13ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο.Σ.Θ.  (2018 - 2019)
1η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 30/9/2018 1η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΠΕΝΤΙΛΑ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
  20:00-22:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 4 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
7 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 7 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
8 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΦΟΡΟΣ 8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
9 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 9 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 10 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 2/10/2018 2η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 4/10/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  21:30-24:00 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 1 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 3 ΕΦΟΡΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
7 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 9 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 10 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
           
3η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10/2018 3η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 8/10/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
  20:00-22:00 ΣΑΜΑΡΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΣΑΜΑΡΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 6 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 8 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΦΟΡΟΣ 9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 11 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
           
4η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 9/10/2018 4η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
  21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
1 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 2 ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
6 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 8 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
9 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
5η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/2018 5η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
  20:00-22:00 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 2 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
5 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
6 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 7 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 8 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 10 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 16/10/2018 6η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 18/10/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΓΚΑΛΙΔΗ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΓΚΑΛΙΔΗ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
  21:30-24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 1 ΕΦΟΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
10 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
7η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10/2018 7η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 23/10/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  21:30-24:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 1 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 6 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 7 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 9 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΦΟΡΟΣ 11 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
8η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 25/10/2018 8η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΖΟΥΠΙΔΟΥ - ΣΑΜΑΡΑ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΖΟΥΠΙΔΟΥ - ΣΑΜΑΡΑ
  21:30-24:00 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 ΕΦΟΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
2 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
9 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
9η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 30/10/2018 9η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 1/11/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
  21:30-24:00 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 5 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 6 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 8 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
11 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
10η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018 10η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ
  20:00-22:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
1 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 5 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
8 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 11 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
11η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 6/11/2018 11η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 8/11/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
  21:30-24:00 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
10 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΕΦΟΡΟΣ 11 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
12η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018 12η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 13/11/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
  21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 4 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
6 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΕΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 10 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
13η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 15/11/2018 13η αγωνιστική (B') ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ   ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ
  21:30-24:00 ΜΩΡΑΪΤΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 20:00-22:00 ΜΩΡΑΪΤΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 1 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 6 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΕΦΟΡΟΣ 7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 11 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
14η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018 14η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 20/11/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΤΖΑΡΑ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΤΖΑΡΑ - ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ
  21:30-24:00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ
1 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
6 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
7 ΕΦΟΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
15η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018 15η αγωνιστική (B') ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
  21:30-24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 20:00-22:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 2 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΦΟΡΟΣ
5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 5 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 10 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
16η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018 16η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 27/11/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
  21:30-24:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
1 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 2 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
5 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
7 ΕΦΟΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
11 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
17η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2018 17η αγωνιστική (B') ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΣΑΜΑΡΑ   ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΣΑΜΑΡΑ
  21:30-24:00 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 20:00-22:00 ΓΚΟΛΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 2 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΦΟΡΟΣ
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 5 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
6 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 7 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 8 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
9 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 10 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
18η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018 18η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 4/12/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
  21:30-24:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
1 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 1 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
6 ΕΦΟΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 10 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
19η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 6/12/2018 19η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΣΙΣΚΟΥ - ΧΡΥΣΑΦΗ Β.   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΣΙΣΚΟΥ - ΧΡΥΣΑΦΗ Β.
  21:30-24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΦΟΡΟΣ
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 11 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
20η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 11/12/2018 20η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΜΗΤΡΟΥΣΗ
  21:30-24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
1 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
3 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
5 ΕΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 9 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 10 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
21η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2018 21η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
  20:00-22:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
5 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΕΦΟΡΟΣ
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
8 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
10 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 11 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
22η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 18/12/2018 22η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  21:30-24:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΟΓΙΑΡΗ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
4 ΕΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 7/1/2019 23η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 8/1/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
  21:30-24:00 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
1 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
4 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 6 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
7 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΕΦΟΡΟΣ
9 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 9 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
10 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 10/1/2019 24η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 14/1/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΤΖΑΡΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΤΖΑΡΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  21:30-24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΦΗ
1 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΕΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 7 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 8 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
9 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
10 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
25η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 15/1/2019 25η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 17/1/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ - ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ
  21:30-24:00 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
3 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
6 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 7 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
8 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΦΟΡΟΣ
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 10 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
11 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
26η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1/2019 26η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
  20:00-22:00 ΜΩΡΑΪΤΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΜΩΡΑΪΤΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2 ΕΦΟΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
8 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 11 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
27η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 22/1/2019 27η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 24/1/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΥ
  21:30-24:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 4 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
7 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
8 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 8 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
10 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΟΡΟΣ
11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 11 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
28η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 28/1/2019 28η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 29/1/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΤΖΑΡΑ - ΜΩΡΑΪΤΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΤΖΑΡΑ - ΜΩΡΑΪΤΗΣ
  21:30-24:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
1 ΕΦΟΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 5 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 6 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
29η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 31/1/2019 29η αγωνιστική (B') ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
  21:30-24:00 ΣΙΣΚΟΥ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 20:00-22:00 ΣΙΣΚΟΥ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
1 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 5 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
6 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
7 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
9 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
11 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΦΟΡΟΣ
30η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 4/2/2019 30η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 5/2/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ
  21:30-24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
1 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
7 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ
31η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 7/2/2019 31η αγωνιστική (B') ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΣΑΜΑΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΣΑΜΑΡΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  21:30-24:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 20:00-22:00 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
1 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 2 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
3 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
5 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
6 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 6 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 7 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
8 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 11 ΕΦΟΡΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
32η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 11/2/2019 32η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 12/2/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
  21:30-24:00 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ - ΖΟΥΠΙΔΟΥ
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
5 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
11 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 11 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ
33η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 14/2/2019 33η αγωνιστική (B') ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΧΑΥΛΙΔΗΣ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
  21:30-24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 20:00-22:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 1 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
4 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 8 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 ΕΦΟΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
11 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 11 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
34η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2/2019 34η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 19/2/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ
  21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΕΦΟΡΟΣ 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 7 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
10 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 11 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ
35η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 21/2/2019 35η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 26/2/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ
  21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
1 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 4 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 5 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 9 ΕΦΟΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
11 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
36η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3/2019 36η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
  20:00-22:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
3 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΦΟΡΟΣ 3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
37η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 5/3/2019 37η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 7/3/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΗΤΡΟΥΣΗ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΗΤΡΟΥΣΗ - ΣΤΕΦΑΝΗΣ
  21:30-24:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΓΚΑΛΙΔΗ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΓΚΑΛΙΔΗ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 1 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 6 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 8 ΕΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
10 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 11 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ
38η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 12/3/2019 38η αγωνιστική (B') ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  21:30-24:00 ΣΙΣΚΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΣΙΣΚΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΕΦΟΡΟΣ 4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
39η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 19/3/2019 39η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 21/3/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΗΣ
  21:30-24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
1 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 1 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
4 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 5 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 7 ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
9 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
11 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 11 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
40η αγωνιστική (Α') ΤΡΙΤΗ 26/3/2019 40η αγωνιστική (B') ΠΕΜΠΤΗ 28/3/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ
  21:30-24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
1 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 3 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΕΦΟΡΟΣ 5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
9 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
10 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
41η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ1/4/019 41η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 2/4/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΠΟΓΙΑΡΗ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΜΠΟΓΙΑΡΗ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ
  21:30-24:00 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ - ΜΠΕΝΤΙΛΑ
1 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 1 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
5 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 6 ΕΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
7 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
8 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
10 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
11 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
42η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 4/4/2019 42η αγωνιστική (B') ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
  21:30-24:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΓΚΑΛΙΔΗ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 20:00-22:00 ΓΙΟΥΒΑΝΗ - ΓΚΑΛΙΔΗ
1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΦΟΡΟΣ 6 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
9 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
10 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
11 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 11 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
43η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 8/4/2019 43η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 9/4/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
  21:30-24:00 ΜΠΟΓΙΑΡΗ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΜΠΟΓΙΑΡΗ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 1 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 3 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 5 ΕΦΟΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
9 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ
11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
44η αγωνιστική (Α') ΠΕΜΠΤΗ 11/4/2019 44η αγωνιστική (B') ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  18:00-20:00 ΧΑΥΛΙΔΟΥ - ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ
  21:30-24:00 ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 20:00-22:00 ΣΤΕΦΑΝΗΣ - ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 5 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ
7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ
10 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
45η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 15/4/2019 45η αγωνιστική (B') ΤΡΙΤΗ 16/4/2019
  ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΚΑΛΜΑΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ   ΕΦΟΡΟΙ:  19:00-21:30 ΚΑΛΜΑΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  21:30-24:00 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ                  21:30-24:00  ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 21:30-24:00 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ - ΓΙΟΥΒΑΝΗ
1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ
3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 4 ΕΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
10 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 10 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ