7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α     Α Γ Ω Ν Ω Ν - Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΚΟΡ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ
  Round 1      
1 ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ 473 - 493 20 966 1 - 3 4
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ   ΑΝΝΑ - ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ  ΚΙΚΗ 444 - 365 79 809 1 - 1 2
3 ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ 354 - 460 106 814 0 - 2 2
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 428 - 383 45 811 2 - 0 2
5 ΖΑΟΥΣΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΛΕΝΑ 346 - 474 128 820 1 - 1 2
6 ΜΠΑΤΡΗΣ  ΑΡΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΧΡΥΣΑ 508 - 373 135 881 2 - 1 3
7 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ  ΝΙΚΗ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ 289 - 467 178 756 0 - 2 2
8 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ - ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΜΑΙΡΗ 436 - 300 136 736 1 - 0 1
9 ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ - ΣΙΣΚΟΥ  ΕΥΑ 252 - 529 277 781 0 - 1 1
10 ΒΑΣΩΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΑ 477 - 374 103 851 3 - 0 3
11 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΡΟΝΤΗΡΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 352 - 437 85 789 1 - 1 2
12 ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ 437 - 296 141 733 2 - 0 2
13 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΤΥ 336 - 382 46 718 1 - 1 2
14 ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΑ 502 - 369 133 871 4 - 0 4
15 ΑΕΛΙΩΝ  ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ 460 - 351 109 811 1 - 1 2
16 ΦΟΥΣΤΕΡΗ  ΡΙΤΣΑ - ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ 433 - 310 123 743 3 - 0 3
17 ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ  ΝΤΙΝΟΣ 437 - 477 40 914 2 - 2 4
18 ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 332 - 553 221 885 0 - 3 3
19 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0 - 150 α.α.         0
ΣΥΝ. 14.689 44
M.O. 816 2,4
  Round 2      
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ - ΒΑΣΩΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ 506 - 429 77 935 3 - 3 6
2 ΡΟΝΤΗΡΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ   ΑΝΝΑ 480 - 337 143 817 3 - 0 3
3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ - ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ 567 - 297 270 864 3 - 2 5
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΤΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 409 - 432 23 841 1 - 1 2
5 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΛΕΝΑ - ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 422 - 453 31 875 1 - 3 4
6 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ  ΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΑΤΡΗΣ  ΑΡΗΣ 395 - 537 142 932 2 - 3 5
7 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΦΟΥΣΤΕΡΗ  ΡΙΤΣΑ 496 - 411 85 907 3 - 1 4
8 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 363 - 534 171 897 1 - 1 2
9 ΣΙΣΚΟΥ  ΕΥΑ - ΑΕΛΙΩΝ  ΑΝΘΟΥΛΑ 545 - 355 190 900 3 - 0 3
10 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 416 - 320 96 736 2 - 0 2
11 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 582 - 298 284 880 1 - 2 3
12 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΑ - ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ 354 - 431 77 785 0 - 2 2
13 ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ  ΚΙΚΗ - ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ 381 - 328 53 709 1 - 1 2
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ - ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 441 - 296 145 737 2 - 0 2
15 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ 317 - 420 103 737 1 - 0 1
16 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΑ - ΖΑΟΥΣΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 385 - 368 17 753 1 - 2 3
17 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΧΡΥΣΑ - ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 364 - 511 147 875 1 - 4 5
18 ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ  ΝΙΚΗ 334 - 362 28 696 0 - 0 0
19 ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΜΑΙΡΗ - ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 150 - 0 α.α.         0
ΣΥΝ. 14.876 54
M.O. 826 3,0
  Round 3      
1 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ 410 - 428 18 838 2 - 2 4
2 ΣΙΣΚΟΥ  ΕΥΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ 433 - 503 70 936 2 - 2 4
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ - ΡΟΝΤΗΡΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 421 - 498 77 919 0 - 4 4
4 ΜΠΑΤΡΗΣ  ΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 441 - 312 129 753 2 - 0 2
5 ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ 646 - 378 268 1024 4 - 1 5
6 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ   ΑΝΝΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 352 - 496 144 848 1 - 2 3
7 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ  ΝΙΚΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΛΕΝΑ 393 - 355 38 748 1 - 0 1
8 ΒΑΣΩΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ  ΚΙΚΗ 511 - 438 73 949 3 - 2 5
9 ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΜΑΙΡΗ - ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ 431 - 441 10 872 2 - 0 2
10 ΑΕΛΙΩΝ  ΑΝΘΟΥΛΑ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΤΥ 385 - 336 49 721 0 - 1 1
11 ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ 432 - 467 35 899 2 - 2 4
12 ΦΟΥΣΤΕΡΗ  ΡΙΤΣΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ 424 - 478 54 902 2 - 1 3
13 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ - ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ  ΝΤΙΝΟΣ 365 - 429 64 794 0 - 2 2
14 ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΑ 491 - 280 211 771 2 - 0 2
15 ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΑ 453 - 448 5 901 1 - 2 3
16 ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ - ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ 514 - 279 235 793 1 - 0 1
17 ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 349 - 464 115 813 1 - 1 2
18 ΖΑΟΥΣΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ - ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 397 - 403 6 800 1 - 0 1
19 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΧΡΥΣΑ 479 - 348 131 827 3 - 1 4
ΣΥΝ. 16.108 53
M.O. 848 2,8
  Round 4      
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ - ΜΠΑΤΡΗΣ  ΑΡΗΣ 365 - 453 88 818 1 - 2 3
2 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ - ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 524 - 382 142 906 2 - 1 3
3 ΡΟΝΤΗΡΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 523 - 356 167 879 2 - 0 2
4 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ  ΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 506 - 401 105 907 3 - 2 5
5 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ 355 - 440 85 795 1 - 2 3
6 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΣΙΣΚΟΥ  ΕΥΑ 403 - 424 21 827 1 - 1 2
7 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΒΑΣΩΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ 414 - 382 32 796 2 - 1 3
8 ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ - ΑΕΛΙΩΝ  ΑΝΘΟΥΛΑ 384 - 463 79 847 1 - 1 2
9 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ  ΝΙΚΗ 591 - 332 259 923 3 - 1 4
10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ   ΑΝΝΑ 309 - 389 80 698 0 - 1 1
11 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΛΕΝΑ - ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΜΑΙΡΗ 499 - 320 179 819 2 - 1 3
12 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΤΥ - ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ 511 - 321 190 832 1 - 2 3
13 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΦΟΥΣΤΕΡΗ  ΡΙΤΣΑ 472 - 415 57 887 1 - 2 3
14 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΑ - ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 301 - 498 197 799 1 - 3 4
15 ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ  ΚΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ 504 - 243 261 747 2 - 0 2
16 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 401 - 434 33 835 1 - 2 3
17 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΑ - ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 480 - 481 1 961 3 - 2 5
18 ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΖΑΟΥΣΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 293 - 400 107 693 0 - 1 1
19 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΧΡΥΣΑ - ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 547 - 240 307 787 2 - 0 2
ΣΥΝ. 15.756 54
M.O. 829 2,8
  Round 5      
1 ΜΠΑΤΡΗΣ  ΑΡΗΣ - ΡΟΝΤΗΡΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 501 - 496 5 997 3 - 3 6
2 ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ 400 - 431 31 831 1 - 2 3
3 ΑΕΛΙΩΝ  ΑΝΘΟΥΛΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ 315 - 562 247 877 0 - 4 4
4 ΣΙΣΚΟΥ  ΕΥΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ 562 - 571 9 1133 2 - 4 6
5 ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ  ΝΤΙΝΟΣ 533 - 430 103 963 2 - 2 4
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 391 - 309 82 700 1 - 0 1
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ   ΑΝΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 394 - 385 9 779 1 - 0 1
8 ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΛΕΝΑ 349 - 558 209 907 1 - 2 3
9 ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ 504 - 345 159 849 2 - 1 3
10 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ - ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ  ΚΙΚΗ 466 - 292 174 758 1 - 0 1
11 ΒΑΣΩΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ 470 - 357 113 827 2 - 1 3
12 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ  ΝΙΚΗ - ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ 478 - 351 127 829 1 - 1 2
13 ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΤΥ 393 - 513 120 906 2 - 2 4
14 ΦΟΥΣΤΕΡΗ  ΡΙΤΣΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 392 - 350 42 742 1 - 0 1
15 ΖΑΟΥΣΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΧΡΥΣΑ 363 - 505 142 868 1 - 2 3
16 ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΜΑΙΡΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΑ 299 - 404 105 703 1 - 0 1
17 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 229 - 501 272 730 0 - 1 1
18 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ - ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ 443 - 159 284 602 1 - 0 1
19 ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΑ 368 - 391 23 759 0 - 1 1
ΣΥΝ. 15.760 49
M.O. 829 2,6
  Round 6      
1 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΤΡΗΣ  ΑΡΗΣ 571 - 352 219 923 4 - 1 5
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ - ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 511 - 301 210 812 2 - 1 3
3 ΡΟΝΤΗΡΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ 535 - 403 132 938 3 - 1 4
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΤΥ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ   ΑΝΝΑ 323 - 454 131 777 0 - 2 2
5 ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 452 - 313 139 765 2 - 0 2
6 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΛΕΝΑ - ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 507 - 407 100 914 2 - 2 4
7 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ  ΝΤΙΝΟΣ - ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 314 - 423 109 737 1 - 1 2
8 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΙΣΚΟΥ  ΕΥΑ 404 - 471 67 875 2 - 1 3
9 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ  ΝΙΚΗ - ΒΑΣΩΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ 386 - 508 122 894 1 - 3 4
10 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΑΕΛΙΩΝ  ΑΝΘΟΥΛΑ 483 - 415 68 898 1 - 1 2
11 ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΧΡΥΣΑ 391 - 461 70 852 1 - 2 3
12 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΑ - ΦΟΥΣΤΕΡΗ  ΡΙΤΣΑ 324 - 411 87 735 0 - 2 2
13 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ 391 - 334 57 725 1 - 0 1
14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ - ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 331 - 404 73 735 1 - 1 2
15 ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ  ΚΙΚΗ - ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 427 - 463 36 890 2 - 3 5
16 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 412 - 311 101 723 0 - 0 0
17 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΑ - ΖΑΟΥΣΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 377 - 454 77 831 2 - 2 4
18 ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΜΑΙΡΗ - ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ 463 - 230 233 693 0 - 0 0
19 ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 285 - 430 145 715 1 - 0 1
ΣΥΝ. 15.432 49
M.O. 812 2,6
  Round 7      
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ 452 - 387 65 839 1 - 2 3
2 ΜΠΑΤΡΗΣ  ΑΡΗΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ   ΑΝΝΑ 366 - 437 71 803 1 - 1 2
3 ΣΙΣΚΟΥ  ΕΥΑ - ΡΟΝΤΗΡΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 577 - 391 186 968 3 - 1 4
4 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΛΕΝΑ 390 - 458 68 848 1 - 1 2
5 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ - ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 486 - 288 198 774 3 - 0 3
6 ΒΑΣΩΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ 386 - 427 41 813 0 - 3 3
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ - ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ  ΝΙΚΗ 426 - 336 90 762 1 - 0 1
8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΧΡΥΣΑ - ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ 239 - 602 363 841 0 - 3 3
9 ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΤΥ 420 - 375 45 795 3 - 0 3
10 ΦΟΥΣΤΕΡΗ  ΡΙΤΣΑ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 353 - 409 56 762 0 - 2 2
11 ΑΕΛΙΩΝ  ΑΝΘΟΥΛΑ - ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ  ΝΤΙΝΟΣ 335 - 452 117 787 0 - 2 2
12 ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 488 - 383 105 871 2 - 1 3
13 ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 468 - 277 191 745 0 - 0 0
14 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ - ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ 317 - 424 107 741 0 - 2 2
15 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΑ - ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ  ΚΙΚΗ 406 - 332 74 738 1 - 0 1
16 ΖΑΟΥΣΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ 392 - 342 50 734 1 - 0 1
17 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΜΑΙΡΗ 425 - 475 50 900 3 - 1 4
18 ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ - ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ 489 - 379 110 868 2 - 1 3
19 ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΑ 269 - 430 161 699 0 - 0 0
ΣΥΝ. 15.288 42
M.O. 805 2,2
  Round 8      
1 ΡΟΝΤΗΡΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ 448 - 407 41 855 2 - 1 3
2 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ - ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 466 - 364 102 830 3 - 1 4
3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ   ΑΝΝΑ - ΣΙΣΚΟΥ  ΕΥΑ 503 - 425 78 928 2 - 1 3
4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΛΕΝΑ - ΜΠΑΤΡΗΣ  ΑΡΗΣ 559 - 364 195 923 3 - 1 4
5 ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ 506 - 419 87 925 1 - 3 4
6 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 437 - 372 65 809 0 - 2 2
7 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 506 - 425 81 931 2 - 1 3
8 ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ  ΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΣΩΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ 565 - 380 185 945 5 - 0 5
9 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 510 - 333 177 843 2 - 0 2
10 ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ - ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 505 - 413 92 918 2 - 2 4
11 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΤΥ - ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ  ΝΙΚΗ 472 - 338 134 810 2 - 1 3
12 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΧΡΥΣΑ - ΦΟΥΣΤΕΡΗ  ΡΙΤΣΑ 330 - 428 98 758 0 - 2 2
13 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΑ 319 - 485 166 804 0 - 4 4
14 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΑΕΛΙΩΝ  ΑΝΘΟΥΛΑ 452 - 406 46 858 1 - 2 3
15 ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΜΑΙΡΗ - ΖΑΟΥΣΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 432 - 466 34 898 1 - 2 3
16 ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ  ΚΙΚΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ 426 - 302 124 728 1 - 0 1
17 ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 408 - 302 106 710 0 - 1 1
18 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΑ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ 454 - 308 146 762 2 - 0 2
19 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ 360 - 290 70 650 1 - 0 1
ΣΥΝ. 15.885 54
M.O. 836 2,8
  Round 9      
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ   ΑΝΝΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  ΑΘΗΝΑ 506 - 294 212 800 2 - 0 2
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΠΑΜΠΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ  ΛΕΝΑ 302 - 513 211 815 1 - 1 2
3 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ - ΡΟΝΤΗΡΗ  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 373 - 414 41 787 2 - 1 3
4 ΜΠΑΤΡΗΣ  ΑΡΗΣ - ΣΑΚΑΡΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 579 - 345 234 924 2 - 2 4
5 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 399 - 376 23 775 2 - 1 3
6 ΣΙΣΚΟΥ  ΕΥΑ - ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ  ΝΤΙΝΟΣ 439 - 375 64 814 1 - 2 3
7 ΤΣΕΒΕΚΙΔΟΥ  ΑΝΝΑ - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ 286 - 577 291 863 1 - 2 3
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ - ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 383 - 406 23 789 2 - 1 3
9 ΒΑΣΩΝΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 469 - 386 83 855 2 - 1 3
10 ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ - ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ 324 - 514 190 838 1 - 2 3
11 ΖΑΟΥΣΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΜΠΕΤΥ 365 - 446 81 811 1 - 1 2
12 ΦΟΥΣΤΕΡΗ  ΡΙΤΣΑ - ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 437 - 504 67 941 2 - 3 5
13 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΧΡΥΣΑ 510 - 318 192 828 2 - 1 3
14 ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ  ΗΛΕΚΤΡΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 473 - 490 17 963 2 - 1 3
15 ΑΕΛΙΩΝ  ΑΝΘΟΥΛΑ - ΠΕΤΛΙΤΣΚΑ  ΚΙΚΗ 349 - 457 108 806 1 - 1 2
16 ΜΑΚΡΟΖΗΣΗ  ΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 384 - 449 65 833 0 - 2 2
17 ΧΑΣΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΜΑΙΡΗ 273 - 367 94 640 0 - 0 0
18 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΩ - ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ 395 - 314 81 709 0 - 1 1
19 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ  ΒΕΡΟΝΙΚΑ - ΓΚΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ ΑΜΑΛΙΑ 346 - 280 66 626 0 - 1 1
ΣΥΝ. 15.417 48
M.O. 811 2,5