ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 488   475 13 963 3   1
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 437 - 398 39 835 1 - 1
3 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 451 - 473 -22 924 2 - 2
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 458 - 340 118 798 1 - 1
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 529 - 370 159 899 2 - 1
6 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 372 - 461 -89 833 2 - 2
7 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 365 - 381 -16 746 1 - 2
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 418 - 509 -91 927 3 - 1
9 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 348 - 359 -11 707 0 - 0
10 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 544 - 339 205 883 2 - 2
11 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 443 - 516 -73 959 2 - 3
12 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 431 - 466 -35 897 2 - 3
13 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 449   452 -3 901 2   1
14 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 545 - 383 162 928 3 - 0
15 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 609 - 302 307 911 3 - 1
16 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 335 - 529 -194 864 1 - 3
17 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 475 - 431 44 906 1 - 3
18 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 550 - 416 134 966 2 - 2
19 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 292 - 496 -204 788 1 - 2
20 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 562 - 349 213 911 4 - 1
21 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 480 - 553 -73 1033 3 - 2
22 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 458 - 238 220 696 2 - 0
23 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 478 - 326 152 804 3 - 0
24 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 419 - 493 -74 912 2 - 3
25 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 418 - 426 -8 844 1 - 1
26 ΡΕΠΩ                
27 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 403 - 456 -53 859 1 - 2
28 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 583 - 438 145 1021 3 - 3
29 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 391 - 457 -66 848 2 - 2
30 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 304 - 341 -37 645 1 - 1
31 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 325 - 528 -203 853 0 - 3
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 445 MAX ΣΚΟΡ +     609 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 423 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     238 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 22 ΜΑΧ NIKH     307   Νίκες 13
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 869 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   292 Ηττες 17
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,9 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     553 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,6 ΜAX ΗΤΤΑ     -204 Ηττες α.α. 0
ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 327 - 465 -138 792 1 - 1
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 367 - 537 -170 904 1 - 5
3 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 292 - 607 -315 899 0 - 4
4 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 292 - 530 -238 822 1 - 0
5 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 402 - 516 -114 918 2 - 3
6 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 274 - 620 -346 894 0 - 4
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 387 - 380 7 767 1 - 2
8 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 241 - 540 -299 781 0 - 4
9 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 310 - 383 -73 693 0   1
10 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 368 - 465 -97 833 1 - 2
11 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 318 - 456 -138 774 0 - 1
12 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 286 - 598 -312 884 0 - 3
13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 314 - 532 -218 846 0 - 4
14 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 363 - 389 -26 752 1 - 0
15 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 483 - 510 -27 993 1 - 3
16 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 281 - 504 -223 785 0 - 1
17 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 418 - 593 -175 1011 2 - 4
18 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 371 - 335 36 706 0 - 1
19 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 381 - 417 -36 798 0 - 2
20 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 354 - 507 -153 861 0 - 3
21 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 309 - 506 -197 815 2   2
22 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 204 - 517 -313 721 0 - 3
23 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 326 - 478 -152 804 0 - 3
24 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 344 - 324 20 668 0 - 1
25 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 327 - 422 -95 749 0 - 1
26 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 392 - 587 -195 979 1 - 3
27 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 380 - 323 57 703 1 - 1
28 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 357 - 445 -88 802 0 - 1
29 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 α.α.        
30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 α.α.        
31 ΡΕΠΩ                
  ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 338 MAX ΣΚΟΡ +     483 Εγιναν 28
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 482 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     323 α.α. 2
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -144 ΜΑΧ NIKH     57 Νίκες 4
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 820 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   204 Ηττες 24
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 0,5 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     620 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 2,3 ΜAX ΗΤΤΑ     -346 Ηττες α.α. 2
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 649 - 354 295 1003 2 - 1
2 ΡΕΠΩ                
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 456 - 336 120 792 2 - 0
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 438 - 425 13 863 1 - 2
5 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 457 - 491 -34 948 1 - 2
6 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 524 - 428 96 952 2 - 2
7 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 418 - 494 -76 912 1   3
8 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 449 - 539 -90 988 0 - 3
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 360 - 506 -146 866 1 - 3
10 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 465 - 469 -4 934 2 - 2
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 522 - 372 150 894 3 - 0
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 468 - 404 64 872 1 - 1
13 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 482 - 556 -74 1038 2 - 4
14 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 411 - 528 -117 939 2 - 2
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 482 - 465 17 947 1 - 3
16 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 479 - 342 137 821 2 - 0
17 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 473 - 382 91 855 0 - 2
18 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 408 - 535 -127 943 2 - 2
19 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 515 - 306 209 821 1   1
20 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 434 - 356 78 790 0 - 1
21 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 398 - 377 21 775 0 - 1
22 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 594 - 295 299 889 2 - 1
23 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 425 - 417 8 842 1 - 2
24 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 338 - 490 -152 828 1 - 2
25 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 426 - 418 8 844 1 - 1
26 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 499 - 398 101 897 2 - 2
27 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 481 - 456 25 937 4 - 2
28 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 433 - 453 -20 886 2 - 1
29 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 513 - 340 173 853 1 - 1
30 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 150 - 0 α.α.        
31 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 388 - 465 -77 853 2   1
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 462 MAX ΣΚΟΡ +     649 Εγιναν 29
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 427 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     295 α.α. 1
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 34 ΜΑΧ NIKH     299 Νίκες 18
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 889 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   338 Ηττες 11
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,4 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     556 Νίκες α.α. 1
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,7 ΜAX ΗΤΤΑ     -152 Ηττες α.α. 0
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 466 - 410 56 876 2 - 0
2 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 354 - 483 -129 837 1 - 1
3 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 310 - 464 -154 774 1 - 0
4 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 350 - 420 -70 770 1 - 1
5 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 370 - 529 -159 899 1 - 2
6 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 326 - 537 -211 863 0 - 4
7 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 323 - 650 -327 973 1 - 4
8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 363 - 525 -162 888 1 - 3
9 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 577 - 263 314 840 2 - 1
10 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 465 - 368 97 833 2 - 1
11 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 441 - 534 -93 975 2 - 3
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 404 - 468 -64 872 1 - 1
13 ΡΕΠΩ                
14 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 291 - 521 -230 812 0 - 2
15 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 360 - 796 -436 1156 1 - 5
16 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 311 - 454 -143 765 0 - 2
17 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 390 - 450 -60 840 1 - 2
18 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 382 - 456 -74 838 0 - 2
19 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 374 - 514 -140 888 1 - 2
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 498 - 497 1 995 2 - 1
21 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 398 - 452 -54 850 2 - 2
22 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 380 - 596 -216 976 0   4
23 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 391 - 458 -67 849 2 - 0
24 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 424 - 494 -70 918 2 - 1
25 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 466   446 20 912 2   2
26 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 275 - 741 -466 1016 0 - 5
27 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 502 - 319 183 821 3 - 1
28 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 500 - 425 75 925 2 - 1
29 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 438 - 391 47 829 3 - 0
30 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 425 - 619 -194 1044 1 - 5
31 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 520 - 423 97 943 1 - 1
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 402 MAX ΣΚΟΡ +     577 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 490 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     263 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -88 ΜΑΧ NIKH     314 Νίκες 9
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 893 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   275 Ηττες 21
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,3 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     796 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 2,0 ΜAX ΗΤΤΑ     -466 Ηττες α.α. 0
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 509 - 416 93 925 3 - 2
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 665 - 512 153 1177 5 - 4
3 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 407 - 276 131 683 1 - 1
4 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 649 - 284 365 933 6 - 0
5 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 537   426 111 963 3   1
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 486 - 433 53 919 2   1
7 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 547 - 362 185 909 3 - 1
8 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 460 - 515 -55 975 3 - 3
9 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 605 - 338 267 943 3 - 1
10 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 571 - 441 130 1012 4 - 2
11 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 344 - 471 -127 815 0 - 2
12 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 466 - 431 35 897 3 - 2
13 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 460 - 474 -14 934 3 - 2
14 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 436 - 488 -52 924 4 - 1
15 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 585 - 373 212 958 6 - 1
16 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 485 - 318 167 803 2 - 0
17 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 593 - 418 175 1011 4 - 2
18 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 577 - 468 109 1045 4   1
19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 306 - 515 -209 821 1 - 1
20 ΡΕΠΩ                
21 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 405 - 359 46 764 2 - 1
22 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 232 - 705 -473 937 0 - 4
23 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 479 - 442 37 921 3 - 2
24 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 453 - 385 68 838 2 - 0
25 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 425 - 557 -132 982 2 - 4
26 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 444 - 457 -13 901 2 - 0
27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 567 - 420 147 987 4 - 2
28 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 533 - 414 119 947 3 - 1
29 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 565 - 415 150 980 4 - 2
30 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 619 - 425 194 1044 5   1
31 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 458 - 489 -31 947 1 - 2
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 496 MAX ΣΚΟΡ +     665 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 434 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     276 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 61 ΜΑΧ NIKH     365 Νίκες 21
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 930 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   232 Ηττες 9
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 2,9 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     705 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,6 ΜAX ΗΤΤΑ     -473 Ηττες α.α. 0
ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 402 - 441 -39 843 1   2
2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 376 - 410 -34 786 0 - 1
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 464 - 310 154 774 0 - 1
4 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 483 - 391 92 874 2 - 2
5 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 385 - 491 -106 876 0 - 3
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 439 - 467 -28 906 0 - 1
7 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 422 - 380 42 802 1 - 1
8 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 534 - 477 57 1011 2 - 3
9 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 506 - 364 142 870 3 - 2
10 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 441 - 571 -130 1012 2 - 4
11 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 471 - 303 168 774 1 - 1
12 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 445 - 408 37 853 2 - 0
13 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 499 - 451 48 950 1   3
14 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 405 - 348 57 753 1 - 1
15 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 571 - 306 265 877 4 - 1
16 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 529   335 194 864 3   1
17 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 495 - 387 108 882 2 - 2
18 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 473 - 407 66 880 1 - 3
19 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 488 - 479 9 967 1 - 4
20 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 433 - 309 124 742 2 - 0
21 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 506 - 309 197 815 2 - 2
22 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 415 - 462 -47 877 2 - 3
23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 417 - 425 -8 842 2 - 1
24 ΡΕΠΩ                
25 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 496 - 424 72 920 2 - 2
26 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 474 - 497 -23 971 3 - 3
27 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 405 - 491 -86 896 0 - 2
28 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 385   337 48 722 1   1
29 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 365 - 528 -163 893 1 - 3
30 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 371 - 471 -100 842 1 - 3
31 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 404 - 464 -60 868 0 - 3
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 450 MAX ΣΚΟΡ +     571 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 415 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     303 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 35 ΜΑΧ NIKH     265 Νίκες 18
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 865 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   365 Ηττες 12
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,4 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     571 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 2,0 ΜAX ΗΤΤΑ     -163 Ηττες α.α. 0
ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 309 - 487 -178 796 0 - 1
2 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 334 - 513 -179 847 0   3
3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 467 - 297 170 764 2 - 0
4 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 530 - 292 238 822 0   1
5 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 437 - 541 -104 978 2 - 3
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 428 - 524 -96 952 2 - 2
7 ΡΕΠΩ                
8 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 269 - 403 -134 672 1 - 0
9 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 405 - 578 -173 983 2 - 5
10 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 404 - 413 -9 817 1 - 3
11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 485 - 356 129 841 1 - 1
12 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 429 - 429 0 858 1 - 2
13 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 458 - 413 45 871 2 - 1
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 429 - 327 102 756 1 - 1
15 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 392 - 314 78 706 0 - 1
16 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 325 - 406 -81 731 0 - 2
17 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 450   390 60 840 2   1
18 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 414 - 384 30 798 0 - 2
19 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 555 - 471 84 1026 2 - 4
20 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 419 - 517 -98 936 1 - 2
21 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 433 - 362 71 795 1 - 1
22 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 432 - 341 91 773 1 - 1
23 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 337 - 456 -119 793 0 - 1
24 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 385 - 453 -68 838 0 - 2
25 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 467 - 308 159 775 1 - 1
26 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 521 - 315 206 836 2 - 0
27 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 484 - 451 33 935 1 - 2
28 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 337 - 385 -48 722 1 - 1
29 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 541   402 139 943 2   1
30 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 341 - 304 37 645 1 - 1
31 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 456 - 462 -6 918 1 - 3
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 422 MAX ΣΚΟΡ +     555 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 410 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     292 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 13 ΜΑΧ NIKH     238 Νίκες 16,5
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 832 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   269 Ηττες 13,5
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,0 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     578 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,6 ΜAX ΗΤΤΑ     -179 Ηττες α.α. 0
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 340 - 498 -158 838 1 - 2
2 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 410 - 376 34 786 1 - 0
3 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 444 - 443 1 887 1 - 2
4 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 340 - 458 -118 798 1 - 1
5 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 368 - 454 -86 822 1 - 2
6 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 511 - 424 87 935 2 - 2
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 452 - 512 -60 964 2 - 3
8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 568 - 314 254 882 3 - 0
9 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 383 - 310 73 693 1 - 0
10 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 493 - 521 -28 1014 3 - 3
11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 372 - 522 -150 894 0 - 3
12 ΡΕΠΩ                
13 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 436 - 475 -39 911 2 - 2
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 444 - 396 48 840 2 - 2
15 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 445 - 624 -179 1069 2 - 4
16 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 406 - 325 81 731 2 - 0
17 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 265 - 518 -253 783 0 - 3
18 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 507 - 347 160 854 3 - 1
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 367 - 382 -15 749 1 - 1
20 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 459 - 535 -76 994 1 - 3
21 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 522 - 408 114 930 2   1
22 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 596 - 380 216 976 4 - 0
23 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 378 - 502 -124 880 2 - 2
24 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 397 - 455 -58 852 2 - 2
25 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 344 - 549 -205 893 1   3
26 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 320 - 505 -185 825 0 - 2
27 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 464 - 364 100 828 3 - 1
28 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 460 - 457 3 917 2 - 1
29 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 415 - 565 -150 980 2 - 4
30 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 481 - 441 40 922 3 - 2
31 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 503 - 394 109 897 1 - 1
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 430 MAX ΣΚΟΡ +     596 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 448 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     310 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -19 ΜΑΧ NIKH     254 Νίκες 14
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 878 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   265 Ηττες 16
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,7 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     624 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,8 ΜAX ΗΤΤΑ     -253 Ηττες α.α. 0
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 498 - 340 158 838 2 - 1
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 483 - 354 129 837 1 - 1
3 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 336   601 -265 937 0   2
4 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 404 - 490 -86 894 1 - 3
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 372 - 574 -202 946 1 - 3
6 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 432 - 451 -19 883 2 - 1
7 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 449 - 449 0 898 1 - 3
8 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 406 - 364 42 770 1 - 1
9 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 338 - 605 -267 943 1 - 3
10 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 428 - 454 -26 882 2 - 2
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 463 - 364 99 827 1 - 2
12 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 364 - 515 -151 879 2 - 2
13 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 451 - 499 -48 950 3 - 1
14 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 341 - 428 -87 769 0 - 3
15 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 302 - 609 -307 911 1 - 3
16 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 365 - 471 -106 836 0   4
17 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 481 - 462 19 943 3 - 2
18 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 402 - 526 -124 928 2 - 2
19 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 396 - 305 91 701 2 - 0
20 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 507 - 354 153 861 3 - 0
21 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 387 - 649 -262 1036 2 - 5
22 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 295 - 594 -299 889 1 - 2
23 ΡΕΠΩ                
24 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 505 - 377 128 882 3 - 1
25 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 348 - 600 -252 948 1 - 3
26 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 406 - 475 -69 881 1 - 3
27 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 451 - 484 -33 935 2 - 1
28 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 343 - 470 -127 813 1   0
29 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 347 - 406 -59 753 1 - 1
30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 275 - 445 -170 720 0 - 1
31 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 220 - 565 -345 785 0 - 3
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 393 MAX ΣΚΟΡ +     507 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 476 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     305 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -83 ΜΑΧ NIKH     158 Νίκες 8,5
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 869 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   220 Ηττες 21,5
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,4 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     649 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 2,0 ΜAX ΗΤΤΑ     -345 Ηττες α.α. 0
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 475 - 488 -13 963 1 - 3
2 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 622   338 284 960 5   0
3 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 454 - 492 -38 946 2 - 1
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 357 - 452 -95 809 1 - 2
5 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 476 - 269 207 745 2 - 0
6 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 620 - 274 346 894 4 - 0
7 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 446 - 476 -30 922 2 - 2
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 539 - 449 90 988 3 - 0
9 ΡΕΠΩ                
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 395 - 453 -58 848 1 - 2
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 329 - 630 -301 959 1 - 5
12 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 419 - 490 -71 909 1 - 3
13 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 413 - 458 -45 871 1 - 2
14 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 430   425 5 855 1   2
15 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 417 - 392 25 809 1 - 1
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 401 - 457 -56 858 3 - 1
17 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 536 - 414 122 950 3 - 2
18 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 347 - 507 -160 854 1 - 3
19 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 514 - 374 140 888 2 - 1
20 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 372 - 431 -59 803 1 - 1
21 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 520 - 492 28 1012 3 - 3
22 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 358 - 598 -240 956 1 - 4
23 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 400 - 537 -137 937 0 - 4
24 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 380 - 380 0 760 0 - 2
25 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 446 - 587 -141 1033 3 - 1
26 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 457 - 444 13 901 0 - 2
27 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 540 - 392 148 932 5   0
28 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 414 - 393 21 807 2 - 1
29 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 406 - 347 59 753 1 - 1
30 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 471 - 371 100 842 3 - 1
31 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 421 - 392 29 813 2 - 1
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 446 MAX ΣΚΟΡ +     622 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 440 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     269 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 6 ΜΑΧ NIKH     346 Νίκες 15,5
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 886 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   329 Ηττες 14,5
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,9 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     630 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,7 ΜAX ΗΤΤΑ     -301 Ηττες α.α. 0
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 410 - 466 -56 876 0 - 2
2 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 284 - 437 -153 721 0 - 2
3 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 391 - 486 -95 877 1 - 2
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 301 - 567 -266 868 1 - 2
5 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 316 - 422 -106 738 0 - 1
6 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 494 - 289 205 783 2 - 0
7 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 330 - 378 -48 708 1 - 0
8 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 515 - 460 55 975 3 - 3
9 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 429 - 451 -22 880 2 - 1
10 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 486 - 352 134 838 1 - 0
11 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 364 - 463 -99 827 2 - 1
12 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 408 - 445 -37 853 0 - 2
13 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 410 - 533 -123 943 2 - 3
14 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 383 - 545 -162 928 0 - 3
15 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 317 - 428 -111 745 1 - 1
16 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 393 - 558 -165 951 2   3
17 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 451 - 474 -23 925 3 - 1
18 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 395 - 373 22 768 0 - 1
19 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 417 - 381 36 798 2 - 0
20 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 395 - 490 -95 885 2 - 3
21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 377 - 398 -21 775 1 - 0
22 ΡΕΠΩ                
23 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 473 - 421 52 894 2 - 1
24 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 439 - 459 -20 898 3 - 2
25 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 512 - 505 7 1017 3 - 3
26 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 315 - 521 -206 836 0 - 2
27 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 508 - 442 66 950 3 - 2
28 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 393 - 414 -21 807 1   2
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 438 - 502 -64 940 3 - 3
30 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 428 - 459 -31 887 1 - 2
31 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 394 - 503 -109 897 1 - 1
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 406 MAX ΣΚΟΡ +     515 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 454 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     289 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -49 ΜΑΧ NIKH     205 Νίκες 8
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 860 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   284 Ηττες 12
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,4 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     567 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,6 ΜAX ΗΤΤΑ     -266 Ηττες α.α. 0
ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 465 - 327 138 792 1 - 1
2 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 423 - 806 -383 1229 1 - 5
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 336 - 456 -120 792 0 - 2
4 ΡΕΠΩ                
5 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 340 - 408 -68 748 2 - 0
6 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 314 - 630 -316 944 1 - 4
7 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 398   554 -156 952 1   4
8 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 403 - 269 134 672 0 - 1
9 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 421 - 489 -68 910 2 - 1
10 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 453 - 395 58 848 2 - 1
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 415 - 380 35 795 2 - 0
12 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 445 - 425 20 870 2 - 1
13 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 475 - 436 39 911 2 - 2
14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 521 - 291 230 812 2 - 0
15 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 372 - 533 -161 905 2 - 1
16 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 559 - 467 92 1026 2 - 2
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 318 - 565 -247 883 0 - 3
18 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 494 - 416 78 910 2 - 1
19 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 332   585 -253 917 1   3
20 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 464 - 394 70 858 2 - 1
21 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 359 - 405 -46 764 1 - 2
22 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 380 - 438 -58 818 0 - 3
23 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 421 - 473 -52 894 1 - 2
24 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 377 - 505 -128 882 1 - 3
25 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 424 - 496 -72 920 2 - 2
26 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 385 - 543 -158 928 1 - 3
27 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 456 - 403 53 859 2 - 1
28 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 362 - 538 -176 900 1 - 3
29 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 461 - 379 82 840 1 - 1
30 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 340 - 673 -333 1013 1 - 4
31 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 506   299 207 805 0   0
           
         
         
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 414 MAX ΣΚΟΡ +     559 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 466 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     269 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -52 ΜΑΧ NIKH     230 Νίκες 13
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 880 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   314 Ηττες 17
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,3 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     806 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,9 ΜAX ΗΤΤΑ     -383 Ηττες α.α. 0
ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 336 - 578 -242 914 1 - 3
2 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 338 - 622 -284 960 0 - 5
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 500 - 319 181 819 0 - 0
4 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 383 - 393 -10 776 0 - 2
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 454 - 368 86 822 2 - 1
6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 537 - 326 211 863 4 - 0
7 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 420 - 435 -15 855 1 - 2
8 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 506 - 374 132 880 1 - 1
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 410 - 472 -62 882 1 - 3
10 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 315 - 424 -109 739 0 - 0
11 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 552 - 299 253 851 2 - 1
12 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 558 - 384 174 942 2 - 2
13 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 474 - 460 14 934 2 - 3
14 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 462 - 484 -22 946 2 - 2
15 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 428 - 317 111 745 1 - 1
16 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 471 - 365 106 836 4 - 0
17 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 387 - 495 -108 882 2 - 2
18 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 481 - 482 -1 963 2 - 2
19 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 496 - 292 204 788 2 - 1
20 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 469 - 468 1 937 3 - 2
21 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 496 - 336 160 832 2 - 1
22 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 384 - 549 -165 933 1 - 3
23 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 449 - 308 141 757 1 - 0
24 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 324 - 344 -20 668 1 - 0
25 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 493 - 382 111 875 3 - 1
26 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 398   499 -101 897 2   2
27 ΡΕΠΩ                
28 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 538 - 362 176 900 3 - 1
29 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 550 - 452 98 1002 2 - 3
30 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 439 - 435 4 874 1 - 2
31 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 462 - 456 6 918 3 - 1
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 450 MAX ΣΚΟΡ +     558 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 416 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     292 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 34 ΜΑΧ NIKH     253 Νίκες 18
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 866 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   315 Ηττες 12
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,7 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     622 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,6 ΜAX ΗΤΤΑ     -284 Ηττες α.α. 0
ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 455 - 447 8 902 2 - 3
2 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 513 - 334 179 847 3 - 0
3 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 534 - 316 218 850 2 - 0
4 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 452 - 357 95 809 2 - 1
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 474 - 333 141 807 1 - 1
6 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 504 - 343 161 847 2 - 1
7 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 512 - 452 60 964 3 - 2
8 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 525 - 363 162 888 3 - 1
9 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 440 - 501 -61 941 1 - 3
10 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 446 - 415 31 861 0 - 2
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 530   498 32 1028 3   2
12 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 413 - 361 52 774 1 - 1
13 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 447 - 399 48 846 1 - 1
14 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 504 - 409 95 913 2 - 1
15 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 373 - 585 -212 958 1 - 6
16 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 489 - 351 138 840 2 - 0
17 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 474 - 451 23 925 1 - 3
18 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 526 - 402 124 928 2 - 2
19 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 479 - 488 -9 967 4 - 1
20 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 486 - 491 -5 977 1 - 4
21 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 553 - 480 73 1033 2 - 3
22 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 549 - 384 165 933 3 - 1
23 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 460   396 64 856 2   2
24 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 467 - 459 8 926 2   3
25 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 646 - 227 419 873 4 - 0
26 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 587 - 392 195 979 3 - 1
27 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 541 - 483 58 1024 4 - 3
28 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 453 - 433 20 886 1 - 2
29 ΡΕΠΩ                
30 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 673 - 340 333 1013 4 - 1
31 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 475 - 503 -28 978 3 - 1
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 499 MAX ΣΚΟΡ +     673 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 413 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     227 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 86 ΜΑΧ NIKH     419 Νίκες 25
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 912 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   373 Ηττες 5
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 2,2 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     585 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,7 ΜAX ΗΤΤΑ     -212 Ηττες α.α. 0
ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 571 - 358 213 929 4   1
2 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 417 - 461 -44 878 2 - 2
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 443 - 444 -1 887 2 - 1
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 420 - 350 70 770 1 - 1
5 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 540 - 389 151 929 3 - 2
6 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 531 - 358 173 889 3 - 2
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 437 - 492 -55 929 3 - 2
8 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 358 - 433 -75 791 2 - 1
9 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 380 - 581 -201 961 3 - 2
10 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 540 - 437 103 977 4 - 0
11 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 471 - 344 127 815 2 - 0
12 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 551 - 351 200 902 4 - 0
13 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 533 - 410 123 943 3   2
14 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 428 - 341 87 769 3 - 0
15 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 306 - 571 -265 877 1 - 4
16 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 392 - 388 4 780 1 - 1
17 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 431 - 475 -44 906 3 - 1
18 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 482 - 481 1 963 2 - 2
19 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 550 - 356 194 906 4 - 1
20 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 491 - 486 5 977 4 - 1
21 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 672 - 246 426 918 4 - 0
22 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 517 - 204 313 721 3 - 0
23 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 487 - 447 40 934 3 - 2
24 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 490 - 338 152 828 2 - 1
25 ΡΕΠΩ                
26 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 543 - 385 158 928 3   1
27 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 455 - 450 5 905 1 - 1
28 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 365 - 513 -148 878 2 - 3
29 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 402 - 541 -139 943 1 - 2
30 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 411 - 362 49 773 1 - 2
31 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 392 - 421 -29 813 1 - 2
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 467 MAX ΣΚΟΡ +     672 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 414 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     204 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 53 ΜΑΧ NIKH     426 Νίκες 20
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 881 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   306 Ηττες 10
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 2,5 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     581 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,3 ΜAX ΗΤΤΑ     -265 Ηττες α.α. 0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 535 - 282 253 817 3 - 0
2 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 537 - 367 170 904 5 - 1
3 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 353 - 550 -197 903 2 - 3
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 425 - 438 -13 863 2 - 1
5 ΡΕΠΩ                
6 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 630 - 314 316 944 4 - 1
7 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 607 - 265 342 872 4 - 0
8 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 381 - 457 -76 838 1 - 3
9 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 578 - 405 173 983 5 - 2
10 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 481 - 404 77 885 2 - 1
11 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 630 - 329 301 959 5 - 1
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 374 - 515 -141 889 1 - 2
13 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 543 - 478 65 1021 3 - 1
14 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 396 - 444 -48 840 2 - 2
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 796 - 360 436 1156 5 - 1
16 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 448 - 447 1 895 2 - 3
17 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 584 - 367 217 951 4   1
18 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 482 - 483 -1 965 3 - 2
19 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 519 - 344 175 863 4 - 0
20 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 461 - 391 70 852 3 - 0
21 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 490 - 383 107 873 2 - 1
22 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 705 - 232 473 937 4 - 0
23 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 464 - 489 -25 953 3 - 2
24 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 459 - 439 20 898 2 - 3
25 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 600 - 348 252 948 3 - 1
26 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 497 - 474 23 971 3 - 3
27 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 450 - 455 -5 905 1 - 1
28 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 438 - 583 -145 1021 3 - 3
29 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 452 - 550 -98 1002 3   2
30 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 509 - 395 114 904 3 - 1
31 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 503 - 475 28 978 1 - 3
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 511 MAX ΣΚΟΡ +     796 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 415 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     232 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ 95 ΜΑΧ NIKH     473 Νίκες 20
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 926 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   353 Ηττες 10
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 2,9 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     583 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,5 ΜAX ΗΤΤΑ     -197 Ηττες α.α. 0
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 354 - 649 -295 1003 1 - 2
2 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 400 - 399 1 799 2 - 2
3 ΡΕΠΩ                
4 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 460 - 420 40 880 2 - 2
5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 408 - 340 68 748 0 - 2
6 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 433 - 486 -53 919 1 - 2
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 265 - 607 -342 872 0 - 4
8 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 320 - 424 -104 744 0 - 1
9 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 514 - 464 50 978 2 - 3
10 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 352 - 486 -134 838 0 - 1
11 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 356 - 485 -129 841 1 - 1
12 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 515 - 364 151 879 2 - 2
13 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 349 - 570 -221 919 1 - 3
14 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 348 - 405 -57 753 1 - 1
15 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 392 - 417 -25 809 1   1
16 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 388 - 392 -4 780 1 - 1
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 437 - 404 33 841 2 - 1
18 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 416 - 550 -134 966 2 - 2
19 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 396 - 439 -43 835 1 - 2
20 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 468 - 469 -1 937 2 - 3
21 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 408   522 -114 930 1   2
22 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 483 - 309 174 792 3 - 0
23 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 458 - 391 67 849 0 - 2
24 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 459 - 467 -8 926 3 - 2
25 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 377 - 514 -137 891 2 - 2
26 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 495 - 317 178 812 2 - 1
27 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 440 - 361 79 801 1 - 1
28 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 445 - 357 88 802 1 - 0
29 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 444 - 501 -57 945 1 - 2
30 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 388 - 543 -155 931 1 - 5
31 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 422 - 377 45 799 1 - 1
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 413 MAX ΣΚΟΡ +     515 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 448 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     309 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -35 ΜΑΧ NIKH     178 Νίκες 12
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 861 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   265 Ηττες 18
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,3 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     649 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,8 ΜAX ΗΤΤΑ     -342 Ηττες α.α. 0
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 416 - 509 -93 925 2 - 3
2 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 478 - 383 95 861 2 - 1
3 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 486 - 391 95 877 2 - 1
4 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 490 - 404 86 894 3 - 1
5 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 491 - 385 106 876 3 - 0
6 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 358 - 531 -173 889 2 - 3
7 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 381 - 365 16 746 2 - 1
8 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 374 - 506 -132 880 1 - 1
9 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 379 - 525 -146 904 1 - 2
10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 415   446 -31 861 2   0
11 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 536 - 276 260 812 2 - 0
12 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 598 - 286 312 884 3 - 0
13 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 340 - 770 -430 1110 1 - 5
14 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 528 - 411 117 939 2 - 2
15 ΡΕΠΩ                
16 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 467 - 559 -92 1026 2 - 2
17 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 367 - 584 -217 951 1 - 4
18 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 529 - 433 96 962 3 - 2
19 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 471 - 555 -84 1026 4 - 2
20 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 469 - 552 -83 1021 2 - 4
21 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 492 - 520 -28 1012 3 - 3
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 440   392 48 832 2   0
23 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 427 - 403 24 830 2 - 1
24 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 455 - 397 58 852 2 - 2
25 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 446 - 466 -20 912 2 - 2
26 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 470 - 503 -33 973 3 - 3
27 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 361 - 440 -79 801 1 - 1
28 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 428 - 460 -32 888 0 - 3
29 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 363 - 489 -126 852 1 - 2
30 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 374 - 428 -54 802 1 - 1
31 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 398 - 435 -37 833 1 - 2
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 441 MAX ΣΚΟΡ +     598 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 460 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     276 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -19 ΜΑΧ NIKH     312 Νίκες 12
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 901 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   340 Ηττες 18
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,9 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     770 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,8 ΜAX ΗΤΤΑ     -430 Ηττες α.α. 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΦ. ΣΥΝ. ΣΚΡ
1 ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 358 - 571 -213 929 1 - 4
2 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 398 - 437 -39 835 1 - 1
3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 319 - 500 -181 819 0 - 0
4 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 438 - 399 39 837 1 - 2
5 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 333 - 474 -141 807 1 - 1
6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 447 - 317 130 764 2 - 0
7 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 380 - 387 -7 767 2 - 1
8 ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 452 - 417 35 869 1 - 2
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 506 - 360 146 866 3 - 1
10 ΡΕΠΩ                
11 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 380 - 415 -35 795 0 - 2
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 515 - 374 141 889 2   1
13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 420 - 537 -117 957 1 - 3
14 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 327 - 429 -102 756 1 - 1
15 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 294 - 567 -273 861 0 - 3
16 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 457 - 401 56 858 1 - 3
17 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 404 - 437 -33 841 1 - 2
18 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 382 - 530 -148 912 1 - 2
19 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 382 - 367 15 749 1 - 1
20 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 497 - 498 -1 995 1 - 2
21 ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ 630 - 464 166 1094 4 - 2
22 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 392 - 440 -48 832 0 - 2
23 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 401 - 577 -176 978 1 - 3
24 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 423 - 479 -56 902 1 - 2
25 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 421 - 378 43 799 0 - 3
26 ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 426 - 416 10 842 1 - 1
27 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 420   567 -147 987 2   4
28 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 382 - 426 -44 808 1 - 1
29 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 502 - 438 64 940 3 - 3
30 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 445 - 275 170 720 1 - 0
31 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 464 - 404 60 868 3 - 0
ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΘΕΤΙΚ. - ΑΡΝΗΤ.       Αγώνες 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ + ( ΕΠΙΘΕΣΗ ) 420 MAX ΣΚΟΡ +     630 Εγιναν 30
Μ.Ο. ΣΚΟΡ  - ( ΑΜΥΝΑ ) 443 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  -     275 α.α. 0
Μ.Ο. ΔΙΑΦΟΡΑΣ -23 ΜΑΧ NIKH     170 Νίκες 13
Μ.Ο. ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ 863 ΜΙΝ ΣΚΟΡ  +   294 Ηττες 17
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ + 1,3 ΜΑΧ ΣΚΟΡ  -     577 Νίκες α.α. 0
Μ.Ο. ΣΚΡΑΜΠΛ  - 1,8 ΜAX ΗΤΤΑ     -273 Ηττες α.α. 0
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ…ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ