 3 6 96 - 74
ΣΥΝ 8.482 38
Μ.Ο. 771 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  37η αγωνιστική ΤΡΙΤΗ 20/3/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 358 - 536 178 894 0 - 3 3 60 - 82
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 485 - 468 17 953 2 - 4 6 91 - 80
3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 573 - 531 42 1104 4 - 3 7 96 - 112
4 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 418 - 511 93 929 0 - 3 3 72 - 82
5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 628 - 292 336 920 3 - 0 3 97 - 44
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 514 - 495 19 1009 4 - 1 5 90 - 112
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 516 - 381 135 897 3 - 1 4 93 - 72
8 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 564 - 424 140 988 4 - 1 5 98 - 81
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 595 - 422 173 1017 4 - 1 5 108 - 64
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 483 - 438 45 921 2 - 2 4 93 - 91
13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 393 - 378 15 771 1 - 0 1 70 - 50
14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 445 - 496 51 941 3 - 1 4 97 - 65
15 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 490 - 366 124 856 3 - 1 4 134 - 65
16 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 302 - 414 112 716 0 - 1 1 45 - 74
17 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 480 - 345 135 825 3 - 1 4 82 - 72
18 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 383 - 389 6 772 0 - 2 2 39 - 87
ΣΥΝ 14.813 61
Μ.Ο. 673 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  38η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 22/3/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 445 - 386 59 831 2 - 1 3 76 - 74
2 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 328 - 377 49 705 0 - 1 1 63 - 76
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 529 - 430 99 959 2 - 2 4 75 - 126
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 583 - 372 211 955 3 - 2 5 83 - 78
5 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 383 - 536 153 919 1 - 3 4 98 - 80
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 472 - 418 54 890 3 - 3 6 81 - 76
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 533 - 265 268 798 1 - 0 1 70 - 52
8 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 394 - 410 16 804 2 - 0 2 76 - 68
9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 321 - 455 134 776 0 - 2 2 36 - 76
ΣΥΝ 7.637 28
Μ.Ο. 694 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  38η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 27/3/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 514 - 436 78 950 2 - 2 4 100 - 80
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 316 - 575 259 891 0 - 4 4 44 - 77
3 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 494 - 286 208 780 2 - 0 2 87 - 52
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 518 - 351 167 869 3 - 1 4 83 - 74
6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 537 - 383 154 920 3 - 1 4 77 - 77
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 424 - 385 39 809 2 - 1 3 72 - 82
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 489 - 520 31 1009 2 - 3 5 114 - 84
9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 522 - 363 159 885 3 - 1 4 76 - 68
ΣΥΝ 7.263 30
Μ.Ο. 660 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  39η αγωνιστική ΠΕΜΠΤΗ 29/3/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 463 - 463 0 926 1 - 2 3 70 - 84
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 500 - 491 9 991 4 - 1 5 78 - 79
3 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 590 - 325 265 915 3 - 0 3 74 - 58
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 379 - 377 2 756 0 - 1 1 65 - 86
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 389 - 436 47 825 2 - 2 4 78 - 95
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 395 - 356 39 751 2 - 0 2 91 - 51
7 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 499 - 448 51 947 3 - 3 6 78 - 79
9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 352 - 478 126 830 2 - 3 5 71 - 79
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 519 - 378 141 897 3 - 2 5 91 - 78
11 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 453 - 421 32 874 1 - 2 3 84 - 83
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 433 - 459 26 892 1 - 2 3 81 - 74
13 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 659 - 369 290 1028 3 - 2 5 99 - 88
14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 322 - 545 223 867 1 - 2 3 90 - 79
15 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 371 - 519 148 890 2 - 2 4 74 - 90
16 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 456 - 344 112 800 2 - 1 3 87 - 75
17 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 512 - 477 35 989 3 - 2 5 82 - 75
18 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 469 - 418 51 887 2 - 2 4 100 - 68
ΣΥΝ 15.215 64
Μ.Ο. 692 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  40η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 452 - 433 19 885 3 - 1 4 93 - 75
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 548 - 476 72 1024 5 - 2 7 107 - 108
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 522 - 516 6 1038 3 - 3 6 90 - 85
4 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 474 - 373 101 847 2 - 0 2 97 - 66
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 589 - 309 280 898 2 - 2 4 98 - 68
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 678 - 291 387 969 5 - 1 6 90 - 83
7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 439 - 572 133 1011 3 - 3 6 95 - 111
8 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 527 - 490 37 1017 3 - 3 6 94 - 80
ΣΥΝ 7.839 41
Μ.Ο. 713 3,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  40η αγωνιστική (Β') Μ. ΤΡΙΤΗ 3/4/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 411 - 465 54 876 2 - 2 4 74 - 89
2 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 526 - 370 156 896 3 - 2 5 74 - 77
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 480 - 563 83 1043 1 - 4 5 91 - 116
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 559 - 346 213 905 2 - 1 3 110 - 83
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 468 - 423 45 891 3 - 2 5 82 - 111
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 502 - 410 92 912 2 - 0 2 108 - 68
8 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 437 - 533 96 970 0 - 4 4 72 - 111
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 372 - 565 193 937 0 - 4 4 52 - 89
ΣΥΝ 7.580 32
Μ.Ο. 689 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  41η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 10/4/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 457 - 507 50 964 1 - 2 3 79 - 75
2 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 594 - 375 219 969 3 - 2 5 104 - 88
3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 394 - 469 75 863 0 - 2 2 90 - 86
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 333 - 623 290 956 1 - 4 5 70 - 89
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 338 - 487 149 825 0 - 3 3 58 - 77
6 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 632 - 321 311 953 6 - 1 7 112 - 67
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 522 - 304 218 826 2 - 0 2 137 - 64
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 483 - 470 13 953 2   2 4 80 - 76
ΣΥΝ 7.459 31
Μ.Ο. 678 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  41η αγωνιστική (Β') ΠΕΜΠΤΗ 12/4/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 428 - 480 52 908 2 - 3 5 75 - 104
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 468 - 344 124 812 1 - 0 1 80 - 45
4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 488 - 482 6 970 2 - 4 6 76 - 75
5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 539 - 444 95 983 4 - 2 6 92 - 95
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 446 - 498 52 944 1 - 3 4 78 - 76
7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 458 - 581 123 1039 4 - 4 8 92 - 85
8 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 388 - 516 128 904 2 - 2 4 80 - 89
9 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 392 - 422 30 814 0 - 1 1 54 - 79
ΣΥΝ 7.524 35
Μ.Ο. 684 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  42η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 468 - 369 99 837 1 - 0 1 98 - 62
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 535 - 469 66 1004 1 - 2 3 81 - 73
3 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 503 - 301 202 804 2 - 0 2 80 - 46
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 523 - 412 111 935 3 - 1 4 118 - 72
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 521 - 417 104 938 3 - 1 4 113 - 68
6 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 558 - 318 240 876 3 - 1 4 84 - 80
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 354 - 504 150 858 1 - 3 4 72 - 92
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 354 - 487 133 841 1 - 2 3 86 - 67
9 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 486 - 284 202 770 1 - 0 1 93 - 51
ΣΥΝ 7.863 26
Μ.Ο. 715 2,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  42η αγωνιστική (Β') ΤΡΙΤΗ 17/4/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 575 - 340 235 915 3 - 1 4 86 - 92
2 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 322 - 528 206 850 0 - 3 3 43 - 92
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 421 - 459 38 880 0 - 2 2 60 - 82
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 299 - 463 164 762 1 - 3 4 101 - 95
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 536 - 442 94 978 3 - 1 4 124 - 82
8 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 504 - 448 56 952 2 - 2 4 80 - 92
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 334 - 524 190 858 0 - 3 3 48 - 100
10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 553 - 489 64 1042 3 - 2 5 101 - 87
ΣΥΝ 7.537 29
Μ.Ο. 685 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  43η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 19/4/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 360 - 637 277 997 1 - 3 4 78 - 101
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 502 - 469 33 971 2 - 2 4 98 - 96
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 647 - 345 302 992 3 - 0 3 79 - 48
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 384 - 405 21 789 1 - 1 2 95 - 74
5 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 378 - 489 111 867 2 - 3 5 66 - 90
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 506 - 522 16 1028 4 - 3 7 82 - 102
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 541 - 384 157 925 3 - 1 4 95 - 66
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 264 - 537 273 801 0   2 2 57 - 76
ΣΥΝ 7.520 31
Μ.Ο. 684 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  43η αγωνιστική (Β') ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 460 - 392 68 852 1 - 1 2 70 - 61
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 339 - 379 40 718 1 - 2 3 73 - 93
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 353 - 527 174 880 1 - 3 4 72 - 89
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 429 - 498 69 927 1 - 2 3 82 - 80
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 304 - 495 191 799 0 - 2 2 37 - 76
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 510 - 427 83 937 2 - 1 3 80 - 80
7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 491 - 368 123 859 3 - 1 4 92 - 62
8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 318 - 383 65 701 1 - 1 2 66 - 98
9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 519 - 376 143 895 1 - 2 3 79 - 73
ΣΥΝ 7.568 26
Μ.Ο. 688 2,4