ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 246 - 495 -249 741 0 - 1
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 311 - 484 -173 795 0 - 4
3 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 260 - 476 -216 736 0 - 2
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 268 - 452 -184 720 0 - 0
5 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 290 - 424 -134 714 1 - 2
6 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 α.α.        
7 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 282 - 456 -174 738 0 - 2
8 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 261 - 486 -225 747 0 - 3
9 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 282 - 493 -211 775 1 - 2
10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0 - 150 α.α.        
11 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 313 - 466 -153 779 1 - 1
12 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 α.α.        
13 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 0 - 150 α.α.        
14 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 342 - 273 69 615 0 - 0
15 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 α.α.        
16 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 0 - 150 α.α.        
17 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 α.α.        
18 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 α.α.        
19 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 - 150 α.α.        
20 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 - 150 α.α.        
21 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
22 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 0 - 150 α.α.        
23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 α.α.        
24 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
25 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 α.α.        
26 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 α.α.        
27 Bye                
28 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 α.α.        
29 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 0 - 150 α.α.        
30 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 - 150 α.α.        
31 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 0 - 150 α.α.        
32 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 α.α.        
33 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 α.α.        
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 286 Εγιναν 10
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         451 α.α. 20
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -165 Νίκες 1
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         736 Ηττες 9
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 0,3 Νίκες α.α. 1
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,7 Ηττες α.α. 19
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 412 - 487 -75 899 2 - 2
2 Bye                
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 346 - 521 -175 867 2 - 1
4 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 529 - 430 99 959 3 - 2
5 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 424 - 485 -61 909 2 - 2
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 458 - 478 -20 936 3 - 2
7 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 575 - 341 234 916 5 - 1
8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 328 - 486 -158 814 0 - 3
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 603 - 226 377 829 3 - 0
10 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 419 - 385 34 804 3 - 1
11 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 443 - 545 -102 988 1 - 3
12 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 366 - 512 -146 878 2 - 3
13 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 538 - 421 117 959 3 - 1
14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 342 - 456 -114 798 1 - 2
15 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 444 - 438 6 882 2 - 2
16 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 410 - 341 69 751 1 - 0
17 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 626 - 423 203 1049 5 - 2
18 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 452 - 357 95 809 1 - 1
19 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 344 - 432 -88 776 2 - 1
20 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 486 - 324 162 810 2 - 0
21 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 516 - 401 115 917 3 - 1
22 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
23 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 407 - 378 29 785 1 - 1
24 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 530 - 431 99 961 2 - 2
25 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
26 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 493 - 344 149 837 3 - 1
27 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 456 - 449 7 905 2 - 1
28 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
29 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 573 - 416 157 989 3 - 1
30 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 539 - 497 42 1036 4 - 3
31 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.        
32 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 341 - 391 -50 732 1 - 1
33 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 477 - 392 85 869 3 - 1
  ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 460 Εγιναν 28
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         421 α.α. 2
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 39 Νίκες 18
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         881 Ηττες 10
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 2,3 Νίκες α.α. 2
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,5 Ηττες α.α. 0
ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 285 - 499 -214 784 0 - 1
2 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 297 - 410 -113 707 0 - 0
3 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 280 - 510 -230 790 0 - 3
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 319 - 563 -244 882 1 - 3
5 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 236 - 454 -218 690 0 - 0
6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 278 - 363 -85 641 1 - 1
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 326 - 443 -117 769 0 - 1
8 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 354 - 455 -101 809 0 - 0
9 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 329 - 520 -191 849 1 - 2
10 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 249 - 563 -314 812 0 - 4
11 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 363 - 388 -25 751 1 - 1
12 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 347 - 485 -138 832 0 - 1
13 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 390 - 416 -26 806 1 - 3
14 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 300 - 444 -144 744 0 - 1
15 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 353 - 456 -103 809 0 - 4
16 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 411 - 338 73 749 1 - 0
17 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 310 - 439 -129 749 0 - 2
18 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 317 - 455 -138 772 0 - 1
19 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 354 - 324 30 678 1 - 0
20 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
21 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 367 - 406 -39 773 0 - 2
22 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 345 - 522 -177 867 0 - 3
23 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ       α.α.        
24 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 410 - 474 -64 884 1 - 2
25 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 326 - 488 -162 814 0 - 2
26 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
27 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 236 - 561 -325 797 0 - 2
28 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 292 - 417 -125 709 0 - 2
29 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.        
30 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 334 - 425 -91 759 1 - 1
31 Bye                
32 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 328 - 445 -117 773 1 - 1
33 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 392 - 477 -85 869 1 - 3
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 326 Εγιναν 28
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         455 α.α. 2
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -129 Νίκες 2
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         781 Ηττες 26
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 0,4 Νίκες α.α. 2
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,6 Ηττες α.α. 0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 354 - 416 -62 770 1 - 2
2 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 0   150 α.α.        
3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 α.α.        
4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 0   150 α.α.        
5 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 α.α.        
6 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0   150 α.α.        
7 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 0 - 150 α.α.        
8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0   150 α.α.        
9 Bye                
10 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 - 150 α.α.        
11 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0   150 α.α.        
12 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
13 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 0   150 α.α.        
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 α.α.        
15 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
16 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 α.α.        
17 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 0   150 α.α.        
18 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 - 150 α.α.        
19 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0   150 α.α.        
20 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 0 - 150 α.α.        
21 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0   150 α.α.        
22 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 0 - 150 α.α.        
23 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0   150 α.α.        
24 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 α.α.        
25 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0   150 α.α.        
26 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 α.α.        
27 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0   150 α.α.        
28 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 - 150 α.α.        
29 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0   150 α.α.        
30 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 α.α.        
31 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0   150 α.α.        
32 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 - 150 α.α.        
33 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 0   150 α.α.        
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 354 Εγιναν 1
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         416 α.α. 29
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -62 Νίκες 0
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         770 Ηττες 1
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,0 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         2,0 Ηττες α.α. 29
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 533 - 283 250 816 2 - 1
2 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 474 - 366 108 840 3 - 0
3 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 324 - 552 -228 876 0 - 4
4 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 452 - 294 158 746 2 - 1
5 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 305 - 451 -146 756 0 - 2
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 488 - 433 55 921 2 - 2
7 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 283 - 478 -195 761 0 - 1
8 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 379 - 557 -178 936 2 - 4
9 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 384 - 519 -135 903 1 - 3
10 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 720 - 292 428 1012 5 - 1
11 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 677 - 280 397 957 4 - 1
12 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 419 - 469 -50 888 0 - 3
13 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 569 - 203 366 772 2 - 0
14 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
15 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 420 - 498 -78 918 2 - 2
16 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 351 - 502 -151 853 1 - 2
17 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
18 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 404 - 469 -65 873 1 - 4
19 Bye                
20 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
21 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 439 - 490 -51 929 0 - 3
22 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 450 - 486 -36 936 2 - 2
23 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150   0 α.α.        
24 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 427 - 423 4 850 2 - 1
25 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 488 - 326 162 814 2 - 0
26 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 390 - 547 -157 937 1 - 3
27 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 449 - 456 -7 905 1 - 2
28 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 525 - 530 -5 1055 2 - 5
29 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 471 - 483 -12 954 2 - 2
30 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 373 - 553 -180 926 1 - 3
31 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 383 - 460 -77 843 1 - 3
32 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 303 - 483 -180 786 1 - 2
33 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 376 - 540 -164 916 2 - 2
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 438 Εγιναν 28
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         444 α.α. 2
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -6 Νίκες 9
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         881 Ηττες 19
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,6 Νίκες α.α. 2
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         2,1 Ηττες α.α. 0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 505 - 485 20 990 4 - 2
2 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 377 - 502 -125 879 1 - 3
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 483 - 413 70 896 3 - 2
4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 α.α.        
5 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 381 - 677 -296 1058 1 - 4
6 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 515 - 388 127 903 2 - 1
7 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
8 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 401 - 374 27 775 1 - 0
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 519 - 384 135 903 3 - 1
10 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
11 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 433 - 420 13 853 2 - 1
12 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 494 - 355 139 849 3 - 1
13 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150   0 α.α.        
14 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 469 - 359 110 828 3 - 0
15 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 456 - 353 103 809 4 - 0
16 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 373 - 508 -135 881 1 - 3
17 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 423 - 626 -203 1049 2 - 5
18 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 486 - 444 42 930 3 - 2
19 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 495 - 447 48 942 2 - 2
20 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 374 - 447 -73 821 2 - 2
21 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 490 - 511 -21 1001 3 - 3
22 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 311 - 494 -183 805 2 - 2
23 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 478 - 553 -75 1031 3 - 3
24 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 544 - 378 166 922 2 - 2
25 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150   0 α.α.        
26 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 351 - 533 -182 884 0 - 3
27 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 360 - 498 -138 858 3 - 2
28 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 409 - 506 -97 915 2 - 2
29 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 455 - 477 -22 932 1 - 3
30 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 502 - 415 87 917 3 - 1
31 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 480 - 427 53 907 3 - 2
32 Bye                
33 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 309 - 323 -14 632 1 - 0
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 440 Εγιναν 27
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         455 α.α. 3
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -16 Νίκες 14
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         895 Ηττες 13
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 2,2 Νίκες α.α. 3
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,9 Ηττες α.α. 0
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 361 - 453 -92 814 1 - 2
2 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 437 - 403 34 840 2 - 2
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 394 - 445 -51 839 1 - 3
4 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 447 - 423 24 870 1 - 2
5 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 460 - 353 107 813 2 - 1
6 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 388 - 515 -127 903 1 - 2
7 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 518 - 278 240 796 3 - 0
8 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 371 - 425 -54 796 3 - 0
9 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 431 - 633 -202 1064 2 - 7
10 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 515 - 333 182 848 2 - 1
11 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 α.α.        
12 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 370 - 476 -106 846 2 - 2
13 Bye                
14 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
15 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 471 - 445 26 916 2 - 3
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 502 - 351 151 853 2 - 1
17 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
18 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 445 - 375 70 820 2 - 0
19 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 490 - 269 221 759 3 - 1
20 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.        
21 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 376 - 420 -44 796 0 - 2
22 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 522 - 345 177 867 3 - 0
23 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 392 - 514 -122 906 3 - 2
24 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 431 - 530 -99 961 2 - 2
25 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 482 - 496 -14 978 3 - 1
26 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 437 - 471 -34 908 2 - 2
27 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 450 - 539 -89 989 1 - 4
28 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 436 - 543 -107 979 2 - 2
29 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 407 - 402 5 809 1 - 2
30 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 493 - 527 -34 1020 2 - 3
31 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 463 - 390 73 853 2 - 1
32 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150 - 0 α.α.        
33 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 467 - 498 -31 965 3 - 2
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 443 Εγιναν 27
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         439 α.α. 3
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 4 Νίκες 12
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         882 Ηττες 15
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 2,0 Νίκες α.α. 3
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,9 Ηττες α.α. 0
ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 349 - 380 -31 729 1 - 1
2 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 249 - 345 -96 594 0 - 0
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 413 - 483 -70 896 2 - 3
4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 465 - 193 272 658 1 - 0
5 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 344 - 393 -49 737 0 - 2
6 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 288 - 407 -119 695 0 - 1
7 Bye                
8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 α.α.        
9 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 324 - 483 -159 807 1 - 1
10 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 333 - 515 -182 848 1 - 2
11 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
12 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 376 - 494 -118 870 1 - 3
13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 203 - 569 -366 772 0 - 2
14 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
15 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 300 - 439 -139 739 0 - 1
16 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 375 - 400 -25 775 1 - 1
17 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150   0 α.α.        
18 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 267 - 348 -81 615 0 - 1
19 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 324 - 354 -30 678 0 - 1
20 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 328 - 415 -87 743 0 - 1
21 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 401 - 516 -115 917 1 - 3
22 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 393 - 565 -172 958 1 - 3
23 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 290 - 425 -135 715 0 - 1
24 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 414 - 427 -13 841 2 - 0
25 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 363 - 437 -74 800 1 - 1
26 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 403 - 516 -113 919 1 - 2
27 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 368 - 647 -279 1015 1 - 4
28 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 368 - 355 13 723 0 - 1
29 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150   0 α.α.        
30 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 440 - 468 -28 908 2 - 3
31 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 445 - 507 -62 952 3 - 2
32 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 430 - 401 29 831 2 - 1
33 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 323 - 448 -125 771 2 - 1
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 355 Εγιναν 27
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         442 α.α. 3
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -87 Νίκες 3
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         797 Ηττες 24
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 0,9 Νίκες α.α. 3
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,6 Ηττες α.α. 0
ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 455 - 506 -51 961 1 - 4
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 460 - 419 41 879 1 - 1
3 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 483 - 376 107 859 1 - 1
4 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 396 - 462 -66 858 1 - 2
5 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 441 - 395 46 836 2 - 1
6 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 460 - 449 11 909 1 - 2
7 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 523 - 327 196 850 2 - 0
8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 375 - 446 -71 821 0 - 2
9 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 460 - 474 -14 934 1 - 3
10 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 500 - 472 28 972 3 - 2
11 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 420 - 433 -13 853 1 - 2
12 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 535 - 274 261 809 1 - 1
13 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 429 - 382 47 811 1 - 2
14 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 445 - 591 -146 1036 1 - 3
15 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 439 - 300 139 739 1 - 0
16 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
17 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 437 - 314 123 751 1 - 1
18 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 375 - 445 -70 820 0 - 2
19 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
20 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 457 - 422 35 879 1 - 2
21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 490 - 439 51 929 3 - 0
22 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
23 Bye                
24 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 551 - 243 308 794 3 - 0
25 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150   0 α.α.        
26 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 401 - 363 38 764 1 - 1
27 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 561 - 236 325 797 2 - 0
28 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 385 - 452 -67 837 0 - 2
29 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 416 - 573 -157 989 1 - 3
30 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 494 - 385 109 879 3 - 0
31 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 401 - 419 -18 820 1 - 1
32 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 423 - 528 -105 951 1 - 2
33 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 443 - 567 -124 1010 3 - 4
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 452 Εγιναν 28
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         418 α.α. 2
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 34 Νίκες 16
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         870 Ηττες 12
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,4 Νίκες α.α. 2
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,6 Ηττες α.α. 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 416 - 354 62 770 2 - 1
2 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 420 - 451 -31 871 1 - 2
3 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 445 - 394 51 839 3 - 1
4 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
5 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 497 - 496 1 993 3 - 2
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 433 - 488 -55 921 2 - 2
7 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
8 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 446 - 375 71 821 2 - 0
9 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 429 - 291 138 720 0 - 1
10 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.        
11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 426 - 375 51 801 1 - 1
12 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 485 - 347 138 832 1 - 0
13 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 472 - 455 17 927 2 - 1
14 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 456 - 342 114 798 2 - 1
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 330 - 412 -82 742 0 - 1
16 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 320 - 367 -47 687 0 - 1
17 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 381 - 498 -117 879 0 - 2
18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 496 - 479 17 975 2 - 2
19 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 570 - 347 223 917 3 - 0
20 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 366 - 555 -189 921 1 - 2
21 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 372 - 427 -55 799 1 - 1
22 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150 - 0 α.α.        
23 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 356 - 594 -238 950 1 - 4
24 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 327 - 576 -249 903 1 - 4
25 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 407 - 410 -3 817 2 - 0
26 Bye                
27 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 387 - 460 -73 847 0 - 1
28 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 287 - 351 -64 638 0 - 0
29 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 477 - 455 22 932 3 - 1
30 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 411 - 287 124 698 1 - 0
31 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 150 - 0 α.α.        
32 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 306 - 500 -194 806 0 - 3
33 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 448 - 323 125 771 1 - 2
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 414 Εγιναν 27
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         423 α.α. 3
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -9 Νίκες 14
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         836 Ηττες 13
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,3 Νίκες α.α. 3
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,3 Ηττες α.α. 0
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 187 - 551 -364 738 1 - 3
2 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 345 - 428 -83 773 1 - 2
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 267 - 467 -200 734 0 - 3
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 410 - 391 19 801 2 - 1
5 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 491 - 464 27 955 4 - 0
6 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 384 - 370 14 754 1 - 0
7 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 404 - 467 -63 871 2 - 1
8 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 263 - 514 -251 777 0 - 3
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 291 - 429 -138 720 1 - 0
10 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 299 - 525 -226 824 1 - 2
11 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 286 - 494 -208 780 1 - 2
12 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 355 - 494 -139 849 1 - 3
13 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 530 - 231 299 761 1 - 0
14 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 268 - 557 -289 825 0 - 1
15 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 399 - 588 -189 987 3 - 5
16 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 400 - 375 25 775 1 - 1
17 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 α.α.        
18 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 291 - 479 -188 770 0 - 2
19 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 269 - 490 -221 759 1 - 3
20 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
21 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 328 - 512 -184 840 1 - 2
22 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 486 - 450 36 936 2 - 2
23 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
24 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 243 - 551 -308 794 0 - 3
25 Bye                
26 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.        
27 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 376 - 404 -28 780 1 - 2
28 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 417 - 292 125 709 2 - 0
29 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 278 - 469 -191 747 0 - 1
30 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 497 - 539 -42 1036 3 - 4
31 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 294 - 423 -129 717 1 - 1
32 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 453 - 438 15 891 2 - 1
33 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 321 - 544 -223 865 1 - 3
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 351 Εγιναν 28
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         462 α.α. 2
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -111 Νίκες 8
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         813 Ηττες 20
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,2 Νίκες α.α. 2
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,8 Ηττες α.α. 0
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 494 - 294 200 788 2 - 0
2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 410 - 297 113 707 0 - 0
3 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 431 - 341 90 772 2 - 0
4 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 430 - 529 -99 959 2 - 3
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 405 - 341 64 746 1 - 0
6 Bye                
7 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 363 - 546 -183 909 1 - 4
8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 467 - 389 78 856 1 - 2
9 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 410 - 408 2 818 2 - 0
10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 416 - 507 -91 923 2 - 3
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 306 - 403 -97 709 1 - 1
12 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150   0 α.α.        
13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 421 - 399 22 820 2 - 2
14 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 431 - 390 41 821 3 - 2
15 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 371 - 359 12 730 1 - 0
16 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 367 - 320 47 687 1 - 0
17 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 405 - 361 44 766 1 - 2
18 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 472 - 403 69 875 3 - 1
19 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 447 - 495 -48 942 2 - 2
20 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 481 - 258 223 739 1 - 1
21 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 414 - 441 -27 855 1 - 1
22 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 387 - 544 -157 931 1 - 5
23 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 425 - 290 135 715 1 - 0
24 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
25 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 368 - 397 -29 765 1 - 2
26 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 471 - 437 34 908 2 - 2
27 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
28 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 495 - 429 66 924 2 - 1
29 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 483 - 471 12 954 2 - 2
30 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
31 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 419 - 401 18 820 1 - 1
32 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 438 - 453 -15 891 1 - 2
33 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.        
           
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 423 Εγιναν 27
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         404 α.α. 3
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 19 Νίκες 18
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         827 Ηττες 9
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,5 Νίκες α.α. 3
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,4 Ηττες α.α. 0
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 512 - 405 107 917 3 - 1
2 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 427 - 507 -80 934 2 - 3
3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 541 - 414 127 955 3 - 2
4 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 417 - 433 -16 850 2 - 1
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 496 - 497 -1 993 2 - 3
6 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 420 - 410 10 830 1 - 2
7 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 453 - 371 82 824 1 - 1
8 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 374 - 401 -27 775 0 - 1
9 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 910 - 210 700 1120 5 - 0
10 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 619 - 335 284 954 3 - 2
11 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 432 - 510 -78 942 3 - 2
12 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 494 - 376 118 870 3 - 1
13 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 α.α.        
14 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 376 - 503 -127 879 1 - 2
15 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 445 - 471 -26 916 3 - 2
16 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
17 Bye                
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 469 - 404 65 873 4 - 1
19 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
20 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 422 - 457 -35 879 2 - 1
21 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 512 - 328 184 840 2 - 1
22 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.        
23 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 346 - 430 -84 776 0 - 2
24 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 474 - 410 64 884 2 - 1
25 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 583 - 414 169 997 3 - 1
26 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 344 - 493 -149 837 1 - 3
27 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 376 - 574 -198 950 2 - 3
28 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 429 - 495 -66 924 1 - 2
29 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 412 - 588 -176 1000 2 - 5
30 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 437 - 481 -44 918 3 - 2
31 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 421 - 519 -98 940 4 - 2
32 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 512 - 493 19 1005 3 - 2
33 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 411 - 420 -9 831 1 - 3
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 467 Εγιναν 28
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         441 α.α. 2
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 26 Νίκες 12
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         908 Ηττες 16
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 2,2 Νίκες α.α. 2
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,9 Ηττες α.α. 0
ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 485 - 505 -20 990 2 - 4
2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 596 - 187 409 783 3 - 0
3 Bye                
4 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 358 - 431 -73 789 2 - 2
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 393 - 344 49 737 2 - 0
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150 - 0 α.α.        
7 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 390 - 474 -84 864 1 - 3
8 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 425 - 371 54 796 0 - 3
9 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
10 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 335 - 619 -284 954 2 - 3
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 280 - 677 -397 957 1 - 4
12 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
13 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 382 - 429 -47 811 2 - 1
14 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 557 - 268 289 825 1 - 0
15 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150   0 α.α.        
16 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0 - 150 α.α.        
17 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 439 - 310 129 749 2 - 0
18 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 362 - 425 -63 787 1 - 1
19 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 432 - 344 88 776 1 - 2
20 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 512 - 474 38 986 2 - 3
21 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 441 - 414 27 855 1 - 1
22 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 402 - 474 -72 876 2 - 2
23 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 378 - 504 -126 882 0 - 4
24 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0 - 150 α.α.        
25 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 0   150 α.α.        
26 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 α.α.        
27 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150   0 α.α.        
28 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 411 - 456 -45 867 3 - 1
29 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0   150 α.α.        
30 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 0 - 150 α.α.        
31 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0   150 α.α.        
32 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 0 - 150 α.α.        
33 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0   150 α.α.        
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 421 Εγιναν 18
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         428 α.α. 12
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -7 Νίκες 8
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         849 Ηττες 10
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,6 Νίκες α.α. 3
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,9 Ηττες α.α. 9
ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 484 - 390 94 874 2 - 2
2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 345 - 249 96 594 0 - 0
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
4 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 437 - 513 -76 950 1 - 3
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 353 - 460 -107 813 1 - 2
6 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
7 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 371 - 453 -82 824 1 - 1
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 557 - 379 178 936 4 - 2
9 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
10 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 472 - 500 -28 972 2 - 3
11 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 494 - 286 208 780 2 - 1
12 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.        
13 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 496 - 280 216 776 2 - 1
14 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 444 - 300 144 744 1 - 0
15 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 359 - 425 -66 784 1 - 1
16 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 341 - 410 -69 751 0 - 1
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 293 - 606 -313 899 0 - 3
18 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 403 - 472 -69 875 1 - 3
19 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 414 - 665 -251 1079 0 - 6
20 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 274 - 569 -295 843 0 - 4
21 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 342 - 481 -139 823 2 - 3
22 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 363 - 473 -110 836 0 - 1
23 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 302 - 384 -82 686 0 - 2
24 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150 - 0 α.α.        
25 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 431 - 507 -76 938 0 - 4
26 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 484 - 373 111 857 1 - 2
27 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 403 - 350 53 753 0 - 0
28 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 351 - 287 64 638 0 - 0
29 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 399 - 429 -30 828 2 - 1
30 Bye                
31 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 427 - 480 -53 907 2 - 3
32 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 522 - 287 235 809 2 - 0
33 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 150 - 0 α.α.        
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 406 Εγιναν 26
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         423 α.α. 4
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -17 Νίκες 10
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         830 Ηττες 16
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,0 Νίκες α.α. 4
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,9 Ηττες α.α. 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
2 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 419 - 460 -41 879 1 - 1
3 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 467 - 267 200 734 3 - 0
4 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 452 - 268 184 720 0 - 0
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 532 - 359 173 891 3 - 1
6 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 363 - 278 85 641 1 - 1
7 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 476 - 405 71 881 2 - 2
8 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 486 - 328 158 814 3 - 0
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 681 - 381 300 1062 5 - 0
10 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 507 - 416 91 923 3 - 2
11 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 513 - 417 96 930 3 - 2
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 509 - 377 132 886 3 - 1
13 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 370 - 546 -176 916 1 - 4
14 Bye                
15 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 447 - 441 6 888 1 - 2
16 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 425 - 359 66 784 1 - 0
17 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 488 - 531 -43 1019 3 - 3
18 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 523 - 469 54 992 2 - 3
19 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 382 - 370 12 752 2 - 0
20 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 555 - 366 189 921 2 - 1
21 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 488 - 408 80 896 1 - 1
22 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 473 - 363 110 836 1 - 0
23 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 553 - 478 75 1031 3 - 3
24 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 534 - 249 285 783 3 - 1
25 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 150 - 0 α.α.        
26 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 471 - 492 -21 963 1 - 4
27 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 647 - 368 279 1015 4 - 1
28 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
29 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 484 - 449 35 933 2 - 2
30 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 527 - 493 34 1020 3 - 2
31 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
32 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 493 - 512 -19 1005 2 - 3
33 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 540 - 376 164 916 2 - 2
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 493 Εγιναν 28
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         401 α.α. 2
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 92 Νίκες 23
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         894 Ηττες 5
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 2,2 Νίκες α.α. 2
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,5 Ηττες α.α. 0
ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 390 - 484 -94 874 2 - 2
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 502 - 377 125 879 3 - 1
3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 599 - 257 342 856 4 - 0
4 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 431 - 358 73 789 2 - 2
5 Bye                
6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 407 - 288 119 695 1 - 0
7 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
8 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 599 - 403 196 1002 5 - 2
9 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 633 - 431 202 1064 7 - 2
10 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
11 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 510 - 432 78 942 2 - 3
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 469 - 419 50 888 3 - 0
13 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
14 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 591 - 445 146 1036 3 - 1
15 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 588 - 399 189 987 5 - 3
16 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.        
17 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 419 - 384 35 803 1 - 2
18 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 455 - 317 138 772 1 - 0
19 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 459 - 492 -33 951 3 - 2
20 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 324 - 486 -162 810 0 - 2
21 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 471 - 542 -71 1013 3 - 3
22 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 544 - 387 157 931 5 - 1
23 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 464 - 583 -119 1047 3 - 4
24 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 624 - 353 271 977 4 - 2
25 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 260 - 545 -285 805 1 - 3
26 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 492 - 471 21 963 4 - 1
27 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 524 - 281 243 805 2 - 1
28 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150 - 0 α.α.        
29 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 464 - 622 -158 1086 4 - 2
30 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 405 - 503 -98 908 2 - 2
31 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 375 - 526 -151 901 2 - 2
32 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 500 - 306 194 806 3 - 0
33 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 718 - 295 423 1013 5 - 0
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 490 Εγιναν 27
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         422 α.α. 3
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 68 Νίκες 18
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         911 Ηττες 9
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 3,0 Νίκες α.α. 3
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,6 Ηττες α.α. 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 551 - 187 364 738 3 - 1
2 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 484 - 311 173 795 4 - 0
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 530 - 273 257 803 3 - 0
4 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 563 - 319 244 882 3 - 1
5 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 511 - 396 115 907 3 - 1
6 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 478 - 458 20 936 2 - 3
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 412 - 500 -88 912 2 - 2
8 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 389 - 467 -78 856 2 - 1
9 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 524 - 460 64 984 5 - 2
10 Bye                
11 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 472 - 500 -28 972 3 - 2
12 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 377 - 509 -132 886 1 - 3
13 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 565 - 324 241 889 4 - 1
14 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150   0 α.α.        
15 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 598 - 397 201 995 4 - 3
16 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 428 - 568 -140 996 3 - 3
17 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 485 - 383 102 868 3 - 1
18 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 479 - 496 -17 975 2 - 2
19 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 520 - 382 138 902 4 - 1
20 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 569 - 274 295 843 4 - 0
21 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 511 - 490 21 1001 3 - 3
22 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 704 - 317 387 1021 5 - 0
23 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 504 - 378 126 882 4 - 0
24 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 353 - 624 -271 977 2 - 4
25 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 437 - 363 74 800 1 - 1
26 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
27 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 490 - 437 53 927 4 - 3
28 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 543 - 436 107 979 2 - 2
29 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
30 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 481 - 437 44 918 2 - 3
31 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 460 - 383 77 843 3 - 1
32 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
33 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 567 - 443 124 1010 4 - 3
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 499 Εγιναν 28
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         411 α.α. 2
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 88 Νίκες 21
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         911 Ηττες 7
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 3,0 Νίκες α.α. 2
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,7 Ηττες α.α. 0
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 416 - 350 66 766 1 - 0
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 451 - 420 31 871 2 - 1
3 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 460 - 422 38 882 4 - 1
4 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 513 - 437 76 950 3 - 1
5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 677 - 381 296 1058 4 - 1
6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 645 - 259 386 904 4 - 1
7 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 474 - 390 84 864 3 - 1
8 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 403 - 599 -196 1002 2 - 5
9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 483 - 324 159 807 1 - 1
10 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
11 Bye                
12 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 476 - 370 106 846 2 - 2
13 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                
14 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 503 - 376 127 879 2 - 1
15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 498 - 420 78 918 2 - 2
16 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
17 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 314 - 437 -123 751 1 - 1
18 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 479 - 291 188 770 2 - 0
19 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150   0 α.α.        
20 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 299 - 343 -44 642 0 - 1
21 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 406 - 367 39 773 2 - 0
22 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 418 - 387 31 805 0 - 2
23 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 378 - 407 -29 785 1 - 1
24 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 543 - 451 92 994 2 - 3
25 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 397 - 368 29 765 2 - 1
26 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 418 - 613 -195 1031 1 - 4
27 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 437 - 490 -53 927 3 - 4
28 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 363 - 514 -151 877 2 - 3
29 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 449 - 484 -35 933 2 - 2
30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 503 - 386 117 889 1 - 1
31 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 150   0 α.α.        
32 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 463 - 468 -5 931 3 - 2
33 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 470 - 412 58 882 2 - 1
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 457 Εγιναν 27
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ )         414 α.α. 3
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 43 Νίκες 18
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ         870 Ηττες 9
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 2,0 Νίκες α.α. 3
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  -         1,6 Ηττες α.α. 0
ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 405 - 512 -107 917 1 - 3
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 366 - 474 -108 840 0 - 3
3 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                
4 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 462 - 396 66 858 2 - 1
5 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 464 - 491 -27 955 0 - 4
6 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.        
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 360 - 419 -59 779 1 - 1
8 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 455 - 354 101 809 0 - 0
9 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 401 - 447 -46 848 1 - 0
10 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 385 - 419 -34 804 1 - 3
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0   150 α.α.        
12 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 α.α.        
13 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0   150 α.α.        
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 0 - 150 α.α.        
15 ΤΣΑΒΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0   150 α.α.        
16 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 359 - 425 -66 784 0 - 1
17 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0   150 α.α.        
18 Bye                
19 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 α.α.        
20 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0   150 α.α.        
21 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 0 - 150 α.α.        
22 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 0   150 α.α.        
23 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 0 - 150 α.α.        
24 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0   150 α.α.        
25 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 0 - 150 α.α.        
26 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0   150 α.α.        
27 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 0 - 150 α.α.        
28 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 0   150 α.α.        
29 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 α.α.        
30 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 150   0 α.α.        
31 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 - 150 α.α.        
32 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0   150 α.α.        
33