13ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο.Σ.Θ.  (2018 - 2019)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  1η αγωνιστική (Α') ΚΥΡΙΑΚΗ 30/9/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 504 - 369 135 873 3 - 1 4 119 - 61
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 395 - 482 87 877 1 - 2 3 74 - 110
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 420 - 448 28 868 1 - 2 3 75 - 82
4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 474 - 471 3 945 2 - 1 3 88 - 87
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 359 - 518 159 877 0 - 3 3 62 - 84
6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 348 - 601 253 949 2 - 3 5 78 - 92
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 265 - 474 209 739 0 - 1 1 45 - 75
8 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
9 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 451 - 519 68 970 2 - 3 5 79 - 85
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 432 - 403 29 835 1 - 1 2 66 - 92
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 571 - 395 176 966 3 - 2 5 107 - 83
ΣΥΝ 8.899 34
Μ.Ο. 405 1,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  1η αγωνιστική (Β') ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 593 - 359 234 952 4 - 2 6 82 - 106
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 492 - 461 31 953 2 - 3 5 76 - 101
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 527 - 374 153 901 4 - 0 4 90 - 58
4 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 541 - 358 183 899 4 - 0 4 94 - 56
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 726 - 345 381 1071 6 - 1 7 146 - 62
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 578 - 391 187 969 4 - 2 6 88 - 83
7 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 433 - 364 69 797 1 - 2 3 92 - 89
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 516 - 463 53 979 1 - 3 4 76 - 77
9 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 387 - 540 153 927 1 - 3 4 98 - 81
10 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 324 - 442 118 766 0 - 2 2 50 - 70
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 422 - 429 7 851 1 - 2 3 84 - 70
ΣΥΝ 8.448 43
Μ.Ο. 768 3,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  2η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 2/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 554 - 394 160 948 3 - 2 5 83 - 90
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 376 - 396 20 772 1 - 1 2 80 - 79
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 490 - 359 131 849 1 - 0 1 125 - 66
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 516 - 449 67 965 1 - 3 4 158 - 89
5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 577 - 350 227 927 3 - 1 4 90 - 66
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 356 - 563 207 919 1 - 4 5 77 - 126
7 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 289 - 721 432 1010 1 - 4 5 76 - 103
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 341 - 518 177 859 2 - 2 4 95 - 127
9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 522 - 531 9 1053 4 - 4 8 87 - 95
10 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 406 - 529 123 935 1 - 2 3 98 - 74
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 389 - 528 139 917 1 - 2 3 80 - 106
ΣΥΝ 8.302 38
Μ.Ο. 755 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  2η αγωνιστική (Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 4/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 445 - 508 63 953 1 - 1 2 128 - 108
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 542 - 366 176 908 3 - 0 3 89 - 60
3 ΕΦΟΡΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ   -   0 0   -     0     -  
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 508 - 415 93 923 3 - 2 5 76 - 102
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 425 - 493 68 918 3 - 3 6 86 - 74
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 534 - 356 178 890 3 - 1 4 78 - 70
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 479 - 445 34 924 2 - 1 3 87 - 81
9 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 376 - 411 35 787 1 - 1 2 86 - 70
10 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 463 - 433 30 896 3 - 1 4 85 - 81
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 540 - 242 298 782 2 - 0 2 115 - 36
ΣΥΝ 6.453 25
Μ.Ο. 587 2,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  3η αγωνιστική (Α΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 400 - 357 43 757 2 - 1 3 83 - 64
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 507 - 437 70 944 1 - 2 3 72 - 76
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 485 - 502 17 987 2   2 4 68   89
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 442 - 450 8 892 2 - 1 3 97 - 72
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 583 - 420 163 1003 3 - 2 5 128 - 78
6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 219 - 778 559 997 0 - 8 8 44 - 113
7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 517 - 349 168 866 2 - 0 2 96 - 48
8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 426 - 498 72 924 2 - 2 4 84 - 90
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 494 - 491 3 985 2 - 2 4 103 - 110
11 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 461 - 401 60 862 4 - 0 4 78 - 66
ΣΥΝ 7.370 32
Μ.Ο. 670 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  3η αγωνιστική (Β΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 8/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 469 - 475 6 944 3 - 2 5 101 - 81
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 484 - 532 48 1016 2 - 2 4 76 - 140
3 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 455 - 422 33 877 2   2 4 122   72
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 667 - 328 339 995 5 - 0 5 91 - 55
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 574 - 406 168 980 4 - 1 5 90 - 68
6 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 497 - 286 211 783 2 - 1 3 97 - 75
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 552 - 378 174 930 3 - 1 4 122 - 90
8 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 443 - 529 86 972 2 - 3 5 113 - 98
9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 455 - 399 56 854 2 - 0 2 89 - 42
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 372 - 441 69 813 1 - 2 3 72 - 90
11 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 339 - 461 122 800 2 - 1 3 98 - 66
ΣΥΝ 8.351 37
Μ.Ο. 759 3,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  4η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 9/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 509 - 368 141 877 3 - 1 4 70 - 74
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 478 - 458 20 936 3 - 2 5 86 - 91
3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 440 - 383 57 823 3 - 0 3 89 - 42
4 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 528 - 388 140 916 2 - 1 3 88 - 60
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 303 - 444 141 747 0 - 2 2 38 - 104
6 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 444 - 396 48 840 2 - 1 3 70 - 74
7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 320 - 524 204 844 0 - 3 3 51 - 74
8 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 436 - 485 49 921 2 - 2 4 84 - 82
9 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 440 - 478 38 918 3 - 1 4 75 - 79
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 358 - 391 33 749 0 - 1 1 48 - 66
11 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 355 - 552 197 907 1 - 4 5 68 - 78
ΣΥΝ 7.822 31
Μ.Ο. 711 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  4η αγωνιστική (Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 611 - 427 184 1038 4 - 1 5 131 - 106
2 ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   -   0 0   -     0     -  
3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 503 - 514 11 1017 2 - 4 6 72 - 90
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 522 - 425 97 947 1 - 2 3 80 - 82
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 543 - 367 176 910 2 - 1 3 105 - 101
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 659 - 214 445 873 5 - 0 5 98 - 36
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 439 - 545 106 984 0 - 3 3 56 - 120
8 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 418 - 409 9 827 1 - 1 2 78 - 84
9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 458 - 361 97 819 2 - 1 3 85 - 61
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 672 - 392 280 1064 4 - 1 5 135 - 80
11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 335 - 583 248 918 1 - 4 5 83 - 87
ΣΥΝ 7.415 30
Μ.Ο. 674 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  5η αγωνιστική (Α΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 375 - 422 47 797 0 - 2 2 58 - 100
2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 343 - 455 112 798 0 - 2 2 42 - 77
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 395 - 498 103 893 2 - 1 3 76 - 72
4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 608 - 360 248 968 3 - 1 4 102 - 93
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 246 - 477 231 723 0 - 2 2 43 - 97
6 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 436 - 479 43 915 1 - 2 3 73 - 93
7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 486 - 431 55 917 3 - 1 4 92 - 97
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 384 - 611 227 995 3 - 2 5 84 - 92
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 764 - 325 439 1089 7 - 0 7 102 - 57
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 505 - 397 108 902 1 - 1 2 77 - 62
ΣΥΝ 8.095 32
Μ.Ο. 736 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  5η αγωνιστική (Β΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 512 - 394 118 906 1 - 2 3 106 - 68
2 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 456 - 419 37 875 2 - 1 3 83 - 78
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 562 - 393 169 955 2 - 1 3 91 - 66
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 476 - 524 48 1000 4 - 4 8 89 - 89
5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 358 - 456 98 814 1 - 0 1 79 - 47
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 423 - 333 90 756 1 - 0 1 83 - 49
7 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 394 - 481 87 875 2 - 2 4 89 - 81
8 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 396 - 451 55 847 1 - 2 3 73 - 77
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 394 - 489 95 883 1 - 1 2 78 - 113
10 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 448 - 514 66 962 3 - 2 5 72 - 76
11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 413 - 359 54 772 1 - 1 2 77 - 67
ΣΥΝ 7.911 28
Μ.Ο. 719 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  6η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 16/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 324 - 657 333 981 2 - 5 7 69 - 97
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 427 - 449 22 876 1 - 2 3 72 - 124
3 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 515 - 377 138 892 3 - 1 4 98 - 71
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 334 - 381 47 715 0 - 1 1 50 - 73
5 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 516 - 337 179 853 3 - 0 3 102 - 37
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 420 - 378 42 798 0 - 2 2 63 - 74
7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 437 - 336 101 773 1 - 0 1 69 - 46
8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 341 - 467 126 808 1 - 1 2 84 - 66
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 500 - 453 47 953 3 - 2 5 106 - 97
10 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 364 - 463 99 827 1 - 3 4 76 - 76
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 522 - 450 72 972 2 - 2 4 90 - 70
ΣΥΝ 7.649 28
Μ.Ο. 695 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  6η αγωνιστική (Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 18/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΕΦΟΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ   -   0 0   -     0     -  
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 384 - 566 182 950 1 - 3 4 63 - 110
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 454 - 519 65 973 3 - 4 7 83 - 80
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 509 - 372 137 881 3 - 1 4 92 - 75
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 418 - 467 49 885 3 - 0 3 68 - 68
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 391 - 385 6 776 2 - 0 2 91 - 50
7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 386 - 468 82 854 1 - 3 4 69 - 70
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 502 - 451 51 953 3 - 1 4 75 - 113
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 312 - 463 151 775 0 - 2 2 83 - 89
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 441 - 453 12 894 1 - 2 3 85 - 91
ΣΥΝ 6.422 28
Μ.Ο. 584 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  7η αγωνιστική (Α΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 501 - 353 148 854 3 - 0 3 80 - 44
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 456 - 374 82 830 2 - 1 3 76 - 70
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 577 - 372 205 949 2 - 3 5 116 - 77
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 389 - 473 84 862 0 - 2 2 61 - 79
6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 582 - 430 152 1012 3 - 2 5 78 - 72
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 374 - 508 134 882 1 - 1 2 80 - 86
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 465 - 346 119 811 2 - 1 3 73 - 62
9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 351 - 544 193 895 2 - 1 3 63 - 134
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 512 - 481 31 993 2 - 3 5 102 - 98
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
ΣΥΝ 7.245 26
Μ.Ο. 659 2,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  7η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 23/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 296 - 589 293 885 0 - 4 4 67 - 86
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 693 - 345 348 1038 5 - 0 5 158 - 51
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 608 - 405 203 1013 3 - 2 5 89 - 90
4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 335 - 481 146 816 0 - 3 3 66 - 78
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 576 - 458 118 1034 2 - 2 4 130 - 84
7 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 375 - 466 91 841 1 - 2 3 75 - 71
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 359 - 329 30 688 0 - 1 1 45 - 79
9 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 516 - 446 70 962 2 - 2 4 75 - 92
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 458 - 352 106 810 1 - 2 3 78 - 66
11 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 462 - 446 16 908 1 - 1 2 80 - 73
ΣΥΝ 7.427 29
Μ.Ο. 675 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  8η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 25/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 501 - 457 44 958 2 - 3 5 79 - 80
2 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 391 - 428 37 819 1 - 1 2 64 - 78
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 376 - 572 196 948 2 - 1 3 81 - 79
4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 388 - 380 8 768 2 - 1 3 70 - 76
5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 285 - 349 64 634 0 - 0 0 51 - 45
6 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 338 - 510 172 848 1 - 2 3 62 - 69
7 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 359 - 521 162 880 1 - 3 4 74 - 92
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 506 - 451 55 957 0 - 4 4 73 - 80
9 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 448 - 412 36 860 2 - 2 4 70 - 79
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 449 - 591 142 1040 2 - 4 6 80 - 114
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 699 - 259 440 958 5 - 0 5 121 - 42
ΣΥΝ 7.672 28
Μ.Ο. 697 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  8η αγωνιστική (Β΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΕΦΟΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ   -   0 0   -     0     -  
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 458 - 380 78 838 2 - 1 3 74 - 110
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 458 - 445 13 903 2 - 1 3 90 - 123
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 553 - 352 201 905 3 - 1 4 119 - 78
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 493 - 447 46 940 2 - 2 4 87 - 92
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 389 - 442 53 831 0 - 3 3 75 - 84
7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 378 - 450 72 828 1 - 1 2 95 - 68
8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 496 - 451 45 947 2 - 2 4 91 - 97
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 385 - 709 324 1094 1 - 6 7 104 - 104
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 411 - 265 146 676 1 - 0 1 78 - 39
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 386 - 393 7 779 0 - 2 2 45 - 79
ΣΥΝ 7.286 30
Μ.Ο. 662 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  9η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 30/10/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 609 - 227 382 836 5 - 0 5 104 - 34
2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 688 - 359 329 1047 6 - 1 7 126 - 118
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 324 - 491 167 815 0 - 4 4 66 - 77
5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 567 - 392 175 959 2 - 1 3 75 - 68
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 558 - 354 204 912 4 - 1 5 92 - 67
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 476 - 471 5 947 2 - 3 5 92 - 94
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 425 - 436 11 861 2 - 3 5 66 - 88
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 448 - 367 81 815 2 - 0 2 83 - 73
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 392 - 485 93 877 1 - 3 4 89 - 82
11 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
ΣΥΝ 7.342 36
Μ.Ο. 667 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  9η αγωνιστική (Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 1/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 552 - 490 62 1042 3 - 2 5 85 - 86
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 573 - 510 63 1083 3 - 4 7 125 - 86
3 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 230 - 525 295 755 0 - 3 3 28 - 90
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 425 - 455 30 880 2 - 2 4 91 - 75
5 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 446 - 367 79 813 2 - 2 4 68 - 72
6 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 311 - 427 116 738 0 - 1 1 51 - 68
8 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 598 - 392 206 990 2 - 1 3 84 - 94
9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 527 - 308 219 835 1 - 2 3 101 - 76
10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 433 - 475 42 908 2 - 2 4 67 - 80
11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 320 - 550 230 870 0 - 4 4 56 - 81
ΣΥΝ 7.286 30
Μ.Ο. 662 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  10η αγωνιστική (Α΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 4/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 409 - 529 120 938 1 - 3 4 82 - 82
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 409 - 467 58 876 1 - 1 2 78 - 104
3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 470 - 470 0 940 3 - 2 5 99 - 114
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 417 - 541 124 958 1 - 1 2 122 - 88
5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 363 - 491 128 854 1 - 2 3 78 - 82
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 496 - 378 118 874 2 - 2 4 66 - 72
8 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 412 - 371 41 783 2 - 0 2 106 - 49
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 643 - 295 348 938 2 - 1 3 119 - 59
10 ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ   -   0 0   -     0     -  
11 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 446 - 505 59 951 3 - 2 5 85 - 95
ΣΥΝ 7.311 25
Μ.Ο. 665 2,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  10η αγωνιστική (Β΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 5/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 523 - 408 115 931 2 - 4 6 84 - 81
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 494 - 494 0 988 1 - 2 3 74 - 80
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 361 - 442 81 803 1 - 1 2 63 - 68
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 473 - 510 37 983 2 - 3 5 92 - 86
5 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 437 - 528 91 965 2 - 3 5 70 - 85
6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 649 - 331 318 980 3 - 1 4 103 - 66
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 622 - 384 238 1006 5 - 2 7 98 - 86
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 525 - 409 116 934 3 - 1 4 86 - 76
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 505 - 251 254 756 1 - 0 1 76 - 38
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 338 - 638 300 976 1 - 4 5 74 - 101
11 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 485 - 361 124 846 2 - 2 4 68 - 102
ΣΥΝ 8.346 37
Μ.Ο. 759 3,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  11η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 6/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 560 - 462 98 1022 4 - 2 6 82 - 84
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 468 - 464 4 932 1 - 2 3 109 - 86
4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 473 - 395 78 868 3 - 1 4 98 - 62
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 413 - 565 152 978 2 - 2 4 101 - 100
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 498 - 358 140 856 3 - 1 4 92 - 74
7 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 545 - 385 160 930 3 - 1 4 79 - 83
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 512 - 379 133 891 2 - 0 2 124 - 45
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 708 - 289 419 997 6 - 0 6 104 - 51
10 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 581 - 441 140 1022 4 - 1 5 94 - 75
11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
ΣΥΝ 7.624 33
Μ.Ο. 693 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  11η αγωνιστική (Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 8/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 589 - 404 185 993 5 - 0 5 80 - 53
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 422 - 463 41 885 2 - 3 5 111 - 91
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 422 - 484 62 906 1 - 2 3 75 - 95
4 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 431 - 432 1 863 2 - 1 3 64 - 90
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 412 - 386 26 798 0 - 2 2 48 - 81
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 331 - 554 223 885 0 - 3 3 46 - 93
7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 617 - 523 94 1140 3 - 2 5 87 - 132
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 529 - 389 140 918 5 - 1 6 74 - 83
9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 482 - 490 8 972 2 - 3 5 83 - 94
10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 442 - 354 88 796 2 - 1 3 64 - 108
11 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 610 - 342 268 952 4 - 0 4 89 - 84
ΣΥΝ 8.360 37
Μ.Ο. 760 3,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  12η αγωνιστική (Α΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 348 - 472 124 820 1 - 2 3 69 - 96
2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 382 - 369 13 751 1 - 1 2 85 - 75
3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 339 - 524 185 863 1 - 3 4 76 - 86
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 447 - 436 11 883 1 - 1 2 98 - 74
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 510 - 325 185 835 2 - 0 2 80 - 47
6 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 366 - 376 10 742 1 - 1 2 72 - 83
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 502 - 401 101 903 2 - 1 3 92 - 98
8 ΕΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ   -   0 0   -     0     -  
9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 417 - 442 25 859 0 - 2 2 56 - 71
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 502 - 504 2 1006 2 - 3 5 78 - 89
11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 360 - 557 197 917 2 - 3 5 74 - 128
ΣΥΝ 6.656 20
Μ.Ο. 605 1,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  12η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 13/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 413 - 536 123 949 3 - 2 5 98 - 84
2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 346 - 542 196 888 0 - 4 4 70 - 86
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 396 - 444 48 840 1 - 2 3 88 - 80
4 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 474 - 444 30 918 2 - 1 3 72 - 81
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 376 - 511 135 887 1 - 4 5 70 - 97
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 392 - 378 14 770 0 - 2 2 50 - 95
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 361 - 597 236 958 1 - 4 5 66 - 114
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 396 - 411 15 807 1 - 1 2 82 - 77
10 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 488 - 554 66 1042 3 - 4 7 84 - 95
ΣΥΝ 7.167 29
Μ.Ο. 652 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  13η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 15/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 340 - 373 33 713 0 - 2 2 44 - 68
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 479 - 297 182 776 1 - 0 1 113 - 45
3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 424 - 454 30 878 2 - 2 4 98 - 82
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 563 - 334 229 897 3 - 0 3 82 - 38
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 633 - 344 289 977 5 - 1 6 99 - 67
6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 447 - 550 103 997 3 - 4 7 76 - 82
7 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 418 - 411 7 829 2 - 0 2 90 - 64
9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 530 - 394 136 924 3 - 0 3 99 - 99
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 624 - 506 118 1130 2 - 1 3 165 - 84
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 309 - 637 328 946 2 - 4 6 79 - 141
ΣΥΝ 6.991 28
Μ.Ο. 636 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  13η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 377 - 557 180 934 2 - 4 6 80 - 95
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 396 - 504 108 900 2 - 1 3 86 - 89
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 664 - 447 217 1111 4 - 3 7 149 - 112
4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 379 - 485 106 864 1 - 2 3 65 - 86
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 477 - 470 7 947 2 - 3 5 92 - 88
6 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 424 - 480 56 904 2 - 2 4 81 - 75
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 461 - 395 66 856 2 - 1 3 70 - 69
8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 511 - 413 98 924 1 - 1 2 76 - 70
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 604 - 300 304 904 2 - 0 2 78 - 40
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 451 - 363 88 814 3 - 1 4 72 - 80
11 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 459 - 387 72 846 2 - 1 3 107 - 70
ΣΥΝ 8.344 35
Μ.Ο. 759 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  14η αγωνιστική (Α΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 527 - 376 151 903 4 - 2 6 93 - 88
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 414 - 472 58 886 1 - 3 4 70 - 86
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 401 - 446 45 847 2 - 2 4 80 - 95
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 484 - 534 50 1018 2 - 1 3 120 - 109
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 473 - 434 39 907 4 - 1 5 95 - 72
6 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 423 - 327 96 750 1 - 0 1 75 - 48
7 ΕΦΟΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   -   0 0   -     0     -  
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 534 - 315 219 849 1 - 1 2 80 - 65
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 477 - 320 157 797 2 - 2 4 94 - 92
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 533 - 457 76 990 3 - 1 4 96 - 95
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 608 - 287 321 895 4 - 0 4 96 - 61
ΣΥΝ 6.957 29
Μ.Ο. 632 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  14η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 20/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 480 - 492 12 972 3 - 2 5 87 - 75
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 466 - 375 91 841 1 - 1 2 78 - 87
3 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 415 - 478 63 893 2 - 2 4 78 - 98
4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 427 - 439 12 866 1 - 2 3 70 - 85
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 449 - 474 25 923 2 - 3 5 76 - 78
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 401 - 475 74 876 1 - 3 4 87 - 80
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 390 - 646 256 1036 1 - 6 7 78 - 98
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 463 - 277 186 740 2 - 0 2 95 - 47
9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 329 - 555 226 884 1 - 4 5 95 - 92
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 433 - 343 90 776 1 - 0 1 107 - 40
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 480 - 297 183 777 2 - 0 2 84 - 44
ΣΥΝ 8.031 37
Μ.Ο. 730 3,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  15η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 368 - 479 111 847 1 - 3 4 72 - 98
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 488 - 458 30 946 3 - 2 5 82 - 72
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 344 - 567 223 911 1 - 3 4 63 - 104
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 509 - 383 126 892 2 - 1 3 76 - 73
5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 509 - 408 101 917 2 - 1 3 86 - 74
6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 592 - 239 353 831 3 - 0 3 92 - 28
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 457 - 479 22 936 2 - 2 4 77 - 85
8 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 378 - 557 179 935 0 - 5 5 114 - 83
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 635 - 335 300 970 5 - 1 6 98 - 79
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 469 - 370 99 839 2 - 1 3 86 - 66
11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 281 - 558 277 839 1 - 2 3 69 - 77
ΣΥΝ 8.185 37
Μ.Ο. 744 3,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  15η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 381 - 618 237 999 1 - 5 6 94 - 90
2 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 328 - 447 119 775 0 - 1 1 46 - 77
3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 368 - 526 158 894 1 - 3 4 63 - 83
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
5 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 346 - 599 253 945 0 - 4 4 42 - 95
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 424 - 422 2 846 3 - 1 4 85 - 101
7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 440 - 586 146 1026 2 - 4 6 93 - 128
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 523 - 448 75 971 2 - 2 4 131 - 68
9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 498 - 519 21 1017 2 - 3 5 114 - 90
10 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 503 - 322 181 825 1 - 1 2 76 - 75
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 343 - 435 92 778 1 - 1 2 81 - 71
ΣΥΝ 7.473 34
Μ.Ο. 679 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  16η αγωνιστική (Α΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 26/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 453 - 445 8 898 0 - 2 2 58 - 74
2 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 447 - 422 25 869 2 - 1 3 107 - 80
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 580 - 405 175 985 3 - 2 5 92 - 94
5 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 504 - 366 138 870 2 - 1 3 92 - 68
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 546 - 370 176 916 3 - 2 5 108 - 82
7 ΕΦΟΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ   -   0 0   -     0     -  
8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 461 - 533 72 994 1 - 3 4 67 - 87
9 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 591 - 346 245 937 3 - 1 4 153 - 70
10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 450 - 348 102 798 1 - 1 2 76 - 85
11 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 497 - 424 73 921 2 - 2 4 98 - 101
ΣΥΝ 6.619 26
Μ.Ο. 602 2,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  16η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 27/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 430 - 333 97 763 1 - 1 2 93 - 63
2 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 449 - 538 89 987 2 - 3 5 94 - 111
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 349 - 774 425 1123 1 - 5 6 76 - 96
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 433 - 457 24 890 2 - 1 3 82 - 74
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 338 - 548 210 886 0 - 5 5 45 - 86
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 363 - 452 89 815 1 - 1 2 86 - 66
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 416 - 434 18 850 1 - 3 4 84 - 110
8 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 464 - 385 79 849 1 - 1 2 69 - 98
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 339 - 471 132 810 1 - 0 1 88 - 112
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 603 - 370 233 973 4 - 2 6 86 - 86
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 7.973 30
Μ.Ο. 725 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  17η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 29/11/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 419 - 399 20 818 1 - 1 2 79 - 82
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 459 - 553 94 1012 3 - 3 6 86 - 110
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 365 - 629 264 994 2 - 3 5 65 - 167
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 524 - 337 187 861 4 - 0 4 74 - 76
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 496 - 478 18 974 2 - 1 3 78 - 83
6 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 503 - 299 204 802 1 - 0 1 102 - 49
7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 461 - 555 94 1016 2 - 3 5 97 - 137
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 451 - 446 5 897 1 - 2 3 92 - 80
9 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 472 - 335 137 807 2 - 1 3 73 - 68
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 448 - 445 3 893 2 - 2 4 107 - 84
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 269 - 528 259 797 0 - 3 3 37 - 72
ΣΥΝ 8.181 32
Μ.Ο. 744 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  17η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 544 - 339 205 883 3 - 0 3 86 - 84
2 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 384 - 460 76 844 2 - 2 4 68 - 122
3 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 559 - 363 196 922 3 - 1 4 84 - 76
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
5 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 350 - 558 208 908 1 - 3 4 94 - 96
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 517 - 477 40 994 2 - 3 5 84 - 92
7 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 532 - 468 64 1000 3 - 2 5 89 - 134
8 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 402 - 485 83 887 2 - 2 4 80 - 92
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 406 - 487 81 893 0 - 3 3 42 - 86
10 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 420 - 320 100 740 2 - 0 2 80 - 58
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 320 - 600 280 920 1 - 3 4 72 - 94
ΣΥΝ 7.331 32
Μ.Ο. 666 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  18η αγωνιστική (Α΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 3/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 538 - 488 50 1026 4 - 2 6 91 - 108
2 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 480 - 355 125 835 2 - 1 3 82 - 68
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 497 - 490 7 987 2 - 3 5 90 - 125
4 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 403 - 456 53 859 1 - 2 3 70 - 80
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 463 - 487 24 950 2 - 1 3 82 - 72
6 ΕΦΟΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   -   0 0   -     0     -  
7 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 427 - 436 9 863 1 - 2 3 70 - 83
8 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 424 - 283 141 707 2 - 0 2 95 - 59
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 435 - 383 52 818 2 - 1 3 84 - 68
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 599 - 509 90 1108 4 - 3 7 108 - 130
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 501 - 450 51 951 2 - 3 5 83 - 70
ΣΥΝ 7.045 28
Μ.Ο. 640 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  18η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 4/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 437 - 328 109 765 2 - 1 3 90 - 74
2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 525 - 437 88 962 2 - 2 4 101 - 70
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 431 - 416 15 847 2 - 2 4 72 - 82
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 394 - 499 105 893 2 - 2 4 73 - 85
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 510 - 394 116 904 3 - 1 4 118 - 68
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 465 - 465 0 930 1 - 2 3 94 - 78
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 437 - 467 30 904 1 - 2 3 63 - 78
8 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 495 - 393 102 888 3 - 1 4 86 - 99
9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 602 - 316 286 918 4 - 0 4 94 - 48
10 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 441 - 559 118 1000 2 - 4 6 78 - 95
ΣΥΝ 8.011 33
Μ.Ο. 728 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  19η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 6/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 410 - 410 0 820 2 - 1 3 83 - 63
2 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 596 - 310 286 906 3 - 1 4 97 - 78
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 417 - 566 149 983 3 - 4 7 89 - 76
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 554 - 351 203 905 4 - 1 5 82 - 67
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 473 - 348 125 821 3 - 0 3 75 - 51
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 478 - 369 109 847 1 - 2 3 64 - 93
7 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 472 - 379 93 851 2 - 1 3 132 - 65
8 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 478 - 433 45 911 2 - 2 4 82 - 75
9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 625 - 352 273 977 3 - 2 5 120 - 73
10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 331 - 464 133 795 1 - 2 3 95 - 98
11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 369 - 560 191 929 1 - 3 4 83 - 79
ΣΥΝ 8.021 37
Μ.Ο. 729 3,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  19η αγωνιστική (Β΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 453 - 439 14 892 3 - 2 5 95 - 83
2 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 411 - 561 150 972 1 - 4 5 69 - 76
3 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 430 - 462 32 892 2 - 3 5 82 - 83
4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 467 - 399 68 866 1 - 2 3 98 - 74
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
6 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 475 - 622 147 1097 4 - 3 7 104 - 124
7 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 648 - 300 348 948 4 - 1 5 104 - 63
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 418 - 400 18 818 2 - 2 4 72 - 86
9 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 467 - 323 144 790 1 - 1 2 107 - 65
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 422 - 568 146 990 2 - 2 4 77 - 76
11 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 447 - 455 8 902 3 - 2 5 82 - 101
ΣΥΝ 7.275 36
Μ.Ο. 661 3,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  20η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 11/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 460 - 445 15 905 2 - 2 4 71 - 113
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 561 - 451 110 1012 3 - 4 7 92 - 86
3 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 579 - 363 216 942 3 - 1 4 116 - 75
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 483 - 359 124 842 3 - 1 4 78 - 87
5 ΕΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ   -   0 0   -     0     -  
6 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 573 - 433 140 1006 3 - 1 4 94 - 81
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 454 - 413 41 867 1 - 2 3 75 - 71
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 391 - 549 158 940 2 - 3 5 77 - 115
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 493 - 468 25 961 2 - 1 3 77 - 72
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 399 - 348 51 747 1 - 0 1 88 - 72
11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 362 - 473 111 835 1 - 2 3 89 - 87
ΣΥΝ 7.475 34
Μ.Ο. 680 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  20η αγωνιστική (Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 521 - 397 124 918 3 - 1 4 95 - 66
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 480 - 391 89 871 2 - 2 4 78 - 92
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 447 - 400 47 847 1 - 2 3 92 - 68
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 468 - 561 93 1029 2 - 4 6 119 - 86
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 304 - 635 331 939 1 - 3 4 74 - 112
6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 533 - 414 119 947 2 - 2 4 93 - 96
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 517 - 541 24 1058 2 - 3 5 167 - 86
8 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 589 - 582 7 1171 5 - 3 8 90 - 92
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 241 - 410 169 651 2 - 0 2 102 - 69
10 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 511 - 476 35 987 1 - 2 3 77 - 76
11 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 455 - 485 30 940 1 - 3 4 90 - 74
ΣΥΝ 8.431 40
Μ.Ο. 766 3,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  21η αγωνιστική (Α΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 475 - 480 5 955 2 - 3 5 77 - 73
2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 521 - 357 164 878 3 - 0 3 80 - 57
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 643 - 262 381 905 5 - 0 5 112 - 69
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 438 - 507 69 945 1 - 3 4 66 - 86
5 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 503 - 373 130 876 2 - 1 3 104 - 65
6 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 530 - 410 120 940 5 - 1 6 80 - 86
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 507 - 459 48 966 3 - 3 6 72 - 89
8 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 468 - 485 17 953 2 - 2 4 79 - 82
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 480 - 418 62 898 1 - 3 4 93 - 85
10 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 284 - 555 271 839 1 - 2 3 73 - 140
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 409 - 460 51 869 1 - 2 3 85 - 81
ΣΥΝ 8.316 40
Μ.Ο. 756 3,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  21η αγωνιστική (Β΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 401 - 514 113 915 0 - 3 3 74 - 80
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 319 - 420 101 739 0 - 2 2 46 - 86
3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 464 - 476 12 940 1 - 2 3 112 - 89
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 491 - 563 72 1054 3 - 3 6 87 - 96
5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 421 - 553 132 974 2 - 3 5 131 - 112
6 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 359 - 549 190 908 1 - 3 4 61 - 76
8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 381 - 386 5 767 2 - 1 3 82 - 70
9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 394 - 496 102 890 1 - 1 2 76 - 75
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 323 - 516 193 839 0 - 3 3 48 - 104
11 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 7.187 28
Μ.Ο. 653 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  22η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 18/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 513 - 462 51 975 3 - 4 7 88 - 78
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 616 - 311 305 927 3 - 0 3 110 - 52
4 ΕΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   -   0 0   -     0     -  
5 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 403 - 403 0 806 1 - 2 3 66 - 92
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 579 - 453 126 1032 4 - 2 6 96 - 104
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 361 - 455 94 816 0 - 1 1 48 - 79
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 411 - 377 34 788 0 - 1 1 70 - 96
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 477 - 455 22 932 2 - 2 4 129 - 104
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 555 - 357 198 912 2 - 1 3 100 - 76
11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 385 - 546 161 931 1 - 4 5 92 - 83
ΣΥΝ 6.426 25
Μ.Ο. 584 2,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  22η αγωνιστική (Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 528 - 392 136 920 1 - 3 4 72 - 74
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 389 - 514 125 903 1 - 2 3 108 - 79
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 513 - 473 40 986 3 - 3 6 92 - 85
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 384 - 472 88 856 1 - 3 4 72 - 93
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 369 - 521 152 890 1 - 3 4 80 - 98
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 520 - 432 88 952 4 - 0 4 96 - 66
7 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 518 - 505 13 1023 3 - 2 5 98 - 71
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 246 - 649 403 895 0 - 4 4 39 - 131
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 430 - 500 70 930 1 - 3 4 100 - 75
10 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 401 - 526 125 927 1 - 4 5 68 - 89
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 464 - 505 41 969 2 - 2 4 82 - 98
ΣΥΝ 8.355 38
Μ.Ο. 760 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
23η αγωνιστική (Α') ΔΕΥΤΕΡΑ 7/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 448 - 289 159 737 2 - 0 2 94 - 36
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 560 - 352 208 912 2 - 2 4 85 - 98
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 380 - 367 13 747 1 - 1 2 60 - 80
4 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 683 - 473 210 1156 4 - 4 8 106 - 107
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 490 - 546 56 1036 1 - 4 5 112 - 88
7 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 360 - 321 39 681 1 - 0 1 78 - 36
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 440 - 441 1 881 1 - 2 3 74 - 78
9 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 433 - 354 79 787 1 - 1 2 72 - 68
10 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 455 - 400 55 855 2 - 2 4 83 - 77
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 465 - 375 90 840 3 - 1 4 78 - 76
ΣΥΝ 7.087 27
Μ.Ο. 644 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  23η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 8/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 507 - 346 161 853 3 - 1 4 87 - 63
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 550 - 302 248 852 3 - 0 3 110 - 52
3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 526 - 421 105 947 2 - 1 3 87 - 94
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 446 - 514 68 960 3 - 2 5 98 - 83
5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 382 - 538 156 920 1 - 3 4 69 - 86
6 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 446 - 431 15 877 2 - 2 4 72 - 104
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 360 - 493 133 853 1 - 1 2 81 - 74
8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
9 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 407 - 629 222 1036 1 - 5 6 64 - 104
10 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 462 - 400 62 862 2 - 2 4 70 - 72
ΣΥΝ 7.298 31
Μ.Ο. 663 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  24η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 10/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 508 - 380 128 888 2 - 2 4 98 - 103
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΕΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ   -   0 0   -     0     -  
4 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 459 - 409 50 868 1 - 2 3 103 - 68
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 610 - 357 253 967 5 - 1 6 90 - 93
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 550 - 448 102 998 4 - 2 6 80 - 85
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 440 - 401 39 841 2 - 1 3 77 - 92
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 568 - 364 204 932 3 - 1 4 94 - 84
9 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 443 - 454 11 897 1 - 2 3 60 - 98
10 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 538 - 456 82 994 3 - 2 5 103 - 76
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 564 - 380 184 944 4 - 0 4 102 - 50
ΣΥΝ 6.541 29
Μ.Ο. 595 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  24η αγωνιστική (Β΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 14/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 364 - 601 237 965 0 - 4 4 51 - 99
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 387 - 408 21 795 1 - 1 2 81 - 92
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 540 - 451 89 991 2 - 3 5 88 - 80
4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 465 - 457 8 922 1 - 2 3 80 - 95
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 413 - 312 101 725 2 - 0 2 96 - 52
6 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 498 - 367 131 865 2 - 1 3 73 - 86
7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 198 - 715 517 913 0 - 4 4 44 - 146
8 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 415 - 339 76 754 1 - 1 2 77 - 65
9 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 469 - 395 74 864 4 - 2 6 90 - 80
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 447 - 395 52 842 2 - 2 4 68 - 70
11 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 635 - 390 245 1025 5 - 2 7 120 - 89
ΣΥΝ 7.794 31
Μ.Ο. 709 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  25η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 15/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 483 - 517 34 1000 1 - 3 4 68 - 97
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 572 - 354 218 926 4 - 2 6 84 - 74
3 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 412 - 498 86 910 1 - 3 4 61 - 102
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 800 - 352 448 1152 5 - 0 5 119 - 67
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 359 - 572 213 931 0 - 3 3 46 - 143
7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 405 - 432 27 837 1 - 3 4 71 - 80
8 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 492 - 523 31 1015 2 - 2 4 93 - 72
9 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 422 - 483 61 905 1 - 2 3 86 - 70
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 281 - 450 169 731 0 - 2 2 45 - 84
11 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 527 - 379 148 906 3 - 1 4 69 - 74
ΣΥΝ 7.826 33
Μ.Ο. 711 3,0
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  25η αγωνιστική (Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 17/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 529 - 451 78 980 3 - 2 5 86 - 75
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 540 - 451 89 991 2 - 3 5 149 - 92
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 635 - 335 300 970 3 - 1 4 89 - 78
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 488 - 455 33 943 3 - 1 4 76 - 85
5 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 600 - 471 129 1071 4 - 3 7 125 - 73
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 303 - 532 229 835 1 - 3 4 66 - 76
7 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 370 - 579 209 949 1 - 4 5 87 - 125
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 316 - 536 220 852 1 - 2 3 66 - 96
9 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
10 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 412 - 553 141 965 2 - 3 5 77 - 106
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 342 - 485 143 827 0 - 3 3 54 - 68
ΣΥΝ 7.591 37
Μ.Ο. 690 3,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  26η αγωνιστική (Α΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 646 - 331 315 977 4 - 1 5 88 - 70
2 ΕΦΟΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   -   0 0   -     0     -  
3 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 603 - 418 185 1021 4 - 1 5 86 - 89
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 487 - 409 78 896 3 - 1 4 101 - 81
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 523 - 502 21 1025 3 - 1 4 71 - 137
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 509 - 437 72 946 3 - 2 5 80 - 71
8 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 523 - 379 144 902 1 - 3 4 83 - 70
9 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 626 - 558 68 1184 4 - 4 8 147 - 86
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 423 - 346 77 769 2 - 0 2 85 - 49
11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 382 - 514 132 896 0 - 3 3 64 - 76
ΣΥΝ 7.101 35
Μ.Ο. 646 3,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  26η αγωνιστική (Β΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 454 - 490 36 944 1 - 2 3 91 - 71
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 404 - 337 67 741 0 - 0 0 34 - 36
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 476 - 426 50 902 2 - 1 3 95 - 70
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 458 - 488 30 946 2 - 2 4 80 - 77
5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 497 - 435 62 932 3 - 3 6 86 - 76
6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 466 - 398 68 864 0 - 1 1 90 - 83
8 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 478 - 533 55 1011 5 - 1 6 73 - 104
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 538 - 481 57 1019 1 - 3 4 112 - 89
10 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 591 - 484 107 1075 3 - 4 7 91 - 88
11 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 606 - 425 181 1031 4 - 2 6 92 - 73
ΣΥΝ 7.509 27
Μ.Ο. 683 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  27η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 22/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 487 - 506 19 993 1 - 2 3 78 - 72
2 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 325 - 591 266 916 0 - 4 4 66 - 98
3 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 597 - 191 406 788 3 - 0 3 112 - 49
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 604 - 496 108 1100 5 - 3 8 107 - 119
5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 396 - 459 63 855 1 - 1 2 80 - 80
6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 588 - 255 333 843 3 - 0 3 108 - 42
7 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 353 - 672 319 1025 0 - 5 5 103 - 110
8 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 522 - 425 97 947 2 - 2 4 86 - 76
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 333 - 462 129 795 0 - 2 2 39 - 79
10 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 453 - 357 96 810 1 - 2 3 72 - 72
11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 443 - 408 35 851 2 - 1 3 74 - 72
ΣΥΝ 8.262 34
Μ.Ο. 751 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  27η αγωνιστική (Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 24/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 550 - 317 233 867 2 - 0 2 102 - 39
2 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 294 - 506 212 800 0 - 3 3 57 - 72
3 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 608 - 379 229 987 3 - 0 3 97 - 82
4 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 600 - 397 203 997 5 - 1 6 131 - 77
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 383 - 472 89 855 2 - 3 5 69 - 86
6 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 615 - 442 173 1057 2 - 2 4 162 - 101
7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 442 - 503 61 945 1 - 5 6 84 - 75
8 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 467 - 474 7 941 4 - 1 5 81 - 80
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
11 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 426 - 626 200 1052 2 - 6 8 83 - 99
ΣΥΝ 7.599 34
Μ.Ο. 691 3,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  28η αγωνιστική (Α΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 28/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΕΦΟΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ   -   0 0   -     0     -  
2 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 501 - 556 55 1057 3 - 3 6 89 - 86
3 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 572 - 400 172 972 4 - 2 6 90 - 97
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 150 - 0
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 465 - 399 66 864 2 - 1 3 72 - 85
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 474 - 508 34 982 2 - 2 4 83 - 89
7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 437 - 336 101 773 1 - 1 2 77 - 86
8 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 445 - 459 14 904 3 - 1 4 77 - 86
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 431 - 446 15 877 1 - 3 4 88 - 86
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 431 - 460 29 891 2 - 2 4 89 - 89
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 427 - 410 17 837 1 - 1 2 72 - 98
ΣΥΝ 6.579 29
Μ.Ο. 598 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  28η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 29/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 418 - 503 85 921 2 - 3 5 70 - 73
2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 374 - 620 246 994 1 - 3 4 74 - 101
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 506 - 320 186 826 2 - 0 2 86 - 42
4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 533 - 440 93 973 3 - 3 6 101 - 88
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 462 - 396 66 858 2 - 0 2 89 - 75
7 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 462 - 426 36 888 3 - 1 4 87 - 71
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 416 - 565 149 981 0 - 3 3 56 - 140
9 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 381 - 570 189 951 2 - 3 5 96 - 88
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 454 - 412 42 866 4 - 0 4 79 - 53
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 415 - 400 15 815 1 - 1 2 74 - 85
ΣΥΝ 7.542 31
Μ.Ο. 686 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  29η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 31/1/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 369 - 589 220 958 1 - 3 4 101 - 85
2 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 633 - 366 267 999 4 - 2 6 123 - 107
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 424 - 528 104 952 3 - 4 7 110 - 82
4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 422 - 366 56 788 1 - 2 3 88 - 74
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 312 - 601 289 913 1 - 3 4 88 - 89
6 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 526 - 487 39 1013 3 - 1 4 82 - 86
7 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 478 - 558 80 1036 2 - 4 6 88 - 94
9 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 447 - 424 23 871 2 - 2 4 75 - 83
10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 474 - 397 77 871 2 - 1 3 74 - 80
11 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 380 - 446 66 826 1 - 1 2 75 - 88
ΣΥΝ 7.680 38
Μ.Ο. 698 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  29η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 499 - 415 84 914 1 - 1 2 87 - 89
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 444 - 387 57 831 1 - 1 2 74 - 72
3 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 465 - 417 48 882 1 - 2 3 74 - 83
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 431 - 469 38 900 2 - 2 4 78 - 75
5 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 584 - 288 296 872 3 - 1 4 94 - 65
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 410 - 492 82 902 2 - 3 5 109 - 96
7 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 385 - 526 141 911 1 - 3 4 72 - 102
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 342 - 449 107 791 1 - 2 3 102 - 77
10 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 413 - 465 52 878 2 - 2 4 78 - 94
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
ΣΥΝ 7.153 27
Μ.Ο. 650 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  30η αγωνιστική (Α΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 4/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 410 - 626 216 1036 2 - 3 5 66 - 158
2 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 466 - 397 69 863 2 - 1 3 128 - 71
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 385 - 478 93 863 1 - 2 3 77 - 74
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 507 - 444 63 951 3 - 2 5 97 - 88
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 398 - 372 26 770 1 - 1 2 88 - 76
7 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 561 - 395 166 956 4 - 1 5 97 - 74
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 514 - 310 204 824 3 - 1 4 90 - 71
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 492 - 503 11 995 1 - 2 3 92 - 94
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 531 - 409 122 940 2 - 2 4 81 - 150
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 542 - 419 123 961 3 - 0 3 76 - 68
ΣΥΝ 7.408 30
Μ.Ο. 673 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  30η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 5/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 435 - 454 19 889 1 - 1 2 92 - 74
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 500 - 455 45 955 2 - 1 3 84 - 76
3 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 554 - 351 203 905 4 - 2 6 102 - 94
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 439 - 394 45 833 3 - 1 4 83 - 70
6 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 633 - 368 265 1001 5 - 0 5 103 - 66
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 360 - 589 229 949 2 - 2 4 83 - 90
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 470 - 462 8 932 3 - 1 4 85 - 130
9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 371 - 556 185 927 0 - 3 3 54 - 93
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 450 - 466 16 916 1 - 2 3 76 - 86
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 467 - 286 181 753 2 - 1 3 74 - 74
ΣΥΝ 7.541 31
Μ.Ο. 686 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  31η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 7/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 560 - 463 97 1023 2 - 3 5 91 - 78
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 406 - 525 119 931 2 - 4 6 76 - 113
3 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 445 - 404 41 849 1 - 1 2 68 - 67
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 413   470 57 883 0   2 2 59   94
5 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 545 - 334 211 879 3 - 0 3 83 - 55
6 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 365 - 530 165 895 1 - 4 5 75 - 94
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 305 - 443 138 748 0 - 0 0 36 - 59
8 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 454 - 307 147 761 1 - 1 2 88 - 72
9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 404 - 468 64 872 1 - 3 4 77 - 75
10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 460 - 410 50 870 3 - 1 4 76 - 82
11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 421 - 464 43 885 2 - 2 4 74 - 95
ΣΥΝ 7.841 29
Μ.Ο. 713 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  31η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 10/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 536 - 367 169 903 3 - 1 4 98 - 82
2 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 484 - 465 19 949 3 - 2 5 92 - 92
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 333 - 395 62 728 0 - 1 1 52 - 80
4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 345 - 429 84 774 1 - 1 2 86 - 72
5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 451 - 660 209 1111 2 - 4 6 98 - 176
6 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 490 - 297 193 787 2 - 0 2 82 - 39
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 508 - 573 65 1081 2 - 4 6 106 - 104
9 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 384 - 532 148 916 1 - 4 5 66 - 74
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 508 - 467 41 975 3 - 2 5 108 - 106
11 ΕΦΟΡΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
ΣΥΝ 7.399 31
Μ.Ο. 673 2,8
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  32η αγωνιστική (Α΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 11/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 627 - 419 208 1046 3 - 3 6 90 - 98
3 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 443 - 469 26 912 2 - 1 3 79 - 87
4 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 394 - 519 125 913 2 - 2 4 86 - 98
5 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 513 - 317 196 830 1 - 1 2 98 - 133
6 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 555 - 354 201 909 2 - 1 3 98 - 80
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 312 - 683 371 995 0 - 3 3 66 - 189
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 471 - 369 102 840 2 - 1 3 76 - 71
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 440 - 391 49 831 1 - 1 2 74 - 70
11 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 440 - 474 34 914 2 - 0 2 76 - 48
ΣΥΝ 6.595 24
Μ.Ο. 600 2,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  32η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 12/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 414 - 543 129 957 1 - 2 3 72 - 79
2 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 522 - 453 69 975 3 - 2 5 80 - 92
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 441 - 408 33 849 1 - 1 2 72 - 61
5 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 408 - 368 40 776 1 - 1 2 79 - 77
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 384 - 498 114 882 0 - 1 1 42 - 84
7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 434 - 386 48 820 4 - 2 6 86 - 84
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 523 - 470 53 993 2 - 2 4 67 - 94
9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 523 - 404 119 927 3 - 1 4 82 - 82
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 506 - 442 64 948 4 - 2 6 95 - 84
11 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 380 - 550 170 930 2 - 4 6 76 - 120
ΣΥΝ 7.329 27
Μ.Ο. 666 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  33η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 14/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 535 - 400 135 935 2 - 2 4 92 - 70
2 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 418 - 468 50 886 1 - 2 3 70 - 93
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 435 - 458 23 893 3 - 2 5 88 - 92
4 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 435 - 462 27 897 2 - 2 4 102 - 68
5 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 334 - 561 227 895 1 - 4 5 68 - 80
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 373 - 387 14 760 1 - 0 1 70 - 72
7 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 386 - 511 125 897 1 - 3 4 76 - 72
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 424 - 367 57 791 2 - 0 2 76 - 57
9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 447 - 463 16 910 3 - 2 5 79 - 82
11 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 484 - 378 106 862 2 - 1 3 94 - 88
ΣΥΝ 7.104 28
Μ.Ο. 646 2,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  33η αγωνιστική (Β΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 547 - 354 193 901 2 - 1 3 116 - 73
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 359 - 401 42 760 1 - 1 2 60 - 64
3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 402 - 454 52 856 1 - 2 3 138 - 85
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 296 - 514 218 810 1 - 2 3 68 - 147
5 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 536 - 419 117 955 3 - 2 5 106 - 80
7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 458 - 329 129 787 2 - 1 3 84 - 71
8 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 433 - 396 37 829 3 - 0 3 79 - 53
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 515 - 387 128 902 2 - 1 3 81 - 103
10 ΕΦΟΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ   -   0 0   -     0     -  
11 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 479 - 506 27 985 2 - 3 5 73 - 111
ΣΥΝ 6.950 25
Μ.Ο. 632 2,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  34η αγωνιστική (Α΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 552 - 465 87 1017 4 - 2 6 80 - 102
2 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 357 - 429 72 786 1 - 1 2 72 - 101
4 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 436 - 454 18 890 3 - 2 5 93 - 92
5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 445 - 414 31 859 2 - 1 3 80 - 76
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 423 - 378 45 801 0 - 1 1 55 - 67
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 496 - 373 123 869 2 - 2 4 66 - 82
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 531 - 496 35 1027 2 - 2 4 74 - 105
10 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 497 - 349 148 846 2 - 1 3 96 - 61
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 378 - 577 199 955 1 - 3 4 102 - 74
ΣΥΝ 6.399 25
Μ.Ο. 582 2,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  34η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 19/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 560 - 410 150 970 3 - 2 5 91 - 71
2 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 240 - 521 281 761 0 - 2 2 36 - 68
3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 281 - 456 175 737 0 - 1 1 54 - 70
4 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 321 - 521 200 842 2 - 2 4 71 - 93
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 276 - 519 243 795 0 - 2 2 46 - 91
6 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 547 - 390 157 937 4 - 0 4 106 - 72
7 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 645 - 375 270 1020 4 - 1 5 90 - 84
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 603 - 444 159 1047 2 - 3 5 98 - 84
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 385 - 509 124 894 3 - 1 4 80 - 78
10 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 491 - 439 52 930 1 - 1 2 78 - 70
11 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 335 - 675 340 1010 0 - 6 6 48 - 131
ΣΥΝ 8.003 32
Μ.Ο. 728 2,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  35η αγωνιστική (Α΄) ΠΕΜΠΤΗ 21/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 406 - 658 252 1064 1 - 4 5 158 - 121
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 446 - 568 122 1014 1 - 4 5 82 - 87
3 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 577 - 394 183 971 2 - 2 4 90 - 79
4 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 371 - 539 168 910 1 - 4 5 82 - 89
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 358 - 416 58 774 2 - 0 2 72 - 62
6 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 475 - 464 11 939 2 - 2 4 88 - 78
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 451 - 389 62 840 1 - 2 3 83 - 88
8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 580 - 418 162 998 2 - 4 6 127 - 76
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 497 - 388 109 885 2 - 2 4 82 - 78
10 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 451 - 523 72 974 2 - 3 5 79 - 143
ΣΥΝ 8.395 38
Μ.Ο. 763 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  35η αγωνιστική (Β΄) ΤΡΙΤΗ 26/2/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 430 - 530 100 960 2 - 2 4 86 - 96
2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 444 - 519 75 963 1 - 3 4 88 - 77
3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 436 - 544 108 980 2 - 2 4 78 - 78
4 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 442 - 340 102 782 1 - 1 2 80 - 71
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 513 - 405 108 918 3 - 2 5 80 - 88
7 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 312 - 795 483 1107 0 - 3 3 44 - 284
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 667 - 391 276 1058 5 - 3 8 92 - 77
9 ΕΦΟΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   -   0 0   -     0     -  
10 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 418 - 504 86 922 1 - 3 4 91 - 97
11 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 583 - 414 169 997 3 - 1 4 104 - 73
ΣΥΝ 6.918 30
Μ.Ο. 629 2,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  36η αγωνιστική (Α΄) ΚΥΡΙΑΚΗ 3/3/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 494 - 404 90 898 2 - 3 5 92 - 88
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 435 - 388 47 823 1 - 1 2 69 - 68
3 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
4 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 404 - 642 238 1046 1 - 4 5 75 - 89
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 521 - 379 142 900 3 - 2 5 80 - 89
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 305 - 590 285 895 0 - 3 3 37 - 104
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 409 - 432 23 841 0 - 2 2 46 - 78
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 566 - 392 174 958 2 - 1 3 95 - 77
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 425 - 466 41 891 3 - 2 5 101 - 86
11 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 539 - 383 156 922 4 - 1 5 90 - 80
ΣΥΝ 6.511 25
Μ.Ο. 592 2,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  36η αγωνιστική (Β΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 4/3/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 249 - 473 224 722 1 - 0 1 81 - 75
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 395 - 401 6 796 1 - 2 3 73 - 83
3 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 576 - 484 92 1060 4 - 4 8 110 - 78
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 359 - 524 165 883 1 - 2 3 98 - 105
5 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 622 - 375 247 997 5 - 2 7 112 - 98
6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 351 - 671 320 1022 1 - 5 6 68 - 89
7 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 452 - 520 68 972 2 - 2 4 87 - 86
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 490 - 466 24 956 3 - 2 5 104 - 94
9 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 514 - 550 36 1064 2 - 4 6 84 - 88
10 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 602 - 371 231 973 4 - 1 5 116 - 66
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 434 - 392 42 826 2 - 1 3 92 - 64
ΣΥΝ 8.472 43
Μ.Ο. 770 3,9
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  37η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 5/3/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 369 - 662 293 1031 0 - 6 6 59 - 94
2 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 398 - 520 122 918 1 - 3 4 81 - 89
3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 409 - 440 31 849 0 - 1 1 75 - 86
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 288 - 512 224 800 0 - 3 3 37 - 86
5 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 479 - 468 11 947 3 - 2 5 94 - 85
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 617 - 389 228 1006 4 - 3 7 100 - 77
7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 531 - 492 39 1023 3 - 3 6 92 - 90
8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 495 - 414 81 909 2 - 0 2 76 - 69
9 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 273 - 603 330 876 0 - 5 5 39 - 88
10 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 327 - 485 158 812 0 - 1 1 50 - 84
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 8.359 39
Μ.Ο. 760 3,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  37η αγωνιστική (Β΄) ΠΕΜΠΤΗ 7/3/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 484 - 528 44 1012 4 - 3 7 82 - 104
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 301 - 569 268 870 0 - 3 3 60 - 101
3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 377 - 445 68 822 0 - 0 0 78 - 62
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 590 - 429 161 1019 3 - 2 5 116 - 89
6 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 426 - 394 32 820 1 - 1 2 70 - 64
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 704 - 394 310 1098 5 - 2 7 110 - 64
8 ΕΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ   -   0 0   -     0     -  
9 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 451 - 363 88 814 1 - 1 2 89 - 71
10 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 439 - 431 8 870 1 - 2 3 85 - 68
11 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 604 - 425 179 1029 3 - 2 5 77 - 81
ΣΥΝ 6.605 26
Μ.Ο. 600 2,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  38η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 12/3/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 431 - 494 63 925 2 - 3 5 72 - 97
2 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 332 - 594 262 926 1 - 4 5 72 - 145
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 473 - 368 105 841 3 - 0 3 87 - 65
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΕΦΟΡΟΣ   -   0 0   -     0     -  
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 471 - 560 89 1031 1 - 4 5 80 - 104
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 478 - 451 27 929 2 - 2 4 86 - 79
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 447 - 445 2 892 1 - 3 4 73 - 77
8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 611 - 314 297 925 3 - 0 3 71 - 61
9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 497 - 413 84 910 1 - 2 3 77 - 100
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 6.619 29
Μ.Ο. 602 2,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  38η αγωνιστική (Β΄) ΔΕΥΤΕΡΑ 18/3/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 399 - 404 5 803 0 - 1 1 44 - 78
2 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 561 - 445 116 1006 3 - 2 5 89 - 102
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 388 - 501 113 889 1 - 3 4 72 - 110
4 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 421 - 393 28 814 3 - 1 4 94 - 105
5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 410 - 431 21 841 2 - 2 4 84 - 73
6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 655 - 359 296 1014 5 - 1 6 110 - 74
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 518 - 415 103 933 2 - 2 4 105 - 99
8 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 535 - 364 171 899 4 - 0 4 84 - 52
9 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 600 - 341 259 941 4 - 1 5 86 - 80
10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 510 - 386 124 896 1 - 3 4 90 - 78
11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ 415 - 420 5 835 1 - 1 2 71 - 64
ΣΥΝ 8.140 37
Μ.Ο. 740 3,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  39η αγωνιστική (Α΄) ΤΡΙΤΗ 19/3/2019   ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 387 - 406 19 793 0 - 1 1 63 - 73
2 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 382 - 565 183 947 1 - 3 4 80 - 113
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 356 - 545 189 901 1 - 3 4 78 - 107
4 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΩ 444 - 406 38 850 1 - 1 2 76 - 76
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 380 - 547 167 927 2 - 3 5 74 - 125
6 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 677 - 441 236 1118 4 - 3 7 110 - 101
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 624 - 388 236 1012 3 - 2 5 102 - 86
8 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 434 - 586 152 1020 2 - 3 5 79 - 104
9 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 597 - 396 201 993 4 - 2 6 92 - 84
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ 285 - 492 207 777 0