ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 1ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ 2006 - 2007
Α΄ ΦΑΣΗ : ΟΜΙΛΟΙ     Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α   Α Γ Ω Ν Ω Ν
Α΄  ΟΜΙΛΟΣ
8/5 1η αγωνιστική
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ 546 - 378 + 168 924 3 - 1
2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ - ΜΥΛΩΝΑ 532 - 309 + 223 841 3 - 0
3 ΤΖΑΡΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ 561 - 365 + 196 926 4 - 0
4 ΚΑΣΑΡΗΣ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2691   11  
10/5 2η αγωνιστική
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ 482 - 355 + 127 837 1 - 0
2 ΤΖΑΡΑ - ΜΥΛΩΝΑ 514 - 451 + 63 965 2 - 2
3 ΚΑΣΑΡΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ 478 - 401 + 77 879 3 - 1
4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2681   9  
15/5 3η αγωνιστική
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΜΥΛΩΝΑ 529 - 351 + 178 880 3 - 1
2 ΑΡΩΝΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ 459 - 313 + 146 772 2 - 1
3 ΚΑΣΑΡΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ 558 - 458 + 100 1016 4 - 2
4 ΤΖΑΡΑ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2668   13  
17/5 4η αγωνιστική
1 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ 512 - 350 + 162 862 3 - 1
2 ΤΖΑΡΑ - ΑΡΩΝΗΣ 442 - 381 + 61 823 0 - 1
3 ΚΑΣΑΡΗΣ - ΜΥΛΩΝΑ 453 - 369 + 84 822 3 - 0
4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2507   8  
22/5 5η αγωνιστική
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ 507 - 390 + 117 897 3 - 1
2 ΤΖΑΡΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ 487 - 422 + 65 909 4 - 3
3 ΑΡΩΝΗΣ - ΜΥΛΩΝΑ 454 - 271 + 183 725 2 - 0
4 ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2531   13  
24/5 6η αγωνιστική
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ 468 - 374 + 94 842 3 - 1
2 ΤΖΑΡΑ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ 569 - 357 + 212 926 1 - 1
3 ΜΥΛΩΝΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ 425 - 398 + 27 823 0 - 1
4 ΑΡΩΝΗΣ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2591   7  
29/5 7η αγωνιστική
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΤΖΑΡΑ 449 - 402 + 47 851 3 - 0
2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ - ΚΑΣΑΡΗΣ 475 - 351 + 124 826 3 - 1
3 ΑΡΩΝΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ 507 - 404 + 103 911 3 - 1
4 ΜΥΛΩΝΑ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2588   11  
Β΄  ΟΜΙΛΟΣ
8/5 1η αγωνιστική
1 ΓΚΕΚΑ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ 488 - 285 + 203 773 1 - 0
2 ΧΑΤΖΕΛΗΣ - ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ 522 - 447 + 75 969 2 - 2
3 ΤΣΑΒΕΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 587 - 163 + 424 750 3 - 0
4 ΓΡΟΛΛΙΟΣ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2492   8  
10/5 2η αγωνιστική
1 ΓΚΕΚΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ 562 - 239 + 323 801 3 - 0
2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ 150 - 0 + 150 α.α.   -  
3 ΓΡΟΛΛΙΟΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ 434 - 392 + 42 826 1 - 1
4 ΤΣΑΒΕΑ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     1627   5  
15/5 3η αγωνιστική
1 ΓΚΕΚΑ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 529 - 243 + 286 772 2 - 0
2 ΤΣΑΒΕΑ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ 526 - 332 + 194 858 2 - 1
3 ΓΡΟΛΛΙΟΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ 471 - 315 + 156 786 2 - 1
4 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2416   8  
17/5 4η αγωνιστική
1 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ - ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ 489 - 388 + 101 877 2 - 1
2 ΤΣΑΒΕΑ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ 429 - 336 + 93 765 2 - 0
3 ΓΡΟΛΛΙΟΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 589 - 197 + 392 786 3 - 0
4 ΓΚΕΚΑ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2428   8  
22/5 5η αγωνιστική
1 ΓΚΕΚΑ - ΤΣΑΒΕΑ 558 - 458 + 100 1016 2 - 0
2 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 492 - 214 + 278 706 1 - 0
3 ΓΡΟΛΛΙΟΣ - ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ 389 - 341 + 48 730 2 - 1
4 ΧΑΤΖΕΛΗΣ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2452   6  
24/5 6η αγωνιστική
1 ΓΚΕΚΑ - ΓΡΟΛΛΙΟΣ 431 - 335 + 96 766 2 - 0
2 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ - ΤΣΑΒΕΑ 500 - 479 + 21 979 4 - 3
3 ΧΑΤΖΕΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 473 - 242 + 231 715 1 - 0
4 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2460   10  
29/5 7η αγωνιστική
1 ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ - ΓΚΕΚΑ 430 - 396 + 34 826 1 - 1
2 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΕΛΗΣ 395 - 392 + 3 787 0 - 1
3 ΤΣΑΒΕΑ - ΓΡΟΛΛΙΟΣ 403 - 287 + 116 690 1 - 0
4 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ                      
  ΣΥΝΟΛΑ     2303   4  
Γ΄  ΟΜΙΛΟΣ
8/5 1η αγωνιστική
1 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ 423 - 323 + 100 746 1 - 0
2 ΝΤΟΖΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ 524 - 271 + 253 795 2 - 0
3 ΤΣΟΥΓΚΑ - ΚΑΛΕΣΗΣ 487 - 305 + 182 792 3 - 0
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ 469 - 289 + 180 758 2 - 1
  ΣΥΝΟΛΑ     3091   9  
10/5 2η αγωνιστική
1 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ 536 - 225 + 311 761 3 - 0
2 ΝΤΟΖΗΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ 508 - 387 + 121 895 2 - 2
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ 530 - 367 + 163 897 3 - 1
4 ΚΑΛΕΣΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ 514 - 305 + 209 819 2 - 0
  ΣΥΝΟΛΑ     3372   13  
15/5 3η αγωνιστική
1 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ 493 - 332 + 161 825 1 - 0
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ 481 - 479 + 2 960 2 - 2
3 ΚΑΛΕΣΗΣ - ΑΕΛΙΩΝ 450 - 295 + 155 745 1 - 0
4 ΝΤΟΖΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ 531 - 276 + 255 807 3 - 0
  ΣΥΝΟΛΑ     3337   9  
17/5 4η αγωνιστική
1 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ 440 - 387 + 53 827 1 - 2
2 ΝΟΔΟΥΛΗ - ΚΑΛΕΣΗΣ 488 - 440 + 48 928 1 - 3
3 ΝΤΟΖΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ 628 - 257 + 371 885 4 - 0
4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΕΛΙΩΝ 428 - 292 + 136 720 1 - 0
  ΣΥΝΟΛΑ     3360   12  
22/5 5η αγωνιστική
1 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ - ΚΑΛΕΣΗΣ 573 - 405 + 168 978 2 - 1
2 ΝΟΔΟΥΛΗ - ΤΣΟΥΓΚΑ 494 - 351 + 143 845 2 - 1
3 ΝΤΟΖΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 505 - 369 + 136 874 3 - 1
4 ΑΕΛΙΩΝ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ 360 - 347 + 13 707 0 - 0
  ΣΥΝΟΛΑ     3404   10  
24/5 6η αγωνιστική
1 ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 518 - 436 + 82 954 1 - 1
2 ΝΟΔΟΥΛΗ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ 379 - 379 + 0 758 0 - 1
3 ΝΤΟΖΗΣ - ΚΑΛΕΣΗΣ 719 - 290 + 429 1009 4 - 2
4 ΤΣΟΥΓΚΑ - ΑΕΛΙΩΝ 449 - 262 + 187 711 3 - 0
  ΣΥΝΟΛΑ     3432   12  
29/5 7η αγωνιστική
1 ΝΤΟΖΗΣ - ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ 609 - 380 + 229 989 3 - 3
2 ΑΕΛΙΩΝ - ΝΟΔΟΥΛΗ 397 - 316 + 81 713 1 - 0
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΛΕΣΗΣ 473 - 437 + 36 910 1 - 3
4 ΤΣΟΥΓΚΑ - ΧΑΥΛΙΔΟΥ 150 - 0 + 150 α.α.   -  
  ΣΥΝΟΛΑ     2612   11  
Δ΄  ΟΜΙΛΟΣ
8/5 1η αγωνιστική
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 450 - 403 + 47 853 1 - 1
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ 452 - 328 + 124 780 1 - 1
3 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ 527 - 319 + 208 846 3 - 0
4 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ 435 - 431 + 4 866 2 - 1
  ΣΥΝΟΛΑ     3345   10  
10/5 2η αγωνιστική
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ - ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ 427 - 313 + 114 740 1 - 0
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ 522 - 514 + 8 1036 3 - 1
3 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ 394 - 238 + 156 632 0 - 1
4 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 447 - 410 + 37 857 2 - 2
  ΣΥΝΟΛΑ     3265   10  
15/5 3η αγωνιστική
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ 504 - 489 + 15 993 2 - 3
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ 578 - 239 + 339 817 2 - 0
3 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ - ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ 369 - 366 + 3 735 1 - 0
4 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 434 - 418 + 16 852 0 - 0
  ΣΥΝΟΛΑ     3397   8  
17/5 4η αγωνιστική
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ 393 - 388 + 5 781 2 - 1
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 453 - 390 + 63 843 1 - 2
3 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ - ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ 511 - 328 + 183 839 2 - 0
4 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ 565 - 404 + 161 969 5 - 1
  ΣΥΝΟΛΑ     3432   14  
22/5 5η αγωνιστική
1 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ 525 - 440 + 85 965 2 - 4
2 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 515 - 403 + 112 918 3 - 2
3 ΜΗΤΡΑΚΑΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 609 - 354 + 255 963 4 - 0
4 ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ 419 - 285 + 134 704 1 - 1
  ΣΥΝΟΛΑ     3550   17  
24/5 6η αγωνιστική
1 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ - ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 416 - 392 + 24 808 0 - 2
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 472 - 298 + 174 770 2 - 1
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ 150 - 0 + 150 α.α.   -  
4 ΜΗΤΡΑΚΑΣ - ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ 585 - 287 + 298 872 4 - 0
  ΣΥΝΟΛΑ     2450   9  
29/5 7η αγωνιστική
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ 545 - 336 + 209 881 3 - 2
2 ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ - ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 452 - 372 + 80 824 1 - 2
3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ 150 - 0 + 150 α.α.   -  
4 ΜΗΤΡΑΚΑΣ - ΧΑΥΛΙΔΗΣ 150 - 0 + 150 α.α.   -  
  ΣΥΝΟΛΑ     1705   8  
Β΄ ΦΑΣΗ : ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΑΓΩΝΕΣ
Π Ρ Ο Η Μ Ι Τ Ε Λ Ι Κ Ο Ι 
1 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ - ΤΣΑΒΕΑ 473 - 432 + 41 905 1 - 2
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ 487 - 334 + 153 821 3 - 1
3 ΤΖΑΡΑ - ΓΚΕΚΑ 435 - 434 + 1 869 2 - 2
4 ΝΤΟΖΗΣ - ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 478 - 353 + 125 831 3 - 0
 Η Μ Ι Τ Ε Λ Ι Κ Ο Ι 
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ 524 - 371 + 153 895 2 - 2
2 ΤΖΑΡΑ - ΝΤΟΖΗΣ 497 - 485 + 12 982 3 - 2
 Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ 
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΤΖΑΡΑ 601 - 449 + 152 1050 4 - 1
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ 2007
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ
ΠΑΠ