ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Ο.Σ.Θ.  (2017 - 2018)
1η αγωνιστική     2η αγωνιστική  
1 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 3 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 4 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
5 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 5 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
6 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 6 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
7 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
8 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 8 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
9 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 9 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
10 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
11 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 11 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 12 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
14 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
15 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 15 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
16 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 16 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 17 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
18 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 19 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
20 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 20 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
  3η αγωνιστική     4η αγωνιστική  
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
2 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 2 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
4 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 4 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
5 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 5 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
6 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 6 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 7 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
8 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 8 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
9 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
10 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
11 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
12 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 12 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
13 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
15 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 16 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
18 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 18 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
19 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 19 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
20 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 20 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
  5η αγωνιστική     6η αγωνιστική  
1 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 2 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
3 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 3 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
4 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
5 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 5 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
6 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 6 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
7 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 7 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
8 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
9 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
10 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
11 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
12 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
13 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
14 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
16 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
17 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 17 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 18 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
19 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 19 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
20 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 20 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  7η αγωνιστική     8η αγωνιστική  
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 2 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
3 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 3 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
4 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
5 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
6 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 6 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
7 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
8 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 8 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
9 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
10 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
11 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
12 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 12 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
13 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 14 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
15 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 17 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
18 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 18 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 19 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
20 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
  9η αγωνιστική     10η αγωνιστική  
1 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
2 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
3 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 3 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
4 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 4 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
5 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 5 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
6 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
7 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 7 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
8 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
9 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 9 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
11 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
12 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
14 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
15 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
16 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 16 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
18 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 18 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
19 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 19 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
20 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 20 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
  11η αγωνιστική     12η αγωνιστική  
1 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
2 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 2 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
3 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 4 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
5 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
6 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 6 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
7 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
8 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 8 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
9 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 10 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
13 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
14 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
16 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
17 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 17 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
19 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 19 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
20 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 20 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  13η αγωνιστική     14η αγωνιστική  
1 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
2 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 2 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
3 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 3 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
4 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 5 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
6 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 6 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
7 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 7 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
9 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 9 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
10 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 11 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
13 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
14 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 14 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
15 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
16 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 16 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
17 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
18 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 18 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
20 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 20 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
  15η αγωνιστική     16η αγωνιστική  
1 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
3 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
4 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 4 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
5 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
6 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 6 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
7 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 8 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
9 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 10 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
12 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 12 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 13 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
14 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
15 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 15 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
16 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
17 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 17 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
18 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
19 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 19 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
  17η αγωνιστική     18η αγωνιστική  
1 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
2 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
4 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
5 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
6 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 7 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
8 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 9 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
10 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
11 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 11 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
12 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 12 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
13 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
14 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 14 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
15 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
16 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 16 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
17 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
18 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
19 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
20 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 20 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  19η αγωνιστική     20η αγωνιστική  
1 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 2 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
3 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
5 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 6 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 8 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
10 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 10 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
12 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
13 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 13 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
14 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
15 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 15 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
16 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 16 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
17 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 17 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
18 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
19 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 19 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
20 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
  21η αγωνιστική     22η αγωνιστική  
1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 3 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
6 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 7 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
8 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 9 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
11 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
12 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
13 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
14 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 14 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
15 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 15 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
16 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 16 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
17 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 17 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
18 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 18 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
19 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
20 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
  23η αγωνιστική     24η αγωνιστική  
1 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 4 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
5 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
8 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 8 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
10 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
11 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 11 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
12 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
13 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
14 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 14 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
15 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 15 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
16 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 16 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 17 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
18 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
19 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 19 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
20 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
  25η αγωνιστική     26η αγωνιστική  
1 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 3 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 5 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
6 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
7 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
9 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
10 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
12 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 12 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
13 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 13 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
14 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
15 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 15 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
16 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 16 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
17 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 17 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 18 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
19 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 19 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
20 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 20 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
  27η αγωνιστική     28η αγωνιστική  
1 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
3 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 4 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
6 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 6 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
9 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 9 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
10 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
11 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 11 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
12 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 12 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
13 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 13 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
14 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 14 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
15 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
16 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 16 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
17 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 17 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
18 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 18 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
19 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 19 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
20 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
  29η αγωνιστική     30η αγωνιστική  
1 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
2 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 3 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 5 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
7 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
8 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 8 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
9 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
10 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 10 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
11 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 11 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
12 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 12 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 13 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
14 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 14 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
15 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 15 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
16 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
17 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 17 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
18 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 18 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
19 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 19 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 20 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
  31η αγωνιστική     32η αγωνιστική  
1 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 2 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 4 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
8 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
9 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 9 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
10 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
11 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 11 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
12 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 12 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
13 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 14 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
15 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 15 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
16 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 16 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
17 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
18 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 18 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 19 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
20 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 20 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  33η αγωνιστική     34η αγωνιστική  
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
3 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 3 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
6 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 6 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
9 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 9 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
10 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 10 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
11 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
12 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 12 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
13 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 13 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
14 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 14 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 15 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
16 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 16 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
17 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 17 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
19 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 19 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
20 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
  35η αγωνιστική     36η αγωνιστική  
1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
2 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
4 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
5 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 5 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
7 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 7 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 8 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
9 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 10 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
11 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 11 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
12 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
13 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 13 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
14 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 14 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
15 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 16 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 17 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
18 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 18 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
20 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 20 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
  37η αγωνιστική     38η αγωνιστική  
1 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ
3 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ
4 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
5 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
6 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 6 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 7 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ
8 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 8 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
9 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 9 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
11 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 11 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ
12 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 12 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
13 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
14 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 14 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
15 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 15 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ
16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 16 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 17 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
18 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ
19 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 19 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
  39η αγωνιστική  
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ
2 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ
3 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
4 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
6 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ
7 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ
8 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
9 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
10 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
11 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
13 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
14 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
16 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ
17 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
18 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ
20 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ