Όταν το 2005 αρχίσαμε να παίζουμε  αγωνιστικό ΣΚΡΑΜΠΛ, ικανοποιούσαμε κυρίως το πάθος μας για το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ευχάριστο και ταυτόχρονα εποικοδομητικό. Ένα παιχνίδι που ικανοποιούσε την ανάγκη μας να συνυπάρχουμε με ομοιόμυαλους, ανθρώπους δηλαδή με τους οποίους είχαμε σημείο αναφοράς την αγάπη για την Ελληνική γλώσσα.

Όσο όμως ο καιρός περνούσε, ανακαλύπταμε, όλο και περισσότερο, ότι αυτό το αγαπημένο παιχνίδι, πέρα από αυτά που έδινε και δίνει σε μας, έχει πολλά πράγματα να δώσει στα παιδιά μας κι αρχίσαμε να τα ωθούμε ν’ ασχοληθούν μ’ αυτό, με τη σκέψη ότι μέσα από τη χαρά του παιχνιδιού όλο και κάτι θα κέρδιζαν και από γνώση!

Έτσι δεν άργησε να γεννηθεί και η ιδέα της δημιουργίας «παιδικού αγωνιστικού ΣΚΡΑΜΠΛ», κι αφού κι αυτό δειλά-δειλά ξεκίνησε, είδαμε και τα παιδιά να ενθουσιάζονται μ’ αυτό και να το αγαπούν.

Το επισφράγισμα, όμως, της αξίας της ενστικτώδους αυτής δικής μας σκέψης ήρθε από τα αρμοδιότερα χείλη.

 

 

Η εκπαιδευτική αξία του Scrabble

για παιδιά δημοτικού

- Ι.Ν. Καζάζης

Καθηγητής Α.Π.Θ. – Αναπληρωτής Πρόεδρος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

 

Η μάθηση και η διδασκαλία του λεξιλογίου κατέχουν μια κεντρική θέση στη διδασκαλία της γλώσσας, τόσο της μητρικής όσο και της δεύτερης. Το Scrabble, στην επιτραπέζια και την ψηφιακή μορφή του, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διδακτικά προς αυτήν την κατεύθυνση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

            Στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής προσέγγισης της γλωσσικής διδασκαλίας, το συγκεκριμένο παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα εξάσκησης στην ορθογραφία αλλά και επέκτασης του λεξιλογίου μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα. Η φύση του παιχνιδιού ωθεί τους μαθητές και τις μαθήτριες στη χρήση ερμηνευτικών και όχι μόνο λεξικών, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Επιπλέον, μέσω του παιχνιδιού δημιουρ-γείται μια ευγενής άμιλλα μεταξύ των μαθητών/τριών που μπορεί να λειτουργήσει ως εξωτερικό κίνητρο μάθησης και απόκτησης γνώσεων λεξιλογίου.

     Βασικό μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης ωστόσο είναι ότι οι λέξεις αντιμετωπίζονται αποκομμένες από τα συμφραζόμενα. Προκειμένου να υπερβεί το μειονέκτημα αυτό, ο/η εκπαιδευτικός που θέλει να αξιοποιήσει αυτό το διασκεδαστικό παιχνίδι ως εργαλείο στη διδασκαλία, θα πρέπει να το εντάξει σε σύγχρονες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις και να ορίσει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και βήματα. Για παράδειγμα, οι έρευνες δείχνουν σαφώς ότι η κατανόηση και γνώση της μορφολογίας και της παραγωγής βοηθά στην κατάκτηση της ορθογραφημένης γραφής. Ο/η εκπαιδευτικός θα

μπορούσε να αξιοποιήσει το παιχνίδι για μορφολογικές δραστηριότητες, ανάλογα με το φαινόμενο που θέλει να διδάξει: π.χ. οι μαθητές/τριες να παίρνουν έξτρα πόντους για χρήση προθεμάτων (αχώριστα μόρια, σύνθετων λέξεων κτλ). Είναι καλύτερο αυτές οι δραστηριότητες να μην είναι ξεκομμένες από το ευρύτερο σχέδιο διδασκαλίας της συγκεκριμένης κάθε φορά ενότητας, αλλά να συνδέονται με δραστηριότητες δημιουργικής αναζήτησης στα λεξικά (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονικά λεξικά που δίνουν δυνατότητες σύνθετης, π.χ. μορφολογικής, αναζήτησης, όπως   είναι το ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη http://www.greek-language.gr/ greekLang/index.html) αλλά και με ασκήσεις όχι μόνο στη μορφολογία αλλά και σημασία γνωστών και νέων λέξεων. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σημασιολογία και στη χρήση των λέξεων σε κειμενικό επίπεδο. Για παράδειγμα, μπορούν να οριστούν κάθε φορά συγκεκριμένες θεματικές στις οποίες πρέπει να εμπίπτουν οι λέξεις του παιχνιδιού: λέξεις σχετικές με το περιβάλλον, λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια κτλ. Επιπλέον, στο τέλος κάθε δραστηριότητας, μπορεί να ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες η παραγωγή κειμένου, σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, με τις λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στο παιχνίδι. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι σε μια τέτοια προσέγγιση στην αξιοποίηση του παιχνιδιού, τα «λάθη» των παιδιών δεν αντιμετωπίζονται αρνητικά· αντίθετα το παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ανίχνευσης αλλά και αξιοποίησης των γλωσσικών λαθών προς την κατεύθυνση μιας πιο δημιουργικής διδασκαλίας. Αυτό που τελικά κάνει τη διαφορά δεν είναι το εκάστοτε εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός, αλλά η παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία θα το εντάξει και οι μαθησιακοί στόχοι που θα θέσει.

ΣΚΡΑΜΠΛ στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο              Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης …

Παίζετε και ΣΚΡΑΜΠΛ στο Καλλιτεχνικό;

Παίζουμε παιχνίδια γλωσσικά με τις λέξεις και τα λεξικά στο σχολειό μας.

Για να διακρίνουμε, να συγκρίνουμε, να συνδυάσουμε, να γνωρίσουμε, να μάθουμε.  

Για να εκφραστούμε, να επικοινωνήσουμε, να συνεργαστούμε.

Παίζουμε, βέβαια, και για τη χαρά του  παιχνιδιού.

Στο τέλος κερδίζει πάντα η Γλώσσα και μαζί της όλοι εμείς, που μετά από ένα γλωσσικό παιχνίδι την αγαπάμε ακόμα περισσότερο.

Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Αλεξάνδρα Μυλωνά, φιλόλογος

 

           ΣΚΡΑΜΠΛ και μαθησιακές δυσκολίες!

   Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία, χρειάζονται κίνητρο για να δουλέψουν με τις δυσκολίες τους στην ορθογραφία, την ανάγνωση και το λεξιλόγιό τους και το καλύτερο κίνητρο γι' αυτά είναι το παιχνίδι!

   Παίζοντας scrabble τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, μαθαίνουν ορθογραφία με τη χρήση του λεξικού και βελτιώνουν την αναγνωστική τους ικανότητα, με ευχάριστο τρόπο και χωρίς να καταπιέζονται.

Σταυρούλα Θεοχαρίδου

 Ειδική εκπαιδευτικός, πρώην μέλος του ΚΕΔΔΥ, επιστημονικός συνεργάτης των Κέντρων Λογοθεραπείας - Μαθησιακών δυσκολιών - δυσλεξίας "Το Ευ Του Λογου".

 

Η επιβεβαίωση από τους μικρούς σκραμπλιστές!

                  

2ο Παιδικό – Εφηβικό Τουρνουά Σκράμπλ  (3/4/2011)

ΣΗΜΑ ΟΜΙΛΟΥ

Ομιλοσ Σκραμπλ Θεσσαλονικησ    μάρτιος 2011