7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν - Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1      
1 ΤΣΟΥΓΚΑ  ΚΑΙΤΗ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 543 - 436 107 979 5 - 1 6
2 ΝΤΟΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ 541 - 443 98 984 4 - 1 5
3 ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ 324 - 533 209 857 1 - 3 4
4 ΤΖΗΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ  ΒΙΚΗ 474 - 381 93 855 2 - 2 4
5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ 554 - 442 112 996 5 - 1 6
6 ΜΠΑΜΠΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ 483 - 454 29 937 3 - 2 5
7 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ 583 - 506 77 1089 4 - 3 7
8 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 574 - 500 74 1074 4 - 2 6
9 ΒΛΑΣΗ  ΑΘΗΝΑ - ΤΟΠΑΛΤΣΗ  ΚΑΙΤΗ 510 - 449 61 959 3 - 3 6
10 ΤΖΑΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ - ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ 601 - 512 89 1113 3 - 5 8
11 ΦΑΝΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 493 - 492 1 985 3 - 3 6
12 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 370 - 626 256 996 2 - 4 6
13 ΑΡΩΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ - ΜΠΟΥΡΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ 441 - 399 42 840 1 - 1 2
14 ΚΑΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΟΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ  ΚΥΡΚΟΣ 476 - 432 44 908 1 - 2 3
15 ΒΛΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 462 - 476 14 938 1 - 3 4
16 ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ 466 - 492 26 958 4 - 3 7
17 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΓΚΕΚΑ  ΣΟΥΛΑ 385 - 382 3 767 1 - 1 2
18 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ 453 - 362 91 815 1 - 2 3
19 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ - ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ 500 - 335 165 835 2 - 0 2
20 ΜΗΤΡΑΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ  ΡΟΥΛΑ 455 - 428 27 883 2 - 1 3
ΣΥΝ. 18.768 95
M.O. 938 4,8
  Round 2      
1 ΤΣΟΥΓΚΑ  ΚΑΙΤΗ - ΝΤΟΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 441 - 605 164 1046 2 - 3 5
2 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 494 - 382 112 876 2 - 0 2
3 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΖΗΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 530 - 405 125 935 3 - 1 4
4 ΒΛΑΣΗ  ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΜΠΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ 373 - 498 125 871 1 - 2 3
5 ΦΑΝΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΣ 435 - 520 85 955 1 - 3 4
6 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΤΖΑΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 519 - 436 83 955 3 - 1 4
7 ΑΡΩΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΟΣ 546 - 301 245 847 3 - 2 5
8 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 449 - 498 49 947 2 - 2 4
9 ΜΑΚΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 440 - 447 7 887 2 - 1 3
10 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 517 - 394 123 911 3 - 1 4
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ 472 - 478 6 950 3 - 1 4
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ - ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ 492 - 423 69 915 3 - 2 5
13 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ  ΒΙΚΗ 381 - 596 215 977 2 - 4 6
14 ΤΟΠΑΛΤΣΗ  ΚΑΙΤΗ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ 321 - 324 3 645 0 - 0 0
15 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 629 - 457 172 1086 3 - 3 6
16 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ - ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 513 - 552 39 1065 3 - 3 6
17 ΜΠΟΥΡΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ  ΚΥΡΚΟΣ 457 - 520 63 977 1 - 3 4
18 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 414 - 431 17 845 2 - 1 3
19 ΓΚΕΚΑ  ΣΟΥΛΑ - ΒΛΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 592 - 393 199 985 4 - 2 6
20 ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ - ΓΚΟΛΙΟΥ  ΡΟΥΛΑ 399 - 496 97 895 1 - 2 3
ΣΥΝ. 18.570 81
M.O. 929 4,1
  Round 3      
1 ΝΤΟΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ 467 - 440 27 907 2 - 1 3
2 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ 373 - 552 179 925 2 - 2 4
3 ΜΠΑΜΠΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 504 - 414 90 918 3 - 1 4
4 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 521 - 419 102 940 3 - 3 6
5 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 476 - 309 167 785 3 - 0 3
6 ΤΖΗΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ  ΚΑΙΤΗ 615 - 353 262 968 4 - 2 6
7 ΚΟΚΛΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ 314 - 580 266 894 2 - 4 6
8 ΝΟΔΟΥΛΗ  ΒΙΚΗ - ΤΖΑΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 387 - 443 56 830 1 - 1 2
9 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 511 - 588 77 1099 2 - 3 5
10 ΜΟΥΣΤΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ - ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 475 - 336 139 811 1 - 1 2
11 ΚΑΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΟΣ - ΒΛΑΣΗ  ΑΘΗΝΑ 497 - 440 57 937 2 - 2 4
12 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ  ΚΥΡΚΟΣ - ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 460 - 462 2 922 2 - 3 5
13 ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΦΑΝΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 519 - 369 150 888 3 - 1 4
14 ΓΚΟΛΙΟΥ  ΡΟΥΛΑ - ΓΚΕΚΑ  ΣΟΥΛΑ 394 - 436 42 830 1 - 3 4
15 ΜΗΤΡΑΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΜΑΚΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ 556 - 403 153 959 2 - 3 5
16 ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 290 - 569 279 859 0 - 2 2
17 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ 381 - 486 105 867 2 - 2 4
18 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ - ΤΟΠΑΛΤΣΗ  ΚΑΙΤΗ 403 - 412 9 815 2 - 1 3
19 ΒΛΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΠΟΥΡΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ 456 - 368 88 824 2 - 1 3
20 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ 523 - 421 102 944 2 - 0 2
ΣΥΝ. 17.922 77
M.O. 896 3,9
  Round 4      
1 ΜΠΑΜΠΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΝΤΟΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 507 - 478 29 985 3 - 3 6
2 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ - ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΣ 666 - 428 238 1094 4 - 3 7
3 ΤΖΗΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 406 - 443 37 849 1 - 1 2
4 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 561 - 464 97 1025 4 - 3 7
5 ΤΖΑΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ 537 - 510 27 1047 3 - 4 7
6 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 438 - 582 144 1020 2 - 3 5
7 ΜΟΥΣΤΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΟΣ 542 - 474 68 1016 1 - 4 5
8 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 535 - 435 100 970 2 - 2 4
9 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 521 - 472 49 993 3 - 1 4
10 ΓΚΕΚΑ  ΣΟΥΛΑ - ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 475 - 383 92 858 4 - 1 5
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 518 - 451 67 969 2 - 4 6
12 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΒΛΑΣΗ  ΑΘΗΝΑ 418 - 516 98 934 1 - 3 4
13 ΤΟΠΑΛΤΣΗ  ΚΑΙΤΗ - ΦΑΝΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 454 - 546 92 1000 3 - 2 5
14 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ  ΚΥΡΚΟΣ 387 - 497 110 884 2 - 3 5
15 ΜΑΚΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ  ΚΑΙΤΗ 327 - 549 222 876 0 - 3 3
16 ΚΟΚΛΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ - ΒΛΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 513 - 426 87 939 3 - 1 4
17 ΝΟΔΟΥΛΗ  ΒΙΚΗ - ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ 684 - 344 340 1028 5 - 3 8
18 ΜΠΟΥΡΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ - ΓΚΟΛΙΟΥ  ΡΟΥΛΑ 481 - 451 30 932 2 - 3 5
19 ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ - ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ 373 - 509 136 882 1 - 2 3
20 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ 403 - 491 88 894 2 - 1 3
ΣΥΝ. 19.195 98
M.O. 960 4,9
  Round 5      
1 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ 537 - 549 12 1086 4 - 1 5
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ - ΜΠΑΜΠΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ 486 - 486 0 972 3 - 2 5
3 ΝΤΟΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΓΚΕΚΑ  ΣΟΥΛΑ 503 - 484 19 987 3 - 3 6
4 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ 502 - 383 119 885 4 - 1 5
5 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΤΖΑΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 488 - 555 67 1043 3 - 2 5
6 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 365 - 495 130 860 1 - 3 4
7 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 364 - 395 31 759 2 - 1 3
8 ΒΛΑΣΗ  ΑΘΗΝΑ - ΤΖΗΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 392 - 546 154 938 1 - 3 4
9 ΑΡΩΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 508 - 427 81 935 3 - 3 6
10 ΚΑΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΟΣ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ 595 - 544 51 1139 4 - 5 9
11 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ  ΚΥΡΚΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 484 - 522 38 1006 2 - 4 6
12 ΦΑΝΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 352 - 505 153 857 0 - 4 4
13 ΤΣΟΥΓΚΑ  ΚΑΙΤΗ - ΝΟΔΟΥΛΗ  ΒΙΚΗ 372 - 523 151 895 3 - 1 4
14 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ 394 - 509 115 903 3 - 1 4
15 ΒΛΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΟΠΑΛΤΣΗ  ΚΑΙΤΗ 519 - 407 112 926 3 - 2 5
16 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 467 - 421 46 888 1 - 2 3
17 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ - ΜΠΟΥΡΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ 484 - 495 11 979 3 - 3 6
18 ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ - ΜΑΚΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ 379 - 322 57 701 1 - 1 2
19 ΓΚΟΛΙΟΥ  ΡΟΥΛΑ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 378 - 440 62 818 0 - 3 3
20 ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 419 - 426 7 845 0 - 1 1
ΣΥΝ. 18.422 90
M.O. 921 4,5
  Round 6      
1 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ - ΜΠΑΜΠΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ 672 - 413 259 1085 4 - 3 7
2 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ - ΝΤΟΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 578 - 471 107 1049 4 - 2 6
3 ΤΖΑΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 463 - 372 91 835 3 - 1 4
4 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ 437 - 513 76 950 4 - 3 7
5 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ - ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 516 - 340 176 856 2 - 1 3
6 ΜΗΤΡΑΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΤΖΗΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 433 - 431 2 864 2 - 1 3
7 ΝΟΔΟΥΛΗ  ΒΙΚΗ - ΚΑΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΟΣ 489 - 466 23 955 2 - 3 5
8 ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 522 - 418 104 940 3 - 1 4
9 ΓΚΕΚΑ  ΣΟΥΛΑ - ΑΡΩΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 444 - 389 55 833 2 - 2 4
10 ΜΟΥΣΤΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ - ΤΣΟΥΓΚΑ  ΚΑΙΤΗ 485 - 501 16 986 3 - 2 5
11 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΦΑΝΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.          
12 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ 340 - 512 172 852 1 - 2 3
13 ΜΠΟΥΡΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ - ΒΛΑΣΗ  ΑΘΗΝΑ 344 - 365 21 709 0 - 1 1
14 ΚΟΚΛΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ - ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ 556 - 280 276 836 2 - 1 3
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ  ΚΥΡΚΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ 471 - 475 4 946 2 - 2 4
16 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 441 - 533 92 974 1 - 3 4
17 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΒΛΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 522 - 454 68 976 2 - 2 4
18 ΤΟΠΑΛΤΣΗ  ΚΑΙΤΗ - ΓΚΟΛΙΟΥ  ΡΟΥΛΑ 472 - 359 113 831 1 - 2 3
19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ 431 - 420 11 851 1 - 1 2
20 ΜΑΚΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ - ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ 454 - 584 130 1038 2 - 3 5
ΣΥΝ. 17.366 77
M.O. 914 4,1
  Round 7      
1 ΤΖΑΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ 377 - 392 15 769 0 - 1 1
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ - ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 654 - 398 256 1052 5 - 1 6
3 ΜΠΑΜΠΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 466 - 463 3 929 2 - 2 4
4 ΝΤΟΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 565 - 386 179 951 4 - 1 5
5 ΓΚΕΚΑ  ΣΟΥΛΑ - ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΣ 433 - 352 81 785 1 - 1 2
6 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 390 - 403 13 793 3 - 1 4
7 ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ  ΒΙΚΗ 380 - 430 50 810 1 - 1 2
8 ΤΖΗΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 486 - 410 76 896 1 - 2 3
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΑΡΩΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 398 - 570 172 968 2 - 2 4
10 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΟΣ 484 - 426 58 910 4 - 1 5
11 ΤΣΟΥΓΚΑ  ΚΑΙΤΗ - ΒΛΑΣΗ  ΑΘΗΝΑ 433 - 355 78 788 1 - 1 2
12 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ 347 - 609 262 956 1 - 4 5
13 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ 331 - 437 106 768 1 - 0 1
14 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΤΟΠΑΛΤΣΗ  ΚΑΙΤΗ 456 - 396 60 852 1 - 1 2
15 ΒΛΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 391 - 522 131 913 1 - 4 5
16 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 438 - 542 104 980 1 - 3 4
17 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΜΠΟΥΡΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ 522 - 452 70 974 2 - 4 6
18 ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ - ΦΑΝΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.          
19 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ  ΚΥΡΚΟΣ 473 - 514 41 987 1 - 3 4
20 ΓΚΟΛΙΟΥ  ΡΟΥΛΑ - ΜΑΚΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ 407 - 437 30 844 1 - 2 3
ΣΥΝ. 16.925 68
M.O. 891 3,6
  Round 8      
1 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ 424 - 633 209 1057 2 - 4 6
2 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ - ΜΠΑΜΠΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ 412 - 490 78 902 2 - 2 4
3 ΝΟΔΟΥΛΗ  ΒΙΚΗ - ΝΤΟΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 472 - 408 64 880 1 - 2 3
4 ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΤΖΑΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 366 - 507 141 873 1 - 2 3
5 ΜΗΤΡΑΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΓΚΕΚΑ  ΣΟΥΛΑ 424 - 520 96 944 2 - 3 5
6 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ 535 - 538 3 1073 3 - 4 7
7 ΜΟΥΣΤΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ - ΤΖΗΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 511 - 449 62 960 2 - 1 3
8 ΚΟΚΛΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ - ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΣ 381 - 528 147 909 2 - 3 5
9 ΑΡΩΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ - ΤΣΟΥΓΚΑ  ΚΑΙΤΗ 525 - 447 78 972 2 - 1 3
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ 445 - 553 108 998 3 - 3 6
11 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ 412 - 451 39 863 2 - 2 4
12 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ - ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ 461 - 428 33 889 1 - 2 3
13 ΚΑΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΟΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 633 - 411 222 1044 5 - 2 7
14 ΒΛΑΣΗ  ΑΘΗΝΑ - ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ 470 - 375 95 845 2 - 2 4
15 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ  ΚΥΡΚΟΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ 449 - 478 29 927 0 - 3 3
16 ΤΟΠΑΛΤΣΗ  ΚΑΙΤΗ - ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 510 - 398 112 908 1 - 1 2
17 ΜΑΚΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ - ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 458 - 483 25 941 3 - 2 5
18 ΜΠΟΥΡΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ - ΦΑΝΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 - 0 α.α.          
19 ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ - ΒΛΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 437 - 485 48 922 2 - 1 3
20 ΓΚΟΛΙΟΥ  ΡΟΥΛΑ - ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ 356 - 506 150 862 1 - 2 3
ΣΥΝ. 17.769 79
M.O. 935 4,2
  Round 9      
1 ΓΚΕΚΑ  ΣΟΥΛΑ - ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ 409 - 414 5 823 0 - 1 1
2 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  ΕΥΗ - ΤΖΑΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 638 - 416 222 1054 4 - 2 6
3 ΜΠΑΜΠΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΝΟΔΟΥΛΗ  ΒΙΚΗ 532 - 416 116 948 3 - 2 5
4 ΝΤΟΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ 525 - 420 105 945 4 - 2 6
5 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 631 - 346 285 977 5 - 1 6
6 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 601 - 403 198 1004 3 - 2 5
7 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΑΡΩΝΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 406 - 475 69 881 1 - 3 4
8 ΒΛΑΣΗ  ΑΘΗΝΑ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 416 - 339 77 755 1 - 0 1
9 ΤΖΗΜΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΟΚΛΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ 482 - 540 58 1022 4 - 3 7
10 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΜΗΤΡΑΚΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 477 - 401 76 878 1 - 3 4
11 ΤΣΟΥΓΚΑ  ΚΑΙΤΗ - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 392 - 304 88 696 2 - 1 3
12 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΑΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΟΣ 370 - 347 23 717 1 - 0 1
13 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΤΟΠΑΛΤΣΗ  ΚΑΙΤΗ 337 - 530 193 867 1 - 2 3
14 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ - ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 434 - 325 109 759 1 - 1 2
15 ΜΠΟΥΡΟΥ  ΣΤΕΛΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 432 - 452 20 884 1 - 2 3
16 ΧΡΗΣΤΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 483 - 296 187 779 1 - 2 3
17 ΒΛΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ  ΚΥΡΚΟΣ 506 - 552 46 1058 2 - 4 6
18 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΤΖΗΜΑ  ΜΑΧΗ 564 - 269 295 833 4 - 0 4
19 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ  ΣΤΕΛΛΑ - ΜΑΚΡΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ 312 - 389 77 701 0 - 1 1
20 ΦΑΝΑΡΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΓΚΟΛΙΟΥ  ΡΟΥΛΑ 0 - 150 α.α.          
ΣΥΝ. 16.581 71
M.O. 873 3,7