1 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 417 - 362 55 779 2 - 1 3 82 - 91 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 516 - 251 265 767 2 - 0 2 89 - 81 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
1 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 465 - 535 70 1000 3 - 2 5 98 - 82 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
1 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
1 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 296 - 358 62 654 0 - 2 2 52 - 72 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
1 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 336 - 446 110 782 1 - 0 1 74 - 66 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
1 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 518 - 260 258 778 3 - 0 3 110 - 39 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
1 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 230 - 319 89 549 0 - 1 1 24 - 80 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
1 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 63 - 16 47 79 0 - 0 0 32 - 17 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 356 - 294 62 650 0 - 0 0 54 - 49 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
1 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
1 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 384 - 310 74 694 1 - 0 1 70 - 74 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 636 - 394 242 1030 3 - 1 4 186 - 71 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
1 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 362 - 218 144 580 0 - 0 0 48 - 30 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 553 - 529 24 1082 2 - 3 5 122 - 96 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 324 - 487 163 811 1 - 1 2 63 - 121 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
2 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
2 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
2 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 271 - 294 23 565 0 - 0 0 27 - 60 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
2 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
2 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
2 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 500 - 463 37 963 3 - 3 6 90 - 106 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
2 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 295 - 305 10 600 0 - 0 0 60 - 57 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 538 - 169 369 707 2 - 0 2 72 - 24 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
2 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 304 - 328 24 632 0 - 0 0 42 - 52 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 392 - 593 201 985 2 - 3 5 85 - 103 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 431 - 331 100 762 1 - 1 2 87 - 68 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
2 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 296 - 252 44 548 0 - 0 0 41 - 23 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
2 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 313 - 338 25 651 0 - 0 0 66 - 48 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
2 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 351 - 530 179 881 1 - 3 4 90 - 83 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 374 - 385 11 759 1 - 1 2 70 - 88 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 356 - 285 71 641 0 - 0 0 49 - 51 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 497 - 420 77 917 2 - 1 3 79 - 86 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
3 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
3 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
3 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 403 - 504 101 907 1 - 2 3 117 - 158 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
3 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 543 - 444 99 987 3 - 2 5 109 - 89 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
3 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
3 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 490 - 306 184 796 2 - 0 2 118 - 54 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
3 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 294 - 314 20 608 0 - 1 1 43 - 63 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 411 - 348 63 759 1 - 0 1 63 - 117 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
3 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
3 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 477 - 343 134 820 1 - 0 1 82 - 99 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
4 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 413 - 225 188 638 1 - 1 2 51 - 26 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
4 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 445 - 519 74 964 2 - 2 4 86 - 99 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
4 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
4 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
4 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 358 - 374 16 732 2 - 1 3 77 - 72 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 359 - 304 55 663 0 - 1 1 45 - 83 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 356 - 472 116 828 1 - 3 4 74 - 79 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 450 - 261 189 711 1 - 1 2 77 - 107 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 340 - 449 109 789 1 - 2 3 63 - 87 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 351 - 265 86 616 1 - 0 1 72 - 45 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
4 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 302 - 275 27 577 0 - 0 0 47 - 32 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 281 - 331 50 612 0 - 0 0 57 - 32 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
4 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 365 - 442 77 807 0 - 0 0 70 - 80 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
5 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 285 - 580 295 865 0 - 2 2 40 - 103 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 547 - 349 198 896 3 - 0 3 84 - 50 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
5 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 303 - 296 7 599 0 - 0 0 38 - 60 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 140 - 469 329 609 0 - 1 1 16 - 85 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 316 - 458 142 774 1 - 0 1 75 - 44 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
5 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 531 - 357 174 888 3 - 1 4 93 - 69 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
5 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
5 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 254 - 451 197 705 0 - 1 1 46 - 78 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
5 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 253 - 391 138 644 1 - 1 2 72 - 90 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
5 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
5 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 305 - 321 16 626 0 - 1 1 32 - 71 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 349 - 323 26 672 0 - 0 0 38 - 41 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 458 - 288 170 746 1 - 1 2 104 - 65 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
5 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 255 - 362 107 617 0 - 0 0 31 - 41 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
5 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
6 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
6 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 328 - 417 89 745 0 - 2 2 44 - 71 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
6 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
6 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
6 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 324 - 548 224 872 0 - 1 1 28 - 83 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 258 - 302 44 560 0 - 1 1 54 - 76 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 585 - 393 192 978 3 - 0 3 88 - 140 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
6 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 404 - 394 10 798 3 - 1 4 100 - 63 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
6 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 380 - 417 37 797 0 - 0 0 66 - 51 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 470 - 209 261 679 1 - 0 1 89 - 36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
6 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 350 - 567 217 917 0 - 5 5 48 - 107 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
6 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 338 - 352 14 690 0 - 1 1 64 - 98 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
6 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 452 - 242 210 694 2 - 0 2 84 - 30 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 483 - 459 24 942 2 - 4 6 78 - 82 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
6 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 567 - 285 282 852 2 - 0 2 110 - 34 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
7 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
7 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 311 - 485 174 796 1 - 2 3 70 - 83 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
7 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 315 - 542 227 857 1 - 2 3 75 - 80 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 525 - 254 271 779 3 - 0 3 70 - 36 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
7 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
7 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
7 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 300 - 269 31 569 0 - 0 0 32 - 34 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
7 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 283 - 461 178 744 0 - 2 2 52 - 77 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
7 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 542 - 236 306 778 3 - 0 3 99 - 38 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 276 - 440 164 716 0 - 2 2 72 - 67 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 292 - 478 186 770 1 - 1 2 80 - 69 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 426 - 318 108 744 1 - 0 1 63 - 38 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
7 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 610 - 205 405 815 5 - 0 5 101 - 36 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
7 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 538 - 327 211 865 2 - 1 3 84 - 66 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
7 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 391 - 225 166 616 1 - 0 1 76 - 38 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
7 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
8 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
8 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
8 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 357 - 538 181 895 1 - 2 3 71 - 83 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 500 - 198 302 698 2 - 0 2 131 - 22 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 498 - 473 25 971 2 - 2 4 134 - 98 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
8 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 448 - 332 116 780 2 - 2 4 70 - 67 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 367 - 347 20 714 0 - 0 0 44 - 72 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
8 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 315 - 377 62 692 0 - 1 1 57 - 83 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 282 - 350 68 632 0 - 1 1 31 - 81 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 370 - 239 131 609 1 - 0 1 93 - 45 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
8 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 283 - 480 197 763 0 - 3 3 45 - 72 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
8 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 478 - 304 174 782 1 - 0 1 76 - 68 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 438 - 459 21 897 1 - 2 3 114 - 86 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
9 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 528 - 322 206 850 4 - 0 4 89 - 52 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
9 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 188 - 491 303 679 0 - 3 3 61 - 78 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
9 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
9 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
9 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 400 - 371 29 771 1 - 1 2 64 - 83 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
9 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
9 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 312 - 352 40 664 0 - 0 0 48 - 53 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
9 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 274 - 544 270 818 0 - 2 2 43 - 103 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
9 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 661 - 290 371 951 4 - 0 4 114 - 43 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
9 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 309 - 442 133 751 0 - 2 2 64 - 83 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
9 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 380 - 439 59 819 1 - 1 2 80 - 75 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 341 - 356 15 697 1 - 0 1 74 - 60 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 428 - 368 60 796 1 - 1 2 77 - 98 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
9 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 586 - 329 257 915 2 - 0 2 99 - 27 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
9 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
9 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
10 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
10 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 383 - 259 124 642 0 - 0 0 36 - 28 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
10 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 297 - 445 148 742 0 - 0 0 38 - 84 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
10 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 365 - 551 186 916 1 - 4 5 74 - 122 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 511 - 432 79 943 2 - 1 3 101 - 81 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 346 - 455 109 801 1 - 3 4 80 - 79 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 433 - 341 92 774 2 - 1 3 83 - 78 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
10 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 447 - 335 112 782 2 - 0 2 100 - 65 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 423 - 578 155 1001 1 - 3 4 101 - 91 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
10 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 353 - 253 100 606 0 - 0 0 61 - 42 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
10 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 418 - 502 84 920 1 - 4 5 104 - 88 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 309 - 558 249 867 0 - 4 4 48 - 118 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
10 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 449 - 243 206 692 2 - 0 2 96 - 30 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
11 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 339 - 311 28 650 1 - 0 1 70 - 36 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
11 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 274 - 601 327 875 0 - 5 5 36 - 85 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
11 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
11 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 508 - 365 143 873 2 - 0 2 80 - 52 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
11 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
11 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
11 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
11 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 328 - 323 5 651 0 - 1 1 33 - 85 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 364 - 399 35 763 1 - 1 2 68 - 99 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 354 - 351 3 705 0 - 1 1 36 - 68 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
11 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 301 - 483 182 784 0 - 1 1 50 - 98 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 397 - 454 57 851 1 - 1 2 69 - 104 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
11 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
11 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 399 - 334 65 733 1 - 0 1 78 - 60 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
11 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
12 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
12 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
12 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 330 - 501 171 831 2 - 2 4 80 - 73 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
12 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
12 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
12 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 420 - 585 165 1005 2 - 3 5 86 - 99 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
12 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 312 - 340 28 652 0 - 1 1 40 - 92 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
12 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 360 - 342 18 702 0 - 1 1 42 - 66 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 482 - 288 194 770 3 - 0 3 96 - 36 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
12 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 327 - 525 198 852 1 - 2 3 82 - 103 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
12 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 476 - 210 266 686 1 - 0 1 113 - 30 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
12 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 461 - 253 208 714 2 - 0 2 97 - 36 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
12 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
12 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
13 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
13 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 394 - 344 50 738 2 - 0 2 70 - 80 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
13 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 460 - 386 74 846 2 - 0 2 118 - 41 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
13 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
13 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 267 - 501 234 768 0 - 1 1 69 - 88 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
13 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 360 - 532 172 892 0 - 3 3 50 - 132 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
13 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
13 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 324 - 352 28 676 1 - 0 1 80 - 40 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 531 - 309 222 840 2 - 0 2 82 - 37 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
13 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 480 - 265 215 745 2 - 0 2 104 - 35 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
13 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 505 - 441 64 946 3 - 2 5 102 - 83 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
13 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 513 - 388 125 901 3 - 1 4 84 - 91 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
13 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
13 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
13 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
14 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
14 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
14 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 322 - 385 63 707 0 - 0 0 48 - 50 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
14 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
14 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
14 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 313 - 607 294 920 0 - 4 4 48 - 99 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 526 - 549 23 1075 3 - 2 5 97 - 105 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
14 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 252 - 338 86 590 0 - 0 0 34 - 39 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 446 - 475 29 921 1 - 2 3 65 - 76 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
14 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 340 - 344 4 684 1 - 1 2 62 - 85 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
14 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 481 - 497 16 978 2 - 2 4 106 - 90 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 440 - 345 95 785 2 - 1 3 75 - 78 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
14 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
14 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 499 - 469 30 968 2 - 1 3 74 - 89 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
14 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
15 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
15 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 441 - 189 252 630 0 - 0 0 62 - 36 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 525 - 315 210 840 4 - 1 5 96 - 98 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
15 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
15 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 202 - 393 191 595 0 - 0 0 38 - 36 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
15 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
15 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 429 - 436 7 865 0 - 3 3 86 - 72 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
15 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 362 - 448 86 810 1 - 1 2 89 - 81 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
15 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 399 - 239 160 638 0 - 1 1 69 - 74 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 185 - 440 255 625 0 - 1 1 40 - 68 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
15 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 398 - 338 60 736 1 - 0 1 82 - 62 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
15 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 456 - 506 50 962 3 - 2 5 106 - 78 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
15 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 486 - 446 40 932 3 - 3 6 98 - 103 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
15 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
15 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 383 - 363 20 746 0 - 0 0 63 - 54 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
15 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
15 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 341 - 417 76 758 1 - 1 2 77 - 104 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
16 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
16 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 381 - 271 110 652 1 - 0 1 68 - 57 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
16 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
16 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
16 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
16 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 284 - 477 193 761 0 - 1 1 44 - 64 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
16 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 403 - 424 21 827 2 - 1 3 72 - 110 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
16 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 301 - 490 189 791 0 - 3 3 82 - 103 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
16 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
16 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 440 - 358 82 798 2 - 0 2 66 - 62 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
16 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 457 - 394 63 851 2 - 0 2 74 - 53 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
16 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
16 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 388 - 404 16 792 0 - 2 2 50 - 77 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
16 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 586 - 285 301 871 2 - 0 2 84 - 39 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
16 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
16 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 180 - 492 312 672 0 - 2 2 42 - 80 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
16 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
17 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
17 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 616 - 274 342 890 3 - 0 3 108 - 57 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
17 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
17 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 322 - 288 34 610 0 - 0 0 37 - 48 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
17 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 318 - 484 166 802 0 - 3 3 52 - 76 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
17 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 372 - 403 31 775 0 - 1 1 70 - 89 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
17 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
17 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 453 - 464 11 917 2 - 2 4 86 - 78 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 342 - 381 39 723 0 - 2 2 59 - 72 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 436 - 200 236 636 1 - 0 1 77 - 38 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
17 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 345 - 403 58 748 1 - 1 2 83 - 85 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
17 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
17 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 369 - 279 90 648 1 - 0 1 88 - 55 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
17 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 355 - 404 49 759 0 - 1 1 42 - 74 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
17 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
17 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 287 - 452 165 739 0 - 1 1 46 - 82 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
17 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
18 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 434 - 416 18 850 2 - 2 4 71 - 91 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
18 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 509 - 479 30 988 1 - 3 4 67 - 86 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
18 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 430 - 270 160 700 1 - 0 1 77 - 54 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
18 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
18 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 521 - 286 235 807 1 - 0 1 80 - 36 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
18 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
18 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 314 - 385 71 699 1 - 0 1 84 - 67 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 474 - 547 73 1021 2 - 4 6 75 - 110 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
18 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 307 - 416 109 723 1 - 1 2 90 - 110 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
18 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 492 - 376 116 868 2 - 1 3 158 - 80 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
18 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
18 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 247 - 415 168 662 0 - 0 0 49 - 65 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
18 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
18 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 266 - 365 99 631 0 - 0 0 30 - 59 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
18 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 323 - 518 195 841 0 - 3 3 65 - 126 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
19 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 465 - 413 52 878 3 - 1 4 82 - 93 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
19 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
19 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
19 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 377 - 360 17 737 1 - 0 1 69 - 35 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
19 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 297 - 500 203 797 0 - 1 1 46 - 80 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
19 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 391 - 406 15 797 1 - 0 1 77 - 52 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
19 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 501 - 295 206 796 2 - 0 2 72 - 40 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
19 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
19 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 504 - 300 204 804 3 - 0 3 78 - 34 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
19 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
19 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 463 - 294 169 757 3 - 0 3 72 - 37 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
19 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
19 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
19 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 247 - 503 256 750 0 - 3 3 40 - 93 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
19 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
19 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 352 - 382 30 734 0 - 0 0 50 - 66 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
20 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
20 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
20 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 504 - 284 220 788 2 - 0 2 71 - 44 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
20 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 289 - 347 58 636 0 - 2 2 34 - 76 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
20 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
20 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 449 - 522 73 971 2 - 3 5 98 - 78 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
20 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
20 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
20 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 399 - 309 90 708 0 - 1 1 50 - 86 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
20 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 457 - 356 101 813 3 - 0 3 97 - 57 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
20 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
20 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 231 - 379 148 610 0 - 0 0 26 - 50 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
20 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 322 - 302 20 624 0 - 0 0 48 - 36 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
20 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
21 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
21 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 276 - 600 324 876 1 - 3 4 68 - 110 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
21 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
21 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
21 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 334 - 295 39 629 0 - 0 0 41 - 33 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 496 - 331 165 827 1 - 1 2 112 - 72 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
21 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 303 - 561 258 864 1 - 2 3 62 - 112 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
21 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 483 - 372 111 855 1 - 1 2 84 - 98 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
21 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
21 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 593 - 362 231 955 5 - 1 6 87 - 104 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
21 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 467 - 461 6 928 3 - 2 5 86 - 101 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
21 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
21 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 269 - 317 48 586 0 - 0 0 35 - 67 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
21 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
21 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
21 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
21 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 303 - 321 18 624 1 - 0 1 60 - 45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
21 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 298 - 464 166 762 0 - 2 2 55 - 78 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
21 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 303 - 527 224 830 0 - 2 2 53 - 120 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
21 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
22 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
22 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 415 - 414 1 829 2 - 1 3 74 - 83 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
22 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 503 - 379 124 882 2 - 3 5 78 - 133 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
22 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 284 - 377 93 661 0 - 2 2 45 - 90 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
22 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
22 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
22 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 433 - 327 106 760 1 - 1 2 70 - 75 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
22 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 430 - 512 82 942 0 - 2 2 51 - 87 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
22 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
22 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
22 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 394 - 437 43 831 1 - 1 2 78 - 90 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
22 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
22 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 265 - 416 151 681 0 - 0 0 24 - 36 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
22 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 256 - 490 234 746 1 - 1 2 70 - 78 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
22 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 622 - 370 252 992 4 - 0 4 82 - 63 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
22 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
23 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 223 - 281 58 504 0 - 0 0 36 - 45 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
23 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
23 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 474 - 473 1 947 2 - 2 4 71 - 116 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
23 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
23 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 590 - 267 323 857 3 - 0 3 89 - 60 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
23 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
23 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 588 - 492 96 1080 3 - 1 4 92 - 185 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
23 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
23 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 298 - 400 102 698 0 - 0 0 51 - 53 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
23 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 335 - 471 136 806 0 - 2 2 55 - 98 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
23 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
23 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
23 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
23 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
23 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 457 - 310 147 767 1 - 1 2 72 - 89 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
23 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 349 - 469 120 818 1 - 2 3 74 - 90 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
23 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 480 - 386 94 866 1 - 2 3 69 - 86 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
23 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
24 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 397 - 331 66 728 1 - 0 1 90 - 71 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
24 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
24 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 390 - 483 93 873 2 - 3 5 88 - 78 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
24 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
24 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
24 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 258 - 347 89 605 0 - 0 0 33 - 39 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
24 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
24 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
24 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 359 - 382 23 741 0 - 1 1 45 - 63 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
24 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 459 - 532 73 991 2 - 2 4 114 - 176 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
24 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 345 - 313 32 658 0 - 0 0 45 - 65 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
24 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 376 - 393 17 769 0 - 1 1 45 - 89 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
24 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 444 - 376 68 820 3 - 0 3 80 - 68 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
24 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 516 - 332 184 848 3 - 0 3 72 - 52 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
24 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
24 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 246 - 439 193 685 0 - 1 1 57 - 75 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
25 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
25 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 448 - 271 177 719 1 - 1 2 91 - 78 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
25 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
25 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 362 - 461 99 823 0 - 3 3 46 - 76 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
25 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 429 - 424 5 853 2 - 3 5 74 - 66 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
25 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
25 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
25 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
25 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 465 - 410 55 875 1 - 0 1 77 - 98 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
25 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
25 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
25 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
25 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
25 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
25 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
25 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 377 - 533 156 910 1 - 3 4 76 - 98 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
25 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 527 - 310 217 837 3 - 0 3 74 - 32 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
25 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
25 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 446 - 455 9 901 2 - 1 3 76 - 90 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
26 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 379 - 424 45 803 1 - 2 3 65 - 74 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
26 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
26 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 416 - 530 114 946 2 - 2 4 87 - 71 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
26 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 313 - 266 47 579 0 - 0 0 42 - 37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
26 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
26 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 513 - 372 141 885 2 - 1 3 82 - 69 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
26 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
26 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
26 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
26 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 327 - 479 152 806 0 - 3 3 54 - 84 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
26 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
26 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 345 - 536 191 881 0 - 3 3 63 - 98 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
26 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 397 - 330 67 727 0 - 1 1 52 - 85 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
26 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
26 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
26 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 273 - 537 264 810 0 - 3 3 39 - 89 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
27 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 320 - 488 168 808 0 - 2 2 58 - 78 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
27 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
27 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 426 - 232 194 658 1 - 0 1 95 - 33 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
27 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
27 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 310 - 532 222 842 0 - 2 2 68 - 102 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
27 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
27 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
27 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 483 - 236 247 719 0 - 0 0 62 - 30 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
27 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 348 - 392 44 740 1 - 1 2 62 - 72 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
27 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
27 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
27 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
27 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 359 - 385 26 744 1 - 1 2 80 - 61 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
27 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
27 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 333 - 354 21 687 0 - 0 0 54 - 78 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
27 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
27 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
27 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 389 - 310 79 699 1 - 0 1 61 - 50 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
27 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 343 - 375 32 718 0 - 1 1 97 - 64 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
28 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 309 - 359 50 668 0 - 0 0 50 - 57 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
28 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 384 - 363 21 747 2 - 0 2 87 - 67 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
28 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 359 - 430 71 789 1 - 2 3 122 - 106 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
28 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
28 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 409 - 429 20 838 1 - 3 4 89 - 90 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
28 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
28 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
28 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
28 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
28 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
28 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 217 - 400 183 617 0 - 0 0 24 - 50 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
28 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 409 - 512 103 921 2 - 2 4 90 - 89 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
28 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 567 - 225 342 792 4 - 0 4 106 - 33 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
28 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
28 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 287 - 565 278 852 0 - 3 3 52 - 81 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
28 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 267 - 444 177 711 1 - 0 1 66 - 40 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
28 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
29 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
29 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 368 - 452 84 820 0 - 2 2 46 - 85 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
29 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 348 - 354 6 702 0 - 0 0 36 - 62 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
29 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 444 - 232 212 676 0 - 0 0 52 - 42 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
29 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
29 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 373 - 576 203 949 0 - 4 4 63 - 99 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
29 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 465 - 380 85 845 1 - 2 3 75 - 79 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
29 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
29 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 409 - 282 127 691 0 - 0 0 48 - 39 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
29 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
29 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
29 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
29 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 412 - 442 30 854 1 - 1 2 78 - 70 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
29 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 510 - 396 114 906 3 - 2 5 82 - 95 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
29 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
29 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 529 - 222 307 751 3 - 0 3 91 - 48 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
29 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 471 - 351 120 822 2 - 0 2 97 - 45 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
29 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 309 - 292 17 601 0 - 0 0 36 - 36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
30 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
30 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 402 - 318 84 720 1 - 1 2 80 - 88 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
30 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 339 - 456 117 795 0 - 1 1 50 - 81 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
30 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 524 - 372 152 896 3 - 1 4 93 - 70 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
30 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 462 - 351 111 813 2 - 0 2 70 - 72 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
30 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
30 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 353 - 342 11 695 0 - 2 2 67 - 78 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
30 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
30 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
30 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
30 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
30 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 439 - 260 179 699 1 - 1 2 68 - 66 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
30 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 501 - 352 149 853 1 - 1 2 131 - 68 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
30 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
30 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
30 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 244 - 417 173 661 1 - 0 1 65 - 56 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
30 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 320 - 434 114 754 2 - 3 5 82 - 95 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
30 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 269 - 509 240 778 0 - 2 2 59 - 73 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
31 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 377 - 347 30 724 0 - 1 1 45 - 93 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 352 - 241 111 593 0 - 1 1 39 - 74 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
31 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 437 - 439 2 876 1 - 0 1 80 - 52 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
31 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
31 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 829 - 267 562 1096 5 - 0 5 320 - 66 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
31 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
31 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 279 - 543 264 822 0 - 2 2 60 - 86 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
31 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 468 - 266 202 734 1 - 0 1 71 - 52 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
31 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
31 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 364 - 286 78 650 0 - 0 0 57 - 35 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
31 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
31 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 329 - 399 70 728 1 - 0 1 63 - 99 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
31 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 266 - 422 156 688 0 - 0 0 49 - 39 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
31 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
31 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 501 - 472 29 973 3 - 0 3 87 - 74 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
31 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
31 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
31 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 374 - 337 37 711 1 - 0 1 74 - 48 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
31 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 326 - 389 63 715 0 - 1 1 37 - 72 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
31 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 359 - 509 150 868 1 - 1 2 89 - 81 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
32 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
32 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 280 - 420 140 700 0 - 1 1 72 - 90 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
32 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
32 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 442 - 551 109 993 2 - 3 5 91 - 94 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
32 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
32 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
32 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 428 - 261 167 689 1 - 0 1 87 - 38 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
32 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 579 - 319 260 898 2 - 1 3 80 - 76 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
32 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 368 - 272 96 640 0 - 0 0 47 - 46 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
32 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
32 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
32 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
32 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 434 - 372 62 806 0 - 1 1 90 - 70 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
32 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
32 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 244 - 530 286 774 0 - 1 1 37 - 86 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
32 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 588 - 403 185 991 5 - 2 7 86 - 104 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
32 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 424 - 274 150 698 1 - 0 1 82 - 37 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
32 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
32 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 489 - 343 146 832 2 - 1 3 92 - 74 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
33 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 467 - 301 166 768 2 - 1 3 70 - 62 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
33 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 383 - 460 77 843 2 - 1 3 107 - 83 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
33 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
33 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 495 - 448 47 943 2 - 2 4 88 - 70 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
33 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 491 - 343 148 834 2 - 1 3 77 - 86 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
33 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 395 - 300 95 695 0 - 0 0 73 - 33 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
33 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
33 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
33 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
33 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
33 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
33 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 307 - 359 52 666 0 - 0 0 38 - 48 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
33 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 405 - 440 35 845 1 - 2 3 116 - 112 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
33 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 469 - 421 48 890 3 - 0 3 66 - 65 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
33 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
33 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 427 - 366 61 793 1 - 0 1 79 - 44 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
33 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 514 - 403 111 917 2 - 1 3 90 - 75 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
33 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
33 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
33 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
34 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 313 - 484 171 797 1 - 1 2 82 - 81 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
34 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
34 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 426 - 447 21 873 1 - 3 4 78 - 88 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
34 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 367 - 369 2 736 1 - 0 1 71 - 46 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
34 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
34 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 473 - 322 151 795 2 - 1 3 71 - 65 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
34 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 519 - 378 141 897 1 - 2 3 91 - 74 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
34 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
34 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 259 - 409 150 668 0 - 1 1 28 - 71 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
34 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
34 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
34 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 630 - 316 314 946 4 - 0 4 107 - 38 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
34 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
34 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
34 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 390 - 441 51 831 0 - 1 1 57 - 85 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
34 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
34 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
34 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 382 - 415 33 797 1 - 1 2 78 - 74 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
35 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 400 - 286 114 686 1 - 0 1 71 - 37 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
35 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
35 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 583 - 502 81 1085 3 - 4 7 99 - 94 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
35 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 544 - 224 320 768 2 - 0 2 89 - 48 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
35 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 295 - 444 149 739 0 - 2 2 36 - 83 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
35 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 466 - 287 179 753 0 - 1 1 64 - 65 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
35 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
35 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
35 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
35 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
35 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
35 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547 - 357 190 904 3 - 1 4 84 - 74 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
35 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
35 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
35 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 340 - 443 103 783 1 - 1 2 77 - 69 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
35 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
35 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 341 - 447 106 788 0 - 1 1 44 - 73 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
35 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 417 - 424 7 841 1 - 2 3 154 - 88 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
35 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
35 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
36 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 335 - 361 26 696 0 - 0 0 38 - 55 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
36 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
36 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 461 - 352 109 813 1 - 1 2 77 - 75 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
36 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 463 - 294 169 757 1 - 0 1 6 - 39 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
36 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
36 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 428 - 384 44 812 2 - 1 3 76 - 60 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
36 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 383 - 435 52 818 1 - 1 2 83 - 101 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
36 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
36 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
36 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
36 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 355 - 263 92 618 2 - 0 2 62 - 36 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
36 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 407 - 251 156 658 1 - 0 1 73 - 34 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
36 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
36 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 214 - 429 215 643 0 - 0 0 30 - 66 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
36 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
36 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 456 - 334 122 790 1 - 0 1 248 - 37 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
36 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 350 - 323 27 673 0 - 1 1 56 - 83 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
36 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 495 - 380 115 875 3 - 0 3 89 - 46 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
36 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 488 - 499 11 987 2 - 2 4 90 - 82 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
36 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 477 - 232 245 709 1 - 0 1 71 - 39 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
37 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
37 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 511 - 463 48 974 2 - 2 4 76 - 94 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
37 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 460 - 400 60 860 0 - 2 2 62 - 81 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
37 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
37 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 393 - 351 42 744 0 - 0 0 48 - 71 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
37 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
37 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
37 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
37 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
37 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 429 - 462 33 891 3 - 2 5 102 - 131 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
37 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 293 - 317 24 610 0 - 0 0 36 - 42 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
37 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
37 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
37 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 495 - 335 160 830 2 - 0 2 84 - 68 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
37 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 364 - 565 201 929 1 - 4 5 76 - 100 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
37 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 335 - 373 38 708 1 - 1 2 82 - 68 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
37 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
37 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 309 - 382 73 691 0 - 1 1 43 - 76 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
37 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 446 - 494 48 940 2 - 2 4 84 - 106 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
38 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
38 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 391 - 430 39 821 1 - 1 2 86 - 84 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ
38 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
38 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
38 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
38 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 549 - 413 136 962 4 - 1 5 86 - 66 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
38 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
38 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 305 - 403 98 708 0 - 1 1 39 - 90 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
38 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
38 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 429 - 444 15 873 2 - 1 3 116 - 81 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
38 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 505 - 274 231 779 1 - 0 1 72 - 32 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
38 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
38 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 315 - 335 20 650 0 - 1 1 36 - 68 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
38 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
38 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 544 - 328 216 872 1 - 1 2 79 - 86 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
38 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
38 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 464 - 275 189 739 2 - 0 2 128 - 34 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
38 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 298 - 258 40 556 0 - 0 0 45 - 30 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
38 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 406 - 476 70 882 2 - 2 4 78 - 74 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
38 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
39 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 601 - 412 189 1013 1 - 2 3 95 - 74 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
39 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 644 - 287 357 931 4 - 0 4 101 - 32 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
39 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 354 - 356 2 710 1 - 0 1 68 - 48 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
39 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 383 - 416 33 799 0 - 3 3 66 - 79 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
39 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
39 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
39 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
39 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
39 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 346 - 241 105 587 0 - 0 0 37 - 45 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
39 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
39 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 414 - 479 65 893 2 - 2 4 90 - 83 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
39 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 386 - 381 5 767 1 - 1 2 60 - 126 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
39 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
39 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 496 - 232 264 728 2 - 0 2 76 - 28 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
39 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 339 - 328 11 667 1 - 0 1 71 - 36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
39 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 328 - 367 39 695 0 - 1 1 63 - 101 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
39 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 426 - 360 66 786 1 - 1 2 64 - 68 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
39 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 332 - 570 238 902 1 - 3 4 74 - 112 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
39 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ