7ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Σ.Θ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Πέμπτη 25/4/2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 770 - 486 284 1256 5 - 2
  ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 424 - 563 139 987 2 - 4
  ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 514 - 425 89 939 2 - 2
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 533 - 377 156 910 2 - 0
B ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 430 - 403 27 833 1 - 1
  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 450 - 491 41 941 1 - 3
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 381 - 493 112 874 1 - 3
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 453 - 464 11 917 2 - 2
Γ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 442 - 507 65 949 2 - 3
  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 391 - 447 56 838 3 - 1
  ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 501 - 473 28 974 1 - 4
  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 442 - 320 122 762 1 - 1
Δ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 325 - 582 257 907 0 - 4
  ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 335 - 586 251 921 0 - 4
  ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 342 - 470 128 812 0 - 3
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 348 - 391 43 739 1 - 1
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Μεγ.Τρίτη 30/4/2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 477 - 361 116 838 2 - 2
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 376 - 569 193 945 2 - 2
  ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 488 - 445 43 933 2 - 2
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 337 - 538 201 875 0 - 4
B ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 519 - 305 214 824 1 - 1
  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 506 - 465 41 971 2 - 2
  ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 567 - 278 289 845 2 - 0
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 415 - 545 130 960 2 - 4
Γ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 553 - 297 256 850 3 - 0
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 456 - 381 75 837 1 - 2
  ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 432 - 508 76 940 2 - 4
  ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 368 - 540 172 908 0 - 5
Δ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 511 - 338 173 849 3 - 0
  ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 466 - 366 100 832 2 - 1
  ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 501 - 392 109 893 2 - 1
  ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 601 - 549 52 1150 1 - 5
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Πέμπτη 9/5/2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 565 - 317 248 882 5 - 1
  ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 366 - 677 311 1043 1 - 6
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 457 - 482 25 939 2 - 2
  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 381 - 437 56 818 2 - 3
B ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 673 - 369 304 1042 4 - 2
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 412 - 506 94 918 1 - 3
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 495 - 456 39 951 3 - 3
  ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 298 - 566 268 864 0 - 3
Γ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 520 - 493 27 1013 2 - 4
  ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 523 - 300 223 823 3 - 0
  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 354 - 377 23 731 0 - 1
  ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 268 - 485 217 753 0 - 2
Δ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 547 - 424 123 971 3 - 2
  ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 461 - 364 97 825 2 - 2
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 425 - 481 56 906 2 - 2
  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 501 - 380 121 881 0 - 2
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Τρίτη 14/5/2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 446 - 460 14 906 2 - 3
  ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 462 - 364 98 826 4 - 2
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 411 - 326 85 737 1 - 0
  ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 474 - 423 51 897 2 - 2
B ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 431 - 445 14 876 3 - 1
  ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 539 - 401 138 940 3 - 1
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 406 - 431 25 837 1 - 2
  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 542 - 416 126 958 3 - 2
Γ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 459 - 467 8 926 3 - 1
  ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 422 - 292 130 714 0 - 0
  ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 489 - 353 136 842 1 - 2
  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 406 - 365 41 771 1 - 1
Δ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 444 - 385 59 829 2 - 1
  ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 447 - 440 7 887 2 - 2
  ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 453 - 404 49 857 3 - 1
  ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 372 - 508 136 880 2 - 3
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Πέμπτη 16/5/2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 512 - 573 61 1085 3 - 4
  ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 360 - 480 120 840 1 - 3
  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 349 - 441 92 790 1 - 2
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 514 - 457 57 971 3 - 2
B ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 312 - 533 221 845 0 - 2
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 360 - 504 144 864 0 - 5
  ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 314 - 551 237 865 1 - 2
  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 454 - 468 14 922 2 - 2
Γ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 439 - 470 31 909 2 - 3
  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 337 - 436 99 773 0 - 3
  ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 343 - 327 16 670 0 - 0
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 459 - 507 48 966 3 - 3
Δ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 449 - 469 20 918 2 - 2
  ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 376 - 544 168 920 2 - 2
  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 362 - 496 134 858 0 - 3
  ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 475 - 458 17 933 3 - 0
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Τρίτη 21/5/2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 525 - 414 111 939 3 - 1
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ 518 - 384 134 902 2 - 2
  ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 521 - 335 186 856 3 - 1
  ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 515 - 374 141 889 3 - 1
B ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 479 - 536 57 1015 1 - 4
  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 516 - 370 146 886 3 - 2
  ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 666 - 391 275 1057 4 - 1
  ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 460 - 515 55 975 1 - 3
Γ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 449 - 471 22 920 4 - 2
  ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ 463 - 383 80 846 2 - 2
  ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ 597 - 410 187 1007 4 - 2
  ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 459 - 441 18 900 1 - 2
Δ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 373 - 392 19 765 2 - 2
  ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 364 - 470 106 834 0 - 3
  ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 467 - 338 129 805 2 - 2
  ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 581 - 498 83 1079 4 - 1
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - Πέμπτη 23/5/2013 ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
Α ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 390 - 441 51 831 0 - 2
  ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 343 - 514 171 857 0 - 3
  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΕΤΥ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 465 - 616 151 1081 3 - 3
  ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 385 - 412 27 797 1 - 1
B ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ 576 - 354 222 930 3 - 0
  ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑ 461 - 494 33 955 0 - 2
  ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ 511 - 413 98 924 2 - 3
  ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 431 - 559 128 990 2 - 3
Γ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ 350 - 559 209 909 0 - 4
  ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 331 - 593 262 924 0 - 2
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 436 - 506 70 942 2 - 3
  ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 472 - 382 90 854 3 - 1
Δ ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 327 - 754 427 1081 1 - 5
  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 432 - 405 27 837 2 - 2
  ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 365 - 428 63 793 1 - 3
  ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 483 - 363 120 846 2 - 1
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 - Τρίτη 28/5/2013
Φ16 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 526 - 470 56 996 2 - 4
2 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 406 - 504 98 910 1 - 3
3 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 442 - 498 56 940 2 - 3
4 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 374 - 439 65 813 1 - 2
5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 420 - 384 36 804 2 - 1
6 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ 471 - 382 89 853 2 - 1
7 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 436 - 506 70 942 2 - 4
8 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 407 - 484 77 891 2 - 3
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - Τρίτη 4/6/2013
Φ8 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 362 - 484 122 846 0 - 2
2 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ 432 - 488 56 920 3 - 2
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 432 - 525 93 957 1 - 3
4 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ 578 - 371 207 949 3 - 2
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - Τρίτη 11/6/2013
Φ4 ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 425 - 368 57 793 2 - 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 495 - 507 12 1002 2 - 3
ΤΕΛΙΚΟΣ - Τρίτη 18/6/2013
ΤΕΛ ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ 509 - 427 82 936 3 - 2