13ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ Ο.Σ.Θ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΟΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/9/2018 18:00 - 20:00 ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
20:00 - 22:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018 19:00 - 21:30 ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
21:30 - 24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
 
ΤΡΙΤΗ 2/10/2018 19:00 - 21:30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
21:30 - 24:00 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ
 
ΠΕΜΠΤΗ 4/10/2018 19:00 - 21:30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
21:30 - 24:00 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10/2018 18:00 - 20:00 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
20:00 - 22:00 ΣΑΜΑΡΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/10/2018 19:00 - 21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΣΑΜΑΡΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 9/10/2018 19:00 - 21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
21:30 - 24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018 19:00 - 21:30 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
21:30 - 24:00 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/2018 18:00 - 20:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
20:00 - 22:00 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018 19:00 - 21:30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
21:30 - 24:00 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 16/10/2018 19:00 - 21:30 ΓΚΑΛΙΔΗ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
21:30 - 24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/10/2018 19:00 - 21:30 ΓΚΑΛΙΔΗ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
21:30 - 24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10/2018 19:00 - 21:30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 23/10/2018 19:00 - 21:30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10/2018 19:00 - 21:30 ΖΟΥΠΙΔΟΥ - ΣΑΜΑΡΑ
21:30 - 24:00 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10/2018 19:00 - 21:30 ΖΟΥΠΙΔΟΥ - ΣΑΜΑΡΑ
21:30 - 24:00 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ
ΤΡΙΤΗ 30/10/2018 19:00 - 21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
21:30 - 24:00 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/11/2018 19:00 - 21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
21:30 - 24:00 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018 18:00 - 20:00 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ
20:00 - 22:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2018 19:00 - 21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ
21:30 - 24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΤΡΙΤΗ 6/11/2018 19:00 - 21:30 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
21:30 - 24:00 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 8/11/2018 19:00 - 21:30 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
21:30 - 24:00 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018 19:00 - 21:30 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
21:30 - 24:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13/11/2018 19:00 - 21:30 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
21:30 - 24:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/11/2018 19:00 - 21:30 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ
21:30 - 24:00 ΜΩΡΑΪΤΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11/2018 18:00 - 20:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ
20:00 - 22:00 ΜΩΡΑΪΤΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018 19:00 - 21:30 ΤΖΑΡΑ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
21:30 - 24:00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 20/11/2018 19:00 - 21:30 ΤΖΑΡΑ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
21:30 - 24:00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018 19:00 - 21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
21:30 - 24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2018 18:00 - 20:00 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
20:00 - 22:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018 19:00 - 21:30 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
21:30 - 24:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 27/11/2018 19:00 - 21:30 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
21:30 - 24:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2018 19:00 - 21:30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΣΑΜΑΡΑ
21:30 - 24:00 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018 18:00 - 20:00 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΣΑΜΑΡΑ
20:00 - 22:00 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018 19:00 - 21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
21:30 - 24:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 4/12/2018 19:00 - 21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
21:30 - 24:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 6/12/2018 19:00 - 21:30 ΣΙΣΚΟΥ - ΧΡΥΣΑΦΗ Β.
21:30 - 24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/2018 19:00 - 21:30 ΣΙΣΚΟΥ - ΧΡΥΣΑΦΗ Β.
21:30 - 24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΤΡΙΤΗ 11/12/2018 19:00 - 21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
21:30 - 24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2018 19:00 - 21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
21:30 - 24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2018 18:00 - 20:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
20:00 - 22:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12/2018 19:00 - 21:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
21:30 - 24:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18/12/2018 19:00 - 21:30 ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018 19:00 - 21:30 ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/1/2019 19:00 - 21:30 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
21:30 - 24:00 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 8/1/2019 19:00 - 21:30 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
21:30 - 24:00 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/1/2019 19:00 - 21:30 ΤΖΑΡΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/1/2019 19:00 - 21:30 ΤΖΑΡΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ
ΤΡΙΤΗ 15/1/2019 19:00 - 21:30 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
21:30 - 24:00 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17/1/2019 19:00 - 21:30 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
21:30 - 24:00 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1/2019 18:00 - 20:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
20:00 - 22:00 ΜΩΡΑΪΤΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2019 19:00 - 21:30 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
21:30 - 24:00 ΜΩΡΑΪΤΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22/1/2019 19:00 - 21:30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24/1/2019 19:00 - 21:30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/1/2019 19:00 - 21:30 ΤΖΑΡΑ - ΜΩΡΑΪΤΗΣ
21:30 - 24:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29/1/2019 19:00 - 21:30 ΤΖΑΡΑ - ΜΩΡΑΪΤΗΣ
21:30 - 24:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31/1/2019 19:00 - 21:30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
21:30 - 24:00 ΣΙΣΚΟΥ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2/2019 18:00 - 20:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
20:00 - 22:00 ΤΖΑΡΑ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/2/2019 19:00 - 21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
21:30 - 24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΤΡΙΤΗ 5/2/2019 19:00 - 21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
21:30 - 24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 7/2/2019 19:00 - 21:30 ΣΑΜΑΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2/2019 18:00 - 20:00 ΣΑΜΑΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
20:00 - 22:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/2/2019 19:00 - 21:30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
21:30 - 24:00 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12/2/2019 19:00 - 21:30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
21:30 - 24:00 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14/2/2019 19:00 - 21:30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
21:30 - 24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2/2019 18:00 - 20:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
20:00 - 22:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2/2019 19:00 - 21:30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ
21:30 - 24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19/2/2019 19:00 - 21:30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ
21:30 - 24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21/2/2019 19:00 - 21:30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ
21:30 - 24:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΤΡΙΤΗ 26/2/2019 19:00 - 21:30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ
21:30 - 24:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3/2019 18:00 - 20:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
20:00 - 22:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3/2019 19:00 - 21:30 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
21:30 - 24:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
ΤΡΙΤΗ 5/3/2019 19:00 - 21:30 ΜΗΤΡΟΥΣΗ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
21:30 - 24:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΓΚΑΛΙΔΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/3/2019 19:00 - 21:30 ΜΗΤΡΟΥΣΗ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
21:30 - 24:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΓΚΑΛΙΔΗ
ΤΡΙΤΗ 12/3/2019 19:00 - 21:30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΣΙΣΚΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/3/2019 19:00 - 21:30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΣΙΣΚΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19/3/2019 19:00 - 21:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
21:30 - 24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21/3/2019 19:00 - 21:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
21:30 - 24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26/3/2019 19:00 - 21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
21:30 - 24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28/3/2019 19:00 - 21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
21:30 - 24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/4/2019 19:00 - 21:30 ΜΠΟΓΙΑΡΗ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ
21:30 - 24:00 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ
ΤΡΙΤΗ 2/4/2019 19:00 - 21:30 ΜΠΟΓΙΑΡΗ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ
21:30 - 24:00 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/4/2019 19:00 - 21:30 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΓΚΑΛΙΔΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4/2019 18:00 - 20:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
20:00 - 22:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΓΚΑΛΙΔΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/4/2019 19:00 - 21:30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
21:30 - 24:00 ΜΠΟΓΙΑΡΗ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
ΤΡΙΤΗ 9/4/2019 19:00 - 21:30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
21:30 - 24:00 ΜΠΟΓΙΑΡΗ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 11/4/2019 19:00 - 21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
21:30 - 24:00 ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019 18:00 - 20:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
20:00 - 22:00 ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2019 19:00 - 21:30 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
ΤΡΙΤΗ 16/4/2019 19:00 - 21:30 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
21:30 - 24:00 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ