Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α       Α Γ Ω Ν Ω Ν      4ου   Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ     2009-΄10
 
  1η αγωνιστική         2η αγωνιστική    
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 649 - 354 295 1003 2 - 1 1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 806 - 423 383 1229 5 - 1
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 535 - 282 253 817 3 - 0 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 328 - 646 318 974 0 - 5
3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 578 - 336 242 914 3 - 1 3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 338 - 622 284 960 0 - 5
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 358 - 571 213 929 1 - 4 4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 513 - 334 179 847 3 - 0
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 526 - 332 194 858 1 - 1 5 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 367 - 537 170 904 1 - 5
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 309 - 487 178 796 0 - 1 6 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 665 - 512 153 1177 5 - 4
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 340 - 498 158 838 1 - 2 7 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 284 - 437 153 721 0 - 2
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 465 - 327 138 792 1 - 1 8 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 483 - 354 129 837 1 - 1
9 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 416 - 509 93 925 2 - 3 9 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 383 - 478 95 861 1 - 2
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 458 - 401 57 859 2 - 2 10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 378 - 438 60 816 2 - 2
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 466 - 410 56 876 2 - 0 11 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 395 - 449 54 844 2 - 2
12 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 441 - 402 39 843 2 - 1 12 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 417 - 461 44 878 2 - 2
13 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 516 - 494 22 1010 3 - 3 13 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 437 - 398 39 835 1 - 1
14 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 475 - 488 13 963 1 - 3 14 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 376 - 410 34 786 0 - 1
15 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 447 - 455 8 902 3 - 2 15 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 400 - 399 1 799 2 - 2
16 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.325 52 ΣΥΝ 13.468 60
Μ.Ο.   888 3,5 Μ.Ο.   898 4,0
  3η αγωνιστική       4η αγωνιστική    
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 607 - 292 315 899 4 - 0 1 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 649 - 284 365 933 6 - 0
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 621 - 335 286 956 3 - 0 2 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 301 - 567 266 868 1 - 2
3 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 601 - 336 265 937 2 - 0 3 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 292 - 530 238 822 1 - 0
4 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 316 - 534 218 850 0 - 2 4 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 443 - 291 152 734 1 - 0
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 353 - 550 197 903 2 - 3 5 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 458 - 340 118 798 1 - 1
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 319 - 500 181 819 0 - 0 6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 452 - 357 95 809 2 - 1
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 467 - 297 170 764 2 - 0 7 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 483 - 391 92 874 2 - 2
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 310 - 464 154 774 1 - 0 8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 342 - 434 92 776 1 - 1
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 276 - 407 131 683 1 - 1 9 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 404 - 490 86 894 1 - 3
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 336 - 456 120 792 0 - 2 10 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 420 - 350 70 770 1 - 1
11 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 486 - 391 95 877 2 - 1 11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 460 - 420 40 880 2 - 2
12 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 501 - 429 72 930 3 - 1 12 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 399 - 438 39 837 2 - 1
13 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 454 - 492 38 946 2 - 1 13 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 438 - 425 13 863 1 - 2
14 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 473 - 451 22 924 2 - 2 14 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 383 - 393 10 776 0 - 2
15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 444 - 443 1 887 1 - 2 15 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 465 - 459 6 924 1 - 3
16 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 12.941 40 ΣΥΝ 12.558 44
Μ.Ο.   863 2,7 Μ.Ο.   837 2,9
  5η αγωνιστική       6η αγωνιστική    
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 271 - 568 297 839 0 - 3 1 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 274 - 620 346 894 0 - 4
2 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 476 - 269 207 745 2 - 0 2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 314 - 630 316 944 1 - 4
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 574 - 372 202 946 3 - 1 3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 537 - 326 211 863 4 - 0
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 370 - 529 159 899 1 - 2 4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 494 - 289 205 783 2 - 0
5 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 389 - 540 151 929 2 - 3 5 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 531 - 358 173 889 3 - 2
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 333 - 474 141 807 1 - 1 6 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 504 - 343 161 847 2 - 1
7 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 345 - 462 117 807 0 - 2 7 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 536 - 396 140 932 2 - 1
8 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 516 - 402 114 918 3 - 2 8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 317 - 447 130 764 0 - 2
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 426 - 537 111 963 1 - 3 9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 524 - 428 96 952 2 - 2
10 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 491 - 385 106 876 3 - 0 10 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 372 - 461 89 833 2 - 2
11 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 422 - 316 106 738 1 - 0 11 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 424 - 511 87 935 2 - 2
12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 437 - 541 104 978 2 - 3 12 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 433 - 486 53 919 1 - 2
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 368 - 454 86 822 1 - 2 13 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 412 - 446 34 858 1 - 2
14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 340 - 408 68 748 2 - 0 14 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 439 - 467 28 906 0 - 1
15 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 491 - 457 34 948 2 - 1 15 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 432 - 451 19 883 2 - 1
16 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΡΕΠΩ                 16 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 12.963 47 ΣΥΝ 13.202 50
Μ.Ο.   864 3,1 Μ.Ο.   880 3,3
  7η αγωνιστική       8η αγωνιστική    
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 607 - 265 342 872 4 - 0 1 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 241 - 540 299 781 0 - 4
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 323 - 650 327 973 1 - 4 2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 314 - 568 254 882 0 - 3
3 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 446 - 238 208 684 1 - 0 3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 525 - 363 162 888 3 - 1
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 547 - 362 185 909 3 - 1 4 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 403 - 269 134 672 0 - 1
5 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 554 - 398 156 952 4 - 1 5 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 506 - 374 132 880 1 - 1
6 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 494 - 418 76 912 3 - 1 6 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 485 - 355 130 840 2 - 1
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 452 - 512 60 964 2 - 3 7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 320 - 424 104 744 0 - 1
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 492 - 437 55 929 2 - 3 8 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 418 - 509 91 927 3 - 1
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 378 - 330 48 708 0 - 1 9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 449 - 539 90 988 0 - 3
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 380 - 422 42 802 1 - 1 10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 381 - 457 76 838 1 - 3
11 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 446 - 476 30 922 2 - 2 11 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 358 - 433 75 791 2 - 1
12 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 381 - 365 16 746 2 - 1 12 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 534 - 477 57 1011 2 - 3
13 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 435 - 420 15 855 2 - 1 13 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 515 - 460 55 975 3 - 3
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 380 - 387 7 767 2 - 1 14 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 406 - 364 42 770 1 - 1
15 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 449 - 449 0 898 3 - 1 15 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 417 - 452 35 869 2 - 1
16 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ   ΡΕΠΩ                 16 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 12.893 53 ΣΥΝ 12.856 48
Μ.Ο.   860 3,5 Μ.Ο.   857 3,2
  9η αγωνιστική       10η αγωνιστική    
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 577 - 263 314 840 2 - 1 1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 324 - 552 228 876 1 - 2
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 605 - 338 267 943 3 - 1 2 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 544 - 339 205 883 2 - 2
3 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 365 - 608 243 973 2 - 5 3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 352 - 486 134 838 0 - 1
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 581 - 380 201 961 2 - 3 4 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 441 - 571 130 1012 2 - 4
5 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 405 - 578 173 983 2 - 5 5 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 315 - 424 109 739 0 - 0
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 506 - 360 146 866 3 - 1 6 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 540 - 437 103 977 4 - 0
7 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 379 - 525 146 904 1 - 2 7 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 368 - 465 97 833 1 - 2
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 364 - 506 142 870 2 - 3 8 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 481 - 404 77 885 2 - 1
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 383 - 310 73 693 1 - 0 9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 453 - 395 58 848 2 - 1
10 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 489 - 421 68 910 1 - 2 10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 446 - 415 31 861 0 - 2
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 472 - 410 62 882 3 - 1 11 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 521 - 493 28 1014 3 - 3
12 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 501 - 440 61 941 3 - 1 12 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 428 - 454 26 882 2 - 2
13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 464 - 514 50 978 3 - 2 13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 413 - 404 9 817 3 - 1
14 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 451 - 429 22 880 1 - 2 14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 465 - 469 4 934 2 - 2
15 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 359 - 348 11 707 0 - 0 15 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 537 - 534 3 1071 3 - 2
16 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΡΕΠΩ                 16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.331 58 ΣΥΝ 13.470 52
Μ.Ο.   889 3,9 Μ.Ο.   898 3,5
  11η αγωνιστική       12η αγωνιστική    
1 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 329 - 630 301 959 1 - 5 1 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 286 - 598 312 884 0 - 3
2 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 611 - 326 285 937 5 - 0 2 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 551 - 351 200 902 4 - 0
3 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 536 - 276 260 812 2 - 0 3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 558 - 384 174 942 2 - 2
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 299 - 552 253 851 1 - 2 4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 515 - 364 151 879 2 - 2
5 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 303 - 471 168 774 1 - 1 5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 374 - 515 141 889 1 - 2
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 372 - 522 150 894 0 - 3 6 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 426 - 313 113 739 1 - 1
7 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 456 - 318 138 774 1 - 0 7 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 370 - 464 94 834 0 - 2
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 485 - 356 129 841 1 - 1 8 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 526 - 439 87 965 2 - 3
9 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 344 - 471 127 815 0 - 2 9 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 490 - 419 71 909 3 - 1
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 523 - 404 119 927 2 - 2 10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 468 - 404 64 872 1 - 1
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 364 - 463 99 827 2 - 1 11 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 413 - 361 52 774 1 - 1
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 441 - 534 93 975 2 - 3 12 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 445 - 408 37 853 2 - 0
13 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 516 - 443 73 959 3 - 2 13 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 431 - 466 35 897 2 - 3
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 380 - 415 35 795 0 - 2 14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 445 - 425 20 870 2 - 1
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 498 - 530 32 1028 2 - 3 15 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 429 - 429 0 858 1 - 2
16 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.168 50 ΣΥΝ 13.067 48
Μ.Ο.   878 3,3 Μ.Ο.   871 3,2
  13η αγωνιστική       14η αγωνιστική    
1 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 340 - 770 430 1110 1 - 5 1 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 521 - 291 230 812 2 - 0
2 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 570 - 349 221 919 3 - 1 2 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 545 - 383 162 928 3 - 0
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 532 - 314 218 846 4 - 0 3 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 476 - 321 155 797 2 - 1
4 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 410 - 533 123 943 2 - 3 4 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 543 - 425 118 968 4 - 2
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 420 - 537 117 957 1 - 3 5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 411 - 528 117 939 2 - 2
6 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 556 - 482 74 1038 4 - 2 6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 429 - 327 102 756 1 - 1
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 429 - 503 74 932 3 - 2 7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 504 - 409 95 913 2 - 1
8 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 478 - 543 65 1021 1 - 3 8 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 428 - 341 87 769 3 - 0
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 380 - 323 57 703 0 - 1 9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 348 - 405 57 753 1 - 1
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 399 - 447 48 846 1 - 1 10 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 488 - 436 52 924 1 - 4
11 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 451 - 499 48 950 3 - 1 11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 396 - 444 48 840 2 - 2
12 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 413 - 458 45 871 1 - 2 12 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 412 - 378 34 790 1 - 2
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 436 - 475 39 911 2 - 2 13 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 363 - 389 26 752 1 - 0
14 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 460 - 474 14 934 3 - 2 14 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 462 - 484 22 946 2 - 2
15 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 452 - 449 3 901 1 - 2 15 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 425 - 430 5 855 2 - 1
16 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.882 60 ΣΥΝ 12.742 48
Μ.Ο.   925 4,0 Μ.Ο.   849 3,2
  15η αγωνιστική       16η αγωνιστική    
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 360 - 796 436 1156 1 - 5 1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 542 - 313 229 855 4 - 0
2 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 302 - 609 307 911 1 - 3 2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 281 - 504 223 785 0 - 1
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 294 - 567 273 861 0 - 3 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 335 - 529 194 864 1 - 3
4 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 571 - 306 265 877 4 - 1 4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 318 - 485 167 803 0 - 2
5 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 585 - 373 212 958 6 - 1 5 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 558 - 393 165 951 3 - 2
6 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 534 - 336 198 870 2 - 0 6 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 454 - 311 143 765 2 - 0
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 445 - 624 179 1069 2 - 4 7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 489 - 351 138 840 2 - 0
8 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 533 - 372 161 905 1 - 2 8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 479 - 342 137 821 2 - 0
9 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 339 - 470 131 809 0 - 2 9 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 471 - 365 106 836 4 - 0
10 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 317 - 428 111 745 1 - 1 10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 559 - 467 92 1026 2 - 2
11 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 314 - 392 78 706 1 - 0 11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 325 - 406 81 731 0 - 2
12 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 428 - 456 28 884 1 - 2 12 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 442 - 381 61 823 2 - 0
13 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 510 - 483 27 993 3 - 1 13 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 401 - 457 56 858 3 - 1
14 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 417 - 392 25 809 1 - 1 14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 388 - 392 4 780 1 - 1
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 465 - 482 17 947 3 - 1 15 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 448 - 447 1 895 2 - 3
16 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.500 54 ΣΥΝ 12.633 45
Μ.Ο.   900 3,6 Μ.Ο.   842 3,0
  17η αγωνιστική       18η αγωνιστική    
1 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 358 - 638 280 996 0 - 5 1 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 347 - 507 160 854 1 - 3
2 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 386 - 647 261 1033 1 - 4 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 382 - 530 148 912 1 - 2
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 265 - 518 253 783 0 - 3 3 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 416 - 550 134 966 2 - 2
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 565 - 318 247 883 3 - 0 4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 408 - 535 127 943 2 - 2
5 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 367 - 584 217 951 1 - 4 5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 526 - 402 124 928 2 - 2
6 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 511 - 301 210 812 1 - 0 6 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 468 - 577 109 1045 1 - 4
7 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 593 - 418 175 1011 4 - 2 7 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 433 - 529 96 962 2 - 3
8 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 414 - 536 122 950 2 - 3 8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 494 - 416 78 910 2 - 1
9 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 495 - 387 108 882 2 - 2 9 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 456 - 382 74 838 2 - 0
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 382 - 473 91 855 2 - 0 10 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 407 - 473 66 880 3 - 1
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 390 - 450 60 840 1 - 2 11 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 371 - 335 36 706 0 - 1
12 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 431 - 475 44 906 3 - 1 12 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 414 - 384 30 798 0 - 2
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 404 - 437 33 841 1 - 2 13 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 373 - 395 22 768 1 - 0
14 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 451 - 474 23 925 3 - 1 14 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 481 - 482 1 963 2 - 2
15 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 481 - 462 19 943 3 - 2 15 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 482 - 483 1 965 3 - 2
16 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ   ΡΕΠΩ                 16 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.611 58 ΣΥΝ 13.438 51
Μ.Ο.   907 3,9 Μ.Ο.   896 3,4
  19η αγωνιστική       20η αγωνιστική    
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 585 - 332 253 917 3 - 1 1 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 349 - 562 213 911 1 - 4
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 306 - 515 209 821 1 - 1 2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 354 - 507 153 861 0 - 3
3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 292 - 496 204 788 1 - 2 3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 309 - 433 124 742 0 - 2
4 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 431 - 629 198 1060 2 - 5 4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 419 - 517 98 936 1 - 2
5 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 550 - 356 194 906 4 - 1 5 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 490 - 395 95 885 3 - 2
6 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 430 - 622 192 1052 2 - 4 6 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 552 - 469 83 1021 4 - 2
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 344 - 519 175 863 0 - 4 7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 434 - 356 78 790 0 - 1
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 374 - 514 140 888 1 - 2 8 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 535 - 459 76 994 3 - 1
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 551 - 418 133 969 4 - 1 9 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 464 - 394 70 858 2 - 1
10 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 396 - 305 91 701 2 - 0 10 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 461 - 391 70 852 3 - 0
11 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 471 - 555 84 1026 4 - 2 11 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 372 - 431 59 803 1 - 1
12 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 439 - 396 43 835 2 - 1 12 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 486 - 478 8 964 4 - 1
13 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 417 - 381 36 798 2 - 0 13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 486 - 491 5 977 1 - 4
14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 367 - 382 15 749 1 - 1 14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 468 - 469 1 937 2 - 3
15 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 488 - 479 9 967 1 - 4 15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 497 - 498 1 995 1 - 2
16 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ   ΡΕΠΩ                 16 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.340 59 ΣΥΝ 13.526 55
Μ.Ο.   889 3,9 Μ.Ο.   902 3,7
  21η αγωνιστική       22η αγωνιστική    
1 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 672 - 246 426 918 4 - 0 1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 705 - 232 473 937 4 - 0
2 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 387 - 649 262 1036 2 - 5 2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 204 - 517 313 721 0 - 3
3 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 506 - 309 197 815 2 - 2 3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 594 - 295 299 889 2 - 1
4 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 464 - 630 166 1094 2 - 4 4 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 358 - 598 240 956 1 - 4
5 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 496 - 336 160 832 2 - 1 5 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 238 - 458 220 696 0 - 2
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 491 - 339 152 830 3 - 2 6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 596 - 380 216 976 4 - 0
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 522 - 408 114 930 2 - 1 7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 483 - 309 174 792 3 - 0
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 383 - 490 107 873 1 - 2 8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 549 - 384 165 933 3 - 1
9 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 480 - 553 73 1033 3 - 2 9 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 415 - 531 116 946 2 - 2
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 362 - 433 71 795 1 - 1 10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 432 - 341 91 773 1 - 1
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 398 - 452 54 850 2 - 2 11 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 400 - 461 61 861 0 - 3
12 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 405 - 359 46 764 2 - 1 12 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 380 - 438 58 818 0 - 3
13 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 406 - 451 45 857 3 - 2 13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 392 - 440 48 832 0 - 2
14 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 492 - 520 28 1012 3 - 3 14 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 462 - 415 47 877 3 - 2
15 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 377 - 398 21 775 1 - 0 15 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 399 - 434 35 833 2 - 2
16 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.414 61 ΣΥΝ 12.840 51
Μ.Ο.   894 4,1 Μ.Ο.   856 3,4
  23η αγωνιστική       24η αγωνιστική    
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 311 - 532 221 843 1 - 3 1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 245 - 708 463 953 1 - 4
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 577 - 401 176 978 3 - 1 2 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 382 - 609 227 991 1 - 4
3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 478 - 326 152 804 3 - 0 3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 337 - 529 192 866 2 - 2
4 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 449 - 308 141 757 1 - 0 4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 338 - 490 152 828 1 - 2
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 537 - 400 137 937 4 - 0 5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 377 - 505 128 882 1 - 3
6 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 502 - 378 124 880 2 - 2 6 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 509 - 381 128 890 2 - 2
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 456 - 337 119 793 1 - 0 7 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 493 - 419 74 912 3 - 2
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 391 - 458 67 849 2 - 0 8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 424 - 494 70 918 2 - 1
9 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 396 - 460 64 856 2 - 2 9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 385 - 453 68 838 0 - 2
10 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 473 - 421 52 894 2 - 1 10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 397 - 455 58 852 2 - 2
11 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 487 - 447 40 934 3 - 2 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 423 - 479 56 902 1 - 2
12 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 479 - 442 37 921 3 - 2 12 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 344 - 324 20 668 0 - 1
13 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 489 - 464 25 953 2 - 3 13 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 459 - 439 20 898 2 - 3
14 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 427 - 403 24 830 2 - 1 14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 459 - 467 8 926 3 - 2
15 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 417 - 425 8 842 2 - 1 15 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 380 - 380 0 760 0 - 2
16 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.071 51 ΣΥΝ 13.084 55
Μ.Ο.   871 3,4 Μ.Ο.   872 3,7
  25η αγωνιστική       26η αγωνιστική    
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 646 - 227 419 873 4 - 0 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 275 - 741 466 1016 0 - 5
2 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 348 - 600 252 948 1 - 3 2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 521 - 315 206 836 2 - 0
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 549 - 344 205 893 3 - 1 3 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 392 - 587 195 979 1 - 3
4 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 308 - 467 159 775 1 - 1 4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 320 - 505 185 825 0 - 2
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 587 - 446 141 1033 1 - 3 5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 495 - 317 178 812 2 - 1
6 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 514 - 377 137 891 2 - 2 6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 385 - 543 158 928 1 - 3
7 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 425 - 557 132 982 2 - 4 7 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 499 - 398 101 897 2 - 2
8 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 493 - 382 111 875 3 - 1 8 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 475 - 406 69 881 3 - 1
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 474 - 367 107 841 2 - 1 9 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 471 - 511 40 982 2 - 3
10 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 422 - 327 95 749 1 - 0 10 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 503 - 470 33 973 3 - 3
11 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 496 - 424 72 920 2 - 2 11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 497 - 474 23 971 3 - 3
12 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 378 - 421 43 799 3 - 0 12 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 457 - 444 13 901 0 - 2
13 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 446 - 466 20 912 2 - 2 13 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 468 - 479 11 947 4 - 2
14 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 418 - 426 8 844 1 - 1 14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 426 - 416 10 842 1 - 1
15 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 512 - 505 7 1017 3 - 3 15 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 390 - 398 8 788 1 - 1
16 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.352 55 ΣΥΝ 13.578 57
Μ.Ο.   890 3,7 Μ.Ο.   905 3,8
  27η αγωνιστική       28η αγωνιστική    
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 737 - 525 211 1262 5 - 2 1 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 532 - 275 257 807 5 - 0
2 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 319 - 502 183 821 1 - 3 2 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 362 - 538 176 900 1 - 3
3 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 392 - 540 148 932 0 - 5 3 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 544 - 375 169 919 4 - 0
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 567 - 420 147 987 4 - 2 4 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 513 - 365 148 878 3 - 2
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 520 - 390 130 910 4 - 0 5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 438 - 583 145 1021 3 - 3
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 364 - 464 100 828 1 - 3 6 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 470 - 343 127 813 0 - 1
7 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 405 - 491 86 896 0 - 2 7 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 414 - 533 119 947 1 - 3
8 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 361 - 440 79 801 1 - 1 8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 445 - 357 88 802 1 - 0
9 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 508 - 442 66 950 3 - 2 9 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 500 - 425 75 925 2 - 1
10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 541 - 483 58 1024 4 - 3 10 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 337 - 385 48 722 1 - 1
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 323 - 380 57 703 1 - 1 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 382 - 426 44 808 1 - 1
12 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 403 - 456 53 859 1 - 2 12 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 428 - 460 32 888 0 - 3
13 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 451 - 484 33 935 2 - 1 13 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 414 - 393 21 807 2 - 1
14 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 456 - 481 25 937 2 - 4 14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 433 - 453 20 886 2 - 1
15 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 455 - 450 5 905 1 - 1 15 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 460 - 457 3 917 2 - 1
16 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ   ΡΕΠΩ                 16 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.750 62 ΣΥΝ 13.040 49
Μ.Ο.   917 4,1 Μ.Ο.   869 3,3
  29η αγωνιστική       30η αγωνιστική    
1 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 350 - 561 211 911 1 - 1 1 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 340 - 673 333 1013 1 - 4
2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 340 - 513 173 853 1 - 1 2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 425 - 619 194 1044 1 - 5
3 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 365 - 528 163 893 1 - 3 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ - ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 445 - 275 170 720 1 - 0
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 565 - 415 150 980 4 - 2 4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 388 - 543 155 931 1 - 5
5 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 402 - 541 139 943 1 - 2 5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 509 - 395 114 904 3 - 1
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 489 - 363 126 852 2 - 1 6 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 471 - 371 100 842 3 - 1
7 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 550 - 452 98 1002 2 - 3 7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 516 - 423 93 939 2 - 1
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 462 - 379 83 841 3 - 1 8 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 374 - 428 54 802 1 - 1
9 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 379 - 461 82 840 1 - 1 9 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ - ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 362 - 411 49 773 2 - 1
10 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 391 - 457 66 848 2 - 2 10 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 481 - 441 40 922 3 - 2
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 438 - 502 64 940 3 - 3 11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 341 - 304 37 645 1 - 1
12 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 347 - 406 59 753 1 - 1 12 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 459 - 428 31 887 2 - 1
13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 501 - 444 57 945 2 - 1 13 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ - ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 436 - 409 27 845 1 - 1
14 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 391 - 438 47 829 0 - 3 14 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 435 - 439 4 874 2 - 1
15 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 α.α.         15 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 150 - 0          
16 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ   ΡΕΠΩ                 16 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 12.430 49 ΣΥΝ 12.141 49
Μ.Ο.   888 3,5 Μ.Ο.   867 3,5
  31η αγωνιστική    
1 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 322 - 669 347 991 1 - 4
2 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 220 - 565 345 785 3 - 0
3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 299 - 506 207 805 0 - 0
4 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 325 - 528 203 853 0 - 3
5 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 519 - 384 135 903 3 - 1
6 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 394 - 503 109 897 1 - 1
7 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 423 - 520 97 943 1 - 1
8 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 465 - 388 77 853 1 - 2
9 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 404 - 464 60 868 0 - 3
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 377 - 422 45 799 1 - 1
11 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ - ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 435 - 398 37 833 2 - 1
12 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 458 - 489 31 947 1 - 2
13 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ - ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 392 - 421 29 813 1 - 2
14 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 475 - 503 28 978 3 - 1
15 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ - ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 462 - 456 6 918 3 - 1
16 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΡΕΠΩ                
ΣΥΝ 13.186 44
Μ.Ο.   879 2,9
99,60%
Μ.Ο. Μ.Ο.
ΑΓΩΝ ΣΚΟΡ ΣΚΡ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  15 888 3,47 173 715
15 898 4,00 200 698
Εγιναν μόνο 2 μηδενισμοί (σε σύνολο 465 αγώνων) και καμμία αποχώρηση παίκτη 15 863 2,67 133 729
15 837 2,93 147 691
Πιο "πλούσια" αγωνιστική η 13η με Μ.Ο. πόντων ανά παιχνίδι 925 (13.882 π. σε 15 αγώνες) 15 864 3,13 157 708
15 880 3,33 167 713
Πιο "φτωχή" αγωνιστική η 4η με Μ.Ο. πόντων ανά παιχνίδι 837 (12.558 π. σε 15 αγώνες) 15 860 3,53 177 683
15 857 3,20 160 697
Περισσότερα scrabble έγιναν στην 27η αγωνιστική Μ.Ο. 4,13 (62 scr σε 15 αγώνες) 15 889 3,87 193 695
10η 15 898 3,47 173 725
Λιγότερα scrabble έγιναν στην 20η αγωνιστική Μ.Ο. 2,67 (40 scr σε 15 αγώνες) 11η 15 878 3,33 167 711
12η 15 871 3,20 160 711
Πιο "αμφίρροπες" αγωνιστικές οι 7η και 26η αφού 7 αγώνες κρίθηκαν με διαφορά < 50 π. 13η 15 925 4,00 200 725
14η 15 849 3,20 160 689
Πιο "ισορροπημένες" αγωνιστικές οι 8η και 27η αφού 10 αγώνες κρίθηκαν με διαφορά 50-150 π. 15η 15 900 3,60 180 720
16η 15 842 3,00 150 692
Πιο "χαώδεις" αγωνιστικές οι 3η, 15η και 22η αφού 8 αγώνες κρίθηκαν με διαφορά > 150 π. 17η 15 907 3,87 193 714
18η 15 896 3,40 170 726
Περισσότερες "1000άρες" (σύνολο πόντων αγώνα) έγιναν την 21η αγωνιστική, σε 4 αγώνες  19η 15 889 3,93 197 693
20η 15 902 3,67 183 718
Περισσότερες "600άρες" και άνω (σκορ παίκτη) έγιναν την 2η αγωνιστική, σε 4 αγώνες  21η 15 894 4,07 203 691
22η 15 856 3,40 170 686
Σημειώθηκαν 3 ισοπαλίες, ενώ 28 αγώνες έληξαν με διαφορά κάτω των 10 πόντων 23η 15 871 3,40 170 701
24η 15 872 3,67 183 689
Πιο "δραματικοί" αγώνες αυτοί που κρίθηκαν με διαφορά +1 (7 αγώνες) και +3 (3 αγώνες) 25η 15 890 3,67 183 707
26η 15 905 3,80 190 715
Πιο "άνισοι" αγώνες αυτοί που κρίθηκαν με διαφορά >400 π. (7 αγώνες) 27η 15 917 4,13 207 710
28η 15 869 3,27 163 706
Εγιναν 3 νέα πανελλήνια ρεκόρ (ΜΑΧ ΣΚΟΡ 806, ΜΑΧ ΛΕΞΗ 311 και ΜΑΧ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 1261)  29η 14 888 3,50 175 713
30η 14 867 3,50 175 692
31η   15 879 2,93 147 732
ΣΥΝ 463 881 3,49
ΠΑΠ