ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ  2007
Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ ΜΑΧ ΛΕΞΗ
    Αγων          
1 ΝΤΟΖΗΣ 9 26 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   158
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 10 23 2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ   134
3 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ 8 19 3 ΝΤΟΖΗΣ   131
4 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 7 18 4 ΜΗΤΡΑΚΑΣ   123
5 ΤΖΑΡΑ 9 17 5 ΑΕΛΙΩΝ   122
ΜΑΧ ΣΚΟΡ ΠΑΙΚΤΗ ΜΑΧ ΔΙΑΦΟΡΑ
               
1 ΝΤΟΖΗΣ   719 1 ΝΤΟΖΗΣ   +429
2 ΝΤΟΖΗΣ   628 2 ΤΣΑΒΕΑ   +424
3 ΜΗΤΡΑΚΑΣ   609 3 ΓΡΟΛΛΙΟΣ   +392
  ΝΤΟΖΗΣ   609 4 ΝΤΟΖΗΣ   +371
5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ   601 5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ   +339
ΜΑΧ ΣΚΟΡ ΑΓΩΝΑ
             
1 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΤΖΑΡΑ           1050
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ 1036
3 ΚΑΣΑΡΗΣ - ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ     1016
4 ΓΚΕΚΑ - ΤΣΑΒΕΑ 1016
5 ΝΤΟΖΗΣ - ΚΑΛΕΣΗΣ     1009
ΜΑΧ Μ.Ο.ΣΚΟΡ ΠΑΙΚΤΗ ΜΑΧ Μ.Ο.ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΑΙΚΤΗ
    Αγων       Αγων  
1 ΝΤΟΖΗΣ 9 554 1 ΝΤΟΖΗΣ 9 2,9
2 ΜΗΤΡΑΚΑΣ 6 505 2 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 6 2,6
3 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 10 504 3 ΚΑΣΑΡΗΣ 6 2,5
4 ΓΚΕΚΑ 7 485 4 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ 8 2,4
5 ΤΖΑΡΑ 9 484 5 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ 10 2,3
ΜΗΤΡΑΚΑΣ 6 2,3
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΑΙΚΤΗ ΣΕ 1 ΑΓΩΝΑ      
  ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ           5  
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΣΕ 1 ΑΓΩΝΑ    
  ΤΖΑΡΑ-ΚΑΣΑΡΗΣ, ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ-ΤΣΑΒΕΑ     7  
ΠΑΠ