ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 4ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ 2010
  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Ι    Π Ο Ν Τ Ο Ι    Α Γ Ω Ν Α  
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ Α ΠΑΙΚΤΗΣ Β ΠΟΝΤΟΙ
1 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 1082
2 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 1057
3 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1050
4 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1022
5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ 1021
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1009
7 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 1003
8 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1001
9 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 1000
10 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 999
11 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 992
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 989
13 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 983
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 978
15 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 976
16 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 976
17 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 974
18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 971
19 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 969
20 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 968
21 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 968
22 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 967
23 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 965
24 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 965
25 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 964
26 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 961
27 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 960
28 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 955
29 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 955
30 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 946
31 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 946
32 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 945
33 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 938
34 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 937
35 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 930
36 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 928
37 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 927
38 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 927
39 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 923
40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 922
41 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 918
42 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 918
43 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 917
44 ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 914
45 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 913
46 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 911
47 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 911
48 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 910
49 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 907
50 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 906
51 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 906
52 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 902
53 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 902
54 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 900
55 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 898
56 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 895
57 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 892
58 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 892
59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 890
60 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 889
61 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 888
62 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 887
63 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 885
64 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 884
65 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ 883
66 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 879
67 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 878
68 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 875
69 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 869
70 ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 868
71 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 867
72 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 867
73 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 866
74 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 864
75 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 864
76 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 864
77 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 863
78 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 862
79 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 860
80 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 856
81 ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 855
82 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 851
83 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ 849
84 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 848
85 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 845
86 ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 840
87 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 840
88 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 836
89 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 836
90 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 836
91 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 834
92 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 830
93 ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 829
94 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 828
95 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 828
96 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 827
97 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 826
98 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 822
99 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ 821
100 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 819
101 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 816
102 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 814
103 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 814
104 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 812
105 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 812
106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 811
107 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 810
108 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 809
109 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 805
110 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 804
111 ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 802
112 ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 801
113 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ 800
114 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 800
115 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ 800
116 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 800
117 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 791
118 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 791
119 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 790
120 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 785
121 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 785
122 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 784
123 ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 783
124 ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 783
125 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 782
126 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 781
127 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ 780
128 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 778
129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 777
130 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 776
131 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 776
132 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 775
133 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 771
134 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 767
135 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 766
136 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 762
137 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 760
138 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 759
139 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 756
140 ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 752
141 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 751
142 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ 749
143 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 745
144 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 744
145 ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 742
146 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 733
147 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 729
148 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 720
149 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 715
150 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 709
151 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 708
152 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 701
153 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 695
154 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 684
155 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 675
156 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 619
157 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 150
158 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 150
159 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ Bye 0
160 ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Bye 0
161 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Bye 0
162 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ Bye 0
163 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Bye 0
164 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ Bye 0
165 ΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Bye 0
166 ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Bye 0
167 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Bye 0
168 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Bye 0
169 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Bye 0
170 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ Bye 0
171 ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Bye 0
172 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Bye 0
173 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Bye 0
174 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Bye 0
175 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ Bye 0
176 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ Bye 0
177 ΚΟΤΣΑΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ Bye 0
178 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Bye 0
179 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Bye 0
180 ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ Bye 0
181 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ Bye 0
182 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Bye 0
183 ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Bye 0
184 ΚΑΖΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΡΠΕ ΕΛΕΝΗ 0
185 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ Bye 0
186 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ Bye 0
187 ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Bye 0
188 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ Bye 0
189 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ Bye 0
190 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Bye 0
191 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Bye 0
192 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Bye 0
193 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ Bye 0
194 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Bye 0
195 ΑΕΛΙΩΝ ΑΝΘΟΥΛΑ Bye 0
196 0 0 0
197 0 0 0
198 0 0 0
199 0 0 0
200 0 0 0