2ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Ο.Σ.Θ.  (2017 - 2018)
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  1η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 417 - 362 55 779 2 - 1 3 82 - 91
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 516 - 251 265 767 2 - 0 2 89 - 81
3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 465 - 535 70 1000 3 - 2 5 98 - 82
6 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 296 - 358 62 654 0 - 2 2 52 - 72
8 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 336 - 446 110 782 1 - 0 1 74 - 66
10 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 518 - 260 258 778 3 - 0 3 110 - 39
11 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 230 - 319 89 549 0 - 1 1 24 - 80
13 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 63 - 16 47 79 0 - 0 0 32 - 17
14 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 356 - 294 62 650 0 - 0 0 54 - 49
15 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 384 - 310 74 694 1 - 0 1 70 - 74
17 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 636 - 394 242 1030 3 - 1 4 186 - 71
19 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 362 - 218 144 580 0 - 0 0 48 - 30
20 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 553 - 529 24 1082 2 - 3 5 122 - 96
ΣΥΝ 4.336 10
Μ.Ο. 228 0,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  2η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 324 - 487 163 811 1 - 1 2 63 - 121
2 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 271 - 294 23 565 0 - 0 0 27 - 60
6 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 500 - 463 37 963 3 - 3 6 90 - 106
9 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 295 - 305 10 600 0 - 0 0 60 - 57
10 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 538 - 169 369 707 2 - 0 2 72 - 24
11 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 304 - 328 24 632 0 - 0 0 42 - 52
12 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 392 - 593 201 985 2 - 3 5 85 - 103
13 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 431 - 331 100 762 1 - 1 2 87 - 68
14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 296 - 252 44 548 0 - 0 0 41 - 23
16 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 313 - 338 25 651 0 - 0 0 66 - 48
19 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 351 - 530 179 881 1 - 3 4 90 - 83
ΣΥΝ 2.680 4
Μ.Ο. 141 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  3η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 374 - 385 11 759 1 - 1 2 70 - 88
2 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 356 - 285 71 641 0 - 0 0 49 - 51
4 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 497 - 420 77 917 2 - 1 3 79 - 86
5 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 403 - 504 101 907 1 - 2 3 117 - 158
9 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 543 - 444 99 987 3 - 2 5 109 - 89
10 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 490 - 306 184 796 2 - 0 2 118 - 54
14 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 294 - 314 20 608 0 - 1 1 43 - 63
17 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 411 - 348 63 759 1 - 0 1 63 - 117
18 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 477 - 343 134 820 1 - 0 1 82 - 99
ΣΥΝ 2.787 3
Μ.Ο. 147 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  4η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 413 - 225 188 638 1 - 1 2 51 - 26
2 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 445 - 519 74 964 2 - 2 4 86 - 99
3 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 358 - 374 16 732 2 - 1 3 77 - 72
8 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 359 - 304 55 663 0 - 1 1 45 - 83
9 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 356 - 472 116 828 1 - 3 4 74 - 79
10 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 450 - 261 189 711 1 - 1 2 77 - 107
12 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 340 - 449 109 789 1 - 2 3 63 - 87
14 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 351 - 265 86 616 1 - 0 1 72 - 45
15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 302 - 275 27 577 0 - 0 0 47 - 32
17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 281 - 331 50 612 0 - 0 0 57 - 32
18 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 365 - 442 77 807 0     0 70 - 80
20 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.062 2
Μ.Ο. 161 0,1
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  5η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 285 - 580 295 865 0 - 2 2 40 - 103
3 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 547 - 349 198 896 3 - 0 3 84 - 50
4 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 303 - 296 7 599 0 - 0 0 38 - 60
5 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 140 - 469 329 609 0 - 1 1 16 - 85
6 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 316 - 458 142 774 1 - 0 1 75 - 44
8 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 531 - 357 174 888 3 - 1 4 93 - 69
9 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 254 - 451 197 705 0 - 1 1 46 - 78
11 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 253 - 391 138 644 1 - 1 2 72 - 90
12 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 305 - 321 16 626 0 - 1 1 32 - 71
15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 349 - 323 26 672 0 - 0 0 38 - 41
16 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 458 - 288 170 746 1 - 1 2 104 - 65
17 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 255 - 362 107 617 0 - 0 0 31 - 41
18 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.111 3
Μ.Ο. 164 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  6η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 328 - 417 89 745 0 - 2 2 44 - 71
4 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 324 - 548 224 872 0 - 1 1 28 - 83
7 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 258 - 302 44 560 0 - 1 1 54 - 76
8 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 585 - 393 192 978 3 - 0 3 88 - 140
9 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 404 - 394 10 798 3 - 1 4 100 - 63
11 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 380 - 417 37 797 0 - 0 0 66 - 51
12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 470 - 209 261 679 1 - 0 1 89 - 36
13 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 350 - 567 217 917 0 - 5 5 48 - 107
15 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 338 - 352 14 690 0 - 1 1 64 - 98
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 452 - 242 210 694 2 - 0 2 84 - 30
19 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 483 - 459 24 942 2 - 4 6 78 - 82
20 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.693 14
Μ.Ο. 194 0,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  7η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 567 - 285 282 852 2 - 0 2 110 - 34
2 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 311 - 485 174 796 1 - 2 3 70 - 83
4 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 315 - 542 227 857 1 - 2 3 75 - 80
5 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 525 - 254 271 779 3 - 0 3 70 - 36
7 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 300 - 269 31 569 0 - 0 0 32 - 34
10 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 283 - 461 178 744 0 - 2 2 52 - 77
11 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 542 - 236 306 778 3 - 0 3 99 - 38
12 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 276 - 440 164 716 0 - 2 2 72 - 67
13 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 292 - 478 186 770 1 - 1 2 80 - 69
15 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 426 - 318 108 744 1 - 0 1 63 - 38
16 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 610 - 205 405 815 5 - 0 5 101 - 36
18 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 538 - 327 211 865 2 - 1 3 84 - 66
19 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 391 - 225 166 616 1 - 0 1 76 - 38
20 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 4.110 12
Μ.Ο. 216 0,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  8η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 357 - 538 181 895 1 - 2 3 71 - 83
6 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 500 - 198 302 698 2 - 0 2 131 - 22
7 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 498 - 473 25 971 2 - 2 4 134 - 98
8 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 448 - 332 116 780 2 - 2 4 70 - 67
9 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 367 - 347 20 714 0 - 0 0 44 - 72
10 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 315 - 377 62 692 0 - 1 1 57 - 83
12 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 282 - 350 68 632 0 - 1 1 31 - 81
13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 370 - 239 131 609 1 - 0 1 93 - 45
14 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 283 - 480 197 763 0 - 3 3 45 - 72
16 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 478 - 304 174 782 1 - 0 1 76 - 68
19 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 438 - 459 21 897 1 - 2 3 114 - 86
ΣΥΝ 3.042 7
Μ.Ο. 160 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  9η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 528 - 322 206 850 4 - 0 4 89 - 52
2 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 188 - 491 303 679 0 - 3 3 61 - 78
3 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 400 - 371 29 771 1 - 1 2 64 - 83
6 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 312 - 352 40 664 0 - 0 0 48 - 53
9 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 274 - 544 270 818 0 - 2 2 43 - 103
10 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 661 - 290 371 951 4 - 0 4 114 - 43
11 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 309 - 442 133 751 0 - 2 2 64 - 83
12 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 380 - 439 59 819 1 - 1 2 80 - 75
13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 341 - 356 15 697 1 - 0 1 74 - 60
14 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 428 - 368 60 796 1 - 1 2 77 - 98
15 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 586 - 329 257 915 2 - 0 2 99 - 27
18 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 2.461 4
Μ.Ο. 130 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  10η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 383 - 259 124 642 0 - 0 0 36 - 28
5 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 297 - 445 148 742 0 - 0 0 38 - 84
6 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 365 - 551 186 916 1 - 4 5 74 - 122
7 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 511 - 432 79 943 2 - 1 3 101 - 81
9 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 346 - 455 109 801 1 - 3 4 80 - 79
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 433 - 341 92 774 2 - 1 3 83 - 78
11 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 447 - 335 112 782 2 - 0 2 100 - 65
12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 423 - 578 155 1001 1 - 3 4 101 - 91
13 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 353 - 253 100 606 0 - 0 0 61 - 42
15 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 418 - 502 84 920 1 - 4 5 104 - 88
17 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 309 - 558 249 867 0 - 4 4 48 - 118
18 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 449 - 243 206 692 2 - 0 2 96 - 30
20 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.535 11
Μ.Ο. 186 0,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  11η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 339 - 311 28 650 1 - 0 1 70 - 36
2 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 274 - 601 327 875 0 - 5 5 36 - 85
3 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 508 - 365 143 873 2 - 0 2 80 - 52
6 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 328 - 323 5 651 0 - 1 1 33 - 85
12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 364 - 399 35 763 1 - 1 2 68 - 99
13 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 354 - 351 3 705 0 - 1 1 36 - 68
14 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 301 - 483 182 784 0 - 1 1 50 - 98
15 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 397 - 454 57 851 1 - 1 2 69 - 104
17 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 399 - 334 65 733 1 - 0 1 78 - 60
19 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 2.968 4
Μ.Ο. 156 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  12η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 330 - 501 171 831 2 - 2 4 80 - 73
5 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 420 - 585 165 1005 2 - 3 5 86 - 99
8 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 312 - 340 28 652 0 - 1 1 40 - 92
10 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 360 - 342 18 702 0 - 1 1 42 - 66
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 482 - 288 194 770 3 - 0 3 96 - 36
12 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 327 - 525 198 852 1 - 2 3 82 - 103
14 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 476 - 210 266 686 1 - 0 1 113 - 30
16 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 461 - 253 208 714 2 - 0 2 97 - 36
19 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 2.150 3
Μ.Ο. 113 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  13η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 394 - 344 50 738 2 - 0 2 70 - 80
4 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 460 - 386 74 846 2 - 0 2 118 - 41
5 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 267 - 501 234 768 0 - 1 1 69 - 88
7 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 360 - 532 172 892 0 - 3 3 50 - 132
8 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 324 - 352 28 676 1 - 0 1 80 - 40
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 531 - 309 222 840 2 - 0 2 82 - 37
12 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 480 - 265 215 745 2 - 0 2 104 - 35
13 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 505 - 441 64 946 3 - 2 5 102 - 83
15 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 513 - 388 125 901 3 - 1 4 84 - 91
16 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 2.597 9
Μ.Ο. 137 0,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  14η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 322 - 385 63 707 0 - 0 0 48 - 50
4 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 313 - 607 294 920 0 - 4 4 48 - 99
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 526 - 549 23 1075 3 - 2 5 97 - 105
9 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 252 - 338 86 590 0 - 0 0 34 - 39
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 446 - 475 29 921 1 - 2 3 65 - 76
11 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 340 - 344 4 684 1 - 1 2 62 - 85
13 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 481 - 497 16 978 2 - 2 4 106 - 90
15 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 440 - 345 95 785 2 - 1 3 75 - 78
16 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 499 - 469 30 968 2 - 1 3 74 - 89
19 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.331 10
Μ.Ο. 175 0,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  15η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 441 - 189 252 630 0 - 0 0 62 - 36
3 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 525 - 315 210 840 4 - 1 5 96 - 98
4 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 202 - 393 191 595 0 - 0 0 38 - 36
6 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 429 - 436 7 865 0 - 3 3 86 - 72
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 362 - 448 86 810 1 - 1 2 89 - 81
9 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 399 - 239 160 638 0 - 1 1 69 - 74
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 185 - 440 255 625 0 - 1 1 40 - 68
11 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 398 - 338 60 736 1 - 0 1 82 - 62
12 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 456 - 506 50 962 3 - 2 5 106 - 78
14 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 486 - 446 40 932 3 - 3 6 98 - 103
15 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 383 - 363 20 746 0 - 0 0 63 - 54
17 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 341 - 417 76 758 1 - 1 2 77 - 104
ΣΥΝ 3.036 8
Μ.Ο. 160 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  16η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 381 - 271 110 652 1 - 0 1 68 - 57
3 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 284 - 477 193 761 0 - 1 1 44 - 64
9 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 403 - 424 21 827 2 - 1 3 72 - 110
10 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 301 - 490 189 791 0 - 3 3 82 - 103
12 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 440 - 358 82 798 2 - 0 2 66 - 62
14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 457 - 394 63 851 2 - 0 2 74 - 53
15 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 388 - 404 16 792 0 - 2 2 50 - 77
17 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 586 - 285 301 871 2 - 0 2 84 - 39
18 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 180 - 492 312 672 0 - 2 2 42 - 80
20 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.636 8
Μ.Ο. 191 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  17η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 616 - 274 342 890 3 - 0 3 108 - 57
3 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 322 - 288 34 610 0 - 0 0 37 - 48
5 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 318 - 484 166 802 0 - 3 3 52 - 76
6 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 372 - 403 31 775 0 - 1 1 70 - 89
7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 453 - 464 11 917 2 - 2 4 86 - 78
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 342 - 381 39 723 0 - 2 2 59 - 72
10 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 436 - 200 236 636 1 - 0 1 77 - 38
11 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 345 - 403 58 748 1 - 1 2 83 - 85
14 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 369 - 279 90 648 1 - 0 1 88 - 55
16 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 355 - 404 49 759 0 - 1 1 42 - 74
18 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 287 - 452 165 739 0 - 1 1 46 - 82
20 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 2.746 3
Μ.Ο. 145 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  18η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 434 - 416 18 850 2 - 2 4 71 - 91
2 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 509 - 479 30 988 1 - 3 4 67 - 86
3 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 430 - 270 160 700 1 - 0 1 77 - 54
4 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 521 - 286 235 807 1 - 0 1 80 - 36
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 314 - 385 71 699 1 - 0 1 84 - 67
10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 474 - 547 73 1021 2 - 4 6 75 - 110
11 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 307 - 416 109 723 1 - 1 2 90 - 110
13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 492 - 376 116 868 2 - 1 3 158 - 80
14 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 247 - 415 168 662 0 - 0 0 49 - 65
17 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 266 - 365 99 631 0 - 0 0 30 - 59
19 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 323 - 518 195 841 0 - 3 3 65 - 126
ΣΥΝ 2.734 3
Μ.Ο. 144 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  19η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 465 - 413 52 878 3 - 1 4 82 - 93
2 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 377 - 360 17 737 1 - 0 1 69 - 35
5 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 297 - 500 203 797 0 - 1 1 46 - 80
7 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 391 - 406 15 797 1 - 0 1 77 - 52
8 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 501 - 295 206 796 2 - 0 2 72 - 40
10 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 504 - 300 204 804 3 - 0 3 78 - 34
13 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 463 - 294 169 757 3 - 0 3 72 - 37
15 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 247 - 503 256 750 0 - 3 3 40 - 93
19 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 352 - 382 30 734 0 - 0 0 50 - 66
ΣΥΝ 2.841 6
Μ.Ο. 150 0,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  20η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 504 - 284 220 788 2 - 0 2 71 - 44
4 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 289 - 347 58 636 0 - 2 2 34 - 76
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 449 - 522 73 971 2 - 3 5 98 - 78
12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 399 - 309 90 708 0 - 1 1 50 - 86
15 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 457 - 356 101 813 3 - 0 3 97 - 57
16 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 231 - 379 148 610 0 - 0 0 26 - 50
18 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 322 - 302 20 624 0 - 0 0 48 - 36
20 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.205 4
Μ.Ο. 169 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  21η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 276 - 600 324 876 1 - 3 4 68 - 110
3 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 334 - 295 39 629 0 - 0 0 41 - 33
6 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 496 - 331 165 827 1 - 1 2 112 - 72
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 303 - 561 258 864 1 - 2 3 62 - 112
8 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 483 - 372 111 855 1 - 1 2 84 - 98
9 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 593 - 362 231 955 5 - 1 6 87 - 104
11 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 467 - 461 6 928 3 - 2 5 86 - 101
12 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 269 - 317 48 586 0 - 0 0 35 - 67
14 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 303 - 321 18 624 1 - 0 1 60 - 45
18 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 298 - 464 166 762 0 - 2 2 55 - 78
19 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 303 - 527 224 830 0 - 2 2 53 - 120
20 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 2.816 5
Μ.Ο. 148 0,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  22η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 415 - 414 1 829 2 - 1 3 74 - 83
3 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 503 - 379 124 882 2 - 3 5 78 - 133
5 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 284 - 377 93 661 0 - 2 2 45 - 90
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 433 - 327 106 760 1 - 1 2 70 - 75
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 430 - 512 82 942 0 - 2 2 51 - 87
12 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 394 - 437 43 831 1 - 1 2 78 - 90
15 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 265 - 416 151 681 0 - 0 0 24 - 36
17 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 256 - 490 234 746 1 - 1 2 70 - 78
19 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 622 - 370 252 992 4 - 0 4 82 - 63
20 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.700 8
Μ.Ο. 195 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  23η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 223 - 281 58 504 0 - 0 0 36 - 45
2 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 474 - 473 1 947 2 - 2 4 71 - 116
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 590 - 267 323 857 3 - 0 3 89 - 60
8 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 588 - 492 96 1080 3 - 1 4 92 - 185
10 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 298 - 400 102 698 0 - 0 0 51 - 53
12 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 335 - 471 136 806 0 - 2 2 55 - 98
13 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 457 - 310 147 767 1 - 1 2 72 - 89
18 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 349 - 469 120 818 1 - 2 3 74 - 90
19 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 480 - 386 94 866 1 - 2 3 69 - 86
20 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.051 8
Μ.Ο. 161 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  24η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 397 - 331 66 728 1 - 0 1 90 - 71
2 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 390 - 483 93 873 2 - 3 5 88 - 78
4 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 258 - 347 89 605 0 - 0 0 33 - 39
8 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 359 - 382 23 741 0 - 1 1 45 - 63
13 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 459 - 532 73 991 2 - 2 4 114 - 176
14 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 345 - 313 32 658 0 - 0 0 45 - 65
15 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 376 - 393 17 769 0 - 1 1 45 - 89
16 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 444 - 376 68 820 3 - 0 3 80 - 68
18 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 516 - 332 184 848 3 - 0 3 72 - 52
19 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 246 - 439 193 685 0 - 1 1 57 - 75
ΣΥΝ 4.080 8
Μ.Ο. 215 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  25η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 448 - 271 177 719 1 - 1 2 91 - 78
3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 362 - 461 99 823 0 - 3 3 46 - 76
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 429 - 424 5 853 2 - 3 5 74 - 66
6 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 465 - 410 55 875 1 - 0 1 77 - 98
10 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 377 - 533 156 910 1 - 3 4 76 - 98
18 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 527 - 310 217 837 3 - 0 3 74 - 32
19 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 446 - 455 9 901 2 - 1 3 76 - 90
ΣΥΝ 3.248 10
Μ.Ο. 171 0,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  26η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 379 - 424 45 803 1 - 2 3 65 - 74
3 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 416 - 530 114 946 2 - 2 4 87 - 71
5 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 313 - 266 47 579 0 - 0 0 42 - 37
7 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 513 - 372 141 885 2 - 1 3 82 - 69
10 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 327 - 479 152 806 0 - 3 3 54 - 84
14 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 345 - 536 191 881 0 - 3 3 63 - 98
17 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 397 - 330 67 727 0 - 1 1 52 - 85
18 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 150 - 0 150 150   -   0 0 - 0
20 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 273 - 537 264 810 0 - 3 3 39 - 89
ΣΥΝ 3.018 7
Μ.Ο. 159 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  27η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 320 - 488 168 808 0 - 2 2 58 - 78
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 426 - 232 194 658 1 - 0 1 95 - 33
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 310 - 532 222 842 0 - 2 2 68 - 102
6 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 483 - 236 247 719 0 - 0 0 62 - 30
9 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 348 - 392 44 740 1 - 1 2 62 - 72
11 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 359 - 385 26 744 1 - 1 2 80 - 61
15 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 333 - 354 21 687 0 - 0 0 54 - 78
17 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 389 - 310 79 699 1 - 0 1 61 - 50
20 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 343 - 375 32 718 0 - 1 1 97 - 64
ΣΥΝ 3.298 4
Μ.Ο. 174 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  28η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 309 - 359 50 668 0 - 0 0 50 - 57
2 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 384 - 363 21 747 2 - 0 2 87 - 67
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 359 - 430 71 789 1 - 2 3 122 - 106
4 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 409 - 429 20 838 1 - 3 4 89 - 90
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 217 - 400 183 617 0 - 0 0 24 - 50
14 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 409 - 512 103 921 2 - 2 4 90 - 89
16 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 567 - 225 342 792 4 - 0 4 106 - 33
17 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 287 - 565 278 852 0 - 3 3 52 - 81
19 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 267 - 444 177 711 1 - 0 1 66 - 40
20 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.726 12
Μ.Ο. 196 0,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  29η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 368 - 452 84 820 0 - 2 2 46 - 85
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 348 - 354 6 702 0 - 0 0 36 - 62
4 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 444 - 232 212 676 0 - 0 0 52 - 42
5 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 373 - 576 203 949 0 - 4 4 63 - 99
7 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 465 - 380 85 845 1 - 2 3 75 - 79
8 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 409 - 282 127 691 0 - 0 0 48 - 39
10 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 412 - 442 30 854 1 - 1 2 78 - 70
15 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 510 - 396 114 906 3 - 2 5 82 - 95
16 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 529 - 222 307 751 3 - 0 3 91 - 48
19 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 471 - 351 120 822 2 - 0 2 97 - 45
20 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 309 - 292 17 601 0 - 0 0 36 - 36
ΣΥΝ 4.234 12
Μ.Ο. 223 0,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  30η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 402 - 318 84 720 1 - 1 2 80 - 88
3 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 339 - 456 117 795 0 - 1 1 50 - 81
5 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 524 - 372 152 896 3 - 1 4 93 - 70
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 462 - 351 111 813 2 - 0 2 70 - 72
8 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 353 - 342 11 695 0 - 2 2 67 - 78
10 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 439 - 260 179 699 1 - 1 2 68 - 66
15 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 501 - 352 149 853 1 - 1 2 131 - 68
16 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 244 - 417 173 661 1 - 0 1 65 - 56
19 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 320 - 434 114 754 2 - 3 5 82 - 95
20 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 269 - 509 240 778 0 - 2 2 59 - 73
ΣΥΝ 4.045 12
Μ.Ο. 213 0,6
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  31η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 377 - 347 30 724 0 - 1 1 45 - 93
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 352 - 241 111 593 0 - 1 1 39 - 74
3 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 437 - 439 2 876 1 - 0 1 80 - 52
4 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 829 - 267 562 1096 5 - 0 5 320 - 66
6 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 279 - 543 264 822 0 - 2 2 60 - 86
8 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 468 - 266 202 734 1 - 0 1 71 - 52
9 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 364 - 286 78 650 0 - 0 0 57 - 35
11 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 329 - 399 70 728 1 - 0 1 63 - 99
13 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 266 - 422 156 688 0 - 0 0 49 - 39
14 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 501 - 472 29 973 3 - 0 3 87 - 74
16 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 374 - 337 37 711 1 - 0 1 74 - 48
19 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 326 - 389 63 715 0 - 1 1 37 - 72
20 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 359 - 509 150 868 1 - 1 2 89 - 81
ΣΥΝ 3.717 7
Μ.Ο. 196 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  32η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 280 - 420 140 700 0 - 1 1 72 - 90
4 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 442 - 551 109 993 2 - 3 5 91 - 94
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 428 - 261 167 689 1 - 0 1 87 - 38
9 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 579 - 319 260 898 2 - 1 3 80 - 76
10 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 368 - 272 96 640 0 - 0 0 47 - 46
11 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 434 - 372 62 806 0 - 1 1 90 - 70
15 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 244 - 530 286 774 0 - 1 1 37 - 86
17 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 588 - 403 185 991 5 - 2 7 86 - 104
18 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 424 - 274 150 698 1 - 0 1 82 - 37
19 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 489 - 343 146 832 2 - 1 3 92 - 74
ΣΥΝ 4.401 13
Μ.Ο. 232 0,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  33η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 467 - 301 166 768 2 - 1 3 70 - 62
2 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 383 - 460 77 843 2 - 1 3 107 - 83
3 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 495 - 448 47 943 2 - 2 4 88 - 70
5 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 491 - 343 148 834 2 - 1 3 77 - 86
6 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 395 - 300 95 695 0 - 0 0 73 - 33
7 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 307 - 359 52 666 0 - 0 0 38 - 48
13 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 405 - 440 35 845 1 - 2 3 116 - 112
14 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 469 - 421 48 890 3 - 0 3 66 - 65
15 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 427 - 366 61 793 1 - 0 1 79 - 44
17 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 514 - 403 111 917 2 - 1 3 90 - 75
18 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.200 7
Μ.Ο. 168 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  34η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 313 - 484 171 797 1 - 1 2 82 - 81
3 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 426 - 447 21 873 1 - 3 4 78 - 88
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 367 - 369 2 736 1 - 0 1 71 - 46
6 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 473 - 322 151 795 2 - 1 3 71 - 65
8 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 519 - 378 141 897 1 - 2 3 91 - 74
9 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 259 - 409 150 668 0 - 1 1 28 - 71
11 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 630 - 316 314 946 4 - 0 4 107 - 38
14 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 390 - 441 51 831 0 - 1 1 57 - 85
18 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 382 - 415 33 797 1 - 1 2 78 - 74
ΣΥΝ 2.378 3
Μ.Ο. 125 0,2
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  35η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 400 - 286 114 686 1 - 0 1 71 - 37
2 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 583 - 502 81 1085 3 - 4 7 99 - 94
4 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 544 - 224 320 768 2 - 0 2 89 - 48
5 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 295 - 444 149 739 0 - 2 2 36 - 83
6 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 466 - 287 179 753 0 - 1 1 64 - 65
7 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
12 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547 - 357 190 904 3 - 1 4 84 - 74
13 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 340 - 443 103 783 1 - 1 2 77 - 69
16 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 341 - 447 106 788 0 - 1 1 44 - 73
18 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 417 - 424 7 841 1 - 2 3 154 - 88
19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
20 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.012 6
Μ.Ο. 159 0,3
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  36η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 335 - 361 26 696 0 - 0 0 38 - 55
2 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
3 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 461 - 352 109 813 1 - 1 2 77 - 75
4 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 463 - 294 169 757 1 - 0 1 6 - 39
5 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 428 - 384 44 812 2 - 1 3 76 - 60
7 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 383 - 435 52 818 1 - 1 2 83 - 101
8 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 355 - 263 92 618 2 - 0 2 62 - 36
12 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 407 - 251 156 658 1 - 0 1 73 - 34
13 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 214 - 429 215 643 0 - 0 0 30 - 66
15 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
16 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 456 - 334 122 790 1 - 0 1 248 - 37
17 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 350 - 323 27 673 0 - 1 1 56 - 83
18 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 495 - 380 115 875 3 - 0 3 89 - 46
19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 488 - 499 11 987 2 - 2 4 90 - 82
20 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 477 - 232 245 709 1 - 0 1 71 - 39
ΣΥΝ 4.827 10
Μ.Ο. 254 0,5
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  37η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 511 - 463 48 974 2 - 2 4 76 - 94
3 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 460 - 400 60 860 0 - 2 2 62 - 81
4 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 393 - 351 42 744 0 - 0 0 48 - 71
6 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 429 - 462 33 891 3 - 2 5 102 - 131
11 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 293 - 317 24 610 0 - 0 0 36 - 42
12 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 495 - 335 160 830 2 - 0 2 84 - 68
15 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 364 - 565 201 929 1 - 4 5 76 - 100
16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 335 - 373 38 708 1 - 1 2 82 - 68
17 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
18 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 309 - 382 73 691 0 - 1 1 43 - 76
19 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 446 - 494 48 940 2 - 2 4 84 - 106
20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 4.398 14
Μ.Ο. 231 0,7
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  38η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
2 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ 391 - 430 39 821 1 - 1 2 86 - 84
3 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
4 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
5 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 549 - 413 136 962 4 - 1 5 86 - 66
7 ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 305 - 403 98 708 0 - 1 1 39 - 90
9 ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
10 ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 429 - 444 15 873 2 - 1 3 116 - 81
11 ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ 505 - 274 231 779 1 - 0 1 72 - 32
12 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
13 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 315 - 335 20 650 0 - 1 1 36 - 68
14 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
15 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ 544 - 328 216 872 1 - 1 2 79 - 86
16 ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
17 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 464 - 275 189 739 2 - 0 2 128 - 34
18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ 298 - 258 40 556 0 - 0 0 45 - 30
19 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 406 - 476 70 882 2 - 2 4 78 - 74
20 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 3.499 8
Μ.Ο. 184 0,4
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
  39η αγωνιστική     ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ Σ ΛΕΞΗ
1 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ 601 - 412 189 1013 1 - 2 3 95 - 74
2 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΓΝΗ 644 - 287 357 931 4 - 0 4 101 - 32
3 ΒΑΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 354 - 356 2 710 1 - 0 1 68 - 48
4 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 383 - 416 33 799 0 - 3 3 66 - 79
5 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
6 ΓΙΩΤΗ ΑΓΝΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΖΩΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
7 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
8 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
9 ΦΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 346 - 241 105 587 0 - 0 0 37 - 45
10 ΚΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
11 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 414 - 479 65 893 2 - 2 4 90 - 83
12 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ 386 - 381 5 767 1 - 1 2 60 - 126
13 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΜΤΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
14 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΗ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 496 - 232 264 728 2 - 0 2 76 - 28
15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ 339 - 328 11 667 1 - 0 1 71 - 36
16 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ 328 - 367 39 695 0 - 1 1 63 - 101
17 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 426 - 360 66 786 1 - 1 2 64 - 68
18 ΓΚΙΟΥΡΑ ΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 150 - 0 150 150 0 - 0 0 0 - 0
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 332 - 570 238 902 1 - 3 4 74 - 112
20 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ 0 - 150 150 150 0 - 0 0 0 - 0
ΣΥΝ 4.078 10
Μ.Ο. 215 0,5